Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-ARCHITEKTURA

TO NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO WYKONYWANIA PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-ARCHITEKTURA Sklep INTERsoft

ArCADia-ARCHITEKTURA jako element systemu ArCADia.

ArCADia widok 3D ArCADia-ARCHITEKTURA jest częścią systemu ArCADia i rozszerzeniem produktu ArCADia BIM 14, składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych. Jest to zaawansowany program CAD/BIM, którego działanie i idea opiera się na technologii BIM [Building Information Modeling]. Innowacyjnym rozwiązaniem łączącym technologię BIM, intuicyjny interfejs i modułowość systemu z profesjonalnym, precyzyjnym i dobrze znanym projektantom środowiskiem CAD. Gwarantującym pełną zgodność i wsparcie dla formatu DWG. Środowisko to płynnie wprowadza projektanta w technologię BIM, która posiada wiele cennych zalet. Wprowadzone do systemu ArCADia BIM rozwiązania nie zmuszają użytkownika do nauki nowego środowiska projektowego i zmiany sposobu pracy. Rozbudowane, specjalistyczne funkcje zdecydowanie przyspieszają pracę nad projektami jednocześnie w intuicyjny sposób wprowadzając projektanta w projektowanie według założeń technologii BIM. Program opiera się na idei rysowania przy pomocy obiektów architektonicznych. Rysunek wykonany z pomocą funkcji dostępnych w ArCADia-ARCHITEKTURA przestaje być już tylko zbiorem kresek a staje się bazą informacji o projektowanym budynku zawierającą dane o parametrach ścian, stolarki, wprowadzonych instalacjach wodno-kanalizacyjnych, itd.

Projekt wykonany w programie jest w pełni zgodny z formatem DWG, dodatkowo zawiera w sobie cyfrowy model budynku i jego otoczenia, który dostępny jest dla wszystkich użytkowników systemu ArCADia bez względu na to jaką konfigurację modułów posiadają. Jako plik DWG jest przenośny do aplikacji CAD innych producentów. System ArCADia udostępnia użytkownikom ciągły podgląd 3D wykonywanego projektu. Dodatkowo z modułem ArCADia-3D MAKER uzyskujemy możliwość szybkiego wygenerowania przenośnego modelu 3D dla innych użytkowników (do podglądu konieczne jest zainstalowanie bezpłatnej przeglądarki ArCADia-3D VIEWER) oraz modelu dla urządzeń mobilnych z podglądem w widoku 3D takiego modelu na smartfonie lub tablecie. Podgląd takiego "mobilnego" modelu jest dostępny dla wszystkich urządzeń, nie jest wymagana instalacja żadnej dodatkowej aplikacji w urządzeniu. Program ArCADia-3D MAKER generuje adres URL do naszego projektu, który jednocześnie jest automatycznie umieszczany na chmurowym obszarze dyskowym użytkownika (Google Dysk, OneDrive, Dropbox lub inne). Wygenerowany adres URL możemy następnie przesłać mailem dowolnej osobie, której chcemy zaprezentować projekt w widoku 3D.

System ArCADia składa się aplikacji głównej ArCADia BIM 14 i szeregu współpracujących ze sobą modułów branżowych. Już "na starcie" posiada on szeroki zestaw funkcji bazowych, dostępnych po zakupie jednej z wersji podstawowego edytora graficznego ArCADia 14 / PLUS 14 lub LT 14. W ich skład wchodzą nie tylko funkcje architektoniczne do modelowania bryły budynku, ale również wiele funkcji rysujących związanych z instalacjami budowlanymi.

Architektoniczne funkcjonalności podstawowego programu ArCADia BIM 14:

 • Wybór zdefiniowanych lub zadawanie dowolnych ścian wielowarstwowych.
 • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
 • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny.
 • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
 • Tworzenie automatyczne pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych, z zadawaniem nazw, funkcji, temperatury i zapotrzebowania na oświetlenie.
 • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
 • Wprowadzanie automatycznych stropów na zamkniętym obrysie ścian zewnętrznych.
 • Tworzenie kondygnacji z możliwością kopiowania wybranych elementów.
 • Wprowadzanie automatycznego dachu na zamkniętym obrysie ścian zewnętrznych.
 • Wprowadzanie okien dachowych i facjatek (lukarn).
 • Wstawianie zestawień stolarki oraz wykazów pomieszczeń.

