Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

ArCADia-ARCHITEKTURA

TO NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO WYKONYWANIA PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-ARCHITEKTURAPobierz aktualna wersję programu ArCADia-ARCHITEKTURAZobacz prezentecję Zobacz prezentacje programu ArCADia-ARCHITEKTURA Sklep INTERsoft

Czym jest ArCADia - ARCHITEKTURA?

ArCADia-ARCHITEKTURA to program CAD przeznaczony do tworzenia dokumentacji architektonicznej. ArCADia-ARCHITEKTURA jest częścią systemu ArCADia składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych. Standardowo oferowany jest, jako niezależny program, do działania, którego konieczny jest moduł podstawowy ArCADia-START pełniący funkcję edytora graficznego. Połączenie dwóch narzędzi, tj. ArCADia-START i ArCADia-ARCHITEKTURA daje perfekcyjne narzędzie do tworzenia, rysowania i edycji dokumentacji, a pełna kompatybilność z innymi programami architektonicznymi pozwala na efektowne zaprezentowanie własnych projektów i pełną wymianę danych z branżystami.

Program ArCADia-ARCHITEKTURA może pracować również jako rozszerzenie do programu ArCADia-INTELLICAD lub programu AutoCAD wykorzystując wówczas te programy jako środowisko graficzne.

Do kogo skierowany jest program?

Program ArCADia-ARCHITEKTURA kierowany jest przede wszystkim do architektów, ale również do projektantów zajmujących się branżą instalacyjną w budownictwie i innych projektantów, którzy zajmują się kształtowaniem lub odtworzeniem bryły budynku. Wykorzystanie najnowszej technologii przyspiesza pracę nad projektami, a rozbudowane, specjalistyczne funkcje, w intuicyjny sposób wprowadzają projektanta w profesjonalny rysunek techniczny. Do pracy z programem ArCADia-ARCHITEKTURA proponujemy dedykowany silnik graficzny ArCADia-START jednocześnie umożliwiamy posiadaczom programów ArCADia-INTELLICAD lub programu AutoCAD korzystanie na tej samej licencji z funkcjonalności modułu, który instalowany jest wówczas dodatkowo, jako nakładka dla tych programów.

Schemat systemu ArCADia
System ArCADia - kompletna obsługa procesu projektowania

Dlaczego warto wybrać program ArCADia-ARCHITEKTURA?

ArCADia-ARCHITEKTURA to nowoczesna aplikacja łącząca intuicyjność pracy z profesjonalnym i precyzyjnym środowiskiem programów CAD. Program opiera się na idei rysowania przy pomocy obiektów architektonicznych. Rysunek wykonany z pomocą funkcji dostępnych w ArCADia-ARCHITEKTURA przestaje być już tylko zbiorem kresek a staje się bazą informacji o projektowanym budynku zawierającą dane o parametrach ścian, stolarki, wprowadzonych instalacjach wodno-kanalizacyjnych, itd.

ArCADia-ARCHITEKTURA ArCADia-ARCHITEKTURA

ARCADIA-ARCHITEKTURA - FUNKCJONALNOŚĆ PROGRAMU.

Podstawowe możliwości programu:

Praca na rysunkach dowolnie skomplikowanych rzutów kondygnacji i budynków, przy użyciu podstawowych elementów konstrukcyjnych: ścian warstwowych (z definicją materiałów dla warstw, ich priorytetów łączenia oraz sposobów kreskowania), stolarki okiennej i drzwiowej, słupów (okrągłych, eliptycznych i prostokątnych), kominów, schodów, dachów, itp. Rysowanie ścian jedno i wielowarstwowych z możliwością definiowania najczęściej używanych wypełnień warstw. Dowolne definiowanie grubości i ilości warstw z określeniem linii rysowania ściany (krawędź lub osi). Stolarka wybierana jest z obszernej biblioteki i wprowadzana na rzut w sposób parametryczny (z możliwością zadania wszystkich parametrów: wysokości, szerokości, symbolu i wysokości parapetu) wraz z pełnym opisem (zapałką i wysokością parapetu). Podczas wprowadzania w ściany okien i drzwi wybierany jest kierunek ich otwarcia. Pełna obiektowość, czyli bieżąca modyfikacja wszystkich elementów, ich wyglądu, właściwości i sposobu narysowania. Wbudowana biblioteka elementów zawiera również symbole: sanitarne, kuchenne, roślinność, elementy wyposażenia wnętrz, pojazdy, itp. Bryłę budynku można oglądać zarówno w podglądzie 3D jak i na przekrojach i elewacjach.

