Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

EuroZłącza

WYMIAROWANIE PŁASKICH POŁĄCZEŃ STALOWYCH WEDŁUG EUROKODU.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu EuroZłączaPobierz aktualna wersję programu EuroZłącza Sklep INTERsoft

Zasadniczym zadaniem programu Eurozłącza jest wymiarowanie płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006. Program oferuje wymiarowane następujących typów połączeń stalowych: MONTAŻOWA BELKA-PODCIĄG, MONTAŻOWA SŁUP-BELKA, DOCZOŁOWE SŁUP-BELKA, KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ, KRATOWO RUROWE SPAWANE, ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO, ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO. Program Eurozłącza współpracuje z programem ArCADia RAMA 17 oraz wykonuje w formacie DXF rysunki projektowanego modelu połączenia.Program oferuje wymiarowane następujących typów połączeń stalowych:

 • Połączenie MONTAŻOWA BELKA-PODCIĄG wzmacniane użebrowaniem, spawane lub na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentu lub na nośność elementów łączonych.
 • Połączenie MONTAŻOWA SŁUP-BELKA z przykładkami, nakładkami oraz ewentualnym użebrowaniem środnika słupa,  spawane lub na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentu lub na nośność elementów łączonych.
 • Połączenie DOCZOŁOWE SŁUP-BELKA użebrowane, spawane lub na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentu lub na nośność elementów łączonych.
 • Połączenie MONTAŻOWA BELKA-BELKA z nakładkami i przykładkami, spawane lub na śruby, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentu lub na nośność elementów łączonych.
 • Połączenie KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ - wymiarowanie konstrukcji węzła kratownicy z użyciem blachy węzłowej.
 • Połączenie BELKA-BELKA DOCZOŁOWE - połączenia w którym, dwa dwuteowniki pracujące jako belki (rygle, podciągi) połączone są za pośrednictwem własnych blach czołowych.
 • Połączenie KRATOWO-RUROWE SPAWANE typu T, Y, X oraz K, N, KT z odstępem lub zakładem, spawane, wymiarowane na zadany zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentów gnących w płaszczyźnie i z płaszczyzny złącza lub na nośność elementów łączonych. Profile pasów i skratowania: rury prostokątne i kwadratowe.
 • Połączenie ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO – zakotwienie na śruby kotwiące dwuteownika, zakończonego blachą podstawy, wzmocnionego jednym z wariantów użebrowania lub bez użebrowania, wymiarowane na zadany dwukierunkowy zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentów lub na nośność przekroju słupa.
 • Połączenie ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO - zakotwienie na śruby kotwiące dwugałęziowego słupa z dwóch ceowników lub dwóch dwuteowników, zakończonego blachą podstawy, wzmocnionego jednym z wariantów użebrowania lub bez użebrowania, wymiarowane na zadany dwukierunkowy zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentów lub na nośność przekroju słupa.
 • Połączenie ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO - zakotwienie na śruby kotwiące słupa z rury prostokątnej lub kwadratowej, zakończonego blachą podstawy, wzmocnionego jednym z wariantów użebrowania lub bez użebrowania, wymiarowane na zadany dwukierunkowy zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentów lub na nośność przekroju słupa.
 • Połączenie ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO - zakotwienie na śruby kotwiące słupa z rury okrągłej, zakończonego blachą podstawy, wzmocnionego jednym z wariantów użebrowania lub bez użebrowania, wymiarowane na zadany dwukierunkowy zestaw sił poprzecznych z uwzględnieniem momentów lub na nośność przekroju słupa.

Program działa samodzielnie lub jako moduł wymiarujący połączenia stalowe w programie R3D3-Rama 3D, R2D3-Rama 3D i R2D2-Rama 2D. W trybie współpracy z programem R3D3/R2D3/R2D2 do programu EuroZłącza przekazywane są zestawy sił wewnętrznych a skrócone wyniki wymiarowania prezentowane są w modelu programu statycznego. Zapamiętywany jest też model utworzonego połączenia w programie R3D3/R2D3/R2D2. Raporty z wymiarowania w formacie RTF mogą być tworzone w trzech różnych stopniach szczegółowości z możliwością definiowania ich zakresu przez użytkownika. Program tworzy zaawansowany, dynamiczny szkic projektowanego modelu połączenia.

Eurozłacza - połączenia elementów konstrukcji stalowych Eurozłacza - połączenia elementów konstrukcji stalowych Eurozłacza - połączenia elementów konstrukcji stalowych

EuroZłącza – nakładki DXF

Bazowa (obliczeniowa) wersja każdego z modułów liczących programu EuroZłącza może być rozbudowana o nakładkę pozwalającą na generowanie rysunku w formacie DXF. Jest to rysunek wykonawczy połączenia stalowego, o większym stopniu dokładności niż domyślny szkic projektowy. Rysunek może być wygenerowany ze wskazaniem wersji standardu pliku DXF – od AutoCAD 2000 do AutoCAD 2013, binarnie lub ASCII. Otrzymany plik jest edytowalny w każdym edytorze obsługującym któryś z tych formatów, np. ArCADia, ArCADia LT, ArCADia PLUS, INTERsoft-INTELLICAD, jak i przez dostępne na rynku programy CAD innych firm.

Rysunek taki zawiera niezbędne widoki, rzuty, przekroje, a także detale rysunkowe (opisy, wymiary, odnośniki itp.). Każdy element konstrukcyjny (kształtowniki, symbole śrub itp.) zamknięty jest w odrębnym bloku. Wszystkie linie posiadają grubość ustaloną zgodnie z ich rodzajem. Zarządzanie rysunkiem i estetyką modelu ułatwia przypisanie obiektów do warstw i odpowiednich stylów wymiarowania. Ułatwieniem jest także możliwość narzucenia bazowej wielkości czcionki już na etapie generowania rysunku, dzięki czemu położenie opisów innych elementów tekstowych zostanie obliczone z uwzględnieniem tej wartości. Podobnie można manipulować skalą linii i kreskowania. Wygląd symbolu śrub zależy od wskazanego rodzaju ich montażu (w warsztacie, na budowie, otwory wiercone na budowie). Wszystko to minimalizuje konieczność ręcznego dostosowywania rysunku do zamierzeń użytkownika. Użytkownik może zdecydować o umieszczeniu na rysunku tabeli z wykazem stali dla elementów dodatkowych styku (blachy, śrubowania), z automatycznie obliczoną i wygenerowaną przez program merytoryczną zawartością. Możliwe jest także wstawienie szkieletu tabliczki tytułowej.

Licencja na nakładkę DXF umożliwia także wygenerowanie specjalnego rodzaju raportu RTF, który zawiera analogiczny tabelaryczny wykaz stali dla elementów dodatkowych styku.
Rysunek DXF można też wywołać bezpośrednio z poziomu zdefiniowanego złącza w programie R3D3-Rama 3D, R2D3-Rama 3D i R2D2-Rama 2D, bez konieczności ręcznego uruchamiania programu EuroZłącza.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<