Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA SIECI KANALIZACYJNYCH.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE Zobacz prezentecję Sklep INTERsoft

Czym jest program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE ?

Program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE to kompleksowe narzędzie CAD wspomagające projektantów sieci kanalizacyjnych. Przeznaczony do kompleksowego projektowania konwencjonalnych systemów kanalizacji zewnętrznych grawitacyjno-pompowych. Pozwala on na wykonanie profesjonalnej dokumentacji sieci kanalizacyjnej oraz zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych wraz z przyłączami. Program uwzględnia rodzaje ścieków i związany z tym podział na kanalizację sanitarną, deszczową i ogólnospławną. Kierowany jest zarówno do projektantów sieci i instalacji kanalizacyjnych, jak i do wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie.
Standardowo oferowany jest jako niezależny program, przy czym do jego działania konieczna jest podstawowa aplikacja systemu ArCADia (ArCADia 10, PLUS 10 lub LT 10) pełniąca funkcję edytora graficznego lub program AutoCAD® wraz z modułem ArCADia AC. System ArCADia BIM, więc również program ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE jest oparty o środowisko IntelliCAD. Dzięki czemu zapewniona została pełna zgodność z formatem DWG tak w zapisie jak i odczycie plików oraz obsługa podkładów rastrowych (TIFF, JPG, BMP, PNG, itp.).

NA czym polega praca w programie ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE?

Program umożliwia użytkownikowi korzystającemu z systemu ArCADia BIM możliwość wykonania projektu układu sieci kanalizacyjnej konwencjonalnej grawitacyjnej z pompowym wspomaganiem. Może on zaprojektować sieć kanalizacyjną i instalację kanalizacyjną zewnętrzną sanitarną, deszczową i ogólnospławną wraz z przyłączami. Projektant ma także możliwość wyboru rurociągów i innych elementów wykonanych z różnych materiałów. Rysunki zagospodarowania przestrzennego w formacie DWG mogą być wykonywane na podkładach mapowych w formatach plików rastrowych lub wektorowych. Na wstępie użytkownik wykonuje plan zagospodarowania przestrzennego, wprowadzając na mapę obiekty kanalizacyjne i łączy je rurociągami. Ze względu na dużą elastyczność programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE i jego możliwości edycyjne użytkownik może rozpocząć wprowadzanie elementów projektu na plan od dowolnych obiektów, w dowolnej kolejności, bez kontroli układu wysokościowego. Aby wygenerować profil, model sieci kanalizacyjnej sporządzony na mapie musi spełniać jedynie warunek połączenia wszystkich obiektów rurociągami. Dalsze prace nad ułożeniem wysokościowym sieci można prowadzić na widokach wygenerowanych profili, a zmiany głębokości automatycznie wprowadzane będą na mapę. Możliwe jest także inne postępowanie – kreowanie układu wysokościowego na mapie i jedynie dopracowanie go na widokach profili.
W programie ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE możliwe jest tworzenie modeli obliczeniowych poprzez definiowanie źródeł ścieków z uwzględnieniem ich dopływu do odcinka obliczeniowego i podziału na pochodzenie deszczowe, sanitarne oraz ogólnospławne. Źródła ścieków uwzględniają również algorytmy wyznaczania przepływów obliczeniowych dla sieci kanalizacyjnych i osobno dla zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i przyłączy. Logiczny układ źródeł i definicji wyboru algorytmu obliczeniowego powoduje, że program przeprowadza detekcję układu i wprowadza podział na sieć i na instalację zewnętrzną. W przypadku sieci kanalizacyjnych deszczowych i ogólnospławnych program wykonuje symulacje obliczeniowe dwiema metodami: metodą natężeń stałych i metodą natężeń granicznych, co daje możliwości projektowania małych lokalnych sieci i instalacji oraz wykonywania koncepcji programowo-funkcjonalnych dużych systemów odprowadzania wód deszczowych. Po całkowitym zaprojektowaniu systemu kanalizacji zewnętrznej i potwierdzeniu prawidłowości projektu użytkownik może wygenerować raport obliczeniowy wraz z zestawieniem materiałów oraz innymi rysunkami uzupełniającymi. Jeśli jest to wymagane, w etapie końcowym zaleca się wygenerować zestawienia i rysunki uzupełniające: widoki konstrukcyjne studni, zestawienia materiałów, zestawienia kinet studni betonowych oraz współrzędnych obiektów i punktów wskazanych przez projektanta.

Schemat systemu ArCADia
System ArCADia - kompletna obsługa procesu projektowania

Możliwości programu:

 • Wykonywanie rysunków sieci kanalizacyjnych i instalacji kanalizacyjnych zewnętrznych w zakresie przebiegu rurociągów, lokalizacji obiektów łączących rurociągi (studnie kanalizacyjne) oraz kanalizacyjnych obiektów technologicznych (zbiorniki, separatory substancji ropopochodnych i tłuszczów).
 • Definiowanie i nadawanie informacji charakterystycznych źródłom ścieków sanitarnych i opadowych w obiektach.
 • Automatyczne wykrywanie rodzaju sieci ze względu na rodzaj ścieków definiowanych w poszczególnych źródłach.
 • Generowanie profili przebiegu sieci kanalizacyjnych z możliwością edycji parametrów rurociągów: kierunki spadków, wartości spadków oraz materiał i średnice.
 • Generowanie rysunków schematów budowy studni betonowych.
 • Możliwość modyfikacji opisów występujących na profilach w zakresie treści i informacji dodatkowych wymaganych przez użytkownika.
 • Generowanie obliczeń hydraulicznych odcinkowych w zakresie napełnień i prędkości.
 • Możliwość edycji parametrów typów rurociągów na odcinkach obliczeniowych z poziomu tabel obliczeniowych.
 • Dokonywanie sprawdzenia poprawności zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej.
 • Generowanie raportów obliczeniowych.
 • Automatyczne generowanie legendy symboli wykorzystanych w projekcie.
 • Generowanie zestawień ilościowych materiałów wykorzystanych w projekcie.
 • Przekazywanie materiałów wykorzystanych przy budowie instalacji kanalizacyjnej wraz z armaturą do takich programów kosztorysowych jak Ceninwest czy Norma.

Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNE Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET

Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNE Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET

Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNE Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE ,
program do projektowania sieci kanalizacji zewnętrznych.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft Google PlusRSSRSSKanał ArCADiasoft
<<