Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA SIECI KANALIZACYJNYCH.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNEPobierz aktualna wersję programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNEZobacz prezentecję Sklep INTERsoft

Czym jest program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE ?

Program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE to kompleksowe narzędzie, wspomagające projektowanie przyłączy kanalizacyjnych. Program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE jest częścią systemu ArCADia składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych. Standardowo oferowany jest jako niezależny program, do działania którego konieczny jest moduł podstawowy ArCADia-START pełniący funkcję edytora graficznego. Połączenie tych dwóch narzędzi tj. ArCADia-START i ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE daje narzędzie do szybkiego projektowania, rysowania i edycji dokumentacji sieci kanalizacyjnych. Program jest aplikacją opartą na środowisku IntelliCAD. Dzięki czemu program zapewnia pełną zgodność z formatem DWG tak w zapisie jak i odczycie plików oraz obsługę podkładów rastrowych (TIFF, JPG, BMP, PNG, itp.). Dzięki rozbudowanej bazie (najpopularniejszych producentów) rurociągów, kształtek, armatury i obiektów kanalizacyjnych (studzienki i wpusty betonowe, osadnikowe, przepływowe, osadniki, zbiorniki, komory, odwodnienia liniowe, przepompownie) użytkownik może dobrać szczegółowo, dowolny obiekt z zachowaniem rzeczywistych parametrów. Wygodny i przejrzysty interfejs, a także graficzne wprowadzanie danych pozwalają na znaczne przyspieszenie prac projektowych. Program pozwala na rysowanie dowolnych układów rozgałęzionych. Profile i zestawienia sieci w ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE tworzone są automatycznie na podstawie narysowanej geometrii. Główną zaletą programu jest odejście od żmudnego, ręcznego wypełniania tabelek (mierzenia i wstawiania długości, kolizji, rzędnych) na rzecz graficznego rysowania trasy i definiowania kolizji. Pozwala to na podstawie narysowanej trasy szybko i łatwo obliczyć, wygenerować profile, rysunki szczegółowe, raporty i zestawienia materiałów.

Schemat systemu ArCADia
System ArCADia - kompletna obsługa procesu projektowania

Do kogo skierowany jest program?

Moduł ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE przeznaczony jest dla projektantów zewnętrznych kanalizacji deszczowych i sanitarnych oraz wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie. ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE jest częścią systemu ArCADia składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych. Do pracy z programem ArCADia-ARCHITEKTURA proponujemy dedykowany silnik graficzny ArCAdia-START jednocześnie umożliwiamy posiadaczom programów ArCADia-INTELLICAD 2009 lub programu AutoCAD korzystanie na tej samej licencji z funkcjonalności modułu który instalowany jest wówczas dodatkowo jako nakładka dla tych programów. Moduł branżowy ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE wykorzystuje wówczas te programy jako silnik graficzny, współpracuje z wszystkimi z najnowszymi wersjami AutoCAD'a.

Możliwości programu:

 • Obliczenia hydrauliczne kanałów grawitacyjnych.
 • Dobór średnic dla kanałów ciśnieniowych.
 • Obliczenia zlewni.
 • Dobór urządzeń typu osadnik, studzienka, wpust, przepompownia.
 • Rysowanie tras sieci wybranymi typoszeregami producenta.
 • Inteligentne okna dialogowe pozwalające na dobranie wszystkich parametrów obiektu.
 • Automatyczne generowanie profilów podłużnych wraz z podziałem na główną magistralę i profile pomocnicze.
 • Tworzenie rysunków szczegółowych dobranych studzienek, wpustów.
 • Wstawianie kolizji poprzez jedno kliknięcia na trasę.
 • Ustawianie domyślnego elementu wstawianego na każde załamanie trasy
 • Wstawiania automatycznych opisów rurociągów, obiektów.
 • Generowanie raportów z obliczeń.
 • Generowanie zestawień elementów.
 • Definiowanie dowolnych punktów wysokościowych na trasie rurociągu sanitarnego i deszczowego. Umożliwia to modelowanie terenu wzdłuż przebiegu rurociągu (możliwość wprowadzenia uskoków terenu, skarp, rowów melioracyjnych). Teren odzwierciedlony jest na profilu podłużnym sieci.
 • Definiowanie rzędnej terenu projektowanego i terenu istniejącego jako niezależnych parametrów we własnościach każdego obiektu na sieci.
 • Definiowanie w obiektach Pisaków i Czcionek, analogicznie jak ma to miejsce w innych obiektach systemu ArCADia.

Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNE Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET

Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNE Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET

Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNE Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET Program ArCADia - SIECI KANALIZACYJNET

Zamów jedną z wersji programu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE
Program do projektowania kanalizacji zewnętrznych

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft Google PlusRSSRSSKanał ArCADiasoft
<<