Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

INNOWACYJNY PROGRAM CAD DO PROJKETOWANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWEPobierz aktualna wersję programu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWEZobacz prezentecję Sklep INTERsoft

Czym jest ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE?

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynku. Program przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Program pozwala na obiektowe wstawianie elementów rysunkowych na podkładach architektonicznych przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu trzech rodzajów rzutów aksonometrycznych.Projektowanie może być realizowane na rzutach budynków wykonanych w programie ArCADia-ARCHITEKTURA oraz zrealizowanych w środowisku CAD w postaci plików rastrowych lub wektorowych. Użytkownik korzysta z biblioteki elementów stosowanych w instalacjach wodociągowych, którą może rozbudowywać i dostosować do własnych potrzeb w zakresie stosowanych urządzeń oraz rodzajów materiałów rurociągów.

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Program pozwala na sprawdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji pod względem hydraulicznym oraz doboru urządzeń.

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:
 • sporządzanie rysunków wewnętrznej instalacji wodociągowej począwszy od punktu przyłączenia z zestawem wodomierzowym i niezbędną armaturą
 • nanoszenie punktów czerpalnych i przebiegu rurociągów doprowadzających wodę
 • nanoszenie pionów i przewodów rozdzielczych z wykorzystaniem możliwości jednoczesnego prowadzenia kilku równoległych przewodów o różnych funkcjach oraz inteligentnym ich łączeniem z bogatej biblioteki rur z różnych materiałów
 • wstawianie armatury i urządzeń z obszernej biblioteki producentów (armatura czerpalna, zaporowa, zwrotna, zabezpieczająca, przeciwpożarowa i regulacyjna, urządzenia pomiarowe, filtry,mieszacze)
 • wstawianie różnych rodzajów urządzeń z indywidualnie ustawionymi kształtami i wymiarami (urządzenia do centralnego przygotowania c.w.u., podgrzewacze c.w.u., urządzenia do podnoszenia ciśnienia)
 • automatyczne tworzenie numerowania punktów i opisu instalacji z możliwością edycji i tworzenia własnych szablonów
 • generowanie trzech rodzajów aksonometrii (również częściowych) oraz możliwość uczytelniania ich metodą odsunięć i skracania odcinków w jednej krótkiej operacji
 • obliczanie całkowitej i częściowej straty ciśnienia dla wszystkich lub wybranych ścieżek przepływu wody, wybór najniekorzystniej położonego punktu rozbioru
 • obliczenie strat ciepła i strat ciśnienia w obiegach cyrkulacyjnych z możliwością wyznaczenia wymaganych parametrów wysokości podnoszenia i wydajności dla pomp cyrkulacyjnych
 • podgląd instalacji w 3D ułatwiający korygowanie nieprawidłowości prowadzenia trasy rurociągów nie uwidacznianej na rzucie
 • sprawdzenie instalacji pod względem poprawności połączeń oraz czytelny sposób wykrywania i korygowania błędów
 • sprawdzenie spełnienia warunku zapewnienia ciśnienia dyspozycyjnego w sieci
 • generowanie raportów obliczeniowych
 • generowanie gotowych zestawień materiałów i urządzeń zawartych w projekcie przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz stworzenia kosztorysów i wycen inwestycji.

Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramProfil ArCADiasoft Google PlusRSSRSSKanał ArCADiasoft
<<