Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

EuroZłącza

WYMIAROWANIE PŁASKICH POŁĄCZEŃ STALOWYCH WEDŁUG EUROKODU.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu EuroZłączaPobierz aktualna wersję programu EuroZłącza Sklep INTERsoft

EuroZłącza to jeden z pierwszych programów do wymiarowania połączeń stalowych, który daje możliwość weryfikacji nośności zakotwienia wg Eurokodu 2. Większy zakres wymiarowania to nowe możliwości zwiększenia nośności i większe bezpieczeństwo. W najnowszej wersji aplikacji pojawiła się możliwość przeprowadzenia rozszerzonej analiz łączników mocowanych w elementach betonowych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1992-4:2018-11, na obciążenia rozciągające i ścinającego, dla modułów zakotwienia słupów. Nowa norma umożliwia stosowanie nowych typów łączników: dla kotew płytkowych (headed fasteners) lub kotew chemicznych (bonded fasteners). Daje możliwość przeprowadzenie dodatkowych sprawdzeń, które zapewniają większe bezpieczeństwo konstrukcji.

Zasadniczym zadaniem programu Eurozłącza jest wymiarowanie płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006. Program oferuje wymiarowane następujących typów połączeń stalowych: MONTAŻOWA BELKA-PODCIĄG, MONTAŻOWE i DOCZOŁOWE SŁUP-BELKA, MONTAŻOWE i DOCZOŁOWE BELKA-BELKA, KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ, KRATOWO RUROWE SPAWANE, ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO. Program Eurozłącza współpracuje z programem ArCADia-RAMA oraz wykonuje w formacie DXF rysunki projektowanego modelu połączenia.

Program oferuje wymiarowane następujących typów połączeń stalowych:

 • Połączenie MONTAŻOWE SŁUP-BELKA z przykładkami, nakładkami oraz ewentualnym użebrowaniem środnika słupa,  spawane lub na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentu lub na nośność elementów łączonych.
 • Połączenie MONTAŻOWE BELKA-PODCIĄG wzmacniane użebrowaniem, spawane lub na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentu lub na nośność elementów łączonych.
 • Połączenie MONTAŻOWE BELKA-BELKA z nakładkami i przykładkami, spawane lub na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentu lub na nośność elementów łączonych.
 • Połączenie DOCZOŁOWE SŁUP-BELKA użebrowane, spawane lub na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentu lub na nośność elementów łączonych.
 • Połączenie DOCZOŁOWE BELKA-BELKA - połączenia w którym, dwa dwuteowniki pracujące jako belki (rygle, podciągi) połączone są za pośrednictwem własnych blach czołowych.
 • Połączenie KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ - wymiarowanie konstrukcji węzła kratownicy z użyciem blachy węzłowej.
 • Połączenie SPAWANE KRATOWO-RUROWE typu T, Y, X oraz K, N, KT z odstępem lub zakładem, spawane, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentów gnących w płaszczyźnie i z płaszczyzny złącza lub na nośność elementów łączonych. Profile pasów i skratowania: rury prostokątne i kwadratowe.
 • Połączenie ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO – zakotwienie na śruby kotwiące dwuteownika, zakończonego blachą podstawy, wzmocnionego jednym z wariantów użebrowania lub bez użebrowania, wymiarowane na zadany dwukierunkowy zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentów lub na nośność przekroju słupa.
 • Połączenie ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO - zakotwienie na śruby kotwiące dwugałęziowego słupa z dwóch ceowników lub dwóch dwuteowników, zakończonego blachą podstawy, wzmocnionego jednym z wariantów użebrowania lub bez użebrowania, wymiarowane na zadany dwukierunkowy zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentów lub na nośność przekroju słupa.
 • Połączenie ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO - zakotwienie na śruby kotwiące słupa z rury prostokątnej lub kwadratowej, zakończonego blachą podstawy, wzmocnionego jednym z wariantów użebrowania lub bez użebrowania, wymiarowane na zadany dwukierunkowy zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentów lub na nośność przekroju słupa.
 • Połączenie ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO - zakotwienie na śruby kotwiące słupa z rury okrągłej, zakończonego blachą podstawy, wzmocnionego jednym z wariantów użebrowania lub bez użebrowania, wymiarowane na zadany dwukierunkowy zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentów lub na nośność przekroju słupa.

Program działa samodzielnie lub jako moduł wymiarujący połączenia stalowe w programie R3D3-Rama 3D, R2D3-Rama 3D i R2D2-Rama 2D. W trybie współpracy z programem R3D3/R2D3/R2D2 do programu EuroZłącza przekazywane są zestawy sił wewnętrznych a skrócone wyniki wymiarowania prezentowane są w modelu programu statycznego. Zapamiętywany jest też model utworzonego połączenia w programie R3D3/R2D3/R2D2. Raporty z wymiarowania w formacie RTF mogą być tworzone w trzech różnych stopniach szczegółowości z możliwością definiowania ich zakresu przez użytkownika. Program tworzy zaawansowany, dynamiczny szkic projektowanego modelu połączenia.

