Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-TERMOCAD

PROGRAM, KTÓRY WYKONUJE KOMPLEKSOWE OBLICZENIA CIEPLNE BUDYNKU
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-TERMOCAD Sklep INTERsoft

Laureat XX edycji Konkursu "TERAZ POLSKA" na Najlepsze Produkty i Usługi

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej ?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne) wykonywane w programie ArCADia-TERMO Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (nazywane potocznie także certyfikatem energetycznym lub świadectwem energetycznym) to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub części budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem wymaganym m.in. dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków/lokali przeznaczonych na wynajem bądź sprzedaż.

Osoba chcąca wykonywać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej musi posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych oraz być zarejestrowana w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Aktualne podstawy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków:

  • Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Czym jest program ArCADia-TERMOCAD dawniej ArCADia-TERMO ?

Godło Teraz Polska dla programu ArCADia-TERMO PRO ArCADia-TERMO to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wymaganych przy transakcjach najmu oraz sprzedaży budynków lub lokali oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń. Można w nim też wykonywać audyty energetyczne, remontowe i audyty efektywności energetycznej, np. dla celów otrzymania premii modernizacyjnej. Wykorzystywany również do certyfikowanych obliczeń BREEAM. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz bogatej bazie podpowiedzi Użytkownik programu w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

ArCADia-TERMO może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w wielu konkursach. Program jako jedyny na rynku zdobył Złoty Medal Międzynarodowych Targów BUDMA, został laureatem w konkursie "TERAZ POLSKA" oraz zdobył nominacje w konkursie "Łódź Proponuje-Innowacyjni i Kreatywni – Innowacyjny Produkt", a po pozytywnym przejściu testów od firmy Microsoft otrzymał prawo do użycia logo "Certified for Windows Vista".

Po blisko 8 latach obecności programu na rynku, zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy produktu z ArCADia-TERMO na ArCADia-TERMOCAD. Podyktowane to zostało faktem wbudowania w program w pełni funkcjonalnego edytora graficznego pozwalającego modelować bryłę budynku. Edytor TERMOCADIA umożliwia import rysunków w formacie .dwg oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM, dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM [Building Information Modelling].

ArCADia-TERMOCAD to innowacyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku. Program wykonuje certyfikaty energetyczne, (świadectwa energetyczne, paszport energetyczny) określając klasę energetyczną budynku oraz w wersji ArCADia-TERMOCAD PRO program umożliwia wykonanie audytu energetycznego, remontowego lub audytu efektywności energetycznej budynku. Program pozwala m.in. na wykonywanie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, wymiany ciepła przez grunt, mostków cieplnych, zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, sezonowego zapotrzebowania na ciepło i chłód budynku.

Program pozwala definiować strukturę budynku i wykonywać obliczenia cieplne po strefach lub po pomieszczeniach. Program umożliwia również obliczenie zapotrzebowania energii elektrycznej końcowej według obliczonej ilości godzin sezonu grzewczego. Program pozwala na definiowanie wielu źródeł ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia.

ArCADia-TERMOCAD PRO wykonuje audyty energetyczne i remontowe wg rozporządzenia MI z dn. 17.03.2009 r. i rozp. MIiR z 3.09.2015 r., audyty efektywności energetycznej wg rozp. MG z 10.08.2012 r. oraz świadectwa charakterystyki energetycznej i projektowane charakterystyki energetyczne wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r. i rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r.

Dlaczego warto wybrać program ArCADia-TERMOCAD 7 ?

ArCadia-Termo Złoty medal targów Budma 2009 Program ArCADia-TERMOCAD wykonujący certyfikaty energetyczne jest następcą programu ArCADia-TERMO, uznanego wśród projektantów oprogramowania do wykonywania obliczeń cieplnych budynku i wyróżnionego licznymi nagrodami. Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu oprogramowania dla budownictwa pozwoliło na stworzenie na bazie autorskiego systemu ArCADia nowej wersji programu nazwanej ArCADia-TERMOCAD. Program ten obecnie ma wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku. Potrafi importować pliki .dwg jako podrys, może również pracować z projektami wykonanymi w ArCADia 10. ArCADia-TERMOCAD staje się więc obecnie integralną częścią jedynego polskiego systemu oprogramowania BIM [Building Information Modelling]. Program pracuje z projektem architektonicznym stworzonym w systemie ArCADia lub przeniesionym do ArCADii z innych programów architektonicznych posiadających interfejs IFC np. takich jak program AutoCAD, ArchiCAD, Revit, Allplan lub z programu ArCon, odpowiednio dostosowaną geometrię budynku wraz z niezbędnymi danymi i w zasadzie za kliknięciem myszki wykonuje obliczenia cieplne pozwalające na oszacowanie strat w pomieszczeniach, określenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło, charakterystyki cieplnej czy audytu energetycznego budynku. W takim przypadku ArCADia-TERMOCAD pozwala na bardzo szybkie sporządzenie certyfikatów energetycznych oraz dokonywanie analiz i obliczeń cieplnych. Otwartość systemu, wymiana danych pomiędzy aplikacjami i współpraca z innymi programami CAD jest oczywistą przewagą programu ArCADia-TERMOCAD nad konkurencyjnymi produktami. Oczywiście ArCADia-TERMOCAD funkcjonuje też jako niezależne i samodzielne narzędzie do obliczeń cieplnych budynku. Posiada interfejs oparty na sprawdzonych rozwiązaniach firmy Microsoft, który gwarantuje optymalną i wydajną pracę z programem. Program pozwala na numeryczne wprowadzanie danych o obiekcie. Nasi specjaliści od zagadnień termomodernizacji i obliczeń cieplnych wskazywali na fakt, że wiąże się to ze żmudnym wpisywaniem danych. By ten proces maksymalnie ułatwić i przyspieszyć wprowadzono możliwość przesyłania danych z rysunku do programu oraz mechanizm sprawdzający wprowadzane dane.

