Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

Konstruktor

OD PONAD 10 LAT WYKONUJE OBLICZENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu KonstruktorPobierz aktualna wersję programu Konstruktor Obliczenia i wymiarowanie konstrukcji budowlanych. Zobacz prezentecję obliczanie i wymiarowanie konstrukcji budowlanych Sklep INTERsoft

Czym jest program Konstruktor ?

Konstruktor jest modułowym systemem wspomagającym pracę projektanta konstrukcji. Program obecny na rynku od 2000 r., systematycznie modyfikowany oraz poszerzany o coraz to nowe moduły stał się najczęściej wykorzystywanym programem komputerowym przez polskich konstruktorów budowlanych. Konstruktor jest prekursorem innowacyjnej idei programu zbudowanego ze współpracujących ze sobą modułów, które jednocześnie mogą działać niezależnie od siebie. Pozwala to użytkownikowi na racjonalny wybór i zakup poszczególnych modułów w zależności od aktualnych potrzeb.

Program Konstruktor ma na celu wspieranie architektów i inżynierów budownictwa w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Swą tematyką obejmuje obliczanie i wymiarowanie wg aktualnych przepisów normowych konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, konstrukcji murowych, konstrukcji drewnianych, zawiera moduły z geotechniki oraz fizyki budowli. Program Konstruktor jest obecny na rynku od kilku lat. Początkowo znalazły się w nim moduły do obliczeń statycznych (układy prętowe 2D) i wymiarowania konstrukcji żelbetowych i stalowych (belka, słup, fundamenty, płatew). W dalszej kolejności były wprowadzanie moduły z geotechniki (Stateczność skarp i zboczy, Pale) oraz konstrukcji drewnianych (Wiązary drewniane). Jednocześnie sukcesywnie dodawane w poszczególnych modułach obsługę rysunków DXF. W przyszłości chcielibyśmy rozszerzać tą ofertę, tak aby program mógł wspomagać konstruktora na każdym etapie jego pracy. Każdy z modułów programu można nabyć niezależnie. Daje to zatem szansę stworzenia optymalnego dla siebie programu konstrukcyjnego, który będzie można stale rozszerzać w miarę powiększających się potrzeb. Konstruktor jest programem nadrzędnym, zarządzającym pozostałymi modułami. Jest on jedynym programem który zawsze wchodzi w skład pozostałych. Moduł zarządzający jest konieczny przy pierwszym zakupie jakiegokolwiek modułu programu Konstruktor. W skład modułu zarządzającego wchodzi moduł "Obciążenia".

Porównanie wersji Konstruktora:

Nazwa modułu v. 3.56 v. 5.4 v. 6.0 v. 6.1 v. 6.2 v. 6.4
Moduł podstawowy + Obciążenia - - - -
Moduł podstawowy + Obciążenia + Obciążenia Eurokod PN-EN - -
Rama 2D
Belka żelbetowa
Belka żelbetowa Eurokod PN-EN - -
Belka żelbetowa - Rysunki DXF
Słup żelbetowy
Słup żelbetowy Eurokod PN-EN - -
Słup żelbetowy - Rysunki DXF
Fundamenty bezpośrednie
Fundamenty bezpośrednie Eurokod PN-EN - - - -
Fundamenty bezpośrednie - Rysunki DXF
Ściana oporowa
Ściana oporowa - Rysunki DXF
Schody płytowe
Schody płytowe - Rysunki DXF
Belka stalowa
Belka stalowa Eurokod PN-EN - -
Słup stalowy
Słup stalowy Eurokod PN-EN - - -
Płatew stalowa
Połączenia doczołowe
Połączenia doczołowe - Rysunki DXF
Zakotwienie słupów stalowych -
Blachownica stalowa
Konstrukcje murowe -
Wiązary dachowe drewniane
Przenikanie ciepła
Zapotrzebowanie na ciepło
Grupa fundamentów
Stateczność skarp i zboczy
Stateczność skarp i zboczy Light -
Pale -
Ścianka szczelna -
Profile stalowe -

Zamów jedną z wersji programu Konstruktor
Obliczenia i wymiarowanie konstrukcji budowlanych.