Dodatkowe możliwości:

Przy rysowaniu narzędziami programu ArCADia-ARCHITEKTURA aplikacja pomaga, a czasem wyręcza projektanta w pracy. Część funkcji programu jest zautomatyzowana, co pozwala np. w prosty sposób, poprzez kliknięcie na środku rzutu kondygnacji, wprowadzić strop nakrywający cały rzut. Nad wprowadzonymi schodami wycinany jest otwór w stropie. Automatycznie tworzony jest także obrys zamknięty ścian tworzący pomieszczenia wraz ze zliczeniem ich powierzchni i kubatury. ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera kilka sposobów wymiarowania, w tym obiektowe, które automatycznie wymiaruje cały budynek wymiarami zewnętrznymi przypisanymi do elementów. Takie wymiarowanie, tak jak zestawienia, jest modyfikowane wraz ze zmianami na rzucie. Program zawiera wiele takich funkcji, które w czasie projektowania można wykorzystywać, modyfikować lub wprowadzać elementy według własnego pomysłu.

Obsługa formatu DWG:

ArCADia-ARCHITEKTURA to narzędzie pracujące w środowisku programu ArCADia-INTELLICAD 2009 SE lub programu ArCADia-INTELLICAD 7 lub programu AutoCAD (od 2009 do 2011). Posiada pełną obsługę formatu DWG od AutoCADa 2.5 do 2010.

ArCADia-ARCHITEKTURA to program zawierający szereg narzędzi architektonicznych ułatwiających wykonywanie rysunków CAD.

ŚCIANY:

 • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych.
 • Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jednobądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.

SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym i eliptycznym z możliwością wyboru rodzaju kreskowania dla odwzorowania materiału.

OKNA I DRZWI SKRYPTOWE:

 • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem, itp.) z możliwością zadawania podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego.
 • Wprowadzanie drzwi łukowych pojedynczych i podwójnych.

OTWORY W ŚCIANIE:

 • Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości).
 • Możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości.

STROPY:

 • Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu.
 • Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny.

SCHODY:

 • Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego.
 • Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem.

DACHY:

 • Automatyczne, jak i dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie).
 • Wprowadzanie okien i otworów w dachu.
 • Wprowadzanie facjatek dachowych (lukarn).

FUNDAMENTY:

 • Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych.

BRYŁA:

 • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola, itp. element.
 • Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciągi i belki z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania.
 • Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny.

OBIEKTY:

 • Import obiektów w formacie 3DS.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.

ELEMENTY POMOCNICZE:

 • Wymiarowanie:
  • Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów).
  • Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji.
  • Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej na rzucie kondygnacji i na przekroju.
  • Możliwość wprowadzenia opisu elementu (dachu, stropu, ściany) zarówno na rzucie, jak i przekroju. (Oprócz zapałki dostępna jest również chorągiewka z wykazem materiałów wskazanego elementu).
 • Rendering:
  • Definiowanie materiałów dla każdego elementu w jego własnościach.
  • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni, itp.).
  • Okno Renderingu jest niezależne od programu ArCADia-ARCHITEKTURA, umożliwiające kontynuowanie prac nad projektem podczas obliczeń wizualizacji.
 • Edycja bazy materiałów:
  • Dostępność bazy materiałów normowych (wg PN-EN 6946 i PN-EN 12524) wraz z możliwością dowolnej modyfikacji poprzez dodawanie, zmianę i usuwanie elementów z biblioteki.
 • Róża wiatrów:
  • Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy.
 • Przekrój:
  • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w przekroju.
  • Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian) w przestrzeni stropu.
  • Wraz ze stolarką i otworami, automatyczne wprowadzanie nadproży widocznych na przekroju.
  • Możliwość odświeżania przekroju automatycznie lub ręcznie dla przyspieszenia pracy nad projektem.
  • Możliwość inteligentnego rozbicia widoków z zachowaniem grup elementów i obsługi Menadżera projektu.
 • Komunikacja z innymi systemami:
  • Projekt wykonany w ArCADii-ARCHITEKTURZE widoczny jest jako trójwymiarowy projekt w ArConie, tak samo, jak budynek narysowany w ArConie przenoszony jest jako pełen budynek do ArCADii-ARCHITEKTURY. Zapewnia to architektowi możliwość posługiwania się nie tylko zwykłymi liniami lecz kompletnymi obiektami typu: ściana, okno czy drzwi.

Rozszerzony Import/Eksport do programu ArCon:

 • całkowicie zmieniony interfejs użytkownika: okna dialogowe, opcje importu/eksportu,
 • przenoszenie dwukierunkowe całej bryły budynku,
 • przenoszenie wymiarowania, dachów, przekrojów.

Zamów jedną z wersji programu ArCADia-ARCHITEKTURA
Nowatorskiego programu CAD pracującego z obiektami architektonicznymi

ArCADia-ARCHITEKTURA

ZMIANY W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU


ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0 (wydana 19.02.2016)

 • Import/Export do formatu *.IFC przeniesiony do modułu ArCADia-IFC.

Nowa funkcjonalność

 • Schody drewniane policzkowe
 • Kolektor słoneczny wprowadzany na dach
 • Zapis obiektu 3D z bryły lub innych elementów systemu ArCADia
 • Zestawienie materiałów (dla elementów tworzących budynek zestawienie użytych w nich materiałów z wyliczeniem końcowym na sztuki, palety, rolki itd.)
 • Wykaz elementów prętowych, czyli słupów stalowych wprowadzonych w programie i zaimportowanych z programu R3D3-Rama 3D
 • Numerowanie elementów więźby dachowej oraz zmiany w zestawieniach drewna
 • Obrót obiektów 3D
 • Obiekty 3D widoczne na przekroju
 • Obrót obiektów 2D i 3D przy wstawianiu na rzut
 • Import plików f3D (projektów z programu R3D3-Rama 3D
 • Eksport podrysu (osi modularnych i dachów) do programu R3D3-Rama 3D
 • Nowe okna i drzwi skryptowe
 • Zmienione wprowadzane obiektów 2D i 3D (zadawanie kąta)
 • Linijka słońca uwzględniana w renderingu
 • Możliwość zadania lokalizacji projektu w opcjach róży wiatrów (opcja wykorzystywana wraz z linijką słońca w renderingu)
 • Po zapisie wszystkich kamer w multirenderingu możliwość wyłączenia komputera.

ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0 (wydana 19.02.2015)

Nowa funkcjonalność

 • Słup i elementy stalowe
 • Nowe zmienione fundamenty
 • Wyłaz dachowy
 • Nasada kominowa
 • Bariera śniegowa
 • Rynny wstawiane automatycznie i ręcznie
 • Gąsiory wstawiane automatycznie i ręcznie
 • Rury spustowe
 • Otwór w bryle
 • Zestawienia:
  • Zliczenie powierzchni i kubatur
  • Zliczanie powierzchni dachów
  • Zestawienie materiałów dachu
  • Zestawienie akcesoriów dach

ArCADia-ARCHITEKTURA 6.2 (wydana 2.07.2013)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono obliczenia powierzchni połaci dachowych.
 • Wprowadzono opis podłogi na gruncie.
 • Modernizacja i poprawienie wydajności silnika obiektów 3D.

