Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

I.T.I.

WSPARCIE TECHNICZNE DLA PROGRAMU

INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE - podręczny kalkulator dla inżynierów, to podręczne kompendium wiedzy, zawierające narzędzia niezbędne w pracy inżyniera, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej oraz branży instalatorskiej. Program zaprojektowany został jako zestaw mniejszych i większych modułów podzielonych na grupy tematyczne w trzech kategoriach Budownictwo ogólne, Konstrukcje i Instalacje. Wyjątkowość programu polega również na tym że posiada całkowicie bezpłatny moduł BASIC, zawierający kilka użytecznych narzędzi obliczeniowych.

Pomoc do aktualnej wersji programu
I.T.I.:
Inne pliki do programu:
Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.5

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.5

rozmiar: 8,9 MB; wersja: 4.5; data: 05.2010

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.0

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.0

rozmiar: 8,4 MB; wersja: 4.0; data: 11.2009

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 3.0

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 3.0

rozmiar: 7,4 MB; wersja: 3.0; data: 05.2009

Licencje:
Warunki licencyjne do programu I.T.I.

Warunki licencyjne do programu I.T.I.

rozmiar: 780 KB; data: 04.2021

Wymagania systemowe:
 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II (zalecany min. Intel Core i5)
 • 3 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 12 GB i system 64-bit)
 • 2 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c 1GB RAM
 • system: Windows 11 lub Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU I.T.I.

I.T.I. 5.0.8769 (wydana 05.01.2024)

Modyfikacje

 • Poprawka zawartości raportu w module Tarcica iglasta według PN-75/D-9600.
 • Poprawka wyświetlania treści napisów na interfejsie module Statystyka.
 • Poprawki obliczeń w module Obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków/strat ciepła.
 • Poprawka obliczeń w module Obliczenia strumienia powietrza wywiewanego przez okap.
 • Poprawka interpretacji wartości „Odzysk” w module Dobór mocy nagrzewnicy.
 • Poprawka interpretacji wartości „Odzysk”, korekta jednostek przeliczeniowych, dodanie na formatce modułu dodatkowego tekstu informacyjnego w module Dobór mocy chłodnicy.
 • Poprawka zawartości raportu w module Tarcica iglasta według PN-75/D-9600.
 • Poprawka wyświetlania treści napisów na interfejsie module Statystyka.
 • Poprawki obliczeń w module Obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków/strat ciepła.
 • Poprawka obliczeń w module Obliczenia strumienia powietrza wywiewanego przez okap.
 • Poprawka interpretacji wartości „Odzysk” w module Dobór mocy nagrzewnicy.
 • Poprawka interpretacji wartości „Odzysk”, korekta jednostek przeliczeniowych, dodanie na formatce modułu dodatkowego tekstu informacyjnego w module Dobór mocy chłodnicy.
 • I.T.I. 5.0.7370 (wydana 26.06.2018)

  • Modyfikacje
  • Zmiana stosunku zawartości proporcji składników z 1:1 na wartość 1:2 dla pozycji „Glina z sieczką lub trocinami” o ciężarze objętościowym w stanie powietrzno-suchym równym 8 kN/m3 - moduł „Budownictwo ogólne - Obciążenia stałe wg PN”.
  • Modyfikacji wartości granicznych z wartości 100 na wartość 1000 dla pół edycyjnych odpowiadających za szerokości i długości obiektu – moduł „Konstrukcje - Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4”.
  • I.T.I. 5.0.6751 (wydana 26.06.2018)

   • Modyfikacje
   • Budownictwo Ogólne -> Żelbet -> Schody płytowe – korekta schematu wyświetlania na zakładce Statyka, po wyborze wartości Obciążenie w kontrolce Rodzaj.
   • Konstrukcje -> Obciążenia -> Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1 – korekta pracy kontrolki określającej wysokość nad poziomem morza na zakładce Strefa Obciążenia w części Dane.
   • Konstrukcje -> Żelbet -> Ściskanie ze zginaniem wg PN-EN 1992-1-1 – zwiększenie wartości maksymalnej, którą może wprowadzić użytkownik dla kontrolek oznaczonych symbolami: b, h, M.
   • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – korekta wyświetlania wartości obciążenia na krawędzi w części rezultaty, na wartość przeciwną w stosunku do poprzedniej wersji dla wiat jednospadowych.
   • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – poprawiono przy zmianie kierunku wiatru strefy obciążenia wiatrem w części dane dla dachu jednospadowego.
   • Konstrukcje ->Obciążenia ->Obciążenia użytkowe – Korekta jednostek dla obciążenia poziomego ścian ograniczających i ścianek działowych spełniających funkcję barier.
   • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia stałe wg PN-82/B-02011 – korekta wyświetlania nowego okna.
   • Modyfikacja systemu automatycznych aktualizacji.

   I.T.I. 5.0.6530 (wydana 23.11.2017)

   • Modyfikacje
   • Modyfikacja i korekta mechanizmu pozwalającego na samodzielne budowanie pasków użytkownika.
   • Poprawka generowania raportów w module Obliczenie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg. PN-EN 858-2 dla separatorów koleascencyjnych.

