Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

INNOWACYJNY PROGRAM CAD DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE Sklep INTERsoft

Czym jest program ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ?

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to program CAD / BIM będący modułem branżowym systemu ArCADia i rozszerzeniem produktu ArCADia BIM. Program pozwala na wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektu instalacji kanalizacyjnej na podkładach architektoniczno-budowlanych w formacie plików rastrowych lub wektorowych. Program przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych.

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE pozwala na zaprojektowanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i kanalizacji technologicznej (odprowadzającej wody deszczowe z dachów obiektów budowlanych). Użytkownik ma możliwość zaprojektowania instalacji kanalizacyjnej ze względu na prowadzone ścieki: ścieki socjalno-bytowe, wody opadowe z dachu (dla lokalizacji rur spustowych w budynku lub przy konieczności prowadzenia rur odpływowych pod posadzką budynku) oraz ścieków technologicznych (np. zawierających substancje tłuszczowe). Użytkownik ma także możliwość doboru materiałów potrzebnych do budowy rurociągów oraz innych elementów sieci.

Możliwości programu:

 • Nadanie informacji charakterystycznych odbiornikom ścieków sanitarnych i opadowych.
 • Zdefiniowanie podejść pod urządzenia odbierające ścieki i wody deszczowe.
 • Ustalenie na wszystkich rzutach (kondygnacjach) lokalizacji pionów kanalizacyjnych i rur spustowych.
 • Ustalenie podejść pod odbiorniki.
 • Ustalenie przebiegu rurociągów odpływowych podposadzkowych, podstropowych, miejsc połączeń rurociągów i sposobu realizacji połączeń.
 • Obliczanie przepływów odcinkowych, napełnień i prędkości.
 • Wyznaczanie średnic odcinków odpływowych, pionów, rur spustowych i spadków.
 • Tworzenie profili rurociągów podposadzkowych z zaznaczeniem skrzyżowań.
 • Tworzenie rysunków rozwinięć pionów kanalizacyjnych i rur spustowych.
 • Dokonywanie sprawdzenia poprawności zaprojektowanej instalacji kanalizacyjnej.
 • Generowanie raportów obliczeniowych.
 • Automatyczne generowanie legendy symboli wykorzystanych w projekcie.
 • Generowanie zestawień ilościowych materiałów wykorzystanych w projekcie.
 • Przekazywanie materiałów wykorzystanych przy budowie instalacji kanalizacyjnej wraz z jej elementami do takich programów kosztorysowych, jak Ceninwest czy Norma.

Praca z programem ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE.


Na wstępie użytkownik lokalizuje piony dla grupy odbiorników z możliwością zdefiniowania odsadzek (przejść pod stropami), sposobu wentylacji pionów i połączeń pionów. W tym celu wprowadzana jest grubości stropów, wysokość kondygnacji (w przypadku pracy na podkładach wykonanych w programie ArCADia-ARCHITEKTURA dane o geometrii budynku będą generowały się automatycznie). Program umożliwia także zdefiniowanie przepustów przez strop oraz przejść przeciwpożarowych. W dalszej części procesu projektowego konieczne jest nadanie parametrów charakterystycznych wszystkim odbiornikom ścieków, tj. obliczeniowych współczynników odpływu (zależnych od wyboru systemu instalacji kanalizacyjnej) oraz minimalnych średnic odpływu.

W przypadku instalacji kanalizacyjnej deszczowej i technologicznej ilości odprowadzanego medium będą obliczane na podstawie powierzchni odwadnianej lub będą wpisywane przez użytkownika na podstawie parametrów odpływu z urządzeń technologicznych.

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE Użytkownik ma możliwość zaprojektować podłączenia urządzeń do pionu i na tej podstawie zdefiniować obciążenia hydrauliczne, co z kolei pozwoli na wyznaczenie średnicy pionu. Następnie należy wrysowywać na rzutach przebieg rurociągów kanalizacyjnych podposadzkowych. W tym celu ma do dyspozycji odpowiednie formaty linii w celu rozróżnienia graficznego rurociągów. Przy rysowaniu odcinka kanalizacji obliczana jest wielkość przepływu na podstawie ilości urządzeń odprowadzających ścieki do tego odcinka. Użytkownik może definiować sposób połączeń odcinków (trójnik z uwzględnieniem kąta połączenia, studzienka połączeniowa).

Program umożliwia definiowanie obiektów na odcinkach poziomych (czyszczaki, rewizje, studzienki, separatory, klapy burzowe oraz przepady). Udostępnia także wybór sposobu przejścia w obrębie ław fundamentowych i zastosowanie różnych rodzajów rur osłonowych.

Na podstawie zadanych spadków, wyznaczonych średnic oraz danych o ławach fundamentowych i innych obiektach na sieci, program generuje profil podłużny instalacji. Na tak wygenerowanym profilu istnieje możliwość dodefiniowania poszczególnych parametrów, tj. spadku rury czy jej średnicy, co zostanie uwzględnione w modelu ogólnym kanalizacji.

Na podstawie informacji o ilości podłączonych urządzeń do pionu oraz o systemie kanalizacji jest generowane rozwinięcie pionu. Istnieje jednak możliwość wprowadzania pewnych modyfikacji (szczególnie kolejności podłączeń).

Po wykonaniu obliczeń oraz doborze średnic projektant może wprowadzić dodatkowe korekty i ponownie wykonać obliczenia. W przypadku błędu projektanta program wygeneruje ostrzeżenie i poda parametry graniczne. Po całkowitym zaprojektowaniu instalacji kanalizacyjnej i potwierdzeniu prawidłowości projektu użytkownik ma możliwość wygenerowania raportu obliczeniowego wraz z zestawieniem materiałów. Raport obejmuje obliczenia hydrauliczne pionów i odcinków odpływowych. W zestawieniach materiałowych uwzględniany jest cały rurociąg oraz wszystkie obiekty wraz z parametrami charakterystycznymi.

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ,
program do projektowania instalacji kanalizacyjnych.

Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<