Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Nowości w programie Rama 3D i 2D, zobacz jak wykonać w programie projekt hali stalowej.

Co nowego w wersji 9.0 i 10.0 programów R3D3 – Rama 3D i R2D2 - Rama 2D

Program Rama 3D i Rama 2D jest bardzo mocno rozwijanym programem, zgodnie z sugestiami naszych klientów wprowadzane są kolejne udogodnienia interfejsu i nowe funkcjonalności programu. Z wersją 8.0 wprowadzono min: obciążenia ruchome, nowe narzędzia graficzne i edycyjne (przyciąganie do obciążeń, kopiowanie przez schowek), podpowiedzi kontekstowe oraz i import i eksport do plików DXF. Główna nowością wersji 8.0 było pojawienie się modułu wymiarującego EuroStal do wymiarowania konstrukcji stalowych zgodnie z euronormą: PN-EN 1993-1-1 Eurokod3: czerwiec 2006. Z wersją 9.0 oprócz zmian w programie pojawił się kolejny moduł do obliczeń zgodnie z euronormami czyli EuroŻelbet.

Najnowsza wersja Ramy 3D i 2D 10.0 wprowadza kolejną bardzo istotną funkcjonalność do programu. Pozwala on na wymianę danych o konstrukcji budowlanej z modułami branżowymi systemu ArCADia. W programie przebudowano i rozbudowano generator więźb dachowych, dzięki czemu mamy teraz możliwość automatycznego tworzenia z projektu ArCADdii więźb dachowych.

Projekt stadionu wykonany w programie Rama 3D

Projekt wi??by dachowej wykonany w programie Rama 3D

Wersja 9.0 programu Rama 3D i Rama 2D do analizy konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych, wprowadza kolejne udoskonalenia do pracy z programem. Jednak najważniejsza zmiana to wprowadzenie współpracy z modułem EuroŻelbet do wymiarowania elementów prętowych wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków: wrzesień 2008.
mgr inż. Paweł Wierzbicki
Kierownik działu
Rozwoju programów inżynierskich
ArCADiasoft Chudzik
 

Nowości w programie Rama 3D i Rama 2D

Wprowadzając do sprzedaży wersje 9.0 programów Rama 3D i Rama 2D kontynujemy rozwój modułów wymiarujących zgodnie z Eurokodami, nowym modułem jest EuroŻelbet do wymiarowania elementów prętowych wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków: wrzesień 2008.

Moduł EuroŻelbet umożliwia min:

 • Obliczenie powierzchni zbrojenia podłużnego na dwukierunkowe zginanie, ściskanie mimośrodowe, rozciąganie mimośrodowe i skręcanie z uwzględnieniem nieprzekroczenia rys prostopadłych.
 • Obliczenie zbrojenia poprzecznego (strzemion) na ścinanie dwukierunkowe i skręcanie.
 • Obliczenie ugięcia dwukierunkowego w stanie zarysowanym.
 • Wymiarowane przekroje: okrągły, prostokątny, kątowy, teowy, dwuteowy, ceowy, zetowy.

Pozostałe zmiany w programie Rama 3D i Rama 2D to:

 • Funkcję kopiowania z ciągnięciem rozbudowano o opcję skalowania centralnego z podanym współczynnikiem skali (pozwala to np. tworzyć wieże o pasach zbieżnych i o dowolnym kształcie).
 • Wprowadzono wizualizację kierunków reakcji (dla grup, sumy grup, kombinacji i obwiedni) dla pojedynczego węzła podporowego oraz (dla grup, sumy grup i kombinacji) dla całego układu.
 • Wprowadzono funkcję wczytywania aktywnego podrysu z pliku DXF, umożliwiono pracę na wprowadzonym podrysie oraz dodano funkcje obsługujące podrysy w projekcie.
 • Wprowadzono funkcję wczytywania podrysu dachu z pliku „xproject” systemu ArCADia wraz z możliwością automatycznego rozliczenia konstrukcji na połaciach dachowych. (tylko dla R3D3).
 • Wprowadzono nowy generator przekryć geodezyjnych wraz z podglądem dynamicznym wstawianego układu (pozwala tworzyć złożone struktury prętowe, dla których podstawą jest kopuła geodezyjna). (tylko dla R3D3)
 • Wprowadzono dodatkowe wyznaczanie obwiedni ugięć względnych dla prętów i elementów wymiarowych w trybie wymiarowania indywidualnego i zbiorczego.
 • Wprowadzono funkcję wyświetlania i wygaszania wartości sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń na wykresach globalnych, na ekranie graficznym, dla wartości ekstremalnych oraz dla wybranych punktów użytkownika na zakładce Wyniki.
 • Wprowadzono funkcję wyświetlania i wygaszania wartości reakcji dla widocznych symboli reakcji podporowych.
 • Wprowadzono funkcję tworzenia raportu z widoku ekranu graficznego układu z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń lub wynikami wymiarowania zbiorczego dla zakładki Wyniki i Wymiarowanie.
 • Wprowadzono zapisywanie wyników obliczeń statycznych i wymiarowania do pliku oraz możliwość ich ponownego wczytania przy powtórnym otwarciu projektu bez potrzeby powtarzania obliczeń.
 • Kilkadziesiąt innych drobniejszych zmian w interfejsie i funkcjonowaniu programu.

