Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

ArCADia-TERMO

PROGRAM, KTÓRY WYKONUJE KOMPLEKSOWE OBLICZENIA CIEPLNE BUDYNKU
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-TERMOPobierz aktualna wersję programu ArCADia-TERMO programu do wykonywania Świadectw charakterystyki energetycznejZobacz prezentecję Zobacz prezentacje programu ArCADia-TERMO Sklep INTERsoft

Laureat XX edycji Konkursu "TERAZ POLSKA" na Najlepsze Produkty i Usługi

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej ?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne) wykonywane w programie ArCADia-TERMO Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (nazywane potocznie także certyfikatem energetycznym lub świadectwem energetycznym) to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub części budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem wymaganym m.in. dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków/lokali przeznaczonych na wynajem bądź sprzedaż.

Osoba chcąca wykonywać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej musi posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych oraz być zarejestrowana w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Aktualne podstawy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków:

  • Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Czym jest program ArCADia-TERMO ?

Godło Teraz Polska dla programu ArCADia-TERMO PRO ArCADia - TERMO to innowacyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku. Program wykonuje certyfikaty energetyczne, (świadectwa energetyczne, paszport energetyczny) określając klasę energetyczną budynku oraz w wersji ArCADia-TERMO PRO program umożliwia wykonanie audytu energetycznego lub remontowego budynku. Program pozwala m.in. na wykonywanie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, wymiany ciepła przez grunt, mostków cieplnych, zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku.

Program pozwala definiować strukturę budynku i wykonywać obliczenia cieplne po strefach lub po pomieszczeniach. Program umożliwia również obliczenie zapotrzebowania energii elektrycznej końcowej według obliczonej ilości godzin sezonu grzewczego. Program pozwala na definiowanie wielu źródeł ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia.

ArCADia-TERMO PRO wykonuje audyty energetyczne i remontowe wg rozporządzenia MI z dn. 17.03.2009 r. i rozp. MIiR z 3.09.2015 r. oraz świadectwa charakterystyki energetycznej wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r. i rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r.

Dlaczego warto wybrać program ArCADia-TERMO ?

ArCadia-Termo Złoty medal targów Budma 2009Program ArCADia-TERMO wykonujący certyfikaty energetyczne został wyróżniony "Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2009". Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu oprogramowania dla budownictwa pozwoliło na stworzenie na bazie autorskiego systemu ArCADia innowacyjnego programu do obliczeń cieplnych budynku – ArCADia-TERMO. Program może współpracować z systemem ArCADia, z którego pobiera z projektu architektonicznego stworzonego w systemie ArCADia lub przeniesionego do ArCADii z innych programów architektonicznych posiadających interfejs IFC np. takich jak program Allplan, AutoCAD, ArchiCAD, Revit lub z programu ArCon, odpowiednio dostosowaną geometrię budynku wraz z niezbędnymi danymi i w zasadzie za kliknięciem myszki wykonuje obliczenia cieplne pozwalające na oszacowanie strat w pomieszczeniach, określenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło, charakterystyki cieplnej czy audytu energetycznego budynku. W takim przypadku ArCADia-TERMO pozwala na bardzo szybkie sporządzenie certyfikatów energetycznych oraz dokonywanie analiz i obliczeń cieplnych. Otwartość systemu, wymiana danych pomiędzy aplikacjami i współpraca z innymi programami CAD jest oczywistą przewagą programu ArCADia-TERMO nad konkurencyjnymi produktami.

Oczywiście ArCADia-TERMO funkcjonuje też jako niezależne i samodzielne narzędzie do obliczeń cieplnych budynku. Posiada interfejs oparty na sprawdzonych rozwiązaniach firmy Microsoft, który gwarantuje optymalną i wydajną pracę z programem. Program pozwala na numeryczne wprowadzanie danych o obiekcie. Nasi specjaliści od zagadnień termomodernizacji i obliczeń cieplnych wskazywali na fakt, że wiąże się to ze żmudnym wpisywaniem danych. By ten proces maksymalnie ułatwić i przyspieszyć wprowadzono możliwość przesyłania danych z rysunku do programu oraz mechanizm sprawdzający wprowadzane dane.

