Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-TERMOCAD

PROGRAM, KTÓRY WYKONUJE KOMPLEKSOWE OBLICZENIA CIEPLNE BUDYNKU
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-TERMOCAD Sklep INTERsoft

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne) wykonywane w programie ArCADia-TERMO Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (nazywane potocznie także certyfikatem energetycznym lub świadectwem energetycznym) to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub części budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem wymaganym m.in. dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków/lokali przeznaczonych na wynajem bądź sprzedaż.

Osoba chcąca wykonywać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej musi posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych oraz być zarejestrowana w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Aktualne podstawy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków:

 • Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Czym jest program ArCADia-TERMOCAD dawniej ArCADia-TERMO?

Godło Teraz Polska dla programu ArCADia-TERMO PRO ArCADia-TERMO to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wymaganych przy transakcjach najmu oraz sprzedaży budynków lub lokali oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń. Można w nim też wykonywać audyty energetyczne, remontowe i audyty efektywności energetycznej, np. dla celów otrzymania premii modernizacyjnej. Wykorzystywany również do certyfikowanych obliczeń BREEAM. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze oraz bogatej bazie podpowiedzi Użytkownik programu w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

Program ArCADia-TERMO może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w wielu konkursach. Program jako jedyny na rynku zdobył Złoty Medal Międzynarodowych Targów BUDMA, został laureatem w konkursie "TERAZ POLSKA" oraz zdobył nominacje w konkursie "Łódź Proponuje-Innowacyjni i Kreatywni – Innowacyjny Produkt", a po pozytywnym przejściu testów od firmy Microsoft otrzymał prawo do użycia logo "Certified for Windows Vista".

W roku 2018 po blisko 8 latach obecności programu na rynku, zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy produktu z ArCADia-TERMO na ArCADia-TERMOCAD. Podyktowane to zostało faktem wbudowania w program w pełni funkcjonalnego edytora graficznego pozwalającego modelować bryłę budynku. Edytor TERMOCADIA umożliwia import rysunków w formacie .dwg oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM, dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM [Building Information Modelling].

Program ArCADia TERMOCAD został podzielony pod względem funkcjonalności na trzy wersje. Dzięki temu przyszły Użytkownik może wybrać precyzyjnie jakiej funkcjonalności potrzebuje bez potrzeby inwestowania w bogatsze wersje. Jasny podział umożliwia dopasowanie wyboru programu pod swoje aktualne potrzeby, jednocześnie pozostawia możliwość rozbudowy programu w przyszłości. Wszystkie trzy wersje programu działają w ramach jednej instalacji programu.

Obecnie do wyboru mamy wersję:
ArCADia TERMOCAD ŚCHE 10 – do świadectw energetycznych wszystkich budynków.
ArCADia TERMOCAD PCHE 10 – do projektowanej charakterystyki energetycznej budynków oraz analiz ekonomicznych i ekologicznych.
ArCADia TERMOCAD Audyt 10 – do audytów energetycznych, remontowych, efektywności energetycznej, a także do audytów powykonawczych.

Wraz z prowadzeniem wersji 8 programu ArCADia-TERMOCAD, zmniejszono również liczbę dodatkowych modułów obliczeniowych. Funkcjonalność modułów Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny oraz Dotacje NF15/4 została przeniesiona do programu ArCADia-TERMOCAD PCHE. Aktualnie więc dostępne są tylko trzy moduły dodatkowe: Dobór grzejników, Klimatyzacja – zapotrzebowanie na moc chłodniczą oraz Ocena energetyczna.
Z modułem Dobór grzejników otrzymujemy dodatkową funkcjonalność pozwalającą na dobranie ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, powietrznego i innego dla każdego pomieszczenia. Obliczenia zysków ciepła do doboru urządzeń chłodzących możemy wykonać dzięki modułowi Klimatyzacja – zapotrzebowanie na moc chłodniczą. Moduł Ocena energetyczna nie wymaga obecnie klucza USB który służył do przechowywania licencji, oprogramowanie ArCADia-TERMOCAD w całości korzysta obecnie z bardziej elastycznego systemu licencji sieciowych.

