Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Warunki programu INTERsoft PARTNER

 1. Organizatorem Programu INTERsoft PARTNER (zwanego dalej "Programem") jest firma ArCADiasoft Chudzik sp.j. (90-057 Łódź, Sienkiewicza 85/87, NIP 7251676810).
 2. Uczestnikiem Programu jest podmiot, na który został wystawiony dokument sprzedaży.
 3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu okres 1 roku to 370 kolejnych dni liczonych od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży Uczestnikowi Programu.
 4. Program obejmuje:
  1. nabycie przez Uczestnika Programu LICENCJI MAX na okres 1 roku na 3 stanowiska robocze albo na 1 stanowisko robocze (INTERsoft PARTNER SOLO) w razie uiszczenia należności, o których mowa w pkt.8;
  2. nabycie przez Uczestnika PROGRAMU LICENCJI MAX na okres 3 lat na 3 stanowiska robocze w razie uiszczenia z góry dwukrotności należności, o których mowa poniżej w pkt.8;
  3. zapewnienie Uczestnikowi Programu w okresie objętym licencją w przypadkach, o których mowa pod. lit.A i lit.B:
   1. aktualizacji (update lub upgrade programów wchodzących w skład LICENCJI MAX);
   2. uzupełnień (rozszerzanie LICENCJI MAX Uczestnika Programu na nowe programy, dodawane w czasie uczestniczenia w Programie do aktualnie oferowanej LICENCJI MAX);
   3. pomocy technicznej (pomoc konsultanta w zakresie instalacji programów z zestawu LICENCJI MAX oraz udzielanie informacji o zakresie funkcjonalności tych programów).
 5. Zestaw programów objętych LICENCJĄ MAX jest każdorazowo określany przez ArCADiasoft i publikowany na stronach internetowych pod adresem: www.intersoft.pl oraz www.arcadiasoft.pl. Zestaw ten będzie na bieżąco aktualizowany i rozszerzany o nowe programy pojawiające się w ofercie ArCADiasoft. Po każdej aktualizacji lub rozszerzeniu LICENCJA MAX przesyłana będzie uczestnikom Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uprzednio podane przez uczestników adresy e-mail.
 6. W czasie trwania Programu jego Uczestnik nabywa prawo użytkowania rozszerzanych na bieżąco LICENCJI MAX. W przypadku wyłączenia programu z LICENCJI MAX, Uczestnik nie traci praw nabytych, a więc może do końca opłaconego okresu używać programu.
 7. Pomoc techniczna prowadzona jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, telefon).
 8. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapłata kwoty będącej równowartością 3% sumy cen katalogowych programów objętych LICENCJĄ MAX na 3 stanowiska robocze (zwanej dalej "Ceną") albo na 1 stanowisko robocze (INTERsoft PARTNER SOLO) za połowę Ceny.
 9. Aktualizacje oraz uzupełnienia będą udostępniane Uczestnikom Programu do pobrania na stronach internetowych. Uczestnik może otrzymać aktualizacje i uzupełnienie na nośniku CD za opłatą kosztów nośnika oraz jego przesyłki.
 10. Uczestnik Programu nie może udostępniać osobom trzecim programów wchodzących w skład LICENCJI MAX.
 11. Uczestnik Programu może zainstalować otrzymane LICENCJE MAX (w całości lub w części) tylko na 3 stanowiskach roboczych albo na 1 stanowisku roboczym (INTERsoft PARTNER SOLO) będących w jego dyspozycji. Zabrania się rozdzielania programów z jednej LICENCJI MAX na kilka stanowisk roboczych.
 12. Jeśli Uczestnik nabywa programy w drodze umowy zawieranej na odległość (on – line za pośrednictwem sieci Internet), sprzedaż ta realizowana jest na warunkach określonych w regulaminie (Regulamin sklepu).
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<