ArCADia-ARCHITEKTURA 6.1 (wydana 15.11.2012)

Nowa funkcjonalność

 • Nowe parametr Osi modularnych: obsługa obrotu.
 • Możliwość wstawiania Obiektów 3D na Terenie Zewnętrznym.
 • Ulepszony import stropów z IFC.
 • Nowe możliwości importowania danych więźby drewnianej z programu Rama 3D:
  • opcja włącz/wyłącz automatyczne dopasowanie więźby
  • obsługa kątów przekrojów
  • obsługa oryginalnych nazw grup prętów

ArCADia-ARCHITEKTURA 6.0 (wydana 17.05.2012)

Nowa funkcjonalność

 • Paczka projektu
 • Tabelka rysunkowa
 • Zmiany w interfejsie użytkownika (GUI)
  • półprzezroczyste okna pływające
  • widoki na zakładkach
  • zwijalne panele w dialogach własności
  • możliwość zaznaczania elementów na podglądzie 2d w oknach własności
  • opcja "zwiń wszystko" w rozwijanych drzewkach
 • Nowości w podglądzie 3D:
  • Element "kamera" - możliwość definiowania i zapisywania
  • nawigacja klawiszami W,S,A,D w trybie spaceru
 • Ulepszenia w renderingu:
  • Nowa metoda renderingu (photon mapping)
  • Zaawansowane opcje oświetlenia
  • Lepsze odwzorowanie kolorów

Nowości w Architekturze

 • Podłoga na gruncie
 • Podłoga i sufit pomieszczeń na przekroju i w 3D
 • Nowe obiekty 3D w bibliotece standardowej
 • Nowe domyślne powierzchnie dla standardowych elementów (ściana, dach itp)

ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5 (wydana 09.11.2011)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano wstawianie ręczne wymiarów kątowych.
 • Dodano wymiary kątowe dopięte do elementu.
  • Wymiarowanie kątowe
  • Wymiarowanie promienia
  • Wyświetlanie długości ściany (działa dla ścian zwykłych i łukowych)
 • Okna półkoliste.
 • Wprowadzenie skalowania obiektu.
 • Umożliwiono zamianę osi Y <–> Z.
 • Wprowadzone podgląd 3D w dialogu Bryły
 • Dialog Własności – pisaki, czcionki i powierzchnie odzwierciedlają się w podglądzie się na bieżąco.
 • Obiekt 2D – Podgląd na nowej kontrolce.
 • Wprowadzono podgląd 3D w dialogach: Słup, Bryła, Okno Dachowe, Drzwi, Okno, Schody, Strop, Kanał kominowy.
 • Wprowadzono przekrój stopniowy.
 • Wprowadzono wyświetlanie indeksowanych instancji obiektów.
 • Nowe drzwi/okna skryptowe.
 • Import więźby dachowej z programu Rama 3D.
 • Wprowadzono zestawienie drewna dla więźby, wraz z zapisem do RTF.
 • Wprowadzono import obiektów o2c.
 • Dostęp atrybutów (pisaki/czcionki/powierzchnie) z poziomu ActionBara i ItemBaraNowy.
 • Edycja własności obiektów 3D w bibliotece.
 • Wprowadzono źródło światła (można wykorzystywać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku).
 • Uwzględniono Przenoszenie elementów ze starszej wersji. (Dotyczy: bilblioteki materiałów, biblioteki typów, obiektów 2D i 3D)
 • Dodano tryb nocny w renderingu.
 • Poprawiono stabilność i jakość przekroju.