Konstruktor

ZMIANY W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU


Konstruktor 6.4.10(wydana 24.06.2015)

 • Wyeliminowano problem odczytu projektów zapisanych w starszych wersjach programu.

Konstruktor 6.4.9(wydana 29.12.2014)

 • Zapis danych projektu i rysunków DXF w pliku projektu (*.wrk)

Konstruktor 6.4.8(wydana 10.10.2014)

Fundamenty bezpośrednie PN-EN:

 • Korekta wyznaczania siły do liczenia przebicia VEd, red.
 • Korekta wyznaczania współczynnika beta do sprawdzania średniego naprężenia stycznego na przebicie vEd.
 • Korekta znaków naprężeń w narożach i  korekta promieni rdzenia dla fundamentów prostokątnych przy ustalaniu naprężeń dla fundamentu odrywanego.
 • Korekta wyznaczania zbrojenia w obu kierunkach dla stóp o podstawie prostokątnej i okrągłej.

Konstrukcje murowe:

 • Poprawa odświeżania klasy zaprawy przy zmianie: rodzaju elementu, grupy, rodzaju zaprawy.
 • Korekta obliczania sił wewnętrznych w ścianie dla obciążenia trapezowego.

Belka stalowa:

 • Poprawa generowania raportu w przypadku gdy obciążenie przypisane jest do grupy innej niż pierwsza, natomiast pierwsza grupa pozostawiona jest pusta (bez przypisanego obciążenia).

Słup stalowy:

 • Poprawa zawieszania się programu w przypadku stali zdefiniowanej przez użytkownika.

Słup żelbetowy PN-EN:

 • Zabezpieczenie modułu przed niestabilnością, po przekroczeniu dopuszczalnej ilości zbrojenia dla dużych silnie zbrojonych elementów żelbetowych.

Konstruktor 6.4.7(wydana 06.06.2014)

Belka stalowa PN-EN:

 • Korekta wyświetlania momentów bezwładności i wskaźników wytrzymałości, wczytanych z biblioteki profili, dla rury okrągłej i prętów okrągłych.
 • Korekta rysowania podglądu przekroju pręta okrągłego.

Słup stalowy:

 • Zmiana komunikatu dotyczącego smukłości rury okrągłej.

Słup stalowy PN-EN:

 • Korekta wczytywania charakterystyk przekroju (wskaźników i momentów bezwładności w obu kierunkach) dla rur okrągłych, eliminująca komunikat o zmienności geometrycznej podczas obliczeń.

Fundamenty bezpośrednie:

 • Korekta pominięcia ciężaru fundamentu i gruntu na fundamencie przy wyznaczaniu naprężenia do liczenia zbrojenia w okrągłej stopie odrywanej.

Fundamenty bezpośrednie PN-EN:

 • Redukcję naprężeń o naprężenia od ciężaru gruntu i fundamentu do liczenia zbrojenia.
 • Korektę wzorów na liczenie naprężeń dla stopy okrągłej.
 • Dla fundamentów prostokątnych bez odrywania liczenie zbrojenia na naprężenia średnie z naprężeń maksymalnych w sąsiednich narożnikach w danym kierunku.
 • Dla fundamentów prostokątnych z odrywaniem liczenie zbrojenia na naprężenia średnie z naprężeń maksymalnych w sąsiednich narożnikach (liczonych jak bez odrywania) powiększonych o stosunek całkowitego mimośrodu do rozmiaru rdzenia przekroju w danym kierunku (przybliżone uwzględnienie odrywania pod stopą).
 • Dla stopy okrągłej z odrywaniem na naprężenia maksymalne liczone jak dla stopy okrągłej zredukowane o ciężar własny stopy i gruntu i powiększone o stosunek całkowitego mimośrodu do rozmiaru rdzenia przekroju w danym kierunku (przybliżone uwzględnienie odrywania pod stopą).

Konstruktor 6.4.6 (wydana 11.04.2014)

Fundamenty bezpośrednie PN-EN:

 • Korekta głębokości układu warstw gruntowych w raporcie odpowiadająca miąższości warstw zadanych przez użytkownika.
 • Zamiana nagłówków parametrów M i M0 w tabelce w raportach.
 • Korekta wartości osiadań w raportach dostosowująca wyliczoną wartość osiadania do jednostki wyświetlanej w raportach.
 • Korekty w wyznaczaniu momentów wywracających i stabilizujących przy sprawdzaniu stateczności na obrót w raporcie.
 • Korekta sprawdzania znaku momentu przy ustalaniu kierunku nierówności przy sprawdzaniu stateczności na obrót w raporcie.