Użytkownik nie posiadający dokumentacji obiektu wykonanej w programie CAD może więc wybrać sposób pracy z programem. Wprowadzać dane numerycznie lub sporządzić rysunek obiektu przy pomocy programów systemu ArCADia (ArCADia 10 lub ArCADia AC z nakładką ArCADia-ARCHITEKTURA) i zamiast czasochłonnej analizy i numerycznego wpisywania danych przenieść je z rysunku do ArCADia-TERMO, a zaraz potem automatycznie wykonać obliczenia cieplne. Rozwiązanie takie wydatnie przyspiesza wykonywanie certyfikatów energetycznych.

ArCADia-Termo program do certyfikatów energetycznych i obliczeń termomodernizacyjnych

Innowacyjność programu została dostrzeżona na targach Budowlanych BUDMA 2009. Program został wybrany do nagrody spośród oferty blisko 1300-u wystawców z 35 krajów i ponad 200-u nowości rynkowych, wśród których były również firmy, które posiadają własne rozwiązania informatyczne wykonujące certyfikaty energetyczne.

ArCADia-TERMO posiada system sprawdzania poprawności danych.

Zasadniczą innowacyjność programu oraz przewagę nad konkurencyjnymi produktami dostrzegamy w sposobie wprowadzania danych. Program ArCADia-TERMO wyposażony jest w moduł sprawdzający poprawność tych danych, bez względu na to czy importujemy dane z projektu architektonicznego czy wprowadzamy numerycznie. Program śledząc poczynania użytkownika i porównując dane z tablicami oraz wymogami ustawowymi monituje o błędach. Na tej podstawie sprawdza obliczone współczynniki przenikania ciepła U wstawionych przegród, czy są zgodne z wartościami referencyjnymi określonymi w Warunkach Technicznych. Program wyświetla dwa rodzaje komunikatów:

  • Błędy – które nie pozwalają na poprawne obliczenia
  • Ostrzeżenia – które nie wpływają na obliczenia, ale mówią że wpisane wartości są niepoprawne

Wybór błędu z wyświetlanej listy przenosi nas automatycznie do odpowiedniego miejsca w programie, gdzie należy skorygować podane wartości.

ArCADia-Termo - Program do wykonywania certyfikatów energetycznych

Program ArCADia-TERMO dostępny jest w wersjach:

ArCADia-TERMO LT, ArCADia-TERMO STD, ArCADia-TERMO i ArCADia-TERMO PRO. Ich funkcjonalność została tak dobrana, by każdy z klientów mógł otrzymać produkt dostosowany do jego potrzeb, a jednocześnie atrakcyjny cenowo.

ArCADia-TERMO PRO: wersja ta jest przeznaczona przede wszystkim do sporządzania audytów energetycznych i remontowych, ale także świadectw i projektowanych charakterystyk energetycznych. Program ArCADia-TERMO PRO największą funkcjonalność uzyskuje przy współpracy z systemem ArCADia-INTELLICAD, który stanowi dla tej wersji edytor graficzny CAD przeznaczony do wykonywania rysunku obiektu za pomocą nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA. Oczywiście program ArCADia-TERMO działa również samodzielnie bez wymiany danych z ArCADia-ARCHITEKTURA.

ArCADia-TERMO: wersja ta wykonuje przede wszystkim projektowane charakterystyki energetyczne i świadectwa energetyczne. Nie pozwala ona na wykonanie pełnych obliczeń do audytu energetycznego. Program ArCADia-TERMO największą funkcjonalność uzyskuje przy współpracy z systemem ArCADia-INTELLICAD, który stanowi dla tej wersji edytor graficzny CAD przeznaczony do wykonywania rysunku obiektu za pomocą nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA. Oczywiście program ArCADia-TERMO działa również samodzielnie bez wymiany danych z ArCADia-ARCHITEKTURA.

ArCADia-TERMO STD : wersja ta jest przeznaczona do wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla wszystkich typów budynków, z możliwością uwzględnienia w obliczeniach zapotrzebowania energii na cele systemów chłodzenia i oświetlenia. Nie pozwala na wykonanie pełnych obliczeń do audytu energetycznego.

ArCADia-TERMO LT : Prawdopodobnie najtańszy na rynku program do świadectw energetycznych. Program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych, do obliczeń zapotrzebowania na ciepło w budynku, bez uwzględniania systemu chłodzenia i oświetlenia.

Zamów jedną z wersji programu ArCADia-TERMO
Innowacyjnego narzędzia do obliczeń cieplnych i wykonywania certyfikatu energetycznego

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil INTERsoftProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<