Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

Ceninwest

UNIWERSALNY PROGRAM KOSZTORYSOWY WSPÓŁPRACUJĄCY Z WSZYSTKIMI BAZAMI CENOWYMI
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu CeninwestPobierz aktualna wersję programu Ceninwest Program kosztorysowy dla inżynierów i architektów. Sklep INTERsoft

Czym jest Ceninwest?

Program Ceninwest pozwala kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacować wartość inwestycji obejmującą m.in. zakup działki, prace projektowe i przygotowawcze, budowę obiektów podstawowych, instalacji i wyposażania. Jest narzędziem przydatnym dla inwestorów, biur projektowych i biur kosztorysowych w celu ustalenia wartości kosztorysowej inwestycji oraz tworzenia kosztorysów i wycen metodą uproszczoną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr 130 poz. 1389). Ceninwest jest również narzędziem przydatnym dla wykonawców do wyceny kosztów inwestycji w sporządzanych ofertach przetargowych oraz do wyceny kosztów robót przy wykorzystaniu stworzonej przez siebie bazy cenowej.

Co umożliwia program Ceninwest?

 • obliczenie wartości planowanych kosztów robót budowlanych oraz wartości planowanych kosztów prac projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r,
 • sporządzanie przedmiarów,
 • szeroko rozbudowane opcje wydruku umożliwiające wprowadzanie własnego logo oraz modyfikacje strony tytułowej,
 • możliwość korzystania z istniejących baz cenowych np.: Bistyp, Sekocenbud, Orgbud,
 • możliwość tworzenia i modyfikowania własnych baz cenowych,
 • wysoka funkcjonalność i szybkość sporządzania kosztorysów,
 • użycie mnożników i krotności,
 • wyświetlanie na bieżąco wartości kosztorysu,
 • prosty i przyjazny interfejs użytkownika,
 • możliwość wyboru podstawowych jednostek walutowych (zł, $, €, Ł), a także modyfikacji zgodnie z kursem podanym przez użytkownika,
 • wbudowany słownik kodów CPV,
 • możliwość zapisu kosztorysu w formacie .rtf umożliwiającym odczyt w pakiecie Office,
 • możliwość podziału na fazy kosztorysu inwestycji.
 • Import i export pliku w formacie *.ath (zgodnego z programem Norma PRO)
 • Możliwość tworzenia i zapisu własnych pozycji z uwzględnienie RMS

Z jakich baz cenowych może korzystać program Ceninwest?
Program może współpracować z większością baz cenowych dostępnych obecnie na rynku, są to min:.

 • BISTYP - bazy cenowe robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
 • BISTYP - Bazy cenowe robót REMONTOWYCH
 • Baza cenowa-Biuletyn BCO,BCA,BCD II/2005 - firma SEKOCENBUD
 • Baza cenowa-WKI-wskaźniki cenowe w I półr. 2005r - firma SEKOCENDBUD
 • CR-ceny robót (ICRB,ICRI, ICRS,ICRE,ICRD, ICREn,ICRRB,ICRRI,ICRRE,CSRB) - firma ORGBUD
 • CKZ - zestaw cen robót w obiektach zabytkowych - firma ORGBUD

Zamów jedną z wersji programu Ceninwest
Kosztorysowanie i wycena dla budownictwa

Ceninwest

ZMIANY W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU


Zmiany w wersji Ceninwest 2.8 : (wydano 18.02.2016)

 • Korekta wydruku zestawień

Zmiany w wersji Ceninwest 2.8 : (wydano 11.12.2015)

 • Dostosowanie do baz cenowych SEKOCENBUD 2015
 • Korekta Importu i Eksport do pliku ath
 • Korekta Eksport do pliku xls

Zmiany w wersji Ceninwest 2.8 : (wydano 15.11.2012)

 • Wymieniono kalkulator na kalkulator znany już z programu I.T.I, dostępny w większości naszych programów.
 • Poprawa błędów związanych z bazami danych, w tym z źle wczytywanymi bazami Sekocenbudu.
 • Poprawiono błąd przy wstawianiu z bazy cenowej folderu zagregowanego.
 • Umożliwiono dodanie rzędu do składników cen.
 • Poprawiono stabilność działania programu w operacjach na bazach danych.

Zmiany w wersji Ceninwest 2.7 : (wydano 29.07.2011)

 • Umożliwiono tworzenie bazy KNR.
 • Umożliwiono edycję stawki VAT.

Zmiany w wersji Ceninwest 2.0 :

 • Wprowadzenie możliwości dodawania narzutów i składników ceny (R-robocizny, M-materiału, S-sprzętu) do pozycji kosztorysu wraz z bazą R,M,S wg Rozporządzenia Ministra.
 • Możliwość zamrażania pozycji (po włączeniu tej opcji pozycja nie jest widoczna w zestawieniach cenowych, całkowitej cenie kosztorysu, wydruku).
 • Możliwość wyróżnienia pozycji (tzn. dodawania do zaznaczonej pozycji daty modyfikacji opisu i koloru czcionki) .
 • Drukowanie wszystkiego na raz .
 • Kosztorys porównawczy tzn. porównywanie całkowite i szczegółowe wybranych kosztorysów wg (ceny, rob., mat., sprz., ilości, ceny itp.) na podstawie tabeli i wykresu.
Ceninwest 2.0 - Program kosztorysowy Ceninwest 2.0 - Program kosztorysowy

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil INTERsoftProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<