Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

KONKURS DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo!
Informujemy, że z dniem 30 listopada 2016 r. zakończyliśmy nasz Konkurs na najlepszą pracę magisterską i najlepszą pracę inżynierską. Edycja 6. była już ostatnia. We wszystkich edycjach nagrody zdobyło 31 osób, którym serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem i nadesłanie prac.


WYNIKI 6. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ (2016-11-30)

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki szóstej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską.

Choć w tym roku prac było nieco mniej niż poprzednio, to stały na wysokim poziomie. Autorzy większo?ci z nich pracowali na programach należących do systemu ArCADia BIM, nie brakowało też prac, których autorzy używali ArCADia-TERMO oraz programów konstrukcyjnych. Laureata wyłoniła Komisja, w skład której, jak zawsze, weszli twórcy oprogramowania branżowego z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora konkursu, czyli INTERsoft sp. z o.o.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pani Soni Roboty z Politechniki Opolskiej

zatytułowana: Projekt wstępny infrastruktury sanitarnej budynku jednorodzinnego

Opiekunem pracy jest: Pan dr inż. Sławomir Pochwała

Wykorzystane zostały programy: ArCADia-START 6.0

Nagrody wynoszą odpowiednio:
Autor pracy - 5.000 zł
Opiekun pracy - 3.000 zł

WYNIKI 6. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ (2016-05-31)

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki szóstej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską.

Ilość prac nadesłana na tegoroczną edycję konkursu była rekordowa i po raz pierwszy od początku konkursu najwięcej zgłoszonych prac zostało wykonanych przy użyciu programów do projektowania instalacji sanitarnych. Ich autorzy wykazali się bardzo dużą wiedzą merytoryczną, a także biegłą znajomością modułów systemu ArCADia BIM. W dużej ilości prac wykorzystano także program ArCADia-TERMO do obliczania świadectw charakterystyki energetycznej i wykonywania audytów, mniej zaś tym razem było prac na bazie programów konstrukcyjnych. Zgodnie z regulaminem o rozstrzygnięciu konkursu zadecydowała komisja, w skład której weszli twórcy oprogramowania z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora, czyli INTERsoft sp. z o.o.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pani Dagmary Mikler z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
zatytułowana: Wariantowy projekt instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku biurowym.
Promotorem pracy jest: Pan dr inż. Grzegorz Galiniak.
Wykorzystane zostały programy: ArCADia-ARCHITEKTURA, ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE oraz ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE.

Nagrody wynoszą odpowiednio:

I miejsce, autor pracy - 3.000 zł
I miejsce, opiekun pracy - 2.000 zł

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!


WYNIKI 5. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ (2015-11-30)

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki piątej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską.

W tym roku prac było zdecydowanie więcej niż w poprzedniej edycji. Jak poprzednio, większość zgłoszeń dotyczyła prac wykorzystujących nasze programy konstrukcyjne: R3D3-Rama 3D i Konstruktor, a także I.T.I. Nie brakowało też prac, których autorzy używali ArCADia-TERMO, a także programów instalacyjnych. Laureata wyłoniła Komisja, w skład której, jak zawsze, weszli twórcy oprogramowania branżowego z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora konkursu, czyli INTERsoft sp. z o.o.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pana Krzysztofa Banasika z Politechniki Łódzkiej 
zatytułowana: Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych hali widowiskowo-sportowej o konstrukcji łukowo-cięgnowej.
Opiekunem pracy jest: Pan prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak.
Wykorzystane zostały programy: R3D3-Rama 3D, I.T.I.-INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE.

Nagrody wynoszą odpowiednio:

Autor pracy - 5.000 zł
Opiekun pracy - 3.000 zł


WYNIKI 5. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ (2015-05-29)

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki piątej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską.

Ilość prac nadesłana na tegoroczną edycję konkursu była rekordowa. Ich autorzy pokazali się od najlepszej strony zarówno pod względem merytorycznym, jak znajomości oprogramowania systemu ArCADia. Większość autorów wykorzystała program ArCADia-TERMO do obliczania świadectw charakterystyki energetycznej i wykonywania audytów, a także programy CAD i konstrukcyjne. Zgodnie z regulaminem o rozstrzygnięciu konkursu zadecydowała komisja, w skład której weszli twórcy oprogramowania z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora, czyli INTERsoft sp. z o.o.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pana Mariusza Tarapaty z Politechniki Warszawskiej
zatytułowanaTermomodernizacja obiektu zabytkowego na podstawie audytu energetycznego na przykładzie budynku mieszkalnego tzw. Willi Oficerskiej w Warszawie przy ulicy Czerwonych Beretów 3.
Promotorem pracy jest: Pani dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka.
Wykorzystane zostały programy: ArCADia-TERMO PRO.

