Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

Rama 3D/2D

OBLICZENIA I WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Rama 3D/2DPobierz aktualna wersję programu Rama 3D/2D Obliczanie i wymiarowanie ram.Zobacz prezentecję Zobacz jak wykonuję się projekty konstrukcji stalowych w programie Rama 3D/2D Sklep INTERsoft

Czym jest Rama 3D/2D?

Program Rama 3D/2D przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych. Służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich w przypadku wersji 2D i przestrzennych w wersji 3D układów prętowych. Dzięki wygodnemu i przejrzystemu interfejsowi użytkownika program można wykorzystywać nie tylko w projektowaniu, ale i do celów edukacyjnych.

Dlaczego warto wybrać program Rama 3D/2D?

Wprowadzanie danych w programie jest intuicyjne - geometrię układu można zdefiniować używając wyłącznie myszki. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów układów przestrzennych, jak i dużych struktur 3D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe itp. Program umożliwia współpracę z modułami wymiarującymi wg norm polskich: InterStal i InterDrewno, oraz modułami do wymiarowania wg Eurokodów: EuroStal i Eurożelbet.

Program Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji drewnianych Program Rama 3D - obliczenia i projektowanie konstrukcji drewnianych

Zobacz pełny opis programu Rama 3D
do obliczeń statycznych przestrzennych układów prętowych

Program Rama 2D - obliczenia i projektowanie konstrukcji żelbetowych i stalowychh Program Rama 2D - obliczenia i projektowanie konstrukcji żelbetowych i stalowych

Zobacz pełny opis programu Rama 2D
do obliczeń statycznych płaskich układów prętowych

Współpraca z systemem ArCADia - Automatyczny generator konstrukcji dachu w Ramie 3D

Zobacz współpracę programu Rama 3D z system ArCADia W systemie ArCADia (od wersji 4.1), programu R3D3 Rama 3D v. 11.0 można wykorzystać jako zaawansowany generator i edytor konstrukcji drewnianej więźby dachowej, z bezpośrednim przekazywaniem danych o konstrukcji dachu, w obu kierunkach, między elementami systemu (również wersję demo programu Rama 3D ale wówczas bez wykonywania przez program obliczeń). Rozwiązanie to łączy program obliczeniowy jakim jest Rama 3D z programem projektowym ArCADia-ARCHITEKTURA. W programie R3D3 Rama 3D mamy do dyspozycji automatyczny generator konstrukcji połaci przestrzennej więźby dachowej. Kształt dachu wczytywany jest do generatora w R3D3 z pliku xproject utworzonego, na podstawie automatycznie generowanego modelu dachu w programie ArCADia-ARCHITEKTURA. Model taki zawiera podstawowe informacje o kształcie i spadkach wszystkich połaci dachu, połaciowych otworach okiennych, przejściach kominów, facjatkach itp. Generatora wykonuje automatycznie rozkład elementów konstrukcyjnych na wszystkich wybranych połaciach. Schemat statyczny, uzupełniony przez użytkownika o ewentualne elementy poprzeczne dachu i obciążenia, stanowi podstawę do dalszych obliczeń statycznych i wymiarowania poszczególnych elementów dachu w programie R3D3 Rama 3D. Generator konstrukcji dachu działa dla dowolnego kształtu dachu zdefiniowanego w systemie ArCADia.


Zobacz generator konstrukcji dachu z systemu ArCADia

Przekroje o zmiennej geometrii

Przekroje o zmiennej geometrii definiujemy w programie tak jak wszystkie pozostałe typy przekrojów, wybierając odpowiedni ich rodzaj z Biblioteki przekrojów. Dostępne w programie przekroje o zmiennej geometrii, w Bibliotece profili podzielone zostały na trzy podstawowe grupy materiałowe, z których do każdej przypisano odpowiednie typy przekrojów.
Profile zmienne zawarte w ogólnej bibliotece profili, zawierają po jednym edytowalnym przykładzie każdego typu przekroju, natomiast każdy profil zdefiniowany indywidualnie przez użytkownika, może zostać zapisany w bibliotece użytkownika i w dowolnej chwili wykorzystany w innym projekcie. Dla profili o zmiennej geometrii można stosować również mimośrody jedno lub dwustronne.

Funkcja weryfikacji projektu

Działanie funkcji Weryfikacji projektu jest podobne do opcji Oczyszczania projektu, lecz nie usuwa ona elementów modelu, ale je modyfikuje według opisanych poniżej reguł.

  • Wyszukiwanie węzłów leżących na niepodzielonych prętach - wówczas węzły te w modelu nie stykają się z tymi prętami. Opcja napraw spowoduje podzielenie wszystkich zaznaczonych prętów w miejscach położenia węzłów na tych prętach.
  • Wyszukiwanie prętów krzyżujących się na długości (bez utworzenia węzła w miejscu skrzyżowania) i leżących w tej samej płaszczyźnie. Opcja napraw dzieli wszystkie pręty w miejscach ich rzeczywistego skrzyżowania, a utworzone w ten sposób węzły scala w jeden wspólny węzeł.
  • Wyszukiwanie prętów leżących w całości lub w części wzdłuż innych prętów. Opcja napraw dla prętów krótszych leżących w długości innych prętów, w miejscach ich końców, dzieli długość tych prętów węzłami i scala wszystkie węzły pokrywające się.
  • Ostatnią operacją funkcji weryfikacji modelu jest opcja scalania w zadanym przez użytkownika otoczeniu wszystkich węzłów modelu. Operacja ta pozwala uchronić projekt przed niewielkimi niedokładnościami geometrycznymi wprowadzonymi do modelu i powodującymi brak połączenia prętów w węzłach, leżących prawie w tej samej lokalizacji.

Zamów jedną z wersji programu Rama 3D/2D

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft Google PlusRSSRSSKanał ArCADiasoft
<<