R3D3 - Rama 3D a R2D2 - Rama 2D

Wprowadzając do sprzedaży wersją 7.0 programu Rama 3D zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie dwóch wersji programu. Program do analizy statycznej i wymiarowania płaskich układów prętowych R2D2 – Rama 2D oraz R3D3 - Rama 3D przeznaczony do analizy i wymiarowania układów przestrzennych. Obecnie obie wersje programu są równolegle rozwijane. Dla obu wersji dostępne są moduły wymiarujące: InterStal, InterDrewno, EuroStal, oraz nowy moduł wymiarujący EuroŻelbet.

Program Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji stalowych, żelbetowych drewnianych Program Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji stalowych, żelbetowych drewnianych

Zobacz pełny opis programu R3D3 - Rama 3D
Nowoczesnego narzędzia do analizy dwuwymiarowych układów prętowych.

Program Rama 2D - obliczenia i projektowanie konstrukcji stalowych Program Rama 2D - obliczenia i projektowanie konstrukcji drewnianych

Zobacz pełny opis programu R2D2 - Rama 2D
Nowoczesnego narzędzia do analizy dwuwymiarowych układów prętowych.

EuroŻelbet

To moduł wymiarujący prętowe elementy żelbetowe w programie R3D3 – RAMA 3D wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Program obsługuje przekroje: prostokątne, okrągłe, kątowe, ceowe, teowe, dwuteowe, zetowe.

Program pozwala na wymiarowanie elementów w przestrzennym stanie obciążenia, a w szczególności:

 • zginanie dwukierunkowe z siłą osiową ściskającą / rozciągającą,
 • dwukierunkowe ścinanie,
 • skręcanie.

W ramach stanu granicznego użytkowalności program pozwala na:

 • obliczenie szerokości rozwarcia rys prostopadłych,
 • dobór zbrojenia w celu ograniczenia zarysowania do żądanej wielkości,
 • obliczenie ugięcia w stanie zarysowanym.

Nowy moduł wymiarujący podstawowe elementy stalowe w/g normy: PN-EN 1993-1-1 Eurokod3: czerwiec 2006.

Program sprawdza nośność dla następujących typów przekrojów prętów:

 • dwuteowniki walcowane,
 • połówki dwuteowników walcowanych,
 • teowniki walcowane,
 • ceowniki walcowane,
 • kątowniki równoramienne i nierównoramienne walcowane,
 • walcowane rury prostokątne, kwadratowe i okrągłe,
 • dowolne dwuteowniki monosymetryczne spawane,
 • dowolne teowniki monosymetryczne spawane,
 • spawane przekroje skrzynkowe ( monosymetryczne ),
 • zimnogięte rury prostokątne, kwadratowe i okrągłe.

Zgodnie z regułami zawartymi w normie PN-EN 1993-1-1 program wymiarujący sprawdza oddzielnie nośność poszczególnych przekrojów elementu uwzględniając tylko stateczność lokalną przekroju i powtórnie uwzględniając stateczność globalną elementu.

R3D3 - Rama 3D R3D3 - Rama 3D - Konstrukcje stalowe

EuroStal

Nowy moduł wymiarujący podstawowe elementy stalowe w/g normy: PN-EN 1993-1-1 Eurokod3: czerwiec 2006.

Program sprawdza nośność dla następujących typów przekrojów prętów:

 • dwuteowniki walcowane,
 • połówki dwuteowników walcowanych,
 • teowniki walcowane,
 • ceowniki walcowane,
 • kątowniki równoramienne i nierównoramienne walcowane,
 • walcowane rury prostokątne, kwadratowe i okrągłe,
 • dowolne dwuteowniki monosymetryczne spawane,
 • dowolne teowniki monosymetryczne spawane,
 • spawane przekroje skrzynkowe ( monosymetryczne ),
 • zimnogięte rury prostokątne, kwadratowe i okrągłe

Zgodnie z regułami zawartymi w normie PN-EN 1993-1-1 program wymiarujący sprawdza oddzielnie nośność poszczególnych przekrojów elementu uwzględniając tylko stateczność lokalną przekroju i powtórnie uwzględniając stateczność globalną elementu.