Dlaczego warto wybrać program ArCADia-ARCHITEKTURA?

ArCADia-ARCHITEKTURA to program zawierający szereg narzędzi architektonicznych ułatwiających wykonywanie rysunków CAD. Program kierowany jest przede wszystkim do architektów oraz wszystkich projektantów zajmujących się kształtowaniem i edycją lub odtwarzaniem bryły budynku. Moduł posiada również wiele użytecznych funkcji i narzędzi dla projektantów zajmujących się branżą instalacyjną w budownictwie. Architekci wymagają często bardziej zaawansowanych narzędzi do tworzenia projektu architektonicznego, modelowania i edycji bryły budynku. W systemie ArCADia moduł ArCADia-ARCHITEKTURA wykorzystywany jest do obiektowego tworzenia profesjonalnych rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznej wizualizacji. ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne, m.in.: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy import elementów budynku z innych programów i wiele innych.

Modelowanie więźby dachowej przy użyciu programu ArCADia BIM 14 i ArCADia-ARCHITEKTURA i bezpłatnej funkcjonalności ArCADia–RAMA 19

Podstawowe możliwości programu:

Praca na rysunkach dowolnie skomplikowanych rzutów kondygnacji i budynków, przy użyciu podstawowych elementów konstrukcyjnych: ścian warstwowych (z definicją materiałów dla warstw, ich priorytetów łączenia oraz sposobów kreskowania), stolarki okiennej i drzwiowej, słupów (okrągłych, eliptycznych i prostokątnych), kominów, schodów, dachów, itp. Rysowanie ścian jedno i wielowarstwowych z możliwością definiowania najczęściej używanych wypełnień warstw. Dowolne definiowanie grubości i ilości warstw z określeniem linii rysowania ściany (krawędź lub osi). Stolarka wybierana jest z obszernej biblioteki i wprowadzana na rzut w sposób parametryczny (z możliwością zadania wszystkich parametrów: wysokości, szerokości, symbolu i wysokości parapetu) wraz z pełnym opisem (zapałką i wysokością parapetu). Podczas wprowadzania w ściany okien i drzwi wybierany jest kierunek ich otwarcia. Pełna obiektowość, czyli bieżąca modyfikacja wszystkich elementów, ich wyglądu, właściwości i sposobu narysowania. Wbudowana biblioteka elementów zawiera również symbole: sanitarne, kuchenne, roślinność, elementy wyposażenia wnętrz, pojazdy, itp. Bryłę budynku można oglądać zarówno w podglądzie 3D jak i na przekrojach i elewacjach.

Dodatkowe możliwości:

Przy rysowaniu narzędziami programu ArCADia-ARCHITEKTURA aplikacja pomaga, a czasem wyręcza projektanta w pracy. Część funkcji programu jest zautomatyzowana, co pozwala np. w prosty sposób, poprzez kliknięcie na środku rzutu kondygnacji, wprowadzić strop nakrywający cały rzut. Nad wprowadzonymi schodami wycinany jest otwór w stropie. Automatycznie tworzony jest także obrys zamknięty ścian tworzący pomieszczenia wraz ze zliczeniem ich powierzchni i kubatury. ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera kilka sposobów wymiarowania, w tym obiektowe, które automatycznie wymiaruje cały budynek wymiarami zewnętrznymi przypisanymi do elementów. Takie wymiarowanie, tak jak zestawienia, jest modyfikowane wraz ze zmianami na rzucie. Program zawiera wiele takich funkcji, które w czasie projektowania można wykorzystywać, modyfikować lub wprowadzać elementy według własnego pomysłu.

Pełna funkcjonalność i możliwości programu:

ŚCIANY

 • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych.
 • Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jedno- bądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów.

OKNA I DRZWI SKRYPTOWE

 • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem itp.) z możliwością zadawania dodatkowego podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego.
 • Wprowadzanie drzwi specjalnych, np. łukowych, z doświetleniem górnym lub bocznym, obrotowych, przesuwnych, wahadłowych, ewakuacyjnych itp.