Konstruktor 6.4.5 (wydana 19.02.2014)

 • Korekta wyznaczania zbrojenia kielicha dla stóp kielichowych.

Konstruktor 6.4.4 (wydana 29.05.2013)

Nowa funkcjonalność

Fundamenty bezpośrednie PN-EN:

 • Raport zbrojenia – korekta jednostek i sumowania stali.

Blachownica stalowa:

 • Korekta kontrolek w oknie wywołania obliczeń.

Belka stalowa:

 • Zakładka Nośność - korekta jednostek w podglądzie gatunku stali.

Fundamenty bezpośrednie:

 • Korekta stabilności działania programu.

Słup stalowy PN-EN:

 • Korekta sprawdzania licencji.

Obciążenia PN i PN-EN:

 • Korekta dostawiania zestawu obc. z biblioteki.
 • Obciążenia wg PN- korekta braku jednostek przy współ. części długotrwałej normy obc. użytkowych.
 • Obciążenia PN-EN – korekta ograniczeń przy liczeniu obc. wiatrem dla tablic.

Zakotwienia słupów stalowych:

 • Korekta oznaczeń śrub kotwiących.

Słup żelbetowy:

 • Korekta jednostek w kreatorze zbrojenia dla słupów okrągłych.

Rama 2D:

 • Korekta usuwania kombinacji użytkownika.
 • Korekta przenoszenia do MDPW przekroju drewnianego z dwóch desek.
 • Korekta współ. obc. dla ciężaru własnego w MDPW.
 • Korekta przekazywania profilu HEB 1000 z Ramy do wymiarowania w Słupie stalowym.

Ściana oporowa:

 • Korekta numeracji prętów i ich ilości w pliku dxf.

Wiązary drewniane:

 • Aktualizacja klas drewna.
 • Korekta połączeń w węźle środkowej belki poziomej w schemacie osiemnastym.

Słup żelbetowy PN-EN:

 • Korekta zbrojenia głównego przy podziale na strefy.

Konstrukcje murowe:

 • Korekta położenia obc. pionowego jednorodnego w osi przekroju po zmianie wymiarów przekroju.

Stateczność skarp i zboczy:

 • Korekta ograniczeń dotyczących siatki punktów środków obrotu i sił wprowadzonych do zbocza w wersji podstawowej.

Rysunki wykonawcze DXF:

 • Korekta wyświetlania symbolu średnicy na rysunkach w programie ArCAdia IntelliCAD 7.

Konstruktor 6.4.3 (wydana 19.12.2012)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość eksportowania z modułu Słup żelbetowy danych dotyczących zbrojenia słupa.

Konstruktor 6.4.2 (wydana 15.11.2012)

Fundamenty bezpośrednie:

 • Korekta przejmowania reakcji z podpór programu R3D3 dla projektów wg normy PN (błąd dotyczący sił poziomych Tx).
 • Korekta stabilności programu przy wczytywaniu modułu.

Wiązary drewniane:

 • Korekta akceptacji i zapamiętywania wartości wpisywanych do kontrolek na zakładce "Pręty i podpory".

Konstrukcje murowe:

 • Korekta kierunku działania mimośrodów sił pionowych dla ścian i filarów.

Ściana oporowa:

 • Korekta numeracji prętów przy eksporcie do pliku DXF.

Rama 2D:

 • Korekta usuwania kombinacji użytkownika.
 • Korekta wczytywania profilu użytkownika złożonego z dwóch rozsuniętych desek.

Blachownica stalowa:

 • Korekta rozmieszczenia kontrolek w oknie wywołania obliczeń.

Słup żelbetowy:

 • Korekta doboru ekstremalnego momentu do wymiarowania.

Obciążenia:

 • Korekta jednostek i oznaczeń dla tabeli współczynników części długotrwałej obciążenia zmiennego.
 • Korekta odświeżania wartości w drzewie projektu.
 • Korekta wstawiania zestawu obciążeń z biblioteki.