Przy pierwszym uruchomieniu program przywita nas krótkim samouczkiem wprowadzającym do programu. Nowa wersja programu to również zmieniona szata graficzna oraz możliwość wyboru ciemnego motywu, co na pewno pozwoli odpocząć naszym oczom i monitorom podczas pracy z aplikacją. Zmianie uległ sposób wyboru osiągnięcia zamierzenia projektowego. Od teraz możemy wybrać temat projektu lub obliczenia na odświeżonej planszy, ale również możemy wskazać konkretny raport lub kilka raportów, które chcemy otrzymać. Program automatycznie dopasuje wszystkie wymagane kroki i dostosuje niezbędne obliczenia prowadzące nas do tego, co chcemy osiągnąć. Wprowadzone dane możemy weryfikować na bieżąco w nowym panelu podglądu projektu, który jest cały czas widoczny po prawej stronie. To w nim znajdziemy m.in. dane ogólne o budynku, a także bieżące wyniki obliczeń cieplnych.

Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom wynikających z rozporządzenia MR z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego program ArCADia TERMOCAD PCHE 8 umożliwia wykonanie analiz technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. Wyniki otrzymujemy w postaci czytelnych tabel i wykresów zestawieniowych pozwalających wybrać optymalny wariant.

Nowy silnik graficzny TERMOCADIA 4.0 oparty na ArCADia 14 umożliwia import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling).

Nowości i zmiany dla wszystkich wersji ArCADia-TERMOCAD 10

 • Przystosowano interfejs programu do wyższych rozdzielczości wyświetlacza, program ma poprawione skalowanie dla ekranów w systemach Windows 10 i 11.
 • Rozszerzono bibliotekę materiałów.
 • Zaktualizowano bazy wskaźników emisji zanieczyszczeń.
 • Dodano opcję wyłączenia raportu o błędach.
 • Usprawnione zostało odświeżanie wyników.
 • Dodano sortowanie przegród.
 • Zoptymalizowano działanie modułu TERMOCADIA.
 • Korekta wyznaczania wartości współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu.

Silnik graficzny TERMOCADIA 4.5 oparty na ArCADia 14 umożliwia import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling).Podsumowanie zmian w programie ArCADia-TERMOCAD 8/9/10 w stosunku do wersji ArCADia-TERMOCAD 7

 • Nowy sposób organizacji pracy nad projektem w postaci wysuwanego panelu z listą raportów, które mają zostać wykonane.
 • Nowy panel podglądu projektu.
 • Lifting interfejsu oraz obsługa ciemnego i jasnego motywu.
 • Silnik graficzny TERMOCADIA 4.0 oparty na ArCADia 14.0.
 • Baza materiałów RIGIPS, WEBER oraz aktualizacja materiałów ISOVER.
 • Dodanie do bazy emisji zanieczyszczeń aktualnych wartości według danych KOBiZE.
 • Dodanie do bazy wartości opałowych aktualnych wartości według danych KOBiZE.
 • Sieciowy system licencjonowania uwzględniający nowy podział na programy podstawowe.
 • Dla wersji ArCADia-TERMOCAD PCHE 8 wprowadzono analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej zgodnie z rozporządzeniem MR z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporządzeniem MR z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Dla wersji ArCADia-TERMOCAD Audyt 8 Dostosowanie audytu efektywności energetycznej do obecnie obowiązujących przepisów według rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
 • Dla wersji ArCADia-TERMOCAD Audyt 8 wprowadzono wykonywanie audytu powykonawczego
 • .
 • Sieciowy system licencjonowania uwzględniający nowy podział na programy podstawowe.

Dlaczego warto wybrać program ArCADia-TERMOCAD?

