Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Regulamin SYSTEMU RABATOWEGO

 1. Regulamin systemu rabatowego określa zasady udzielania rabatów Klientom dokonującym zakupów w spółce INTERsoft sp. z o. o. zwana dalej "INTERsoft".
 2. Korzystanie z SYSTEMU RABATOWEGO jest bezpłatne i nieobowiązkowe.
 3. Niniejszy Regulamin systemu rabatowego obowiązuje od dnia 01.09.2017 do jego odwołania lub zmiany. Informacje o odwołaniu lub zmianie Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klientów z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie www: https://www.intersoft.pl/regulamin-system-rabatowy. Niniejszy system rabatowy jest kontynuacją systemu obowiązującego od 20.11.2010r.
 4. Przy każdorazowym zakupie produktu INTERsoft zaklasyfikuje Klienta do odpowiedniej grupy rabatowej (patrz punkt 7) i udzieli rabatu na zakup tego produktu od jego ceny katalogowej.
 5. Przy klasyfikowaniu Klienta do odpowiedniej grupy rabatowej uwzględniane są wszystkie zrealizowane zakupy dokonane w INTERsoft, dla których data wystawienia dokumentu sprzedaży nie jest starsza niż 5 (pięć) lat wstecz, licząc od dnia złożenia bieżącego zamówienia.
 6. W przypadku jednorazowego zakupu kilku produktów każda pozycja dodawana do zamówienia na bieżąco aktualizuje wysokość rabatu, co znaczy, że kolejność wyboru produktów w zamówieniu ma wpływ na wysokość rabatu. Klient swobodnie ustala kolejność wyboru produktów w składanym zamówieniu, a kolejność ta zostanie uwidoczniona na dokumencie sprzedaży. Po wystawieniu dokumentu sprzedaży Klient nie może żądać korekty faktury z powołaniem się na niewłaściwą kolejność wyboru produktów.
 7. Wysokość udzielanego rabatu. Klasyfikacja Klienta do odpowiedniej grupy rabatowej zgodnie z punktami 4,5 i 6:
  Grupa rabatowa Wartość netto zakupionych produktów [zł] Wysokość przydzielonego rabatu
  1 gwiazdka 1000,00 - 2499,99 10%
  2 gwiazdki 2500,00 - 5499,99 13%
  3 gwiazdki 5500,00 - 9999,99 19%
  4 gwiazdki 10000,00 - 15999,99 27%
  5 gwiazdek 16000,00 i więcej 39%
 8. Przykładowo:

  Wartość zakupów z okresu 5 lat wstecz uwzględnionych przez SYSTEM RABATOWY: 2200 zł netto. Przydzielona wysokość rabatu 10% (1 gwiazdka). Klient dokonuje zakupu dwóch produktów: produktu P1 o wartości 800 zł netto oraz produktu P2 o wartości 3000 zł netto.

  Wariant numer 1:

  Dotychczasowa wartość zakupów: 2200 zł
  P1 800 zł minus 10% rabatu = 720 zł
  Wartość zakupów w systemie: 2920 zł - przydzielony rabat na następny zakup - 13% (2 gwiazdki)
  P2 3000 zł minus 13% rabatu = 2610 zł
  Kwota do zapłaty: 720+2610=3330 zł netto
  Wartość zakupów w systemie: 5530 zł - przydzielony rabat na następny zakup - 19% (3 gwiazdki)

  Wariant numer 2:

  Dotychczasowa wartość zakupów: 2200 zł
  P2 3000 zł minus 10% rabatu = 2700 zł
  Wartość zakupów w systemie: 4900 zł - przydzielony rabat na następny zakup - 13% (2 gwiazdki)
  P1 800 zł minus 13% rabatu = 696 zł
  Kwota do zapłaty: 2700+696=3396 zł netto
  Wartość zakupów w systemie: 5596 zł - przydzielony rabat na następny zakup - 19% (3 gwiazdki)

 9. INTERsoft ma prawo zweryfikować i w konsekwencji zmienić wysokość rabatu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach odmówić jego przyznania. W takich przypadkach Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o przyczynie weryfikacji wysokości rabatu bądź odmowie jego przyznania i będzie uprawniony do rezygnacji ze złożonego zamówienia.
 10. Klient ma prawo zakwestionować wysokość przydzielonego rabatu. W takim przypadku w celu weryfikacji wysokości rabatu Klient powinien przedłożyć odpowiednie dokumenty sprzedaży.
 11. SYSTEM RABATOWY nie obejmuje następujących produktów będących w ofercie INTERsoft :
  • Dalmierzy oraz pakietów oprogramowania z dalmierzem
  • oraz produktów posiadających w opisie uwagę "Produkt nie jest objęty systemem rabatowym!"
 12. Na prośbę Klienta INTERsoft udziela wszelkich dodatkowych informacji dotyczących funkcjonowania SYSTEMU RABATOWEGO. Klienci mogą zwracać się z zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości do pracowników INTERsoft. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości bezzwłocznie, a w bardziej skomplikowanych przypadkach po wyjaśnieniu problemu. Klienci mogą również zgłaszać pytania lub zastrzeżenia związane z SYSTEMEM RABATOWYM za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: intersoft@intersoft.pl.
 13. Jeśli Klient nabywa programy w drodze umowy zawieranej na odległość ( on-line za pośrednictwem sieci Internet ), sprzedaż ta realizowana jest na warunkach określonych w regulaminie (Regulamin sklepu)


ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<