Obciążenia EN:

 • Korekta ograniczeń przy liczeniu obciążenia wiatrem dla tablic.
 • Korekta odświeżania wartości w drzewie projektu.
 • Korekta wstawiania zestawu obciążeń z biblioteki.

Zakotwienie słupów:

 • Korekta oznaczeń śrub fajkowych i płytkowych w programie i raportach.

Moduł ogólny:

 • Aktualizacja działania przełącznika automatycznych aktualizacji.

Główne zmiany wprowadzone w Konstruktorze 6.4.1.3

Fundamenty bezpośrednie Eurokod PN-EN:

 • Korekta momentów przy liczeniu stateczności.
 • Dodanie informacji o liczeniu momentów cząstkowych bez uwzględniania mimośrodu siły pionowej.
 • Uwzględnienie nowej poprawki do normy wiatrowej.

Belka żelbetowa Eurokod PN-EN:

 • Aktualizacja silnika wymiarującego (korekta zbrojenia w tab. nośności w raporcie).

Belka żelbetowa:

 • Korekta błędnego opisu przekroju w raporcie dla domyślnie wstawionej belki (jest dwuteowy a powinien być prostokątny).

Słup żelbetowy Eurokod PN-EN:

 • Aktualizacja silnika wymiarującego (korekta zbrojenia w tab. nośności w raporcie).

Słup żelbetowy:

 • Korekta wpisywania wymiarów przekroju słupa od tyłu.

Wiązary dachowe:

 • Korekta wpisywania w polach edycyjnych wymiarów przekroju, dająca zbędny komunikat o nierozpoznaniu liczby przed wyjściem z edytowanego pola (sprawdzić w tym zakresie pozostałe pola w tym i innych modułach).

Obciążenia:

 • Korekta prawidłowego rozpoznawania stref dla normy śniegowej PN (korekta w module ITI’go).
 • Korekta błędnie wstawianego zestawu do raportu, który nie został wstawiony z biblioteki użytkownika.

Obciążenia Eurokod PN-EN:

 • Korekta błędnie wstawianego zestawu do raportu, który nie został wstawiony z biblioteki użytkownika.

Rama 2D:

 • Korekta wartości modułów Younga dla materiałów standardowych (są inne niż w bazie materiałów).

Moduł ogólny:

 • Korekta polegająca na nieusuwaniu nazwy elementu w oknie wstawiania nowego elementu do projektu z chwilą przełączenia fokusu na listę z elementami do wyboru.

Główne zmiany wprowadzone w Konstruktorze 6.4 (wydana 08.05.2012)

 • Wersja poprawkowa programu zawierająca zmiany w modułach: Obciążenia, Obciążenia Eurokod PN-EN, Belka żelbetowa oraz korekty obliczeniowe w modułach eurokodowych: Belka i Słup żelbetowy, Belka i Słup stalowy, Fundamenty bezpośrednie. Moduł Fundamenty bezpośrednie Eurokod PN-EN rozbudowano o sprawdzanie przebicia dla stóp fundamentowych.

Główne zmiany wprowadzone w Konstruktorze 6.2 (wydana 02.12.2011)

 • Wprowadzono nowy moduł Fundamenty bezpośrednie Eurokod PN-EN do wymiarowania fundamentów bezpośrednich obciążonych jedno i dwukierunkowo oraz sprawdzania nośności i osiadania gruntu uwarstwionego pod stopą wg normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Część 1; Zasady ogólne: maj 2008 (Podejście obliczeniowe DA2).

Główne zmiany wprowadzone w Konstruktorze 6.1 (wydana 12.05.2011)

 • Wprowadzono nowy moduł Slup stalowy Eurokod PN-EN do obliczeń statycznych i sprawdzania nośności stalowych słupów jednogałęziowych obciążonych w dwóch kierunkach.

