Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

EuroDrewno

WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH W ARCADIA-RAMA.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu EuroDrewno
Opis|Zestawienie wersji|

Czym jest program EuroDrewno?

EuroDrewno to moduł wymiarujący programy ArCADia-RAMA, przeznaczony jest do wymiarowania jednogałęziowych, przestrzennych konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych, z drewna litego lub klejonego, wg PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia ogólne i reguły dotyczące budynków: 2010, w programie R2D2-Rama 2D i R3D3-Rama 3D, w dwukierunkowym stanie naprężenia, z uwzględnieniem momentu skręcającego.

Program jest wykonany w postaci zintegrowanej instalacji ArCADia-RAMA, wbudowanej w program do obliczeń statycznych R2D2-Rama 2D lub R3D3-Rama 3D, który do działania wymaga odrębnej licencji. Aktualnie R2D2-Rama 2D i R3D3-Rama 3D mogą pracować w dwóch konfiguracjach:

 • Osobno jako program tylko do obliczeń statycznych (wówczas moduł EuroDrewno działa jedynie w wersji demo) – wymagana licencja na R2D2 lub R3D3.
 • W połączeniu z modułem EuroDrewno jako program do obliczeń statycznych i wymiarowania elementów drewnianych - wymagana licencja na R2D2 (R3D3) i EuroDrewno.

Cechy i możliwości programu.

 • Wymiarowanie przestrzennych konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych z drewna litego i klejonego w dwukierunkowym stanie naprężenia z uwzględnieniem momentu skręcającego w programie ArCADia-Rama 3D.
 • Użytkownik może tworzyć dowolne definicje typu wymiarowania (współczynniki wyboczenia, osłabienia przekroju, ugięcie dopuszczalne i inne parametry), których następnie może użyć w dowolnym projekcie.
 • Współczynnik modyfikacyjny kmod przyjmowany automatycznie na podstawie grupy obciążeń o najkrótszym czasie oddziaływania na konstrukcję w danej kombinacji, lub ręcznie, na podstawie decyzji użytkownika.
 • Możliwość wymiarowania pojedynczych prętów, grupy prętów współliniowych i zbliżonych do współliniowych (o zmianie kąta poniżej 5 stopni).
 • Automatycznie sprawdzane są obwiednie sił wewnętrznych we wszystkich charakterystycznych punktach wymiarowanego elementu.
 • Odrębnie sprawdzane są naprężenia normalne i styczne w przekroju elementu.
 • Użytkownik ma dodatkowo możliwość przeprowadzenia wymiarowania w dowolnych wskazanych punktach elementu, dla wszystkich obwiedni, lub dla jednej wybranej.
 • Program wyznacza maksymalne ugięcie względne i przemieszczenie elementu w złożonym stanie naprężenia z uwzględnieniem wpływów reologicznych i ewentualnego wpływu sił tnących i porównuje je z wartością dopuszczalną.
 • Raport z wymiarowania w formie obliczeń ręcznych, zawierających wszystkie wyniki pośrednie, wykonany w formacie RTF (MS Word).

Do poprawnego i pełnego działania modułu EuroDrewno wymagana jest obecność w systemie programu do edycji lub przeglądania plików raportów (format RTF) w postaci np MS Word (od wersji 2003) lub MS Word Viewer.

R3D3 - Rama 3D - Konstrukcje drewniane R3D3 - Rama 3D - Konstrukcje drewniane

Przed przystąpieniem do końcowego wymiarowania elementów, układ statyczny powinien być dokładnie sprawdzony, policzony i poddany wstępnej analizie. Aby to zrobić sprawnie zaleca się przed właściwym wymiarowaniem wykonanie następujących czynności:

 • Dzielimy pręty układu na grupy prętów, które naszym zdaniem powinny mieć ten sam przekrój i powinny być zrobione z materiału o tych samych własnościach mechanicznych (tej samej klasie).
 • Do poszczególnych grup prętów przypisujemy własności w postaci granicznych wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie dla przewidywanego gatunku drewna.
 • Liczymy statykę układu i w Widoku 3D sprawdzamy dla których prętów nastąpiło przekroczenie założonych naprężeń normalnych (warto również sprawdzić jak duże jest to przekroczenie), następnie dla tych prętów zwiększamy przekrój lub zmieniamy parametry materiału i ponownie przeliczamy statykę do momentu aż wszystkie pręty będą mieściły się w granicy założonych naprężeń sprężystych.
 • Na koniec przystępujemy do rzeczywistego wymiarowania modułem wymiarującym EuroDrewno.

Opisane powyżej działania są warunkiem koniecznym spełnienia warunków nośności, natomiast warunkiem ostatecznym jest dokładne sprawdzenie nośności w module wymiarującym EuroDrewno.

R3D3 - Rama 3D - Konstrukcje drewniane R3D3 - Rama 3D - Konstrukcje drewniane

Sprawdz cenę programu EuroDrewno w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie EuroDrewno.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<