Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Fizyka budowli: Obliczenie zapotrzebowania na ciepło budynku wg PN–EN 832:2001

W normie tej podobnie jak w PN-B-02025 musimy podzielić najpierw budynek na strefy ogrzewane i nieogrzewane, a następnie jeśli jest potrzebne na różne strefy (temperaturowe). Norma przedstawia kolejność postępowania przy obliczaniu dla każdego okresu obliczeniowego:

- Obliczenie strat ciepła Ql (albo dla założonej stałej temp. wew. lub zakładając ogrzewanie z przerwami),
- Obliczenie wew. zysków ciepła Qi,
- Obliczenie zysków ciepła od nasłonecznienia Qs,
- Obliczenie współczynnika wykorzystania całkowitych zysków ciepła,
- Obliczenie zapotrzebowania na ciepło, a następnie dla całego roku: Oblicza się roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania,
- Oblicza się zapotrzebowanie na energię do ogrzewania uwzględniając straty lub sprawność instalacji ogrzewczej,

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<