ArCADia-ARCHITEKTURA 5.0 (wydana 25.05.2011)

Nowa funkcjonalność

 • Rampy
 • Ściany łukowe
 • Schody kręte
 • Podciąg
 • Podgląd 3D dla okien i drzwi
 • Wymiarowanie DIN
 • Konwerter tekstów na punkty wysokościowe (automatyczne budowanie terenu z plików DWG)

Modyfikacje

 • Poprawa wydajności i przyspieszenie pracy programu od 2 do 3 razy
 • Poprawa wydajności generatora przekroju
 • Zmiany w interfejsie programu (lepszy podgląd 2D na dialogach, ulepszony pasek wstawiania z wyborem trybu podawania punktu, ulepszony pasek akcji z możliwością wyboru typu, wyszukiwarka przy wyborze materiałów)
 • Rozszerzenie możliwości wprowadzania i edycji niektórych elementów.
 • Przekrój o zerowej głębokości
 • Eksplorator obiektów 2D i 3D
 • Możliwość obracania wymiarów

ArCADia-ARCHITEKTURA 4.5 (wydana 30.11.2010)

Nowa funkcjonalność

 • Ściana łukowa.
 • Schody kręte wprowadzane 3 punktami lub środkiem i promieniem.
 • Rampa/pochylnia.
 • Zapisywanie własnych symboli 2D do biblioteki programu.
 • Nowe okno skryptowe – gotyckie.
 • Rendering.

Modyfikacje

 • Umożliwiono wprowadzenie schodów zabiegowych bez „duszy”.
 • W oknie wstawiania dodano opcje Odniesienie, Pomiędzy punktami (środek) i Pomiędzy punktami (procentowo).
 • W pasku akcji dodano pole wyboru stylu zaznaczonego elementu.
 • W oknie Własności elementów architektonicznych zmieniony został podgląd, w niektórych elementach doszedł podgląd 3D.
 • Modyfikacja sposobu docinania ściany, teraz ścianę można dociąć także od dołu.

ArCADia-ARCHITEKTURA 4.0.151 (wydana 06.05.2010)

Nowa funkcjonalność

 • Skryptowane drzwi, okna i otwory w ścianach.
 • Schody zabiegowe.
 • Model terenu zewnętrznego - punkty i linie wysokościowe + otwory.
 • Zapałki/chorągiewki dla ścian, stropów i dachu.
 • Wnęka w ścianie - możliwość podania głębokości otworu.
 • Renumeracja pomieszczeń. 
 • Obliczanie powierzchni geometrycznej pomieszczeń. 
 • Filtr branżowy w menadżerze projektu. 
 • Filtr w combie wyboru stylów. 
 • Podgląd 3d - tryb przezroczystości dla elementów architektonicznych. 
 • Podgląd 3d - możliwość usuwania elementów. 
 • Dodano eksport do RTF w wykazie stolarki i pomieszczeniach. 

Modyfikacje

 • Umożliwiono wprowadzanie okien i drzwi jednych nad drugimi. 
 • Umożliwiono wprowadzanie drzwi w osi ściany. 
 • Umożliwiono dowolne ustawianie ościeżnicy (grubość, szerokość, położenie) dla okna. 
 • Uwzględniono schemat okien i drzwi, który aktualnie jest zgodny z ich typem.
 • Rozbudowano możliwości edycyjne zapałki. 
 • Dodano parametry natężenia oświetlenia w Pomieszczeniu. 
 • Uwzględniono okna połaciowe w wykazie stolarki. 
 • Umożliwiono wprowadzanie ścian prostokątem. 
 • Umożliwiono wymiarowanie dachów. 

ArCADia-Architektura 3.9.120 (wydana 01.02.2010)

Nowa funkcjonalność

 • Eksport wszystkich danych zawartych w modelu budynku do pliku xml.
 • Umożliwiono przekazanie do programu ArCADia-TERMO wielkości powierzchni użytkowej i całkowitej pomieszczeń.