OTWORY W ŚCIANIE

 • Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości).
 • Możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości.

STROPY

 • Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu.
 • Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny.
 • Wprowadzanie podłogi na gruncie do pomieszczeń najniższej kondygnacji.

SUFITY PODWIESZANE

 • Wprowadzanie sufitów podwieszanych o dowolnym kształcie lub automatycznie dostosowujących się do danego pomieszczenia. Sufit może być wykończony płytą lub składać się z zadanych modułów wyznaczonych przez rozstaw łat i paneli umieszczonych między nimi.
 • Wprowadzanie dowolnego sufitu podwieszanego poszczególnymi elementami: łatami głównymi i nośnymi, stelażem zewnętrznymi i wykończeniem otworów, panelami i wieszakami.

ELEMENTY PRĘTOWE

 • Wprowadzenie słupów stalowych pionowych i pochylonych.
 • Wprowadzenie poziomego elementu stalowego.
 • Wprowadzenie szkieletu konstrukcji prętowej z pliku .f3d, który jest widziany jako jeden element, ale może być rozbity i widziany jako pojedynczy element prętowy (przesuwany i edytowany pojedynczo).
 • Multiwstawianie elementów prętowych z definicją ilości, rozstawu i kierunku wprowadzenia.

SCHODY

 • Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego.
 • Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem.

BALUSTRADY

 • Wprowadzanie balustrad na tarasach i schodach poprzez wrysowanie ich na rzucie.
 • Automatyczne wprowadzanie balustrady na schodach.

DACHY

 • Dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie).
 • Wprowadzanie otworów w dachu.
 • Wprowadzanie konstrukcji drewnianej z programu R3D3-Rama 3D (połacie dachowe eksportowane do programu R3D3-Rama 3D są tam obliczane konstrukcyjnie, a wprowadzona więźba trafia z powrotem do ArCADii-ARCHITEKTURY).
 • Wprowadzanie wyłazów dachowych.
 • Automatyczne lub ręczne wprowadzanie rynien dachowych.
 • Wprowadzanie rur spustowych automatycznie wykrywających rynny i poziom terenu.
 • Automatyczne lub ręczne wstawianie gąsiorów dachowych.
 • Wprowadzanie nasadek kominowych wentylacyjnych i spalinowych.
 • Wstawianie barier śniegowych: płotków, rozbijaczy lub stoperów.
 • Możliwość zdefiniowania typu dachu przed wstawieniem.
 • Możliwość wstawienia kolektora słonecznego na połaci dachu.

FUNDAMENTY

 • Wprowadzanie na rzut ław oraz stóp fundamentowych.
 • Domyślnie ławy fundamentowe wprowadzane są wraz ze ścianami, a stopy fundamentowe wraz ze słupami monolitycznymi.

NASŁONECZNIENIE I ZACIENIANIE

 • Możliwość stworzenia raportu długości czasu nasłonecznienia wszystkich lub wybranych pomieszczeń w budynku.
 • Możliwość pokazania zacieniania budynków przez stworzenie filmu wykonanego dowolną kamerą z listy, obrazującego przejście cienia w wyznaczonym dniu lub dniach.

BRYŁA

 • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola, itp.
 • Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciąg lub belka, z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania.
 • Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny.
 • Edycja bryły poprzez podziały i dowolne otwory.

PRZEKROJE

 • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w widoku przekroju.
 • Definiowanie przekroju schodkowego o dowolnej liczbie załamań.
 • Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian) w przestrzeni stropu.
 • Nadproża widoczne na przekroju wstawiane automatycznie wraz ze stolarką i otworami.
 • Możliwość odświeżania przekroju automatycznie lub ręcznie dla przyspieszenia pracy nad projektem.
 • Możliwość inteligentnego rozbicia widoków z zachowaniem grup elementów i obsługi Menadżera projektu.
 • Możliwość pokazania obiektów 3D na przekroju. Obiekty są domyślnie wyłączone, zmiana dostępna jest z okna Menadżera projektu po włączeniu żarówki grupy.

