Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

NASZE PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

Budownictwo jest jedną z głównych gałęzi gospodarki. Prawidłowy jej rozwój jest uzależniony również w znacznym stopniu od nowoczesnych technologi. Jest wśród nich również oprogramowanie komputerowe, które pozawala architektom i inżynierom projektować coraz bardziej zaawansowane konstrukcje budowlane. W procesie projektowania konstrukcji budowlanych, szczególne znaczenie ma odpowiednie zaplanowanie prac projektowych i podzielenie ich na odpowiednie fazy. Określenie zakresu prac i narzędzi projektowych. Coraz większe znacznie ma współpraca i wymiana danych pomiędzy architektami a inżynierami wykonującymi obliczenia konstrukcji, na końcu tego procesu są zaś wykonawcy którzy również wpływają na proces projektowy.

POLECAMY:
Projektuję w Arcon 9 - arch. Jolanta Żur
ArCADia - system programów zgodnych z BIM

Zobacz artykuł:

Projektowanie konstrukcji budowlanych w kilku słowach.
Normy polskie odchodzą w niepamięć, ale czy na pewno?
Czym jest projekt i rysunek DWG, jakiego programu CAD można użyć by go wykonać?


Konstrukcje stalowe stanowią w budownictwie bardzo pokaźną cześć. Ich częsty wybór przez architektów wynika z ich cech techniczno-użytkowych. Konstrukcje stalowe pozwalają obniżyć koszty obiektu, wpływają również korzystnie na szybkość jego wykonania. Konstrukcje stalowe są stosowane w budownictwie przemysłowym, rolniczym, użyteczności publicznej i mieszkaniowym, a także konstrukcjach inżynierskich i budownictwie specjalnym. Wśród obiektów o konstrukcji stalowej należy wymienić: hale produkcyjne i magazynowe, hale sportowo-widowiskowe i wystawowe, budynki szkieletowe, zbiorniki, silosy, hangary, pawilony handlowo-usługowe, kominy przemysłowe, maszty radiowe i telewizyjne, słupy linii elektroenergetycznych, estakady, konstrukcje wsporcze urządzeń i instalacji technologicznych, kolejki linowe i wieże wyciągowe. Projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych był obecne w naszych programach od samego początku, nasze doświadczenie w tej dziedzinie pozwala rozszerzać ciągle możliwości naszych programów tak by nadążały za potrzebami klientów i dynamicznie zmieniającego się rynku konstrukcji stalowych.
POLECAMY:
Konstruktor
R3D3-Rama 3D - Eurostal 3D

Zobacz artykuł:

Konstrukcje stalowe - Sprawdzanie nośności stalowych belek ciągłych
Nowości w programie Rama 3D i 2D, zobacz jak wykonać w programie projekt hali stalowej.


Konstrukcje drewniane to bydynki w których podstawowym materiałem budowalanym jest drewno. W budownictwie obecnie możemy wydzielić trzy rodzaje zastosowania tego materiału. Budownictwo szkieletowe, jego cechą jest stosowanie lekkiej drewnianej konstrukcji szkieletowej. Budownictwo prefabrykowane, w kórym stosowana konstrukcja drewniana składa się z gotowych elementów budynku wykonanych w warunkach fabrycznych np: wiązarów dachowych lub ścian prefabrykowanych. Budownictwo balowe w którym w konstrukcji ścian zewnętrznych budynków używa się drewnianych bali o odpowiedniej grubości, czesto ma ono związek z określonym obszarem kulturowym. Rosnąca popularność konstrukcji drewnianych we współczesnym budownictwie powoduje zapotrzebowanie na sprawne i wydajne oprogramowanie do projektowania takich konstrukcji a w szczególności obliczeń wytrzymałości szkieletowych konstrukcji drewnianych i więźb dachowych. Firma ArCADiasoft ma w swojej ofercie programy wspomagające architektów i konstruktorów w projektowaniu konstrukcji drewnianych. Znany już od wielu lat program KONSTRUKTOR zwierający moduł WIĄZARY DACHOWE oraz program Rama 3D/2D będący nowatorskim rozwiązaniem w dziedzinie oprogramowania do obliczeń konstrukcji budowlanych. Posiada on nowoczesny interfejs z graficznym zadawaniem danych, umożliwia import/export więźb dachowych z rysunków .dwg przy pomocy aplikacji ArCADia, posiada również liczne moduły wymiarujące również zgodnie Euronormami. Elementy do projektowania więźb dachowych znajdują się również w postaci makra w programie ArCon 15.
POLECAMY:
R3D3-Rama 3D - InterDrewno
Arcon 9 - arch. Paweł Karpiuk : "Krzywa    knajpa" w Nałęczowie

Zobacz artykuł:

Rama 3D współpracuje z systemem ArCADia


Rozwiązania dla konstruktorów budowlanych w postaci programów komputerowych nasza firma wprowadzała na polski rynek od samego początku działalności. Pierwszym takim programem był KONSTRUKTOR, który w pierwszych wersjach składał się właśnie z modułów obliczeniowych z zakresu projektowania konstrukcji żelbetowych. Pozwala on prosto i skutecznie projektować konstrukcje żelbetowe. Wymiarowanie i obliczanie elementów żelbetowych w programie KONSTRUKTOR skraca czas powstawania projektów oraz ich realizacji. Program Konstruktor umożliwia wykonanie rysunków konstrukcyjnych elementów żelbetowych w formacie DXF. Program Konstruktor nie pozwalał jednak na projektowanie złożonych układów przestrzennych. Zapotrzebowanie na taki rodzaj programu zaowocowało powstaniem oprogramowania Rama 3D/2D. Od kliku lat jest ono intensywnie rozwijane. Program Rama 3D/2D oprócz analizy i obliczeń konstrukcji żelbetowych pozwala również wykonywać obliczenia i wymiarowanie dla konstrukcji stalowych i drewnianych, również zgodnie z normami Eurokod PN-EN. Program posiada innowacyjny interfejs pozwalający na łatwą budowę przestrzennych układów prętowych i zadawanie w nim odpowiednich obciążeń.