Jak wykonać projekt hali stalowej w programie Rama 3D

Prawie każdy projekt konstrukcji stalowej w programie Rama 3D można wykonać na kilka sposobów (np. wczytując układ z pliku DXF, wprowadzając kolejne elementy, wykorzystując wbudowane generatory układów itp.). Poniżej przedstawimy w kilku krokach wykonanie prostego projektu hali stalowej z ryglem kratowym.

Projekt hali stalowej proponujemy zacząć od zdefiniowania potrzebnych do konstrukcji hali profili stalowych. W tym celu otwieramy Menager profili i z zamieszczonych bibliotek dodajemy do projektu potrzebne przekroje z rur kwadratowych i prostokątnych, oraz dwuteownik na słupy główne. Podczas dodawania profili możemy przejąć na chwilę do Edytora Profili w którym możemy obejrzeć charakterystyki geometryczne przekroju, rdzeń przekroju, momenty statyczne dowolnej części odciętej itp. Dodatkowo Edytor profili można wykorzystać do tworzenia dowolnych złożeń profili typowych i innych, docinania profili typowych i wczytywania nietypowych kształtów z plików DXF.

Konstrukcje stalowe: projekt hali w programie Rama 3D

Po zdefiniowaniu profili przechodzimy do konstruowania układu przestrzennego hali stalowej. Ponieważ założyliśmy że nasz projekt hali będzie posiadał rygiel kratowy, w celu jego wykonania wykorzystujemy parametryczny generator kratownic płaskich (program posiada dodatkowo generatory przestrzenne ram prostokątnych wielonawowych i wielokondygnacyjnych, łuków oraz wież kratowych). W generatorze kratownic definiujemy typ i geometrię kratownicy, decydujemy czy ma ona posiadać pasy ciągłe oraz podpory (w naszym przykładzie z podpór rezygnujemy). Kolejnym elementem jest przypisanie w oknie generatora, wcześniej zdefiniowanych profili do pasów, słupków i krzyżulców kratownicy. Na każdym późniejszym etapie budowania układu możemy te przypisania dowolnie zmieniać.

Konstrukcje stalowe: projekt hali w programie Rama 3D

Po naciśnięciu przycisku OK. w oknie generatora program utworzy płaską konstrukcję kraty z przypisanymi do poszczególnych elementów profilami stalowymi. Kolejnym elementem będzie dodanie w dwóch skrajnych dolnych węzłach pionowych słupów stalowych z dwuteownika o wysokości 4 m. W tym celu wybieramy na zakładce Geometria profil dwuteowy a następnie wykorzystując śledzenie długości wprowadzanego pręta oraz węzły siatki pomocniczej wprowadzamy dwa dodatkowe pręty. Kolejnym elementem będzie zdefiniowanie podpór stałych na dole słupów. W tym celu zaznaczamy oba węzły (z klawiszem Shift) i w grupie Podpory na zakładce Geometria odbieramy wszystkie więzy zaznaczając wszystkie sześć znaczników.

Konstrukcje stalowe: projekt hali w programie Rama 3D

Do tego momentu cały czas mieliśmy do czynienia z pojedynczym układem płaskim i gdybyśmy taki tylko chcieli liczyć na tym można by zakończyć wprowadzanie geometrii ramy. Jednak nam chodzi o pełny układ przestrzenny hali. Aby przejść do układu przestrzennego wykorzystamy mechanizm wielokrotnego kopiowania z ciągnięciem. W tym celu zaznaczamy oknem przecinającym lub obejmującym wszystkie elementy układu i wywołujemy funkcję kopiowania wielokrotnego. W oknie w grupie Wektor wstawiając wartość 1 w polu „dy” definiujemy kierunek wektora w którym zostanie wykonane kopiowanie, podajemy ilość kopii – 5 i odległość między kopiami – 6m. Następnie zaznaczamy znacznik ciągnięcia wybieramy typ profilu na płatwie, zaznaczamy że mają być one przegubowe a pomijamy łączenie podpór.

Konstrukcje stalowe: projekt hali w programie Rama 3D

Po naciśnięciu przycisku OK, program wygeneruje układ przestrzenny hali jak na zrzucie poniżej. W celu sprawdzenia poprawności wprowadzonego układu można uruchomić dodatkowy widok 3D – w którym możemy obejrzeć ustawienie poszczególnych profili w przestrzeni.

