Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN.

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN.Pobierz aktualna wersję programu ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN.Zobacz prezentecję Sklep INTERsoft

Czym jest program INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE ?

Program ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE to kompleksowe narzędzie, wspomagające projektowanie przyłączy kanalizacyjnych. Program INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE jest częścią systemu ArCADia składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych. Standardowo oferowany jest jako niezależny program, przy czym do jego działania konieczna jest podstawowa aplikacja systemu ArCADia (ArCADia 10, PLUS 10 lub LT 10) pełniąca funkcję edytora graficznego lub program AutoCAD® wraz z modułem ArCADia AC. System ArCADia BIM, więc również program ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE jest oparty o środowisko IntelliCAD. Dzięki czemu zapewniona została pełna zgodność z formatem DWG tak w zapisie jak i odczycie plików oraz obsługa podkładów rastrowych (TIFF, JPG, BMP, PNG, itp.). Dzięki rozbudowanej bazie (najpopularniejszych producentów) rurociągów, kształtek, armatury i obiektów kanalizacyjnych (studzienki i wpusty betonowe, osadnikowe, przepływowe, osadniki, zbiorniki, komory, odwodnienia liniowe, przepompownie) użytkownik może dobrać szczegółowo, dowolny obiekt z zachowaniem rzeczywistych parametrów. Wygodny i przejrzysty interfejs, a także graficzne wprowadzanie danych pozwalają na znaczne przyspieszenie prac projektowych. Program pozwala na rysowanie dowolnych układów rozgałęzionych. Profile i zestawienia sieci w ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE tworzone są automatycznie na podstawie narysowanej geometrii. Główną zaletą programu jest odejście od żmudnego, ręcznego wypełniania tabelek (mierzenia i wstawiania długości, kolizji, rzędnych) na rzecz graficznego rysowania trasy i definiowania kolizji. Pozwala to na podstawie narysowanej trasy szybko i łatwo obliczyć, wygenerować profile, rysunki szczegółowe, raporty i zestawienia materiałów.

Schemat systemu ArCADia
System ArCADia - kompletna obsługa procesu projektowania

Do kogo skierowany jest program?

Moduł ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE przeznaczony jest dla projektantów zewnętrznych kanalizacji deszczowych i sanitarnych oraz wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie. ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE jest częścią systemu ArCADia składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych. Do pracy z programem ArCADia-ARCHITEKTURA proponujemy dedykowany silnik graficzny ArCAdia-START jednocześnie umożliwiamy posiadaczom programów ArCADia-INTELLICAD 2009 lub programu AutoCAD korzystanie na tej samej licencji z funkcjonalności modułu który instalowany jest wówczas dodatkowo jako nakładka dla tych programów. Moduł branżowy ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE wykorzystuje wówczas te programy jako silnik graficzny, współpracuje z wszystkimi z najnowszymi wersjami AutoCAD'a.

Możliwości programu:

 • Obliczenia hydrauliczne kanałów grawitacyjnych.
 • Dobór średnic dla kanałów ciśnieniowych.
 • Obliczenia zlewni.
 • Dobór urządzeń typu osadnik, studzienka, wpust, przepompownia.
 • Rysowanie tras sieci wybranymi typoszeregami producenta.
 • Inteligentne okna dialogowe pozwalające na dobranie wszystkich parametrów obiektu.
 • Automatyczne generowanie profilów podłużnych wraz z podziałem na główną magistralę i profile pomocnicze.
 • Tworzenie rysunków szczegółowych dobranych studzienek, wpustów.
 • Wstawianie kolizji poprzez jedno kliknięcia na trasę.
 • Ustawianie domyślnego elementu wstawianego na każde załamanie trasy
 • Wstawiania automatycznych opisów rurociągów, obiektów.
 • Generowanie raportów z obliczeń.
 • Generowanie zestawień elementów.
 • Definiowanie dowolnych punktów wysokościowych na trasie rurociągu sanitarnego i deszczowego. Umożliwia to modelowanie terenu wzdłuż przebiegu rurociągu (możliwość wprowadzenia uskoków terenu, skarp, rowów melioracyjnych). Teren odzwierciedlony jest na profilu podłużnym sieci.
 • Definiowanie rzędnej terenu projektowanego i terenu istniejącego jako niezależnych parametrów we własnościach każdego obiektu na sieci.
 • Definiowanie w obiektach Pisaków i Czcionek, analogicznie jak ma to miejsce w innych obiektach systemu ArCADia.

Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNE Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET

Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNE Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET

Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNE Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWN.,
Program do projektowania przyłączy kanalizacyjnych.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramProfil ArCADiasoft Google PlusRSSRSSKanał ArCADiasoft
<<