ArCADia-Architektura 3.9.106 (wydana 13.11.2009)

Nowa funkcjonalność

 • Facjatki. 
 • Otwór w dachu. 
 • Szachty i kanały kominowe. 
 • Kopiowanie elementów przez schowek (również między dokumentami). 
 • Obiekty 3d z eksploratorem. 
 • Bryła.
 • Poziom terenu.
 • Umożliwiono pracę nakładki na programie AutoCAD 2010. 
 • Obsługa powierzchni (materiały, tekstury) dla widoku 3d. 
 • Obsługa dowolnych czcionek, możliwość ich zmiany w elementach. 
 • Automatyczne sprawdzanie aktualizacji. 
 • Możliwość obliczania powierzchni użytkowej pomieszczeń normą PN 70/B-02356 oraz PN-ISO 9836:1997.
 • Możliwość łączenia i ukrywania pomieszczeń.
 • Pomieszczenia nieogrzewane wraz ze współczynnikiem redukcji temperatury. 
 • Pomieszczenia zewnętrzne. 
 • Obliczanie współczynnika U dla przegród (ściany, dachy, stropy). 
 • Dodano typ warstwy "ocieplenie" w dachu i w stropie. 
 • Nowy sposób podawania współrzędnych "pomiędzy punktami". 
 • Wstawianie dachu i stropu prostokątem. 
 • Podział stropu linią. 
 • Zapamiętywanie ostatnio użytej krawędzi / narożnika przy wstawianiu elementu. 
 • Możliwość przesuwania, kopiowania i odbicia lustrzanego dla całego budynku. 
 • Wyświetlanie kierunku wstawienia ściany i konturu pomieszczeń po zaznaczeniu. 
 • Możliwość kopiowania i odbicia lustrzanego dla dachu. 
 • Umożliwiono wprowadzenie na przekrój budynku Linijki, Koty wysokościowej oraz Wymiaru ręcznego. 
 • Umożliwiono wprowadzenie Koty wysokościowej na terenie zewnętrznym. 
 • Integracja opcji modułów w jedno okienko opcji ArCADii. 

Modyfikacje

 • Umożliwiono ustawienie cech dla wszystkich połaci dachu jednocześnie. 
 • Wprowadzono szereg optymalizacji przyśpieszających działanie programu z dużymi projektami. 
 • Poprawka wyświetlania dużych (powierzchniowo) projektów na podglądzie 3D. 
 • Poprawione docinanie elementów przez dach. 

ArCADia-Architektura 3.7 (wydana 04.08.2009)

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono przenoszenie ścian, które w przekroju poprzecznym posiadają niejednolitą grubość do programu ArCADia-TERMO.

Modyfikacje

 • Usprawniono wstawianie nowego widoku do pustego dokumentu.
 • Poprawiono wyświetlanie ścian automatycznych na podglądzie 3D.
 • Umożliwiono edycję ścian narysowanych w znacznej odległości od początku układu współrzędnych.
 • Usprawniono rysowanie okien dialogowych.
 • Wprowadzono optymalizacje w silniku docinającym ściany.

ArCADia-Architektura 3.6 (wydana 29.04.2009)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono nowy podział funkcji produktu na moduły.
 • Możliwość wprowadzania do projektu okien połaciowych.
 • Możliwość wysłania okien połaciowych do programu ArCADia-TERMO.
 • Możliwość wyświetlania brył pomieszczeń w wizualizacji 3D.
 • Możliwość wprowadzania do projektu ręcznego wymiaru szeregowego.
 • Możliwość przywrócenia domyślnych lokalizacji okien pomocniczych z menu ArCADia.
 • Dodano okno z informacjami o modułach i licencjach.

Modyfikacje

 • Usprawniono generowanie i edycję dachów.
 • Usprawniono generowanie przekrojów.
 • Usprawniono docinanie ścian dachem i stropem.
 • Zmieniono sposób zapisu styli w wymiarach.

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil INTERsoftProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<