Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

INNOWACYJNY PROGRAM CAD/BIM DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI GAZOWYCH W BUDYNKACH - OBLICZENIA I AUTOMATYCZNY DOBÓR ELEMENTÓW, RYSUNEK DWG.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-INSTALACJE GAZOWE Sklep INTERsoft

Czym jest program ArCADia-INSTALACJE GAZOWE?

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE jest częścią systemu ArCADia i rozszerzeniem produktu ArCADia BIM składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych. Połączenie dwóch narzędzi tj. ArCADia BIM i ArCADia-INSTALACJE GAZOWE daje nowoczesne narzędzie do projektowania, obliczeń, rysowania i edycji dokumentacji z zakresu projektowania projektu wewnętrznej instalacji gazowej. Pełna kompatybilność z innymi programami CAD/BIM pozwala na efektowne zaprezentowanie własnych projektów i pełną wymianę danych z pozostałymi branżystami.

Wraz z wprowadzeniem w 2019r do sprzedaży produktu ArCADia BIM 11, uległa zmianie struktura systemu ArCADia, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do produktu ArCADia BIM 11. W wyniku tych zmian funkcjonalność modułu INSTALACJE GAZOWE od wersji ArCADia 11 została podzielona na dwie części. Funkcjonalność podstawową, która dostępna jest dla wszystkich posiadaczy licencji ArCADia BIM oraz funkcjonalność rozszerzoną zawartą w licencji ArCADia-INSTALACJE GAZOWE.

Funkcjonalność podstawowa w zakresie projektowania instalacji gazowych dostępna w ArCADia BIM.

ArCADia_INSTALACJE GAZOWE rozszerzenie ArCADia BIM
  • Sporządzanie rysunków wewnętrznej instalacji gazowej, począwszy od zlokalizowania głównej szafki gazowej, rozmieszczenia odbiorników gazu, urządzeń pomiarowych, przez ustalenie przebiegu rurociągów instalacji gazowej, z ustaleniem miejsc montażu armatury odcinającej.
  • Ciągłe wprowadzanie trasy pionowych i poziomych odcinków instalacji, zmiana poziomu wielu elementów instalacji jednocześnie. Możliwość wprowadzenia do biblioteki programu typowych układów elementów.
  • Wstawianie armatury i urządzeń z biblioteki producentów (np. filtr gazu i reduktor ciśnienia).
  • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych zależnych od rodzaju połączeń w punkach węzłowych oraz przy podejściach do punktów czerpalnych, wraz z możliwością ich modyfikacji.
  • Generowanie gotowych zestawień materiałów i wykazów elementów.
  • Sprawdzanie instalacji pod względem poprawności połączeń.
  • Możliwość prostego i szybkiego wprowadzania dodatkowych baz danych do biblioteki głównej programu oraz możliwość wyboru katalogów do użytku w danym projekcie instalacji.

Użytkownik korzystający z ArCADia BIM z modułem ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ma możliwość obiektowego tworzenia rysunków wewnętrznej instalacji gazowej na rzutach architektonicznych budynku oraz automatycznego tworzenia schematów obliczeniowych i rozwinięć instalacji. Program udostępnia bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów technicznych. Prócz możliwości sprawnego wykonania rysunków instalacji program przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania instalacji (sprawdzenie poprawności przyjętych średnic, kontrola zakresu spadku ciśnienia przed odbiornikami gazu) i stworzenia profesjonalnego raportu technicznego. Połączenie specjalistycznych funkcji wykorzystanych w aplikacji do wykonania planów instalacji gazowych w zakresie doboru i przebiegu rurociągów oraz doboru odbiorników gazowych wraz z przeprowadzanymi obliczeniami i dokonywaniem sprawdzenia poprawności zaprojektowanej instalacji jest perfekcyjnym narzędziem do tworzenia projektów wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Funkcje obecnie dostępne w module ArCADia-INSTALACJE GAZOWE.

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE
 • Przekształcanie instalacji wrysowanej za pomocą linii w środowisku CAD w rurociągi będące obiektami systemu ArCADia.
 • Wyznaczenie obliczeniowego zapotrzebowania gazu dla budynku zasilanego gazem o dowolnych właściwościach palnych z uwzględnieniem współczynników jednoczesności.
 • Obliczenia całkowitej straty ciśnienia dla wszystkich ścieżek do odbiorników gazu oraz wyznaczenie ciśnienia minimalnego i maksymalnego przed odbiornikiem gazowym.
 • Generowanie schematów obliczeniowych dla wszystkich ścieżek dopływu gazu do odbiorników, wraz z możliwością ich uczytelnienia.
 • Automatyczne tworzenie rysunku rozwinięcia zaprojektowanej instalacji gazowej.
 • Automatyczne tworzenie rysunku aksonometrii zaprojektowanej instalacji. Możliwość wprowadzania armatury bezpośrednio na rysunku aksonometrii, z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach.
 • Automatyczny dobór elementów instalacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
 • Generowanie raportów obliczeniowych zawierających odcinkowe straty ciśnienia gazu na poszczególnych odcinkach obliczeniowych, z możliwością regulacji średnic odcinków.

Dlaczego warto wybrać ArCADia BIM z dodatkowymi modułami do projektowania instalacji gazowych?

Połączenie narzędzi ArCADia BIM i modułów instalacyjnych takich jak ArCADia-INSTALACJE GAZOWE czy ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE daje nowoczesne narzędzie CAD do projektowania, obliczeń, rysowania i edycji dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych instalacji gazowych w obiektach budowlanych o różnej kubaturze oraz przyłączy gazowych budynków do sieci gazowych. System ArCADia umożliwia szybkie i sprawne wykonanie rysunku oraz dokonanie niezbędnych przy projektowaniu obliczeń i sprawdzeń a pełna kompatybilność z innymi programami CAD pozwala na efektowne zaprezentowanie własnych projektów i pełną wymianę danych z pozostałymi branżystami.

ArCADia - INSTALACJE GAZOWE

ArCADia - INSTALACJE GAZOWE ArCADia - INSTALACJE GAZOWE ArCADia - INSTALACJE GAZOWE

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-INSTALACJE GAZOWE,
program CAD dla projektantów instalacji w budynkach.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<