Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

R3D3 - Rama 3D

ANALIZA I OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH, ŻELBETOWYCH I DREWNIANYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu R3D3 - Rama 3D
Opis|Raporty w R3D3|Zestawienie wersji|

Czym jest program R3D3 - Rama 3D ?

R3D3-Rama 3D jest programem służącym do przeprowadzania obliczeń statycznych przestrzennych układów prętowych. Głównym założeniem programu jest możliwość wygodnego, graficznego wprowadzania danych w trybie 3D. Zastosowane w programie rozwiązania czynią go niezwykle prostym i intuicyjnym – geometrię układu możemy zdefiniować używając wyłącznie myszki pracując z trójwymiarowym modelem konstrukcji, oczywiście tradycyjne wprowadzanie danych z klawiatury jest również dostępny. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych. Narysowanie dość skomplikowanego układu to kwestia minut, obliczenia i prezentacja danych odbywają się w czasie rzeczywistym (dla niedużych układów - do stu prętów). Wyniki prezentowane są na ekranie w postaci graficznej oraz numerycznej. Widok układu można płynnie powiększać i obracać - można obejrzeć go z dowolnej pozycji. Istnieje możliwość eksportu danych do formatu RTF akceptowanego przez większość edytorów tekstu. Dodatkowo można zapisać animację deformacji układu.

Dlaczego warto wybrać R3D3-Rama 3D?

Program R3D3-Rama 3D posiada liczne funkcje zapewniające komfort pracy użytkownikowi. Wprowadzanie złożonych układów ułatwiają generatory podstawowych konstrukcji (ramy, łuki). Autorzy zadbali o wiele udogodnień na etapie wprowadzania danych, takich jak, m.in.: automatyczne przyciąganie do siatki i węzłów, czy też użycie predefiniowanych bibliotek profili, co sprawia, iż zdefiniowanie skomplikowanego układu jest kwestią minut. W zakresie obciążeń program umożliwia definiowanie obciążeń przęsłowych prostokątnych i trapezowych przyłożonych do całości pręta, poprzecznych i podłużnych. Obciążenia skupione w postaci siły lub momentu można przykładać do węzłów. Program umożliwia również definiowanie osiadania podpór. W trakcie wykonywania obliczeń R3D3 może automatycznie uwzględniać ciężar własny konstrukcji.
Program wykonuje obliczenia statyczne przestrzennych układów prętowych o stałym przekroju pręta na długości. Obliczenia i prezentacja wyników odbywają się w czasie rzeczywistym. Wyniki prezentowane są na ekranie w postaci graficznej oraz numerycznej. Widok układu można płynnie powiększać i obracać – można obejrzeć go z dowolnego położenia. Program wykonuje animację deformacji układu i umożliwia jej zapisanie w postaci pliku .avi. Aby obejrzeć wyniki dla konkretnego pręta wystarczy na niego kliknąć myszką. Do znalezienia wartości sił lub przemieszczeń w określonym punkcie służy wygodny suwak, jednak dokładne położenie punktu można wprowadzić również bezpośrednio z klawiatury. Dane wprowadzone w programie oraz wyniki obliczeń układu można przedstawić w postaci raportu i zapisać na dysku w celu późniejszej obróbki lub wydrukowania. Raporty zapisywane są w uniwersalnym formacie RTF. Można je edytować, np. w programie MS Word. R3D3 umożliwia dowolne ustawiania zakresu raportu i jego formy (czcionki, ramki itp.).

Intuicyjność programu sprawia, że załączony podręcznik obsługi staje się mało potrzebny. Już po pierwszych minutach pracy z programem użytkownik odnosi się wrażenie, że radzi sobie z nim bardzo dobrze. Praca w przestrzeni trójwymiarowej gwarantuje użytkownikowi pełną kontrolę nad modelowaniem konstrukcji i zadawaniem obciążeń, redukując do minimum możliwość popełnienia błędu. Trudna i żmudna praca związana z wprowadzaniem ustrojów przestrzennych przeradza się nieomalże w dziecięcą zabawę, gdy zoptymalizowane algorytmy obliczeniowe pozwalają w czasie rzeczywistym na wizualizację, obliczenia i analizę projektu.