ArCadia-Termo Złoty medal targów Budma 2009 Program ArCADia-TERMOCAD wykonujący certyfikaty energetyczne jest następcą programu ArCADia-TERMO, uznanego wśród projektantów oprogramowania do wykonywania obliczeń cieplnych budynku i wyróżnionego licznymi nagrodami. Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu oprogramowania dla budownictwa pozwoliło na stworzenie na bazie autorskiego systemu ArCADia nowej wersji programu nazwanej ArCADia-TERMOCAD. Program ten obecnie ma wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku. Potrafi importować pliki .dwg jako podrys, może również pracować z projektami wykonanymi w ArCADia 14. ArCADia-TERMOCAD staje się więc obecnie integralną częścią jedynego polskiego systemu oprogramowania BIM [Building Information Modelling]. Program pracuje z projektem architektonicznym stworzonym w systemie ArCADia lub przeniesionym do ArCADii z innych programów architektonicznych posiadających interfejs IFC np. takich jak program AutoCAD, ArchiCAD, Revit, Allplan lub z programu ArCon, odpowiednio dostosowaną geometrię budynku wraz z niezbędnymi danymi i w zasadzie za kliknięciem myszki wykonuje obliczenia cieplne pozwalające na oszacowanie strat w pomieszczeniach, określenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło, charakterystyki cieplnej czy audytu energetycznego budynku. W takim przypadku ArCADia-TERMOCAD pozwala na bardzo szybkie sporządzenie certyfikatów energetycznych oraz dokonywanie analiz i obliczeń cieplnych. Otwartość systemu, wymiana danych pomiędzy aplikacjami i współpraca z innymi programami CAD jest oczywistą przewagą programu ArCADia-TERMOCAD nad konkurencyjnymi produktami. Oczywiście ArCADia-TERMOCAD funkcjonuje też jako niezależne i samodzielne narzędzie do obliczeń cieplnych budynku. Posiada interfejs oparty na sprawdzonych rozwiązaniach firmy Microsoft, który gwarantuje optymalną i wydajną pracę z programem. Program pozwala na numeryczne wprowadzanie danych o obiekcie. Nasi specjaliści od zagadnień termomodernizacji i obliczeń cieplnych wskazywali na fakt, że wiąże się to ze żmudnym wpisywaniem danych. By ten proces maksymalnie ułatwić i przyspieszyć wprowadzono możliwość przesyłania danych z rysunku do programu oraz mechanizm sprawdzający wprowadzane dane.

Użytkownik nie posiadający dokumentacji obiektu wykonanej w programie CAD może więc wybrać sposób pracy z programem. Wprowadzać dane numerycznie lub sporządzić rysunek obiektu przy pomocy programów systemu ArCADia i zamiast czasochłonnej analizy i numerycznego wpisywania danych przenieść je z rysunku do ArCADia-TERMOCAD, a zaraz potem automatycznie wykonać obliczenia cieplne. Rozwiązanie takie wydatnie przyspiesza wykonywanie certyfikatów energetycznych.

ArCADia-TERMOCAD program do certyfikatów energetycznych i obliczeń termomodernizacyjnych

Innowacyjność programu została dostrzeżona na targach Budowlanych BUDMA 2009. Program został wybrany do nagrody spośród oferty blisko 1300-u wystawców z 35 krajów i ponad 200-u nowości rynkowych, wśród których były również firmy, które posiadają własne rozwiązania informatyczne wykonujące certyfikaty energetyczne.

ArCADia-TERMOCAD posiada system sprawdzania poprawności danych.

Zasadniczą innowacyjność programu oraz przewagę nad konkurencyjnymi produktami dostrzegamy w sposobie wprowadzania danych. Program ArCADia-TERMOCAD wyposażony jest w moduł sprawdzający poprawność tych danych, bez względu na to czy importujemy dane z projektu architektonicznego czy wprowadzamy numerycznie. Program śledząc poczynania użytkownika i porównując dane z tablicami oraz wymogami ustawowymi monituje o błędach. Na tej podstawie sprawdza obliczone współczynniki przenikania ciepła U wstawionych przegród, czy są zgodne z wartościami referencyjnymi określonymi w Warunkach Technicznych. Program wyświetla dwa rodzaje komunikatów:

 • Błędy – które nie pozwalają na poprawne obliczenia
 • Ostrzeżenia – które nie wpływają na obliczenia, ale mówią że wpisane wartości są niepoprawne

Wybór błędu z wyświetlanej listy przenosi nas automatycznie do odpowiedniego miejsca w programie, gdzie należy skorygować podane wartości.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<