EuroZłącza - połączenia elementów konstrukcji stalowych EuroZłącza - połączenia elementów konstrukcji stalowych EuroZłącza - połączenia elementów konstrukcji stalowych


EuroZłącza – nakładki DXF

Bazowa (obliczeniowa) wersja każdego z modułów liczących programu EuroZłącza może być rozbudowana o nakładkę pozwalającą na generowanie rysunku w formacie DXF. Jest to rysunek wykonawczy połączenia stalowego, o większym stopniu dokładności niż domyślny szkic projektowy. Rysunek może być wygenerowany ze wskazaniem wersji standardu pliku DXF – od AutoCAD 2000 do AutoCAD 2013, binarnie lub ASCII. Otrzymany plik jest edytowalny w każdym edytorze obsługującym któryś z tych formatów, np. ArCADia, ArCADia LT, ArCADia PLUS, INTERsoft-INTELLICAD, jak i przez dostępne na rynku programy CAD innych firm.

Rysunek taki zawiera niezbędne widoki, rzuty, przekroje, a także detale rysunkowe (opisy, wymiary, odnośniki itp.). Każdy element konstrukcyjny (kształtowniki, symbole śrub itp.) zamknięty jest w odrębnym bloku. Wszystkie linie posiadają grubość ustaloną zgodnie z ich rodzajem. Zarządzanie rysunkiem i estetyką modelu ułatwia przypisanie obiektów do warstw i odpowiednich stylów wymiarowania. Ułatwieniem jest także możliwość narzucenia bazowej wielkości czcionki już na etapie generowania rysunku, dzięki czemu położenie opisów innych elementów tekstowych zostanie obliczone z uwzględnieniem tej wartości. Podobnie można manipulować skalą linii i kreskowania. Wygląd symbolu śrub zależy od wskazanego rodzaju ich montażu (w warsztacie, na budowie, otwory wiercone na budowie). Wszystko to minimalizuje konieczność ręcznego dostosowywania rysunku do zamierzeń użytkownika. Użytkownik może zdecydować o umieszczeniu na rysunku tabeli z wykazem stali dla elementów dodatkowych styku (blachy, śrubowania), z automatycznie obliczoną i wygenerowaną przez program merytoryczną zawartością. Możliwe jest także wstawienie szkieletu tabliczki tytułowej.

Licencja na nakładkę DXF umożliwia także wygenerowanie specjalnego rodzaju raportu RTF, który zawiera analogiczny tabelaryczny wykaz stali dla elementów dodatkowych styku.
Rysunek DXF można też wywołać bezpośrednio z poziomu zdefiniowanego złącza w programie R3D3-Rama 3D, R2D3-Rama 3D i R2D2-Rama 2D, bez konieczności ręcznego uruchamiania programu EuroZłącza.

Nowa funkcjonalność wersji 5.0

 • Wprowadzenie sprawdzania ograniczeń na wielkość spoiny wg normy PN-EN 1708-2:2019-02.
 • Publikacja listy wykorzystanych wartości współczynników materiałowych w raporcie obliczeniowym.
 • Dodano obsługę najnowszej wersji formatu DXF 2018.
 • Dodano obsługę parametrów generowania wymiarów w rysunkach DXF.
 • Zmiana interfejsu na bardziej ergonomiczny, zmiana szaty kolorystycznej programu.
 • Zmiana sposobu zabezpieczania umożliwiający uruchamianie programu na dowolnym stanowisku, na którym zainstalowana jest licencja.
 • Szereg poprawek ogólnych ułatwiających projektowanie.

Funkcjonalność wersji 4.5

Dodana została funkcjonalność do każdego z niżej wymienionych modułów w wersji 2.0:
- EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO,
- EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO,
- EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO,
- EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO.

Sprawdzane mechanizmy zniszczenia na rozciąganie obejmują:

 • rozciągany trzpień śruby (steel failure)
 • wyrwanie śruby z betonu (pull-out failure)
 • wyłamanie stożka betonu (concrete cone failure)
 • połączenie wyrwania łącznika i wyłamania stożka betonu (combined pull-out and concrete failure)
 • rozszczepienie betonu (splitting failure)
 • rozsadzenie betonu (blow-out failure)

Sprawdzane mechanizmy zniszczenia na ścinanie obejmują:

 • ścięcie trzpienia (steel failure of fastener),
 • wyłamanie betonu (concrete pry-out failure),
 • zniszczenie krawędzi betonu (concrete edge failure).

Dodatkowo procedura wymiarowania umożliwia sumowanie komponentu nośności kotew z komponentem nośności tarcia podstawy i/lub komponentem nośności ostrogi, co pozwala w pełni wyznaczyć faktyczną nośność podstawy słupa na obciążenia ścinające.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<