Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia BIM

NOWE MOŻLIWOŚCI OPROGRAMOWANIA CAD, TECHNOLOGIA BIM DLA WSZYSTKICH W PRZYSTĘPNEJ CENIE.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia BIM Sklep INTERsoft

ArCADia BIM 12 podstawowa aplikacja systemu ArCADia.

Program ArCADia BIM jest rozwijanym od ponad dziesięciu lat oprogramowaniem projektowym dla branży budowlanej. Pierwszym polskim systemem w którym projektanci mogą pracować zgodnie z założeniami technologii BIM [Building Information Modeling]. Ideą przyświecającą autorom systemu ArCADia było stworzenie programu pozwalającego na zapisanie w formie elektronicznej efektów twórczych przemyśleń architekta – dotyczących formy i funkcjonalności tworzonego obiektu – w połączeniu z efektami inżynierskiej pracy konstruktora i rzeczywistego odwzorowania elementów będących efektem pracy instalatorów. Wszystko to wsparte zostało narzędziami obliczeniowymi w jednym integralnym modelu. Struktura systemu ArCADia została tak zaprojektowana by pozwala wszystkim uczestnikom procesu projektowania na pracę w jednym środowisku opierającym się o główny moduł, czyli aktualnie ArCADia BIM 12. ArCADia BIM pozwala na wprowadzanie i zarządzanie wszystkimi elementami projektu, jednakże dla każdej branży przeznaczone są osobne, dodatkowe moduły uwzględniające specyfikę projektów branżowych. Jednocześnie program zachował bardzo przyjazny interfejs, analogiczny z programem AutoCAD dzięki czemu projektant może pracować w dobrze znanym sobie środowisku i jednocześnie korzystać z zalet projektowania BIM.

Czym jest ArCADia BIM 12?

ArCADia BIM 12 jest następcą programu ArCADia 10. Program w wersji ArCADia BIM 11 przeszedł istotną przebudowę struktury i zyskał wiele nowych funkcjonalności, obecna wersja rozszerza jego możliwości w zakresie pracy w trybie 3D. W roku 2016 program ArCADia 10 zastępując ArCADia-INTELLICAD 8 wprowadził nowy interfejs użytkownika, który oparty jest o wstążki. Rozwiązanie znane już wcześniej użytkownikom naszych programów z aplikacji ArCADia-START, jak również aplikacji Microsoft Office czy wielu programów firmy Autodesk. ArCADia 10 pomimo bardzo rozbudowanej i specjalistycznej funkcjonalności dzięki nowemu interfejsowi użytkownika stała się programem prostszym w obsłudze. Pogrupowanie funkcjonalności danych modułów na wstążkach zwiększyło przejrzystość i ułatwiło odszukiwanie rzadziej używanych funkcji. Użytkownicy naszego programu to w większości architekci i inżynierowie budownictwa, dużą grupą są jednak projektanci instalacji ograniczający się do pracy w ramach własnej branży. Nowy interfejs okazał się zdecydowanie bardziej przyjazny i znacznie ułatwił codzienną pracę.

Po dwóch latach obecności ArCADia 10 na rynku, doszliśmy do wniosku iż należy przeprowadzić głębszą zmianę w programie, dzięki której użytkownik otrzymał nową bardziej przyjazną strukturę, która pozwoli mu na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM. W efekcie tej zmiany istotna cześć funkcjonalności instalacyjnych modułów branżowych trafiła do aplikacji podstawowej, która otrzymała nazwę ArCADia BIM 11.
Program ArCADia ciągle jest ulepszany, najbardziej istotną kwestią jest dla nas wydajność aplikacji. Istotnym elementem wzrostu wydajności programu jest pełne wsparcie platformy 64-bitowej (obecne od wersji ArCADia 10). Korzystanie z najnowszej wersji programu z 64-bitowym systemem operacyjnym (zalecamy Windows 10) pozwala w pełni wykorzystać możliwości obecnych platform sprzętowych. Dla systemu ArCADia zalecamy konfiguracje z minimum 12GB pamięci RAM. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że zasadne jest zwiększenie jej ilości do 16 lub 24 GB.
Dotychczasowe wersje programu ArCADia oparte były o silnik graficzny ODA Teigha 4.2. ArCADia BIM 12 wyposażana jest w dwa silniki graficzne które są odpowiedzialne za podgląd 3D. Nowy zaawansowany silnik graficzny posiada szereg zaawansowanych rozwiązań 3D, dzięki którym w zdecydowanie większym zakresie wykorzystuje wsparcie karty graficznej. Jakość generowanego podglądu 3D jest zbliżona do poziomu który uzyskuje się w profesjonalnych programach do renderowania grafiki takich jak 3D Studio MAX czy Artlantis. Użytkownikom programu zalecamy stosowanie kart graficznych z pamięcią min 1GB RAM i wspierających co najmniej DirectX10, by program mógł pracować wydajnie generując podgląd 3D w najwyższej jakości niezbędna jest karta graficzna z DirectX 11 i min 3GB RAM.
Aktualna wersja posiada również pełne wsparcie dla formatu DWG 2018, możliwy jest odczyt i zapis plików w najnowszym standardzie.