Główne zmiany wprowadzone w Konstruktorze 6.0 (wydana 22.02.2011)

 • W module Obciążenia rozdzielono zestawienie obciążeń na dwa osobne moduły Obciążenia (zawierający normy obciążeniowe PN) oraz Obciążenia Eurokod PN-EN (zawierający normy obciążeniowe PN-EN). Zestaw norm obciążeniowych PN-EN uzupełniono o moduł obliczania obciążenia wiatrem wg Eurokodu.
 • W modułach Rama 2D i Więźba dachowa zaktualizowano klasy drewna litego i klejonego.
 • Moduł Więźba dachowa zaktualizowano o korektę współczynnika obciążenia dla wiatru wg aktualnej poprawki.
 • Wprowadzono nowy moduł Belka żelbetowa Eurokod PN-EN do obliczeń statycznych i wymiarowania żelbetowych belek ciągłych wg Eurokodu (możliwość układania zbrojenia w dwóch rzędach).
 • Wprowadzono nowy moduł Slup żelbetowy Eurokod PN-EN do obliczeń statycznych i wymiarowania słupów żelbetowych wg Eurokodu.
 • Wprowadzono nowy moduł Belka stalowa Eurokod PN-EN do obliczeń statycznych i wymiarowania stalowych belek ciągłych wg Eurokodu. 

Główne zmiany wprowadzone w Konstruktorze 5.4 (wydana 18.01.2010)

Belka żelbetowa

 • Korekta rozmiaru deklaracji tablic pozwalająca liczyć belki powyżej dziesięciu przęseł (ograniczenie do 30 przęseł).

Wiązary drewniane

 • Korekta dotycząca włączania i wyłączania możliwości uwzględniania ciężaru właściwego do obliczeń (do tej pory program zawsze uwzględniał ciężar własny).

Zakotwienie słupów stalowych

 • Korekta dotycząca zaczytywania projektów ze starszych wersji programu oraz aktualizacji bazy profili stalowych włączonych w wersji 5.3. W obecnej wersji programu profile stalowe zaczytane ze starszych wersji programu będą istniały do chwili ich zmiany na odpowiadające im profile z nowej bazy. Po takiej zmianie program posługiwał się będzie danymi oraz nomenklaturą profili wg nowej bazy.
 • Korekta podpięcia profili z nowej bazy w szablonach przy zakładaniu nowego elementu projektu.
 • Korekta wyświetlania profili dla słupa z kątowników. 

Kolektor obciążeń

 • Korekta dotycząca blokowania mnożnika w innych normach po użyciu kalkulatora.
 • Korekta dotycząca zmieniania nazwy oraz współczynnika obciążenia po wstawieniu wartości z kalkulatora.
 • Korekta dotycząca otwierania projektu na ostatnio używanych: pozycji, zestawie i obciążeniu.
 • Korekta dotycząca zapamiętywania i wizualizowania w raportach jednostek w kolumnach obciążeń charakterystycznych i obliczeniowych.
 • Włączenie opcji i ikon szybkiego dostępu odpowiadających za ustawienie i zapamiętywanie szerokości kolumn siatki danych.
 • Uwzględnienie nowej poprawki do normy wiatrowej. 

Konstrukcje murowe

 • Korekta reagowania kontrolek edycyjnych na wartości wpisywanych z kropką lub przecinkiem.
 • Korekta dotycząca zapamiętywania wartości mimośrodów.
 • Zmiana tekstu opisowego na zakładce „Materiały” informująca o ciężarze elementu z [kN/m3] na [Kg/m3]

Słup stalowy

 • Korekta dotycząca zapamiętywania wartości na formularzach po zapisie. 

Profile stalowe

 • Korekta dotycząca serializacji parametrów zwichrzenia. 

Słup żelbetowy

 • Korekta dotycząca rysowania strzemion w dokumentach DXF.
 • Korekta dotycząca rozpoznawania liczb zmiennopozycyjnych pisanych z kropką i przecinkiem.
 • Korekta nieskończoności przy próbie generowania rysunku DXF słupa ostatniej kondygnacji z ryglem jednostronnym.

Pale

 • Korekta wyświetlania domyślnych i stałych wartości współczynników obciążenia dla warstw gruntowych na 0.9 i 1.1. 

Moduł ogólny

 • Usunięcie ikony „Usuń projekt” z paska szybkiego dostępu. Funkcjonalność jednak pozostała i jest dostępna z menu głównego programu „Projekt”.
 • Usunięcie elementów menu „Grafkon” i „Pfifikus”.

