Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

INNOWACYJNY PROGRAM CAD DO PROJKETOWANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE Sklep INTERsoft

Czym jest program ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE?

ArCADia dla instalatorów ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE to moduł branżowy systemu ArCADia i rozszerzenie produktu ArCADia BIM. W połączeniu z ArCAFia BIM 11 program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynku. Program pozwala na obiektowe wstawianie elementów rysunkowych na podkładach architektonicznych przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu trzech rodzajów rzutów aksonometrycznych.Projektowanie może być realizowane na rzutach budynków wykonanych w systemie ArCADia oraz zrealizowanych w każdym innym środowisku CAD w postaci plików rastrowych lub wektorowych. Użytkownik korzysta z biblioteki elementów stosowanych w instalacjach wodociągowych, którą może rozbudowywać i dostosować do własnych potrzeb w zakresie stosowanych urządzeń oraz rodzajów materiałów rurociągów. Moduł ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE pozwala na sprawdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji pod względem hydraulicznym oraz doboru urządzeń. Program przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Wraz z wprowadzeniem w 2019r do sprzedaży produktu ArCADia BIM 11, uległa zmianie struktura systemu ArCADia, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do produktu ArCADia BIM 11. W wyniku tych zmian funkcjonalność modułu INSTALACJE WODOCIĄGOWE od wersji ArCADia 11 została podzielona na dwie części. Funkcjonalność podstawową, która dostępna jest dla wszystkich posiadaczy licencji ArCADia BIM oraz funkcjonalność rozszerzoną zawartą w licencji ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0.

Funkcjonalność podstawowa w zakresie projektowania instalacji elektrycznych dostępna w ArCADia BIM.

ArCADia-INSTALCJE WODOCIĄGOWE - projektowanie instalacji sanitarnych
 • Sporządzanie rysunków wewnętrznej instalacji wodociągowej, od punktu przyłączenia, przez zestaw wodomierzowy i rurociągi, po niezbędną armaturę i punkty czerpalne.
 • Nanoszenie pionów i przewodów rozdzielczych z biblioteki rur wykonanych z różnych materiałów. Możliwość jednoczesnego prowadzenia kilku równoległych przewodów o różnych funkcjach oraz inteligentnego ich łączenia. Ułatwienia rysunkowe pozwalające na zmianę poziomu wielu elementów instalacji jednocześnie.
 • Wstawianie armatury i urządzeń z biblioteki producentów.
 • Wstawianie urządzeń z indywidualnie ustawionymi kształtami i wymiarami zdefiniowanymi przez użytkownika (np. podgrzewacze c.w.u.).
 • Wprowadzenie do biblioteki programu typowych układów elementów, np. zestawu wodomierzowego.
 • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych i możliwość ich modyfikacji.
 • Automatyczne tworzenie numerowania punktów i opisu instalacji z możliwością edycji. Tworzenie własnych szablonów.
 • Sprawdzenie instalacji pod względem poprawności połączeń.
 • Generowanie zestawień materiałów, urządzeń oraz kształtek połączeniowych zawartych w projekcie, przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz wykonania kosztorysów i wycen inwestycji.

Możliwosci modułu ArCADia-INSTALACJE-WODOCIĄGOWE 2.0.

ArCADia dla instalatorów
 • sporządzanie rysunków wewnętrznej instalacji wodociągowej począwszy od punktu przyłączenia z zestawem wodomierzowym i niezbędną armaturą
 • nanoszenie punktów czerpalnych i przebiegu rurociągów doprowadzających wodę
 • nanoszenie pionów i przewodów rozdzielczych z wykorzystaniem możliwości jednoczesnego prowadzenia kilku równoległych przewodów o różnych funkcjach oraz inteligentnym ich łączeniem z bogatej biblioteki rur z różnych materiałów
 • wstawianie armatury i urządzeń z obszernej biblioteki producentów (armatura czerpalna, zaporowa, zwrotna, zabezpieczająca, przeciwpożarowa i regulacyjna, urządzenia pomiarowe, filtry,mieszacze)
 • wstawianie różnych rodzajów urządzeń z indywidualnie ustawionymi kształtami i wymiarami (urządzenia do centralnego przygotowania c.w.u., podgrzewacze c.w.u., urządzenia do podnoszenia ciśnienia)
 • automatyczne tworzenie numerowania punktów i opisu instalacji z możliwością edycji i tworzenia własnych szablonów
 • generowanie trzech rodzajów aksonometrii (również częściowych) oraz możliwość uczytelniania ich metodą odsunięć i skracania odcinków w jednej krótkiej operacji
 • obliczanie całkowitej i częściowej straty ciśnienia dla wszystkich lub wybranych ścieżek przepływu wody, wybór najniekorzystniej położonego punktu rozbioru
 • obliczenie strat ciepła i strat ciśnienia w obiegach cyrkulacyjnych z możliwością wyznaczenia wymaganych parametrów wysokości podnoszenia i wydajności dla pomp cyrkulacyjnych
 • podgląd instalacji w 3D ułatwiający korygowanie nieprawidłowości prowadzenia trasy rurociągów nie uwidacznianej na rzucie
 • sprawdzenie instalacji pod względem poprawności połączeń oraz czytelny sposób wykrywania i korygowania błędów
 • sprawdzenie spełnienia warunku zapewnienia ciśnienia dyspozycyjnego w sieci
 • generowanie raportów obliczeniowych
 • generowanie gotowych zestawień materiałów i urządzeń zawartych w projekcie przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz stworzenia kosztorysów i wycen inwestycji.

ArCADia-INSTALACJE-WODOCIĄGOWE projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<