Podstawowe funkcje i narzędzia ArCADia BIM 12.

 • Przebudowana struktura systemu ArCADia, przeniesiono część funkcjonalności modułów branżowych do programu podstawowego. W programie znalazły się funkcje architektoniczne i konstrukcyjne. W efekcie tych zmian program pozwala na narysowanie budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi, w programie znajdują się funkcjonalności z zakresu projektowania w budynkach instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych i elektrycznych. Użytkownik ciągle ma możliwość dalszej rozbudowy funkcjonalności systemu ArCADia o dodatkowe moduły branżowe.
 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Wprowadzanie elementów takich jak ściana, rura itp. za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.
 • [Nowość v.12] Pływające okno wprowadzania danych przy rysowaniu elementów.
 • [Nowość v.12] Filmy instruktażowe dostępne przy ikonach poleceń.
 • Pokazywanie elementów rysowanych na rzucie w klasycznym lub nowym widoku 3D renderowanym w czasie rzeczywistym (wizualizacja z wykorzystaniem silnika do gier 3D).
 • [Nowość v.12] Tworzenie trójwymiarowego projektu CAD.
 • [Nowość v.12] Definiowanie poziomu szczegółowości dla poszczególnych widoków.
 • Inteligentna lista najczęściej używanych poleceń (Smart TOP 10), które automatycznie zapamiętują się w trakcie pracy nad projektem, tworząc spersonalizowaną paletę narzędzi.
 • Możliwość porównania dwóch wersji projektu stworzonego jako model systemu ArCADia w zakresie nowych i zmodyfikowanych elementów systemu.
 • Możliwość scalenia modelu budynku z projektu architektonicznego z modelami projektowymi instalacji w celu stworzenia jednego kompletnego modelu projektu budowlanego.
 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich lub pojedynczych elementów systemu ArCADia na rzucie, w widoku 3D i czytelnej liście.
 • Wbudowana biblioteka umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D i obiekty 3D.
 • [Nowość v.12] Biblioteka obiektów animowanych.
 • [Nowość v.12] Animacja słońca i wybór zachmurzenia sceny w trybie zaawansowanym widoku 3D.
 • [Nowość v.12] Możliwość zapisu obchodu projektu z trybu zaawansowanego widoku 3D w formacie mp4.
 • [Nowość v.12] Biblioteka tekstur PBR, w której można definiować własne powierzchnie i je zapisywać do wykorzystania w kolejnych projektach.
 • Tworzenie i wprowadzanie tabelek rysunkowych z możliwością zapisu do biblioteki programu.
 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.) w szablonie projektu.
 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów, z możliwością rozbudowy.
 • Możliwości wprowadzania wymiarowania liniowego i kątowego.
 • [Nowość v.12] Nowe opcje pomiaru długości, pola i obwodu.
 • Precyzyjne drukowanie poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku.
 • Praca w natywnym formacie DWG 2018.
 • Zaawansowany, szybki podgląd 3D o jakości obrazu porównywalnej z renderingiem.


POBIERZ NAJNOWSZĄ WERSJĘ PROGRAMU ArCADia BIM 12 64-bitTabela z porównaniem wybranych funkcji CAD w różnych wersjach programu ArCADia.

