Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Fizyka budowli: Obliczanie projektowanego obciążenia cieplnego Q wg PN EN 12831:2006

Norma ta służy do obliczenia Q pomieszczenia i obciążenia cieplnego budynku (pomieszczenie po pomieszczeniu). Dla każdego pomieszczenia musimy wykonać następujące procedury:

1. Określić wartość projektowanej temperatury zewnętrznej i średniej rocznej temperatury zewnętrznej (podanie przez użytkownika miasta).

2. Podać status każdego pomieszczenia (ogrzewane, nieogrzewane) oraz wartość projektowanej temperatury wew. odnośnie każdego pomieszczenia (użytkownik ręcznie definiuje pomieszczenia ogrzewane, nieogrzewane, program automatycznie na podstawie typu pomieszczenia definiuje temp. projektowaną wew. pomieszczenia).

3. Podać charakterystyki wymiarowe i współczynnika U wszystkich przegród w odniesieniu do pomieszczeń ogrzewanych (dla każdego pomieszczenia robimy listę przegród i podajemy ich pola, U i sąsiada).

4. Obliczyć wartości współczynnika projektowanej straty ciepła przez przenikanie (straty przez wszystkie przegrody w pomieszczeniu) i pomnożenie jej przez wartość projektowanej różnicy temp. w celu otrzymania projektowanej straty ciepła przez przenikanie pomieszczenia ogrzewanego.

5. Obliczyć wartości współczynnika projektowanej wentylacyjnej straty ciepła (uzależniona od kubatury, przeznaczenia i systemu wentylacji pomieszczenia) i pomnożenie jej przez wartość projektowanej różnicy temp. (temperatura pomieszczenia – temperatura zewnętrzna) w celu otrzymania projektowanej wentylacyjnej straty ciepła pomieszczenia ogrzewanego.

6. Zsumować wyniki projektowanych strat ciepła przez przenikanie i wentylacje w celu otrzymania całkowitej projektowanej straty ciepła w pomieszczeniu (dla sumy wszystkich pomieszczeń strata ciepła w budynku)

7. Obliczyć nadwyżkę mocy cieplnej pomieszczenia (na podstawie przerw w ogrzewaniu).

8. Sumowanie projektowanej straty ciepła i nadwyżki mocy cieplnej w celu otrzymania całkowitego projektowanego obciążenia cieplnego pomieszczenia (dla sumy wszystkich pomieszczeń obciążenia cieplnego w budynku)


ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<