Konstrukcje stalowe: projekt hali w programie Rama 3D - widok 3D

Ostatnim elementem w tworzeniu geometrii układu jest usunięcie nadmiarowych elementów podłużnych łączących poszczególne ramy hali w poziomie węzłów pasa dolnego, które powstały w wyniku ciągnięcia. W tym celu prawym suwakiem na dole ekranu wyłączamy perspektywę (przesuwając go w skrajne lewe położenie) a następnie strzałkami na dole ekranu ustawiamy widok od szczytu hali. Oknem obejmującym z przytrzymanym klawiszem ”CTRL” (wykonywanym od lewego górnego narożnika do prawego dolnego) zaznaczamy cztery węzły w poziomie pasa dolnego. Tak naprawdę to zaznaczone zostały wszystkie węzły hali w kierunku prostopadłym do ekranu, wraz z prętami je łączącymi (można to podejrzeć obracając dowolnie układ). Po zaznaczeniu prętów z menu kontekstowego prawego klawisza myszki wybieramy opcję – Usuń zaznaczone pręty.

Konstrukcje stalowe: projekt hali w programie Rama 3D

Kolejnym etapem jest wprowadzenie do układu obciążeń. W tym celu wywołujemy w pierwszej kolejności okno Grup obciążeń i definiujemy wszystkie grupy oddziaływań stałych i zmiennych jakie maja działać w projekcie, wraz z przypisanymi do nich współczynnikami obciążenia. Grupa ciężaru własnego konstrukcji hali, tworzona jest przez program automatycznie. Po utworzeniu grup przystępujemy do wprowadzania obciążeń do układu. Zaznaczamy grupę prętów na której chcemy wprowadzić jednakowe obciążenia, wybieramy z górnego paska narzędziowego typ obciążenia a na prawej zakładce Obciążenia podajemy wartości obciążenia, zakres jego działania na prętach oraz przypisujemy je do odpowiedniej grupy obciążeń.

Konstrukcje stalowe: projekt hali w programie Rama 3D

Ostatnim etapem jest uporządkowanie podziału prętów na grupy i przypisanie im właściwych definicji typów do wymiarowania. Po otwarciu okna grup prętów, możemy zobaczyć że elementy tworzone za pomocą generatora są już podzielone na odpowiednie grupy (pasy, słupki, krzyżulce). Pozostały nam do przypisania elementy dodatkowe, które sami wprowadziliśmy. W tym celu w oknie Grup prętów tworzymy dwie dodatkowe grupy : słupy główne i płatwie a następnie zaznaczając odpowiednią grupę prętów na ekranie przypisujemy ją do jednej z utworzonych grup posługując się polem wyboru na dole zakładki geometria. Na koniec w oknie Grup prętów i elementów wymiarowych do odpowiednich grup prętów przypisujemy odpowiednie klasy stali i definicje typów wymiarowania (wcześniej należy je zdefiniować).

Konstrukcje stalowe: projekt hali w programie Rama 3D

Kolejnym etapem jest wykonanie obliczeń statycznych naszej konstrukcji stalowej (ikona kalkulatora) oraz analiza otrzymanych wyników. Do dyspozycji mamy wykresy sił wewnętrznych: momentów, sił normalnych, tnących oraz naprężeń normalnych dla grup, sumy grup, obwiedni i kombinacji wykonane dla całego układu jak i pojedynczego pręta z możliwością wyznaczania każdej wartości w dowolnym jego punkcie. Program dysponuje możliwością wizualizacji i animacji deformacji układu a także zaawansowaną analizą sprężystych naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych, wykonywaną w osobnym oknie po naciśnięciu przycisku „sigma” na zakładce Wyniki.

Konstrukcje stalowe: projekt hali w programie Rama 3D - wyniki

Na koniec program przeprowadza pełne wymiarowanie całego układu konstrukcyjnego (ikona kalkulatora z profilem) na podstawie zadanych definicji typu wymiarowania. Po wykonaniu obliczeń na ekranie widać całość układu z przypisaną do każdego pręta i elementu etykietą, wyświetlającą wartość najbardziej niebezpiecznego sprawdzenia. Po prawej stronie na zakładce 'Wymiarowanie' wyświetlane są skrócone wartości wszystkich sprawdzeń SGN i SGU dla wybranego elementu a także blok filtracji wyników na podstawie ekstremalnych sprawdzeń. W celu przejścia do szczegółowego raportu w formie obliczeń ręcznych (RTF) z wymiarowania dla wybranego pręta wciskamy przycisk Raport na zakładce 'Wymiarowanie'. Pozostałe zbiorcze raporty z wymiarowania i statyki można uzyskać z menu 'Plik' lub odpowiedniej ikony na głównym pasku narzędziowym.

Konstrukcje stalowe: projekt hali w programie Rama 3D

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<