Profile złożone R3D3 - Rama 3D R3D3 - Rama 3D - Konstrukcje stalowe

Cechy i możliwości programu R3D3-Rama 3D:

 • Obliczenia statyczne przestrzennych układów prętowych o stałym przekroju pręta na długości.
 • Możliwość w pełni graficznego zadawania i modyfikacji danych jedynie na płaszczyźnie 2D ekranu, z możliwością przełączania się między płaszczyznami prostopadłymi 3D.
 • Możliwość pełnego zapisywania i odczytywania geometrii układów statycznych (płaskich i przestrzennych) do plików DXF
 • Możliwość wczytywania płaskich i przestrzennych podrysów z pliku DXF, oraz praca na podrysie.
 • Możliwość wczytywania podrysów dachów z systemu ArCADia oraz automatyczna generacja konstrukcji dachu.
 • Funkcja zamiany prętów układu na podrys.
 • Pomoce rysunkowe: przyciąganie do siatki, przyciąganie do węzłów i punktów charakterystycznych (bliski, środkowy, prostopadły, przecięcia, lokalizacji obciążenia) z elementami śledzenia.
 • Możliwość precyzyjnego określania współrzędnych względnych z klawiatury w układzie kartezjańskim i biegunowym.
 • Możliwość włączenia podpowiedzi kontekstowych wyświetlanych przy kursorze dla operacji graficznych.
 • Możliwość przełączania miedzy perspektywą, a rzutem równoległym.
 • Powiększanie i przesuwanie układu oraz jego dowolne obracanie w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość rysowania układów prętowych polilinią o węzłach sztywnych lub przegubowych.
 • Zaawansowany tryb śledzenia przy wprowadzaniu nowych elementów do układu.
 • Możliwość wykorzystania przyciągania do istniejących węzłów, punktów środkowych prętów, prostopadłych, punktów bliskich na prętach, punktów przecięcia prętów i punktów zdefiniowanej siatki.
 • Możliwości dodawania elementów w nowym trybie „orto” na jednej z płaszczyzn głównych lub w trybie przestrzennym.
 • Możliwość włączenia podglądu 2D, przekroju wprowadzanego pręta w płaskim i przestrzennym trybie wprowadzania elementów.
 • Możliwość blokowania ekranu graficznego przy dowolnym ustawieniu edytowanego układu.
 • Grupowe możliwości modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Możliwość edycji elementów układu z poziomu drzewa projektu.
 • Narzędzia do edycji wprowadzonych danych takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora (z ciągnięciem lub bez oraz ze skalowaniem lub bez), odsuwanie, przesuwanie, usuwanie prętów i węzłów, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie węzłów, cofanie i przywracanie wprowadzonych zmian.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Możliwość grupowania prętów i łatwej selekcji grup prętów.
 • Możliwość podziału pręta węzłami na części z zachowaniem obciążeń.
 • Możliwość scalania prętów współliniowych z zachowaniem obciążeń.
 • Możliwość kopiowania części lub całości układu przez schowek między różnymi projektami i w ramach jednego projektu.
 • Funkcja pomiaru odległości w projekcie oraz kąta między dwoma dowolnymi prętami układu.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych oraz możliwością rozszerzania biblioteki o własne profile i złożenia profili w danym projekcie.
 • Możliwość tworzenia przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie, przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Możliwość automatycznego wyrównania osi głównych do układu lokalnego pręta.
 • Możliwość wczytywania geometrii przekroju pręta z pliku DXF.
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych, łącznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.
 • Wyznaczanie momentów statycznych dowolnych części odciętych przekroju w układzie osi głównych.
 • Biblioteki predefiniowanych parametrów materiałowych w pliku XML zawierająca: stal, drewno lite i klejone, aluminium, betony oraz możliwość zapisu i edycji materiałów użytkownika.
 • Możliwość tworzenia układów hybrydowych ze względu na materiał.
 • Obciążenia: siły skupione, momenty skupione, obciążenia ciągłe, momenty ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, osiadanie podpór, obroty podpór.