Główne zmiany wprowadzone w Konstruktorze 5.3 (wydana 01.06.2009)

Obciążenia

 • Dodanie nowych modułów obciążeniowych i kalkulatora z programu ITI do modułu Obciążenia.
 • Wprowadzenie pobierania domyślnych współczynników obciążenia do większości poszczególnych norm.
 • Modyfikacja usunięcia podświetlania wartości pobranej z kalkulatora, a następnie ręcznie zmodyfikowanej.

Konstrukcje murowe

 • Modyfikacja wymiarowania ścian w przekroju pod stropem górnej kondygnacji oraz nad stropem niższej kondygnacji program przyjmuje aktualnie współczynnik øi wg wzoru 20 normy PN-B-03002:2007, a nie wg 19 jak dotychczas.

Belka stalowa

 • Modyfikacja wymiarowania Interstali - możliwość obliczania belek wykonanych z rozszerzonej bazy profili walcowanych takich jak: dwuteowniki, teowniki i połówki dwuteowników, ceowniki, kątowniki, rury prostokątne i kwadratowe.
 • Zmieniona i rozszerzona forma raportów z wymiarowania.
 • Wprowadzenie możliwości obracania profili teowych o 180 stopni.

Zakotwienie słupów

 • Podmiana bazy profili stalowych. 

Główne zmiany wprowadzone w Konstruktorze 5.0 (wydana 11.07.2008)

Konstruktor

 • Wprowadzenie przy usuwaniu plików projektu – usuwania do kosza systemowego.
 • Modyfikacja funkcji obsługi tabel (grida).
 • Modyfikacja komponentu obsługującego paski narzędziowe.
 • Dostosowanie programu do kompilacji pod VS C++ 2005.
 • Modyfikacja bazy profili stalowych prostal97 (dla kątowników równoramiennych i równoramiennych).

Belka żelbetowa

 • Modyfikacja obliczania ilości zbrojenia na zginanie górą i dołem w szczególnych przypadkach.

Rama 2D

 • Modyfikacja wczytywania profilu rurowego z bazy profili stalowych.
 • Usprawnienie przesyłania ceowników do MDPW.
 • Usprawnienie obliczeń dla profili o zmiennej sztywności dla wszystkich typów przekroju z wyjątkiem dwuteownika i kwadratu.
 • Usprawnienie liczenia środka ciężkości dla dwuteowników.
 • Usprawnienie obliczeń dla profili o zmiennej geometrii.
 • Usprawnienie wyświetlania obciążeń wprowadzanych w układzie lokalnym.

Wiązary drewniane

 • Usprawnienie rozpoznawania przekrojów.

Słup żelbetowy - DXF

 • Modyfikacja rysowania zbrojenia podłużnego (likwidacja wygięcia głównego odcinka pręta– dla wybranych przypadków).
 • Modyfikacja rysowania zbrojenia podłużnego (zmiana dolnego punktu początkowego pręta – dla wybranych przypadków).
 • Modyfikacja liczenia skosu w prętach podłużnych przy ich przejściu ze słupa szerszego do węższego.

Profile stalowe

 • Modyfikacja obliczania momentu bezwładności Jy dla dowolnych dwuteowników spawanych.
 • Modyfikacja obliczania momentu bezwładności Jy dla dowolnych skrzynek spawanych.
 • Usprawnienie parametrów domyślne w modelu obiektowym.
 • Modyfikacja nazw zmiennych oraz opisów na formularzu Parametry przekroju dla modułu stalowego rozciągania - z A_netto na A_nś (środkowe) oraz A_ng (górne) i A_nd (dolne).
 • Modyfikacja czytania stali zdefiniowanej przez użytkownika.

Blachownica stalowa

 • Modyfikacja działania ograniczeń na min i max grubość spoin.
 • Modyfikacja domyślnego ustawiania wartości dopuszczalnego naprężenia ograniczonego w stanie nadkrytycznym.

Konstrukcje murowe

 • Dostosowanie modułu do nowej normy PN-B-03002: 2007.
 • Modyfikacja dopuszczalnej smukłości ściany z betonu komórkowego z 25 do 18.

