Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-TERMOCAD

INNOWACYJNY PROGRAM, KTÓRY WYKONUJE ŚWIADECTWA I PROJEKTOWANE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-TERMOCAD

Czym jest program ArCADia-TERMOCAD?

ArCADia-TERMOCAD to program przeznaczony do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku, który wykonuje świadectwa i projektowane charakterystyki energetyczne. Program powstał na bazie systemu ArCADia - autorskiego rozwiązania firmy ArCADiasoft. W pracy nad programem brali udział certyfikatorzy z zewnętrznych firm, był on również konsultowany ze środowiskiem branży zajmującej się audytami energetycznymi.
Program ma nowoczesny interfejs oparty na rozwiązaniach technologicznych firmy Microsoft, popartych jej wieloletnim doświadczeniem w produkcji oprogramowania biurowego. Zapewnia on optymalną i szybką pracę z programem. Program posiada bogatą bazę podpowiedzi (m.in. bazę wytycznych co do granicznych współczynników przenikania U, tablice ze współczynnikami z norm, itp.), które pozwalają na wykonanie obliczeń nawet bez znajomości norm lub rozporządzeń, a w efekcie szybkie uzyskanie świadectwa czy projektowanej charakterystyki energetycznej dla budynku. ArCADia-TERMOCAD posiada możliwość generowania raportów obliczeniowych w formacie PDF i RTF (zgodnym z programem MS Office), które są wykonane zgodnie z wzorami i wymaganiami podanymi w odpowiednich rozporządzeniach.

ArCADia-TERMOCAD - Program do wykonywania projektowanych charakterystyk energetycznych

Program ArCADia-TERMOCAD pozwala określać strukturę budynku strefami oraz pomieszczenie po pomieszczeniu. Uzyskujemy dzięki temu możliwość wykonania obliczeń strefami cieplnymi lub pomieszczenie po pomieszczeniu. W programie istnieje możliwość dodawania wielu źródeł przypisując do każdego z nich udział procentowy, dla ogrzewania i wentylacji, c.w.u., chłodu i oświetlenia. Dodatkowo można obliczać budynki wielofunkcyjne, w których występuje np. część usługowa i część mieszkalna. Program pozwala wówczas dopisać do odpowiedniej części budynku stworzone strefy i na tej podstawie dobieramy do każdej z nich osobno systemy (źródła) i typ (funkcję) danej części budynku, na tej podstawie program wygeneruje nam świadectwa zarówno dla poszczególnych części budynku (przypisanych do danego typu), jak i dla całego budynku na podstawie średniej ważonej EPm, w efekcie więc otrzymujemy kilka świadectw energetycznych. Dodatkowym atutem programu jest możliwość stworzenia przez użytkownika własnej biblioteki szablonów przegród i źródeł, które mogą być następnie użyte w innych projektach.

ArCADia-TERMOCAD - Program do wykonywania świadectw i projektowanych charakterystyk energetycznych ArCADia-TERMOCAD - Program do wykonywania świadectw i projektowanych charakterystyk energetycznych

ArCADia-TERMOCAD pozwala na:

 • Sporządzanie świadectw i projektowanych charakterystyk energetycznych budynku wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r., rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r.
 • Współpracę z programem AutoCAD z nakładką ArCADia-ARCHITEKTURA lub z innymi programami CAD poprzez wymianę danych w plikach IFC, w postaci pobierania informacji z modelu architektonicznym.
 • Współpracę z programami Ceninwest i ArCADia-TEXT
 • Tworzenie modeli budynków we wbudowanym edytorze graficznym TERMOCADIA
 • Edycję raportów RTF we wbudowanym edytorze tekstowym ArCADia-TEXT

Pierwsza pomoc:

 1. Czy przy wykonywaniu Świadectwa Charakterystyki Energetycznej (Certyfikatu Energetycznego) powierzchnia o regulowanej temperaturze równa się powierzchni użytkowej czy netto ?
  Powierzchnia o regulowanej temperaturze jest to powierzchnia wszystkich stref ogrzewanych (w programie jest to suma z okna „strefy cieplne” z pola „Powierzchnia całkowita” dla każdej strefy ogrzewanej)
 2. Co rozumiemy pod pojęciem powierzchnia zabudowy w Certyfikacie Energetycznym oraz Audycie, czy to ta powierzchnia z projektu ?
  Powierzchnia zabudowy jest to powierzchnia stref/pomieszczeń stykających się podłogą z gruntem. W naszym programie jest to suma pól przegród typu podłoga na gruncie użytych w projekcie.
 3. W jakim przedziale powinien się mieścić w Certyfikacie Charakterystyki Energetycznej wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną? Czy musi być on poniżej wymagań WT tylko dla budynku nowego, czy również dla budynku istniejącego?
  Dla budynków nowo budowanych EP powinno być mniejsze bądź równe wartości z WT, a dla budynków przebudowywanych wartość ta może być wyższa od tej z WT, o ile przegrody i systemy spełniają wymagania WT.
 4. Wydaje mi się, że dość dokładnie wykonałem Certyfikat energetyczny dla domku o powierzchni całkowitej 247 mkw i wartość EP dla tego domu wyszła mi 166,7 kWh/m2 na rok. Czy jest to realna wartość? Jakie powinny być mniej więcej wartości dla domów budowanych obecnie w systemie tradycyjnym w zależności od metrażu, kubatury ?
  Jest to uzależnione od wielkości sezonowego zapotrzebowania na ciepło, ewentualnie chłód, ale przede wszystkim od zaprojektowanych systemów, ich sprawności oraz zastosowanych paliw (źródeł energii). Paliwa odnawialne pozwalają uzyskać niskie wartości EP, paliwa tradycyjne zdecydowanie wyższe. Z instalacją programu na dysk są kopiowane przykłady projektów, można na ich bazie wykonać certyfikat energetyczny i porównać wyniki z własnym projektem.

Program ArCADia-TERMO otrzymał "Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2009"

REKOMENDACJE


Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii jest firmą audytorską, która w ramach swojej działalności prowadzi m.in. szkolenia z zakresu wykonywania certyfikatów energetycznych budynków.

"... Wyrażamy duże uznanie dla poziomu funkcjonalności, zastosowania innowacyjnych narzędzi oraz przydatności do celów sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, audytów energetycznych oraz projektowych obliczeń cieplnych. "
Andrzej Gołąbek
prezes zarządu AUiPE

BMK Consulting i Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych są firmami, które w ramach swojej działalności prowadzą m.in. szkolenia z wykonywania certyfikatów charakterystyki energetycznej budynków.

"... W procesie dydaktycznym niezbędne jest posługiwanie się programem komputerowym umożliwiającym wspomaganie nauczania tematyki wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków..., Po przetestowaniu i sprawdzeniu poprawności otrzymywanych wyników wybraliśmy ten właśnie program, ponieważ interfejs użytkownika zawiera wizualizacje poszczególnych elementów budowlanych co jest bardzo pomocne przy tworzeniu świadectwa. Budowa wewnętrzna programu jest logiczna i bardzo zrozumiała, a funkcjonalność pozwalająca na współpracę z programami graficznymi CAD wyjątkowo przydatna i niespotykana w innych tego typu programach "
mgr Jacek H.Kawa
Dyrektor BMK Consulting

Sprawdz cenę programu ArCADia-TERMOCAD w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie ArCADia-TERMOCAD.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<