 • Obciążenia zadawane w grupach obciążeń stałych i zmiennych (pojedynczych lub multi) z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość ustawiania poszczególnych grup obciążeń jako aktywne lub nieaktywne (nieuwzględniane podczas obliczeń), widoczne lub niewidoczne.
 • Możliwość zadawania, obliczania i wizualizacji wyników dla zdefiniowanych grup obciążeń ruchomych.
 • Możliwość określania wzajemnych zależności między grupami obciążeń wykorzystywanych przy budowaniu obwiedni z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności.
 • Możliwość dodatkowego zadawania własnych kombinacji użytkownika.
 • Automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
 • Generatory parametryczne: przestrzennych ram prostokątnych , łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych, wież przestrzennych i przekryć geodezyjnych.
 • Możliwość definiowania prętów typu cięgno i wykonywania obliczeń statycznych dla układów zawierających cięgna dla poszczególnych grup obciążeń i zdefiniowanych kombinacji.
 • Możliwość definiowania w układzie prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta.
 • Możliwość selekcji grup prętów, elementów wymiarowych i grup obciążeń, bezpośrednio z poziomu drzewa projektu.
 • Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń, dowolnej kombinacji grup obciążeń i zdefiniowanej kombinacji oraz obwiednia wyliczana automatycznie przez program.
 • Funkcja zapamiętywania ostatnio wykonanych obliczeń statycznych układu i wymiarowania zbiorczego układu.
 • Możliwość wizualizacji kierunków i wartości reakcji podporowych.
 • Wyznaczanie pełnej obwiedni naprężeń normalnych oraz obliczanie naprężeń normalnych dla poszczególnych grup i sumy grup obciążeń, kombinacji i obwiedni.
 • Możliwość wizualizacji schematu statycznego budującego wskazane ekstremum obwiedni.
 • Wyznaczanie wykresu naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnym punkcie na przekroju pręta.
 • Znajdowanie na przekroju miejsca występowania maksymalnego naprężenia zredukowanego.
 • Szybki podgląd struktury w widoku 3D, pozwalający na selekcję prętów o przekroczonych dopuszczalnych naprężeniach normalnych.
 • Możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych na ekranie monitora (dla całego układu i pojedynczego pręta).
 • Funkcja wyświetlania i wygaszania wartości sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń na wykresach globalnych, na ekranie graficznym, dla wartości ekstremalnych oraz dla wybranych punktów użytkownika na zakładce Wyniki.
 • Funkcja tworzenia raportu RTF z widoku ekranu graficznego układu z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń lub wynikami wymiarowania zbiorczego dla zakładki Wyniki i Wymiarowanie.
 • Możliwość ukrywania części struktury projektu na etapie edycji danych i przeglądania wyników.
 • Wizualizacja deformacji układu - animacja w czasie rzeczywistym.
 • Tworzenie wielu różnych raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
 • Możliwość dowolnego ustawiania zakresu raportu i jego formy (czcionki, ramek itp.).
 • Zwięzła forma raportów.
 • Szerokie możliwości modyfikacji interfejsu, ustawień programu i projektu oraz sposobu prezentacji danych i wyników.
 • Dostosowanie obliczeń statycznych do potrzeb wymiarowania konstrukcji stalowych i drewnianych.
 • Dwustronna współpraca z modułami wymiarującymi InterStal, InterDrewno, EuroStal i EuroŻelbet.
 • Wyznaczanie obwiedni ugięć względnych przy wymiarowaniu indywidualnym i zbiorczym.
 • Możliwość automatycznego wymiarowania zbiorczego całości wprowadzonego układu, na podstawie typów wymiarowania przypisanych do grup prętów i zdefiniowanych elementów wymiarowych.
 • Funkcja sprawdzania dostępności nowych wersji programu.

Sprawdz cenę programu R3D3 - Rama 3D w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie R3D3 - Rama 3D.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<