   I.T.I. 5.0 (wydana 15.03.2017)

   I.T.I-BASIC 5.0, I.T.I.-BUDOWNICTWO OGÓLNE 5.0, I.T.I-KONSTRUKCJA 5.0

   • Nowa funkcjonalność
   • Gruntowne odświeżenia całego interfejsu aplikacji.
   • Umożliwienie skalowania okna aplikacji.
   • Wsparcie dla ustawień systemu z wyższym DPI.

   I.T.I.-INSTALACJE 2.0

   • Nowa funkcjonalność
   • Gruntowne odświeżenia całego interfejsu aplikacji.
   • Umożliwienie skalowania okna aplikacji.
   • Wsparcie dla ustawień systemu z wyższym DPI.

   Dodano moduły:

   Dział Woda

   • Przeciętne zużycie wody wg rozporządzenie MI z dnia 14.01.2002 r.
   • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN 92/B01706
   • Obliczenia zapotrzebowania na wodę
   • Dobór rurociągu wodociągowego

   Dział Kanalizacja

   • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN 10256-2
   • Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych.
   • Wyznaczanie małych oczyszczalni ścieków: pojemność zbiornika anaerobowego, długość drenażu rozsączającego
   • Wyznaczanie powierzchni zlewni zredukowanej.
   • Wyznaczanie ilości wód deszczowych.
   • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla kuchni przemysłowch wg PN-EN 1825-2.
   • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla małych zakładów przetwórstwa mięsnego wg PN-EN 1825-2.
   • Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN-EN 858-2.
   • Dobór rurociągu kanalizacyjnego.
   • Wyzaczanie przepływów przez kanały otwarte.
   • Obliczanie pojemności zbiornika retencyjnego przepływowego.

   Dział Gaz

   • Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
   • Obliczanie kubatury pomieszczenia dla zainstalowanych urządzeń gazowych.

   Dział Ogrzewanie

   • Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania
   • Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania
   • Obliczenia mocy i pojemności zbiornika
   • Pojemność zamkniętego naczynia wzbiorczego
   • Dobór mocy nagrzewnicy
   • Pojemność zasobnika wody grzewczej

   Dział Wentylacja

   • Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie stężenia zanieczyszczenia gazowego.
   • Strumień objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków wilgoci.
   • Obliczanie wentylacji garaży.
   • Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków/strat ciepła.
   • Dobór średnic kanałów wentylacyjnych.
   • Bilans powietrza wentylacyjnego.
   • Obliczanie strumienia powietrza wentylacyjnego przez okap wg VDI 2025.

   Dział Klimatyzacja

   • Dobór średnic rurociągów wody lodowej.
   • Dobór mocy chłodnicy.

   I.T.I. 4.8.5 (wydana 19.02.2013)

   • Dodano zapis i odczyt projektów.

   I.T.I. 4.7.300 (wydana 15.11.2012)

   • Korekta szybkości otwierania formularzy aplikacji.
   • Zmiana sposobu zapisywania raportów z aplikacji (w html i rtf bez Cristal Reports).
   • Korekta typoszeregu rur miedzianych dla instalacji grzewczych, literówek, formatowania i odświeżania w module ogrzewania.
   • Korekta tworzenia raportów i obsługi komunikatów z obliczeń.
   • Tablica profili stalowych – dodanie ciężarów blach i płaskowników.
   • Obciążenia stałe – korekta ciężaru blachy.
   • Grunty – korekta opisu współczynnika korekcyjnego.
   • Tablice profili stalowych – korekta jednostek w parametrze wymiaru półki ceownika.
   • Aktualizacja parametrów klas drewna wg najnowszych norm.
   • Wytrzymałość charakterystyczna muru – aktualizacja klasy zaprawy fm.
   • Obciążenie wiatrem – aktualizacja doboru współczynnika ekspozycji dla ścian i tablic.
   • Korekta wartości zużycia wody dla Przychodni lekarskich i Ośrodków zdrowia.

   I.T.I. 4.7.300 (wydana 15.11.2012)

   Zmiany w wersji

   • Obciążenie użytkowe wg PN – korekta jednostek i oznaczeń dla tabeli współczynników części długotrwałej obciążenia zmiennego.
   • Obciążenie wiatrem wg EN - korekta ograniczeń przy liczeniu obciążenia wiatrem dla tablic.
   • Korekta działania modułu do liczenia zarysowania w belkach prostokątnych i teowych w ITI – Konstrukcje.
   • Korekta nazewnictwa klas betonu w modułach wg norm polskich i europejskich.
   • Przeniesienie wczytywania źródeł RSS na osobny wątek podczas startowania programu.

   I.T.I. 4.7.200

   • Obciążenie wiatrem wg PN – korekta prawidłowego rozpoznawania stref (sprawdzić rozpoznawanie stref w pozostałych modułach obc. wiatrem i śniegiem).
   • Korekta błędów w czcionce w oknie Ustawień programu - brak polskich czcionek.
   • Korekta rozkładu obciążenia wiatrem na dachu na obciążenie pionowe i poziome.