CAD software features ArCADia INTELLICAD 6 ArCADia INTELLICAD
7 / 7+
ArCADia INTELLICAD
8 / 8+
INTERsoft-INTELLICAD
10
ArCADia LT 10 ArCADia
10 / PLUS 10
Wstążkowy interfejs. + + +
Zgodność z formatem DWG. + + + + + +
Odczyt i zapis w formatach DWG od 2.5 do 2013 (AutoCAD 2013-2017). do 2007 do 2010 + + + +
Zapis i odczyt w formatach DXF, DWT. + + + + + +
Zapis i odczyt w formatach DWF. + + + + +
Eksport do foramtu PDF, DWF 3D. + + + + +
Eksport do formatu BMP, WMF, EMF, SVG. + + + + +
Tworzenie i edycja rysunków w 3D. + + + + +
Obsługa lini komend. + + + + +
Funkcje testowania i naprawy plików DWG. + + + + + +
Wyświetlanie grubości linii na ekranie. + + + + + +
Obsługa wielu obszarów papieru. + + + + +
Złożone kształty rzutni w arkuszu. + + +
Praca z powierzchniami 3D. + + + + +
LISP w tym obsługa DCL. + + + + +
Obsługa technologii IRX. + + +
AutoCAD menu (.mnu) oraz pliki skryptowe (.scr). + + + + +
Obsługa czcionek TrueType i SHX. + + + + + +
Obsługa stylów wydruku STB i CTB. + + + + +
Wstawia podkładów w formacie PDF. + + + +
Style wydruku STB i CTB dla ploterów. + + + + +
Możliwość pracy na kilku projektach jednocześnie. + + + + + +
Ustalanie styli wizualnych. + + + +
Rendering + + + + +
Zapisywanie skryptów. + + + + +
Odczyt i modelowanie brył ACIS. Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 7+. Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji 8+. Tylko odczyt Tylko odczyt Odczyt tak, modelowanie tylko w wersji PLUS 10.
Funkcja zasłaniania. + + + + +
Skalowanie + + + + + +
Widok 2D + + + + + +
Widok 3D + + + + +
Helisa + +
Wstawianie multilini. + + + +
Wymiarowanie łuków. + + +
Funkcja znajdź i zamień. + + +
Edycja bloków i wstawionych referencji. + + +
Narzędzia obsługi warstw. + + + + +
Okno szybki wybór. + + +
Wersja silnika graficznego. ITC ver. 2 ODA Teigha ver. 3.05 ODA Teigha ver. 3.09 ODA Teigha ver. 4.1.1 ODA Teigha ver. 4.1.1 ODA Teigha ver. 4.1.1
Chmurki rewizyjne. + +
Rysowanie podstawowych elementów 2D: (linie, polilinie, okręgi, łuki, elipsy, regularne wielokąty i prostokąty). + + + + + +
Rozszerzone funkcje dla rysunku 2D, aktualizacja prostych, wieloliniowych, splajnów, szkiców i innych opcji rysowania. + + + + +
Podstawowa edycja rysunku: (przesuwaj, kopiuj, obracaj, lustro, szyk, przycinanie, rozbijanie i przesuwanie). + + + + + +
Pełna modyfikacja rysunku 2D (fazowanie, łamanie, łączenie, dopasowywanie itp.). + + + + +
Wbudowany system ArCADia BIM (funkcje bazowe wraz z modułami branżowymi). +
v. 6.5
+
v. 6.0
+
v. 6.5
+
v.6.6
+
v.6.6
Odczyt plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM. * + + + + + +
Edycja plików DWG zawierających projekt wykonany w systemie ArCADia BIM. ** + + + + +

* Odczyt pliku DWG projektu wykonanego w nowszej wersji system ArCADia, powoduje jego konwersję do zwykłego pliku DWG, projekt traci cyfrowy model budynku, model konwertowany jest do lini, czyli do tradycyjnego rysunku CAD. Odczyt projektu wykonanego w starszej wersji powoduje jego konwersję do nowszej wersji z zachowaniem cyfrowego modelu budynku.

** Edycja pliku DWG z zachowaniem cyfrowego modelu budynku i wprowadzaniem do niego zmian, możliwa jest tylko w wypadku otwierania aktualnej lub starszej wersji projektu przy czym w drugim wypadku program dokonuje konwersji projektu do wersji systemu w której otwieramy plik. Po konwersji i wprowadzeniu zmian nie ma możliwości zapisu do standardu starszej wersji.


>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia BIM,
Nowoczesnego programu CAD

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<