Fundamenty bezpośrednie

 • Modyfikacja podstawiania współczynników gama min przy liczeniu stateczności na przesuw dla stopy kołowej.
 • Modyfikacja tworzenia rysunku DXF dla stopy kołowej przy braku prętów wyprowadzonych do słupa.
 • Modyfikacja ilości i rozkładu zbrojenia w rysunku DXF dla ławy i stóp fundamentowych.

Główne zmiany wprowadzone w Konstruktorze 4.7 (wydana 18.07.2012)

Słup żelbetowy

 • Dodanie wyboru sposobu liczenia wysokości słupa (w osiach rygli/w świetle) przy eksporcie do pliku DXF.

Słup stalowy

 • Zmiana ograniczenia dopuszczalnej wysokości słupa do 100m.

Wiązary drewniane

 • Modyfikacja współczynnika obciążenia z 1.4 na 1.5 przy liczeniu ugięć charakterystycznych (dzielenie ugięć obliczeniowych) od obciążenia śniegiem zgodnie z poprawką Az1 do normy śniegowej PN-80/B-02010 z października 2006 roku.

Belka żelbetowa

 • Modyfikacja zaokrągleń przy definiowaniu położenia obc. na przęsłach.

Belka żelbetowa - DXF

 • Modyfikacja rozkładania strzemion na prawej podporze przęseł przy nachodzących strefach ścinania lewej i prawej podpory.
 • Wprowadzenie łącznego wymiarowania stref rozkładu strzemion o takich samych rozstawach, dla przypadku pokrywania się stref ścinania lewej i prawej podpory.

Belka stalowa

 • Modyfikacja zaokrągleń przy definiowaniu położenia obc. na przęsłach.
 • Modyfikacja sprawdzania nośności środnika pod siłą węzłową.

Blachownica

 • Modyfikacja zaokrągleń przy definiowaniu położenia obc. na przęsłach.
 • Zmiana znaku w m_M_min[i][1] i ulepszenie współrzędnej przekroju.
 • Modyfikacja indeksowania parametrów zwichrzenia dla kolejnych przęseł, korygująca problem zawieszania programu przy próbie wyłączenia zwichrzenia dla pierwszego przęsła i następnych.

Ściana oporowa

 • Zmiana ograniczeń gęstości zasypki na bardziej liberalne.
 • Zmiana ograniczeń na bardziej liberalne dla współ. obc. dla zasypki.
 • Wprowadzenie dla współ. obc. dla warstw wygaszania pól edycyjnych, gdy metoda obliczeń nie pozwala na ich edycję.
 • Modyfikacja uwzględniania współczynników obc. podanych przez użytkownika dla zasypki w procesie obliczeniowym.
 • Modyfikacja uwzględniania współczynników obc. zdefiniowanych przez użytkownika dla naziomu górnego i dolnego w procesie obliczeniowym.

Rama 2D

 • Modyfikacja wyświetlania kierunku obciążenia równoległego do pręta zadanego w układzie lokalnym dla prętów pionowych.
 • Modyfikacja przekazywania informacji do Modułu dynamicznego przeglądania wyników o sposobie połączenia prętów w węźle.

DXF-Export

 • Modyfikacja eksportu do plików DXF(format 2000) dla potrzeb Intellicada w wersji 6.3.

Fundamenty bezpośrednie:

 • Modyfikacja ujemnego zera w nowym projekcie domyślnym dla systemu Vista.
 • Modyfikacja opisu średnicy stopy na rysunku na zakładce dla stopy kołowej.

Profile stalowe

 • Modyfikacja warunku nośności na ścinanie.
 • Modyfikacja warunków nośności na zginanie ze zwichrzeniem i zginanie ze ścinaniem dla rur okrągłych.
 • Modyfikacja wygaszania pól dialogowych dla profili rozciąganych osłabionych otworami.
 • Usprawnienie domyślnego stanu kontrolek dotyczących osłabienia otworami w profilu rozciąganym (bez zginania).
 • Usprawnienie liczenia klasy przekroju dla sił zerowych.

Obciążenia

 • Rozdzielenie map strefowych dla obciążenia śniegiem i wiatrem.
 • Modyfikacja przypisania stref wiatru do stref na mapie.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil INTERsoftProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<