Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

I.T.I. - KONSTRUKCJE

INŻYNIERSKIE KOMPEDIUM WIEDZY
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu I.T.I. - KONSTRUKCJEPobierz wersje demo (trial) programu iti
Opis|Moduły programu|

I.T.I - Interaktywne Tablice Inżynierskie

Interaktywne Tablice Inżynierskie - to podręczne kompendium wiedzy, zawierające narzędzia niezbędne w pracy inżyniera, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej. Program zaprojektowany został jako zestaw mniejszych i większych modułów podzielonych na grupy tematyczne.

Obecnie moduły zostały zgrupowane w cztery pakiety licencyjne:

 • I.T.I - BASIC
 • I.T.I - BUDOWNICTWO OGÓLNE
 • I.T.I - KONSTRUKCJE
 • I.T.I - INSTALACJE

I.T.I. - KONSTRUKCJE to moduły obejmujące takie zagadnienia jak: zbieranie obciążeń wg norm PN-EN, obliczanie statyki łuków cięgien i płyt, zagadnienia stateczności, zaawansowane wymiarowania w stali drewnie i żelbecie wg norm PN i PN-EN oraz kilka tematów geotechnicznych.

Obciążenia

 • Obciążenia stałe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1.
 • Obciążenia użytkowe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1.
 • Obciążenia śniegiem wg PN-EN 19991-1-3:2005 Eurokod 1.
 • Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4.

Statyka

 • Stateczność prętów (12 schematów).
 • Łuki paraboliczne (12 schematów).
 • Cięgna (5 schematów złożonych).
 • Długości wyboczeniowe słupa o skokowo zmiennej sztywności (2 schematy).
 • Płyty prostokątne (11 schematów w tym 9 złożonych).
 • Płyty okrągłe (15 schematów).

Stal

 • Typy i oznaczenia spoin wg PN-EN 29692.
 • Długość wyboczeniowa słupów stalowych.
 • Połączenie nakładkowe ścinane według PN-90/B-03200.
 • Połączenie nakładkowe spawane rozciągane osiowo według PN-90/B-03200.

Żelbet:

 • Rysy prostopadłe według PN-B-03264: 2002.
 • Długość obliczeniowa słupa według PN-B-03264: 2002:
 • Ugięcia stropu płytowo-słupowego; Metoda CEB.
 • Efektywna szerokość półki w przekrojach teowych.
 • Klasy ekspozycji według PN-B-03264: 2002.
 • Wysokość użyteczna przekroju według PN-B-03264: 2002.
 • Ściskanie ze zginaniem według PN-EN 1992-1-1
 • Zginanie jednokierunkowe według PN-EN 1992-1-1

Drewno:

 • Dźwigary dwutrapezowe według PN-B-03150: 2000.
 • Dźwigary jednotrapezowe według PN-B-03150: 2000.
 • Belki złożone z zastosowaniem łączników mech. według PN-B-03150: 2000.

Grunty :

 • Ustalanie współczynników Winklera dla fundamentów.
 • Współczynniki Winklera dla różnych materiałów.
 • Naprężenia maksymalne pod fundamentem z uwzględnieniem odrywania.
 • Grodzice (ścianki szczelne).
 • Głębokość zabicia ścianki szczelnej.

Inne

 • Pochylenia połaci dachowych według PN-89/B-02361.
 • Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie wg PN-B-03002: 2007.
 • Nadproża okienne i drzwiowe.
 • Właściwości mechaniczne materiałów.
Sprawdz cenę programu I.T.I. - KONSTRUKCJE w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie I.T.I. - KONSTRUKCJE.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<