Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-RAMA

OBLICZENIA I WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-RAMA Sklep INTERsoft

Czym jest ArCADia-RAMA?

Program ArCADia-RAMA przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych. Służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich w przypadku wersji 2D i przestrzennych w wersji 3D układów prętowych. Program cechuje się wygodnym i przejrzystym interfejsem użytkownika w którym zastosowano innowacyjne rozwiązania w zakresie sposobu wprowadzania danych i generowania przestrzennych układów prętowych.

ArCADia-RAMA to:

 • Modelowanie i analiza statyczna dowolnych płaskich i przestrzennych układów prętowych.

 • Graficzne zadawanie danych.

  Graficzne zadawanie i edycja danych geometrycznych modelu z wykorzystaniem generatorów konstrukcji, punktów charakterystycznych, śledzenia oraz wczytywania modeli i podrysów z plików DXF.
 • Podstawowe typy obciążeń.

  Obciążenia prętowe, węzłowe, termiczne, powierzchniowe, ruchome oraz sprężenie zadawane w definiowanych grupach obciążeń.
 • Szeroki zakres analizy statycznej.

  Automatyczna obwiednia sił wewnętrznych i naprężeń z uwzględnieniem oddziaływań, analiza naprężeniowa, kombinacje użytkownika i ekstrema po tych kombinacjach, obliczenia nieliniowe wg teorii II rzędu i jak dla cięgien, statyka prętów o zmiennej geometrii i prętów na mimośrodzie.
 • Współpraca z systemem ArCADia BIM.

  Import podrysu modelu wykonanego w systemie ArCADia BIM oraz eksport modelu obliczeniowego z programu ArCADia Rama do systemu ArCADia BIM.
 • Prezentacja wyników obliczeń.

  Graficzna prezentacja wszystkich wyników obliczeń oraz kilkanaście typów raportów w formacie RTF.

Co wchodzi w skład programu ArCADdia-RAMA ?

ArCADia-RAMA jest systemem modułowym, użytkownik zależnie od swoich potrzeb może zakupić niezbędne mu moduły wymiarujące rozszerzając tym samym podstawową aplikację Rama 2D lub 3D.
Główną aplikacją systemu jest edytor w którym wprowadzamy dane, dostępny jest on w trzech wersjach :
 • R3D3-Rama 3D - praca przestrzenna z układami 3D.
 • R2D3-Rama 3D - praca z układami 3D na trzech wzajemnie prostopadłych rzutniach.
 • R2D2-Rama 2D - praca na płaszczyźnie z układami 2D.

Funkcjonalność systemu użytkownik może rozszerzyć o dodatkowe moduły wymiarujące dostępne zarówno dla wersji R3D3 - Rama 3D oraz R2D2 - Rama 2D :

Dlaczego warto wybrać program ArCADia-RAMA ?

Wprowadzanie danych w programie jest intuicyjne - geometrię układu można zdefiniować używając wyłącznie myszki. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów układów przestrzennych, jak i dużych struktur 3D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe itp. Program umożliwia współpracę z modułami wymiarującymi wg norm polskich: InterStal i InterDrewno, oraz modułami do wymiarowania wg Eurokodów: EuroStal i Eurożelbet.

Współpraca z systemem ArCADia - Automatyczny generator konstrukcji dachu w Ramie 3D

