Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-TERMOCAD Audyt

INNOWACYJNY PROGRAM, KTÓRY WYKONUJE AUDYTY ENERGETYCZNE I REMONTOWE, PROJEKTOWANE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE, ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-TERMOCAD Audyt

Program w wersji ArCADia-TERMOCAD Audyt przeznaczony jest do wykonywania audytów energetycznych
i remontowych. Posiada możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu efektywności energetycznej, modernizacji systemu oświetlenia oraz wymiany sprzętu i urządzeń elektrycznych celem obniżenia zużycia energii przez budynek. Efektem obliczeń jest raport z kartą audytu efektywności energetycznej, w której podana jest ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej i finalnej. Dodatkowo generowany jest nowy raport „Zestawienie przegród”, który zawiera przegrody uszeregowane po typach i kondygnacjach, z podanymi ich powierzchniami i orientacją względem kierunków świata.

Obliczenia programu uwzględniają rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2020 poz. 879). Program w procesie termomodernizacji uwzględnia również montaż mikroinstalacji OZE (np. paneli fotowoltaicznych). Funkcjonalność ta może być bardzo istotna przy wielu projektach termomodernizacyjnych. Inwestor ubiegający się
o dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który realizuje termomodernizację i zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE (np. paneli fotowoltaicznych), może ubiegać się o premię termomodernizacyjną zwiększoną
z 16 proc. do 21 proc. kosztów całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Program ArCADia-TERMOCAD pozwala
na uwzględnienie w obliczeniach warunków technicznych wybranych spośród ogłoszonych na lata 2008, 2014, 2017, 2019
i 2021. Użytkownicy mają możliwość wyboru wartości referencyjnych w zakresie wartości wskaźnika EP dla budynków oraz wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród, pomiędzy tymi starszymi, z lat 2008 i 2014, a nowszymi przewidzianymi na lata 2017, 2019 i 2021.

Program może być także wykorzystywany do certyfikowanych obliczeń BREEAM. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi oraz możliwości pobierania geometrii budynku wraz z niezbędnymi danymi z parametrycznego projektu architektonicznego użytkownik w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi.

Modelowanie bryły budynku umożliwia zaimplementowany do programu w pełni funkcjonalny edytor graficzny TERMOCADIA, który umożliwia import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane
z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling).

Możliwości programu ArCADia-TERMOCAD Audyt 8:

  • Obliczenia premii termomodernizacyjnej i remontowej według rozporządzenia MR z dnia 29.04.2020 r.
  • Zmiana podziału powierzchni pomieszczeń w audycie.
  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne w audycie energetycznym.
  • Algorytm obliczania premii termomodernizacyjnej i remontowej zgodny z rozporządzeniem MR z dnia 29.04.2020 r.
  • Wzór raportów audytu energetycznego i remontowego dostosowany do aktualnego rozporządzenia MR z dnia 29.04.2020 r.
  • Wzór raportu audytu efektywności energetycznej dostosowany do aktualnego rozporządzenia ME z dnia
    05.10.2017 r.
  • Audyt powykonawczy.
  • Możliwość modernizacji warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych w audycie energetycznym.
  • Wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA 4.0 oparty na silniku ArCADia 14.0.
  • Wbudowany edytor tekstowy ArCADia-TEXT.
  • Precyzyjna mapa OpenStreetMap.
  • Raport „Zestawienie przegród”.
  • Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych.
  • Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007.
  • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789.
  • Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.
  • Praca grupowa – import zdefiniowanych stref cieplnych i struktury budynku.
  • Automatyczne obliczanie mostków cieplnych.
  • Zapis szablonów zdefiniowanych danych adresowych, przegród oraz źródeł ciepła/chłodu/oświetlenia.
  • Automatyczne sprawdzanie aktualizacji.
  • Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcje Cofnij i Powtórz, kopia zapasowa.
  • Edycja baz danych stacji meteorologicznych, aktynometrycznych i klimatycznych.
  • Obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku.
  • Generowanie stref cieplnych na postawie temperatur i grup pomieszczeń.
  • Zestawienie systemów wentylacji w budynku.
  • Współpraca z programami ArCADia-ARCHITEKTURA i Ceninwest.
  • Automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w programie ArCADia-ARCHITEKTURA.
  • Obliczenia wentylacji mieszanej.
  • Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niechłodzonych na podstawie PN-EN ISO 13789.
  • Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia.
  • Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód według PN-EN ISO 13790:2009.
  • Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia według PN-EN 15193:2010.
  • Obliczanie wykropleń i wydruk raportów na podstawie PN-EN 13788:2003.
  • Analiza powierzchni okien i kondygnacji oraz bilans mocy w budynku.
  • Sporządzanie audytu energetycznego i remontowego według WT 2008/2014/2017/2021, z uwzględnieniem rozporządzenia MI z dn. 17.03.2009 r. i rozporządzenia MIiR z dn. 3.09.2015 r., oraz wsparcie obliczeń audytów efektywności energetycznej według rozporządzenia ME z 05.10.2017 r. (z możliwością modernizacji systemu oświetlenia oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych).
  • Uwzględnianie różnych norm do obliczeń strat ciepła.
  • Możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku.
  • Możliwość automatycznego obliczenia kosztów ogrzania 1 m2 budynku i podgrzania 1 m3 c.w.u.
  • Edycja obliczeń premii termomodernizacyjnych.
  • Grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji.
  • Połączenie z programem Ceninwest – gotowe szablony kosztorysów dociepleń ścian wewnętrznych i zewnętrznych.
Sprawdz cenę programu ArCADia-TERMOCAD Audyt w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie ArCADia-TERMOCAD Audyt.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<