Użytkownik nie posiadający dokumentacji obiektu wykonanej w programie CAD może więc wybrać sposób pracy z programem. Wprowadzać dane numerycznie lub sporządzić rysunek obiektu przy pomocy programów systemu ArCADia i zamiast czasochłonnej analizy i numerycznego wpisywania danych przenieść je z rysunku do ArCADia-TERMOCAD, a zaraz potem automatycznie wykonać obliczenia cieplne. Rozwiązanie takie wydatnie przyspiesza wykonywanie certyfikatów energetycznych.

ArCADia-TERMOCAD program do certyfikatów energetycznych i obliczeń termomodernizacyjnych

Innowacyjność programu została dostrzeżona na targach Budowlanych BUDMA 2009. Program został wybrany do nagrody spośród oferty blisko 1300-u wystawców z 35 krajów i ponad 200-u nowości rynkowych, wśród których były również firmy, które posiadają własne rozwiązania informatyczne wykonujące certyfikaty energetyczne.

ArCADia-TERMOCAD posiada system sprawdzania poprawności danych.

Zasadniczą innowacyjność programu oraz przewagę nad konkurencyjnymi produktami dostrzegamy w sposobie wprowadzania danych. Program ArCADia-TERMOCAD wyposażony jest w moduł sprawdzający poprawność tych danych, bez względu na to czy importujemy dane z projektu architektonicznego czy wprowadzamy numerycznie. Program śledząc poczynania użytkownika i porównując dane z tablicami oraz wymogami ustawowymi monituje o błędach. Na tej podstawie sprawdza obliczone współczynniki przenikania ciepła U wstawionych przegród, czy są zgodne z wartościami referencyjnymi określonymi w Warunkach Technicznych. Program wyświetla dwa rodzaje komunikatów:

  • Błędy – które nie pozwalają na poprawne obliczenia
  • Ostrzeżenia – które nie wpływają na obliczenia, ale mówią że wpisane wartości są niepoprawne

Wybór błędu z wyświetlanej listy przenosi nas automatycznie do odpowiedniego miejsca w programie, gdzie należy skorygować podane wartości.

ArCADia-Termo - Program do wykonywania certyfikatów energetycznych

Program ArCADia-TERMOCAD dostępny jest w wersjach:

ArCADia-TERMOCAD LT, ArCADia-TERMOCAD STD, ArCADia-TERMOCAD i ArCADia-TERMOCAD PRO. Ich funkcjonalność została tak dobrana, by każdy z klientów mógł otrzymać produkt dostosowany do jego potrzeb, a jednocześnie atrakcyjny cenowo.

ArCADia-TERMOCAD PRO: wersja ta jest przeznaczona przede wszystkim do sporządzania audytów energetycznych i remontowych, ale także świadectw i projektowanych charakterystyk energetycznych.

ArCADia-TERMOCAD: wersja ta wykonuje przede wszystkim projektowane charakterystyki energetyczne i świadectwa energetyczne. Nie pozwala ona na wykonanie pełnych obliczeń do audytu energetycznego.

ArCADia-TERMOCAD STD : wersja ta jest przeznaczona do wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla wszystkich typów budynków, z możliwością uwzględnienia w obliczeniach zapotrzebowania energii na cele systemów chłodzenia i oświetlenia. Nie pozwala na wykonanie pełnych obliczeń do audytu energetycznego.

ArCADia-TERMOCAD LT : Prawdopodobnie najtańszy na rynku program do świadectw energetycznych. Program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych, do obliczeń zapotrzebowania na ciepło w budynku, bez uwzględniania systemu chłodzenia i oświetlenia.

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-TERMOCAD,
programu do obliczeń cieplnych i wykonywania certyfikatu energetycznego budynków.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<