Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN.

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN. Sklep INTERsoft

Czym jest program INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE ?

Program ArCADia - INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE Program ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE jest modułem branżowym systemu ArCADia i rozszerzeniem produktu ArCADia BIM. Jest to kompleksowe narzędzie, wspomagające projektowanie przyłączy kanalizacyjnych skierowane do projektantów zewnętrznych kanalizacji deszczowych i sanitarnych oraz wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie. Program pozwala na rysowanie dowolnych układów rozgałęzionych. Profile i zestawienia sieci w ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE tworzone są automatycznie na podstawie narysowanej geometrii. Główną zaletą programu jest odejście od żmudnego, ręcznego wypełniania tabelek (mierzenia i wstawiania długości, kolizji, rzędnych) na rzecz graficznego rysowania trasy i definiowania kolizji. Pozwala to na podstawie narysowanej trasy szybko i łatwo obliczyć, wygenerować profile, rysunki szczegółowe, raporty i zestawienia materiałów. System ArCADia, więc również program ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE zapewnia pełna zgodność z formatem DWG do wersji DWG 2018 włącznie tak w zapisie jak i odczycie plików oraz obsługę podkładów rastrowych (TIFF, JPG, BMP, PNG, itp.). Dzięki rozbudowanej bazie (najpopularniejszych producentów) rurociągów, kształtek, armatury i obiektów kanalizacyjnych (studzienki i wpusty betonowe, osadnikowe, przepływowe, osadniki, zbiorniki, komory, odwodnienia liniowe, przepompownie) użytkownik może dobrać szczegółowo, dowolny obiekt z zachowaniem rzeczywistych parametrów. Wygodny i przejrzysty interfejs, a także graficzne wprowadzanie danych pozwalają na znaczne przyspieszenie prac projektowych.

Możliwości programu:

 • Obliczenia hydrauliczne kanałów grawitacyjnych.
 • Dobór średnic dla kanałów ciśnieniowych.
 • Obliczenia zlewni.
 • Dobór urządzeń typu osadnik, studzienka, wpust, przepompownia.
 • Rysowanie tras sieci wybranymi typoszeregami producenta.
 • Inteligentne okna dialogowe pozwalające na dobranie wszystkich parametrów obiektu.
 • Automatyczne generowanie profilów podłużnych wraz z podziałem na główną magistralę i profile pomocnicze.
 • Tworzenie rysunków szczegółowych dobranych studzienek, wpustów.
 • Wstawianie kolizji poprzez jedno kliknięcia na trasę.
 • Ustawianie domyślnego elementu wstawianego na każde załamanie trasy
 • Wstawiania automatycznych opisów rurociągów, obiektów.
 • Generowanie raportów z obliczeń.
 • Generowanie zestawień elementów.
 • Definiowanie dowolnych punktów wysokościowych na trasie rurociągu sanitarnego i deszczowego. Umożliwia to modelowanie terenu wzdłuż przebiegu rurociągu (możliwość wprowadzenia uskoków terenu, skarp, rowów melioracyjnych). Teren odzwierciedlony jest na profilu podłużnym sieci.
 • Definiowanie rzędnej terenu projektowanego i terenu istniejącego jako niezależnych parametrów we własnościach każdego obiektu na sieci.
 • Definiowanie w obiektach Pisaków i Czcionek, analogicznie jak ma to miejsce w innych obiektach systemu ArCADia.

Program ArCADia - INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE Program ArCADia - INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE Program ArCADia - INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE Program ArCADia - INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN.,
Program do projektowania przyłączy kanalizacyjnych.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<