Nagrody wynoszą odpowiednio:

I miejsce, autor pracy - 3.000 zł
I miejsce, opiekun pracy - 2.000 zł


WYNIKI 4. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki czwartej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską.

Choć tym razem prac było nieco mniej niż zazwyczaj, to reprezentowały wyjątkowo wysoki poziom. I tym razem w znacznej większości autorzy korzystali z naszych programów konstrukcyjnych: R3D3-Rama 3D i Konstruktor, a także z programu ArCADia-INTELLICAD. Właśnie z tej grupy został wyłoniony nasz tegoroczny laureat. Zwycięzcę wybrała Komisja, w skład której, jak zawsze, weszli twórcy oprogramowania branżowego z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora konkursu, czyli INTERsoft sp. z o.o.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pana Bartłomieja Pokusińskiego z Politechniki Łódzkiej
zatytułowana: Analiza porównawcza wyznaczania oddziaływań klimatycznych różnymi metodami obliczeniowymi na przykładzie BGŻ Areny.
Opiekunem pracy jest: Pan dr inż. Łukasz Supeł.
Wykorzystane zostały programy: R3D3-Rama 3D.

Nagrody wynoszą odpowiednio:

Autor pracy - 5.000 zł
Opiekun pracy - 3.000 zł


WYNIKI 4. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki czwartej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską.

Jak poprzednio na konkurs napłynęła duża ilość prac, których autorzy wykazali się zarówno znakomitą znajomością naszych aplikacji, jak i wysokim poziomem wiedzy inżynierskiej. Prace były wyjątkowo zróżnicowane, a do ich wykonania autorzy wykorzystali większość programów z oferty naszej firmy. O rozstrzygnięciu konkursu zadecydowała komisja, w skład której weszli, jak zawsze, twórcy oprogramowania z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora, czyli INTERsoft sp. z o.o.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pani inż. Aleksandry Gawlik z Politechniki Gdańskiej
zatytułowana: Projekt koncepcyjny instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w Gdańsku-Oruni.
Opiekunem pracy jest: Pan dr inż. Jakub Drewnowski.
Wykorzystane zostały programy: ArCADia-INTELLICAD, ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE, ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE.

Nagrody wynoszą odpowiednio:

Autor pracy - 3.000 zł
Opiekun pracy - 2.000 zł


WYNIKI 3. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki trzeciej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską.

Była to rekordowa edycja wśród prac magisterskich. Tym razem w znacznej większości prac autorzy wykorzystali nasze programy konstrukcyjne: R3D3-Rama 3D i Konstruktor oraz program ArCADia-INTELLICAD. Właśnie wśród nich znalazł się tegoroczny laureat. Zwycięzców wybrała Komisja, w skład której, jak zawsze, weszli twórcy oprogramowania branżowego z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele INTERsoft sp. z o.o. - organizatora konkursu.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pana Zbigniewa Wilgatka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
zatytułowana: Konstrukcyjny projekt budynku o konstrukcji stalowej przeznaczony na biuro o czterech kondygnacjach.
Opiekunem pracy jest: Pan prof. dr hab. inż. Wojciech Żółtowski.
Wykorzystane zostały programy: EuroStal, R3D3-Rama 3D, ArCADia-INTELLICAD.

Nagrody wynoszą odpowiednio:

Autor pracy - 5.000 zł
Opiekun pracy - 3.000 zł


WYNIKI 3. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki trzeciej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską.

Ilość prac nadesłana na tegoroczną edycję konkursu przeszła nasze oczekiwania, bo jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dużego ich napływu. Jak zawsze, autorzy zgłoszonych prac wykazali się i bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, i znakomitą umiejętnością posługiwania się naszymi programami. Prace były bardzo różnorodne i stworzone zostały w oparciu o niemal wszystkie programy znajdujące się w ofercie naszej firmy, choć większość wykorzystywała oprogramowanie dla konstruktorów bądź oprogramowanie do obliczania świadectw charakterystyki energetycznej i wykonywania audytów. Zgodnie z regulaminem o rozstrzygnięciu konkursu zadecydowała komisja, w skład której weszli twórcy oprogramowania z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora, czyli INTERsoft sp. z o.o.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pana Bartosza Siedziako z Politechniki Łódzkiej
zatytułowana: Konstrukcja stalowa hali widowiskowej o przekryciu łukowym dużej rozpiętości z elementami cięgnowymi.
Promotorem pracy jest: Pan prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak.
Wykorzystane zostały programy: Rama, I.T.I., Konstruktor i ArCADia-INTELLICAD.

Nagrody wynoszą odpowiednio:

I miejsce, autor pracy - 3.000 zł
I miejsce, opiekun pracy - 2.000 zł


WYNIKI 2. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską.