System ArCADia BIM (od wersji 4.1) i program R3D3-Rama 3D (od wersji 11.0) można wykorzystać jako zaawansowany generator i edytor konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Dzięki współpracy obu aplikacji projektant uzyskuje możliwość bezpośredniego przekazywania danych o konstrukcji dachu, w obu kierunkach między aplikacjami (dotyczy to również wersji demo programu Rama 3D ale wówczas bez wykonywania przez program obliczeń). Rozwiązanie to łączy program obliczeniowy jakim jest ArCADia-RAMA z programem projektowym ArCADia-ARCHITEKTURA. W programie R3D3-Rama 3D mamy do dyspozycji automatyczny generator konstrukcji połaci przestrzennej więźby dachowej. Kształt dachu wczytywany jest do generatora w R3D3-Rama 3D z pliku xproject utworzonego, na podstawie automatycznie generowanego modelu dachu w programie ArCADia-ARCHITEKTURA. Model taki zawiera podstawowe informacje o kształcie i spadkach wszystkich połaci dachu, połaciowych otworach okiennych, przejściach kominów, facjatkach itp. Generatora wykonuje automatycznie rozkład elementów konstrukcyjnych na wszystkich wybranych połaciach. Schemat statyczny, uzupełniony przez użytkownika o ewentualne elementy poprzeczne dachu i obciążenia, stanowi podstawę do dalszych obliczeń statycznych i wymiarowania poszczególnych elementów dachu w programie R3D3-Rama 3D. Generator konstrukcji dachu działa dla dowolnego kształtu dachu zdefiniowanego w systemie ArCADia BIM.

Modelowanie więźby dachowej przy użyciu programu ArCADia BIM 14 i ArCADia-ARCHITEKTURA i bezpłatnej funkcjonalności ArCADia–RAMA 19

Przekroje o zmiennej geometrii

Przekroje o zmiennej geometrii definiujemy w programie tak jak wszystkie pozostałe typy przekrojów, wybierając odpowiedni ich rodzaj z Biblioteki przekrojów. Dostępne w programie przekroje o zmiennej geometrii, w Bibliotece profili podzielone zostały na trzy podstawowe grupy materiałowe, z których do każdej przypisano odpowiednie typy przekrojów.
Profile zmienne zawarte w ogólnej bibliotece profili, zawierają po jednym edytowalnym przykładzie każdego typu przekroju, natomiast każdy profil zdefiniowany indywidualnie przez użytkownika, może zostać zapisany w bibliotece użytkownika i w dowolnej chwili wykorzystany w innym projekcie. Dla profili o zmiennej geometrii można stosować również mimośrody jedno lub dwustronne.

Funkcja weryfikacji projektu

Działanie funkcji Weryfikacji projektu jest podobne do opcji Oczyszczania projektu, lecz nie usuwa ona elementów modelu, ale je modyfikuje według opisanych poniżej reguł.

 • Wyszukiwanie węzłów leżących na niepodzielonych prętach - wówczas węzły te w modelu nie stykają się z tymi prętami. Opcja napraw spowoduje podzielenie wszystkich zaznaczonych prętów w miejscach położenia węzłów na tych prętach.
 • Wyszukiwanie prętów krzyżujących się na długości (bez utworzenia węzła w miejscu skrzyżowania) i leżących w tej samej płaszczyźnie. Opcja napraw dzieli wszystkie pręty w miejscach ich rzeczywistego skrzyżowania, a utworzone w ten sposób węzły scala w jeden wspólny węzeł.
 • Wyszukiwanie prętów leżących w całości lub w części wzdłuż innych prętów. Opcja napraw dla prętów krótszych leżących w długości innych prętów, w miejscach ich końców, dzieli długość tych prętów węzłami i scala wszystkie węzły pokrywające się.
 • Ostatnią operacją funkcji weryfikacji modelu jest opcja scalania w zadanym przez użytkownika otoczeniu wszystkich węzłów modelu. Operacja ta pozwala uchronić projekt przed niewielkimi niedokładnościami geometrycznymi wprowadzonymi do modelu i powodującymi brak połączenia prętów w węzłach, leżących prawie w tej samej lokalizacji.

Wybierz odpowiednią dla siebie wersję programu.

Program R3D3 Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji drewnianych Program R3D3 Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji drewnianych

Zobacz pełny opis programu R3D3-Rama 3D
do obliczeń statycznych przestrzennych układów prętowych

Program Rama 2D - obliczenia i projektowanie konstrukcji żelbetowych i stalowychh Program Rama 2D - obliczenia i projektowanie konstrukcji żelbetowych i stalowych

Zobacz pełny opis programu R2D2-Rama 2D
do obliczeń statycznych płaskich układów prętowych

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-RAMA,
program CAD do zaawansowanej analizy wytrzymałości i wymiarowania konstrukcji budowalnych.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<