Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA

Z BIM PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STAJE SIĘ PROSTE.
OBLICZENIA ZGODNIE Z NORMĄ "PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008".
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA Sklep INTERsoft

Czym jest program ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA

arcadia-plyta-żelbetowa konstrukcje budowlane rysunki wykonawcze Program ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA przeznaczony jest dla projektantów konstrukcji. Celem aplikacji jest możliwie maksymalne wsparcie użytkownika w opracowaniu wykonawczych rysunków konstrukcyjnych płyt żelbetowych w programach CAD. Program ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA jest programem obiektowym, w którym na podstawie płasko wprowadzonych danych użytkownika, w postaci widoków zbrojenia górnego i dolnego płyty oraz przekrojów elementu, tworzony jest przestrzenny model zbrojenia płyty, umożliwiający jego dalszą edycję i np. automatyczne tworzenie nowych przekrojów płyty. Kształtowanie zbrojenia płyty w programie możliwe jest na podstawie wytycznych zawartych w normie PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008. Program umożliwia wprowadzenie danych o kształcie i podparciu płyty przez projektanta, a także przechwytuje dane o kształcie i podparciu płyty bezpośrednio z programu ArCADia-ARCHITEKTURA na bazie zadanego w niej stropu. W przypadku gdy przekrycie danej kondygnacji w programie ArCADia-ARCHITEKTURA składa się z kilku stropów, po ich zaznaczeniu wszystkie stropy przenoszone są do programu ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA jako osobne, niepowiązane ze sobą modele płyt żelbetowych.

Program ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA posiada następujące cechy i możliwości:

 • Możliwość projektowania wielu płyt w ramach jednego dokumentu.
 • Możliwość przenoszenia stropów wraz z warunkami ich podparcia z modelu budynku w programie ArCADia-ARCHITEKTURA.
 • Możliwość konstruowania geometrii i zbrojenia płyty w dwóch głównych widokach zdefiniowanych osobno dla zbrojenia górnego i dolnego oraz dowolnej ilości założonych przekrojów płyty.
 • Pełne sterowanie widocznością na rysunku i wydruku dla widoków oraz przekrojów i ich elementów składowych oraz możliwość przełączania się między nimi w trakcie pracy nad modelem.
 • Dowolne przesuwanie oraz dodawanie nowych przekrojów płyty, a także ustawianie głębokości widzenia zbrojenia w przekroju.
 • Możliwość dowolnego kształtowania konturu płyty oraz jej podpór w postaci: ścian, słupów i podciągów oraz wprowadzanie otworów o dowolnym kształcie do projektowanej płyty.
 • Automatyczne zadawanie prostokątnych siatek zbrojeniowych dla całego dowolnego kształtu obszaru płyty lub jej fragmentu z zachowaniem jednorodnego lub przemiennego zbrojenia siatki w obu kierunkach oraz zachowaniem otulenia pionowego (górnego i dolnego) oraz bocznego dla wszystkich prętów siatki.
 • Automatyczne zadawanie prostokątnych siatek zbrojeniowych dla zdefiniowanego przez użytkownika obszaru wewnątrz płyty o kształcie prostokątnym lub dowolnym.
 • Możliwość kopiowania zdefiniowanych siatek w ramach zbrojenia górnego i dolnego oraz między tymi powierzchniami.
 • Możliwość odginania prętów siatki górnej do siatki dolnej.
 • Możliwość wstawiania regularnych zagęszczeń zbrojenia w obu kierunkach na wybranym obszarze danej siatki oraz ich kopiowania.
 • Możliwość wprowadzania wycięcia o dowolnym kształcie w zadanej siatce niezależnie od otworu w płycie.
 • Możliwość modyfikacji konturu siatki i kierunku prętów głównych i drugorzędnych w siatce oraz możliwość rozbicia siatki na pojedyncze dowolne pręty (wraz z rozbiciem siatki rozbijane jest ewentualne zagęszczenie w siatce).
 • Możliwość dokładania pojedynczych prętów w siatce w kierunku głównym lub drugorzędnym (będących prętem siatki do momentu jej przebudowania).
 • Możliwość kopiowania prętów siatki (będących prętem dowolnym nieusuwanym po modyfikacji siatki).
 • Możliwość modyfikacji długości pojedynczych prętów siatki (do czasu jej przebudowania).
 • Możliwość przesuwania całego rozkładu prętów w siatce z jego zachowaniem po przebudowie siatki (bez usuwania siatki).
 • Automatyczne usuwanie przy rozkładzie nadmiarowych prętów siatki leżących w całości w obszarze podpór płyty (ścian i podciągów).
 • Możliwość zakładania pionowych kształtek na przebicie w obszarach bezpośredniego oparcia płyty na słupach.
 • Automatyczne uwzględnianie w wykazie stali zbrojeniowej regularnego rozkładu stolików podporowych siatki górnej.
 • Wymiarowanie zbrojenia w milimetrach lub centymetrach z możliwością ustawiania dokładności.
 • Automatyczne uwzględnianie niezbędnych promieni gięcia prętów zbrojeniowych.
 • Możliwość tworzenia prętów zbrojeniowych o dowolnym kształcie.
 • Możliwość modyfikacji średnic i właściwości prętów zbrojeniowych.
 • Automatyczne wyrzucanie prętów zbrojeniowych z ich wymiarowaniem i opisem (szczegóły prętów zbrojeniowych).
 • Możliwość wstawiania zagregowanej numeracji prętów zbrojeniowych płyty i ich opisów dla prętów o regularnym przyroście długości pręta, co ogranicza ilość numerów prętów w płycie.
 • Dowolne wstawianie opisów zbrojenia do widoków i przekrojów elementów.
 • Automatyczna ciągła numeracja wszystkich prętów w ramach jednego dokumentu lub jednej płyty.
 • Możliwość dowolnego kształtowania wymiarowania geometrii płyty.
 • Automatyczne tworzenie i modyfikacja wykazu stali zbrojeniowej na podstawie stworzonego modelu zbrojenia (wykaz dla pojedynczej płyty lub wykaz dla całego rysunku).

Podgląd stworzonego modelu zbrojenia płyty w widoku 3D.

ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA,
program obliczeniowy dla projektantów konstrukcji budowalnych.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<