RENDERING

 • Definiowanie materiałów dla każdego elementu w jego własnościach.
 • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni, itp.).
 • Rendering definiowany dla plenerów i wnętrz (Photon mapping).
 • Okno Renderingu jest niezależne od programu ArCADia, co umożliwia kontynuowanie prac nad projektem podczas obliczeń wizualizacji.
 • Możliwości renderingu w różnych widokach: słonecznym i nocnym.
 • Multirendering, czyli zapis widoków ze zdefiniowanych kamer.
 • Zapis widoku budynku z renderingiem jako pojedynczej sceny lub z wybranych kamer zdefiniowanych w programie.
 • Możliwość wyłączenia komputera po multizapisie renderingu z kamer wprowadzonych do projektu.
 • Linijka słońca z ustawieniem daty i godziny oraz wyrenderowaniem sceny w interesujących nas dniach.

ELEMENTY OPISUJĄCE

 • Wymiarowanie:
  • Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów).
  • Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji.
  • Wymiarowanie kątowe i promieniowe ścian.
  • Wymiarowanie pokazujące długości ścian łukowych.
  • Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej na rzucie kondygnacji i na przekroju.
  • Możliwość wprowadzenia opisu elementu (dachu, stropu, ściany) zarówno na rzucie, jak i na przekroju. Pełna modyfikacja elementów wykazu, dodawanie i odejmowanie materiałów oraz zmiany w istniejących materiałach.
  • Automatyczne opisywanie konstrukcji więźby dachowej, numerowanie elementów z pokazaniem wielkości przekroju i długości elementu.
 • Zestawienia
  • Automatycznie tworzone zestawienia drewna z konstrukcji dachu wprowadzonej w programie R3D3-Rama 3D.
  • Zliczanie powierzchni i kubatur. Zestawienie automatycznie zliczające powierzchnie: zabudowy, netto i brutto kondygnacji, konstrukcji, kubaturę budynku. W wykazie znajdą się także minimalne wielkości działki i dane dachu, czyli nachylenie i wysokość kalenicy.
  • Zestawienie powierzchni dachów, w którym prócz przedstawienia schematu dachu i wyliczenia wielkości i nachylenia połaci będą także długości okapów, naroży, koszy, kalenic i krawędzi szczytowych.
  • Automatyczne zestawienie akcesoriów dachowych: długości rynien, gąsiorów i rur spustowych, ilości denek i łączników dla rur i gąsiorów, ilości nasadek kominowych i barier śniegowych. Możliwość wyboru elementów, które mają się znaleźć w wykazie.
  • Zestawienie materiałów dachowych.
  • Zestawienia materiałów użytych w projekcie obiektów systemu ArCADia BIM. Zliczanie ilości sztuk np. cegieł, z możliwością wybrania opakowania (palety, paczki, rolki), możliwość wybrania elementów, dla których wykaz jest wstawiony. Eksport pojedynczej tabeli wykazu lub kilku jednocześnie w jednym pliku.
  • Zestawienie wstawionych elementów prętowych, zarówno tych definiowanych w projekcie, jak i zaimportowanych z programu R3D3-Rama 3D.
  • Zestawienia elementów sufitów podwieszanych: oddzielnie stelaża, paneli oraz wieszaków.
 • Róża wiatrów
  • Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy.
  • Róża wiatrów uzależniona jest od linijki słońca, podawane są współrzędne położenia projektu lub wskazywane jest miasto na liście, dzięki czemu rendering jest obliczany we wskazanej lokalizacji i danych czasowych.

KOMUNIKACJA Z INNYMI SYSTEMAMI

 • Obiektowa wymiana danych z programem ArCon (przenoszenie dwukierunkowe całej bryły budynku wraz z obiektami 3D z programu ArCon i zapisaniem ich do biblioteki programu ArCADia).
 • Eksport podrysu projektu do R3D3-Rama 3D, możliwość przeniesienia wszystkich dachów projektu jednocześnie wraz ze wszystkimi osiami modularnymi łączonymi w jedną siatkę.
 • Import szkieletu konstrukcji z pliku .f3d pochodzącego z programu R3D3-Rama 3D.
 • Eksport projektu (ze wszystkimi materiałami i teksturami) do formatu OBJ.

Podgląd 3D w ArCADia BIM 14, zaawansowany i podstawowy silnik graficzny.

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-ARCHITEKTURA,
innowacyjnego narzędzia CAD rysującego obiektami architektonicznymi.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<