Tym razem na konkurs wpłynęło nieco mniej prac niż zazwyczaj i choć, jak co roku, większość dotyczyła zagadnień cieplnych i oparta była na programie ArCADia-TERMO, to jednak coraz więcej prac bazowało na programach przeznaczonych dla instalatorów. Właśnie wśród nich znalazł się tegoroczny laureat. Zwycięzców wybrała Komisja, w skład której, jak zawsze, weszli twórcy oprogramowania branżowego z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Panów Kamila Wiśniewskiego i Władysława Bliźniuka z Politechniki Gdańskiej
zatytułowana: Wspomagany komputerowo projekt instalacji i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na przykładzie osiedla mieszkaniowego w mieście Wejherowo.
Promotorem pracy jest: Pan dr hab. inż. Jacek Mąkinia, Prof. PG.
Wykorzystane zostały programy: ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE, ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE i ArCADia-START.

Nagrody wynoszą odpowiednio:

Autorzy pracy - 5.000 zł
Opiekun pracy - 3.000 zł


WYNIKI 2. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską.

Jak to miało miejsce w poprzednich edycjach, konkurs spotkał się z dużym odzewem ze strony studentów, a autorzy nadesłanych prac wykazali się świetną znajomością naszych programów i wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Prace były bardzo różnorodne i stworzone zostały w oparciu o niemal wszystkie programy znajdujące się w ofercie naszej firmy. O rozstrzygnięciu konkursu zadecydowała komisja, w skład której weszli, jak zawsze, twórcy oprogramowania z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora, czyli INTERsoft sp. z o.o.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pana Mateusza Rosenbergera z Politechniki Opolskiej
zatytułowana: Projekt modernizacji instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Opiekunem pracy jest: Pan dr hab. inż. Andrzej Cichoń, Prof. PO.
Wykorzystane zostały programy: ArCADia-ARCHITEKTURA, ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Drugie miejsce zajęła praca:

Pani Malwiny Żerkowskiej z Politechniki Łódzkiej
zatytułowana: Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego budynku wielorodzinnego w technologii tradycyjnej.
Opiekunem pracy jest: Pan dr inż. Marek Sitnicki.
Wykorzystane zostały programy: R3D3-RAMA 3D, R2D2-RAMA 2D, I.T.I., ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional+ PL

Nagrody wynoszą odpowiednio:

I miejsce, autor pracy - 3.000 zł
I miejsce, opiekun pracy - 2.000 zł

II miejsce, autor pracy - 1.500 zł
II miejsce, opiekun pracy - 1.000 zł


WYNIKI 1. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską.

Konkurs spotkał się z dużym odzewem, a w nadesłanych pracach nasze programy na ogół były użyte w sposób wskazujący na ich dobrą znajomość i z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji. Prace dotyczyły całego spektrum zagadnień związanych z budownictwem i architekturą i, co z tym idzie, wykorzystane w nich zostały niemal wszystkie programy z naszej oferty.
O rozstrzygnięciu konkursu zadecydowała komisja, w skład której weszli, jak poprzednio, twórcy oprogramowania z firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pani Katarzyny Progi z Politechniki Łódzkiej
zatytułowana: Analiza porównawcza ekonomiczności rozwiązań konstrukcyjnych dla różnych typów geometrii kopuł na przykładzie planetarium.
Promotorem pracy jest: Pan dr inż. Artur Wirowski.

Drugie miejsce zajęła praca:

Pana Tomasza Śliwińskiego z Politechniki Wrocławskiej
zatytułowana: Energooszczędny budynek wielorodzinny z pasywnymi oraz aktywnymi systemami pozyskiwania energii słonecznej.
Promotorem pracy jest: jest Pan dr hab. inż. Henryk Nowak, prof. PWr.


WYNIKI 1. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską.

Na konkurs nadesłano wiele prac, niestety, niewiele spośród nich napisano na bazie programów inżynierskich. Większość dotyczyła zagadnień cieplnych i oparta była na programie ArCADia-TERMO. Te ostatnie były też na wyższym poziomie.
O rozstrzygnięciu konkursu zadecydowała komisja, w skład której weszli twórcy oprogramowania branżowego z firmy ArCADiasoft Chudzik sp.j., pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele organizatora.

Komisja uznała, że najlepszą spośród nadesłanych jest praca:

Pani Anny Kozub z Politechniki Warszawskiej
zatytułowana: Projekt termomodernizacji budynku jednorodzinnego z lat 80. do standardów budynku energooszczędnego.
Promotorem pracy jest: Pani mgr inż. Elżbieta Wyszyńska.

Drugie miejsce zajęła praca:

Pani Małgorzaty Kowarskiej z Politechniki Łódzkiej
zatytułowana: Charakterystyka i audyt energetyczny budynku B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Promotorem pracy jest: Pan dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ.


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, studentów zapraszamy do udziału w przyszłorocznych edycjach obu konkursów.

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<