Zobacz artykuł:

Konstrukcje żelbetowe - projektowanie schodów żelbetowych w programie Konstruktor
Konstrukcje żelbetowe - projekt stropu monolitycznego ( płyta żelbetowa ) w programie PlaTo 4.0Zobacz artykuł:

Fizyka budowli: Obliczanie projektowanego obciążenia cieplnego Q wg PN EN 12831:2006
Fizyka budowli: Obliczenie zapotrzebowania na ciepło budynku wg PN–EN 832:2001


Projektowanie przestrzeni biurowych, mieszkalnych oraz wizualizacja budynków w procesie projektowania budynków odgrywa znaczącą rolę. Nasza firma posiada w ofercie dodatkowe biblioteki dla programu ArCon wspomagającą projektanta w projektowaniu kuchni Biblioteka & Makro - ArCon Kuchnia, wnętrz Biblioteka - ArCon Wnętrza, ogrodów Biblioteka - Ogród 3D, przestrzeni miejskiej Biblioteka - City . Tworzenie, teksturowanie i dodawanie obiektów oraz innych elementów z programem ArCon staje się wygodne i szybki.
POLECAMY:
ArCon
Konstruktor
R3D3-Rama 3D

Zobacz artykuł:

Zaprojektuj kuchnie w programie ArCon z biblioteką ArCon Kuchnie


Proekologiczne projektowanie w budownictwie staje się coraz bardziej modne. Wprowadzenie obowiązkowych świadectw energetycznych w znacznym stopniu uzmysłowiło projektantom i inwestorom znaczenie problemu. Rosnące koszty energii dodatkowo motywują branżę budowlaną do wprowadzania coraz nowocześniejszych rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię nowo powstających budynków a inwestorów do modernizacji już istniejących. Wielce pomocne w tym procesie jest odpowiednie oprogramowanie komputerowe pozwalające wykonać odpowiednie obliczenia cieplne budynków. Dzięki czemu możliwe jest wykonywanie porównań i analiza różnych rozwiązań branżowych w zakresie możliwych do uzyskania oszczędności energii. Firma ArCADiasoft wprowadzając do sprzedaży w 2008r program ArCADia-TERMO wydatnie przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród projektantów. Łatwość obsługi programu i wykonywania odpowiednich obliczeń dzięki zintegrowanemu systemowi podpowiedzi i sprawdzania na bieżąco zgodności wprowadzanych danych z wymogami norm i przepisów znacznie ułatwia wdrażanie proekologicznych rozwiązań do budownictwa.

Zobacz artykuł:

Projektowana charakterystyka energetyczna
Jak optymalizować ekologicznie i ekonomicznie projekty budowlane


O komputerowym wspomaganiu projektowania, CAD (Computer Aided Design) mówimy już od kilkudziesięciu lat. Wraz z pojawieniem się pierwszych komputerów typu PC projektanci różnych dziedzin zaczęli podejmować próby zastosowania ich do obliczeń inżynierskich i wykonywania rysunków. Na runku pojawiły się pierwsze programy komputerowe typu CAD, jednocześnie stworzono odpowiednią metodologię do tego celu. Znajduje ona zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej. Istotną częścią projektowania CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne mające na celu opracowanie cyfrowego zapisu konstrukcji wyrobu przez określenie jego cech geometrycznych, dynamicznych i technologicznych (np. materiałowych). Zbiór tych różnych rodzajów informacji stanowi zapis konstrukcji wyrobu, jego dokumentację konstrukcyjną.
POLECAMY:
ArCADia - system programów zgodnych z BIM

Zobacz artykuł:

System ArCADia BIM - czy już dziś potrzebuję technologii BIM ?
ArCADia-ARCHITEKTURA 6 - pierwsze kroki
Jak rozumieć komputerowe wspomaganie projektowania
ArCADia BIM – czym jest nasz system BIM


Mamy nadzieję że dzięki zamieszczonym tutaj wybranym projektom naszych Klientów uzyskają Państwu jeszcze lepszą informację o możliwościach naszych programów. Serdecznie zachęcamy wszystkich Klientów do kontaktu z nami i nadsyłania materiałów. Wszystkie ciekawe projekty bardzo chętnie umieścimy na naszych stronach www.

Zobacz artykuł:

Arcon 9 - arch. Jolanta Żur
Arcon 9 - arch. Paweł Karpiuk : "Krzywa knajpa" w Nałęczowie
Arcon 9 - arch. Jacek Wasążnik : Projekt mieszkania w Toruniu
Arcon 7 - arch. Sławomir Jamuła : Projekt mieszkania w Rzeszowie
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<