Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Jak optymalizować ekologicznie i ekonomicznie projekty budowlane

Co zrobić by wykonany projekt był proekologiczny i jednocześnie ekonomiczny ?

Efektem ekologicznym nazywamy takie działanie, które powoduje redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Redukcję taką możemy uzyskać kilkoma sposobami, albo instalując odpowiednie filtry i odpylacze na kominach spalinowych (wykorzystywane zazwyczaj w zakładach przemysłowych, elektro-ciepłowniach), albo poprzez termomodernizację (zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku), albo wymianę źródła ciepła na wykorzystujące paliwa odnawialne (wykorzystanie kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych, ogniw foto-woltanicznych, energii geotermalnej, wiatrowej, odzysku ciepła z technologii).

Co to jest efekt ekologiczny i jak go uzyskać?

Efektem ekologicznym nazywamy takie działanie, które powoduje redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Redukcję taką możemy uzyskać kilkoma sposobami, albo instalując odpowiednie filtry i odpylacze na kominach spalinowych (wykorzystywane zazwyczaj w zakładach przemysłowych, elektro-ciepłowniach), albo poprzez termomodernizację (zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku), albo wymianę źródła ciepła na wykorzystujące paliwa odnawialne (wykorzystanie kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych, ogniw foto-woltanicznych, energii geotermalnej, wiatrowej, odzysku ciepła z technologii).

Gdzie jest potrzebny efekt ekologiczny?

Efekt ekologiczny wymagany jest przy składaniu dokumentacji do dotacji unijnych (wraz z audytem energetycznym, musimy wykazać, że pozyskane w ten sposób środki spowodują zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i kosztów eksploatacyjnych budynku). W przypadku kiedy chcemy pozyskać dofinansowanie na termomodernizację z Funduszu Ochrony Środowiska wówczas oprócz audytu energetycznego musimy przedstawić efekt ekologiczny (porównać emisję zanieczyszczeń przed i po termomodernizacji i udowodnić, że się zmniejszyła). Pokazanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy występujące w budynku niezbędne jest także w przypadku kiedy projektowany obiekt wymaga uzyskania Decyzji Środowiskowej (np. dla inwestycji znajdujących się w strefach chronionych) wówczas należy wykonać Ocenę oddziaływania na środowisko (OOS), gdzie trzeba pokazać emisję zanieczyszczeń : SO2, NOX, CO2, CO, Pyłu, Sadzy, B-a-P, a także podać roczne zużycie wszystkich paliw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu (wykazać ile budynek zużyje energii elektrycznej, gazu lub innego paliwa służącego do ogrzewania itp.).

Czym są programy Efekt ekologiczny i Efekt ekonomiczny

Program ArCADia-EFEKT EKOLOGICZNY jest modułem programu ArCADia-TERMO i służy do obliczania ilości zanieczyszczeń emitowanych przez budynek do atmosfery (gazów i pyłów). Dzięki ścisłej współpracy z programem ArCADia-TERMO, służącym do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, projektowanej charakterystyki energetycznej oraz audytów, można w szybki sposób dowiedzieć się jak dużo i jakiego rodzaju zanieczyszczeń produkuje oceniany budynek. W sposób graficzny i tabelaryczny przedstawiona jest emisja takich substancji jak SO2, NOx, CO, CO2, pyłów, sadzy oraz B-a-P. ArCADia-EFEKT EKOLOGICZNY daje możliwość porównania zaprojektowanych systemów w budynku z zaproponowanymi systemami alternatywnymi. Przeprowadzenie takiej symulacji na etapie projektowania budynku pomoże tak dobrać systemy, aby obiekt był bardziej ekologiczny. Jest też nieoceniona przy audycie termomodernizacyjnym. Podobną symulację można przeprowadzić dla budynku istniejącego, kiedy chcemy wymienić jakiś system np. na bardziej ekonomiczny. W obu przypadkach program policzy zużycie paliw, które można wykorzystać także w programie ArCADia-EFEKT EKONOMICZNY.

Zobacz pełny opis programu Efekt ekologiczny
Nowoczesnego narzędzia do wykonywani proekologicznych projektów budowlanych

Program ArCADia-EFEKT EKONOMICZNY jest modułem programu ArCADia-TERMO. Na podstawie informacji wprowadzonych w programie ArCADia-TERMO umożliwia użytkownikowi wyliczenie kosztów związanych z obsługą systemów zainstalowanych w budynku. Wyniki przedstawione w PLN (koszty inwestycyjne i eksploatacyjne) wyraźnie obrazują ekonomiczny aspekt użytkowania budynku. Podobnie jak w ArCADia-EFEKT EKOLOGICZNY można przeprowadzić symulację zastosowania alternatywnych systemów z uwzględnieniem kosztów związanych z modernizacją. Oprócz oszczędności, jakie da nam wymiana systemów, użytkownik otrzyma informację w jakim czasie inwestycja się zwróci oraz który system będzie bardziej ekonomiczny.

Zobacz pełny opis programu Efekt ekonomiczny
Nowoczesnego narzędzia wspierającego ekonomiczne rozwiązania w projektach budowlanych

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<