   I.T.I. 4.7 (wydana 10.05.2012)

   Zmiany w wersji

   • Obciążenie wiatrem eg PN-EN – korekta uwzględniania współczynników cdir i cseson.
   • Statyka belki wieloprzęsłowej – korekta współczynnika przy liczeniu momentów przęsłowych dla belki 4- przęsłowej.
   • Obciążenie wiatrem wg PN-EN – zdjęcie blokady na wymiary budynku przy paczeniu parcia poziomego wiatru na ściany.
   • Wiązar jętkowy – zastąpienie szacunkowego wyznaczania momentu bezwładności (liczonego błędnie z ugięcia), szacunkowym wskaźnikiem przekroju krokwii, liczonym z maksymalnego momentu.
   • Dodano we wszystkich modułach obc. wiatrem, śniegiem, oblodzeniem informacji czy wyliczona wartość jest obliczeniowa czy charakterystyczna.
   • Korekta liczenia obciążenia wiatrem wg PN-EN dla ścian wolnostojących i attyk (zdjęcie ograniczeń wymiarowych i korekta w procesie interpolacji liniowej współ. cpe,net).
   • Korekta wyboru stref klimatycznych w module „Obciążenie wiatrem wg. PN-EN”.
   • Korekta wymnażania przez współ. obciążenia obciążeń które mają być charakterystyczne dla obc. wiatrem wg PN-EN.
   • Dodano w raportach obciążenia charakterystycznego wiatrem wg PN-EN.

   I.T.I. 4.6.1630 (wydana 27.04.2011)

   BASIC:

   Zmiany w wersji

   • Program się blokuje po zminimalizowaniu okienka wykresów.
   • Poprawka w bazie danych profili stalowych (SteelProfiles.xml) dla prętów okrągłych.
   • Poprawka dla klas betonu (MaterialsProfiles.xml).
   • Numer wersji programu w belce tytułowej.

   Kalkulator

   • Przy przeliczaniu formatów liczb wprowadzono ograniczenie górne wprowadzanych wartości.
   • Matematyka - Charakterystyki geometryczne 18 podstawowych brył:
   • Brak ograniczeń dla wymiarów prostopadłościanu.
   • Budownictwo - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród
   • Usunięcie zbędnych komunikatów.

   BUDOWNICTWO OGÓLNE:

   Obciążenia - Obciążenia wiatrem wg PN

   • Błędne oznaczenie obciążenia powierzchni.
   • Poprawione ograniczenia.
   • Poprawki do oznaczeń „duże P” i „małe p” oraz jednostek „kN” i „kN/m2”.

   Obciążenia - Obciążenia stałe wg PN

   • Literówka.

   Żelbet - Długość zakotwienia wg PN

   • Długość zakotwienia prętów - tekst opisu.

   Drewno - Dachy jętkowe

   • Zmiana rysunku, wyrównywanie i literówki.

   Drewno - Wyznaczanie sił przekrojowych w krokwiach

   • Zmiana rysunku, zmiana kolorów.

   Żelbet - Schody płytowe

   • Błędne liczenie zbrojenia dla danej klasy stali, błędna klasa stali w raporcie.
   • Poprawiony ciężar objętościowy betonu z 24 na 25 kN/m3.

   KONSTRUKCJA:

   Obciążenia - Obciążenia stałe wg PN-EN

   • Błąd w nazwach obciążeń.

   Inne - Nadproża okienne i drzwiowe

   • Literówka.

   Żelbet - Wysokość użyteczna przekroju wg PN

   • Literówki.

   Grunty - Głębokość zabicia ścianki szczelnej

   • Literówki i układ.
   • Brak tooltipa.

   INSTALACJE:

   Ogrzewanie - Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania

   • Brak raportu.

   Ogrzewanie - Obliczenie mocy i pojemności zasobnika

   • Literówki i niewidoczne fragmenty kontrolek.

   Gaz - Obliczanie kubatury pomieszczeń dla zainstalowanych urządzeń gazowych

   • Błąd w nazewnictwie.
   • Błędne ograniczenie minimalnej kubatury dla urządzeń z grupy B z otwartą komorą spalania – powinno być 8 m3 a jest 6.5 m3.
   • Błędne liczenie minimalnej kubatury dla urządzeń mieszanych z grupy A i B.

   Woda i Kanalizacja - Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN

   • Literówka.

   Woda i Kanalizacja - Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN

   • Przycięte kontrolki.

   I.T.I. 4.6

   Program umożliwia wyświetlanie informacji poprzez kanał RSS o nowościach i promocjach w firmie INTERsoft.

   I.T.I. 4.5 (wydana 11.05.2010)

   Nowe moduły i aktualizacje:

   INSTALACJE:

   Woda i Kanalizacja

   • Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN 12056-2
   • Wyznaczenie zapotrzebowania na wodę dla jednostek osadniczych, osiedli mieszkaniowych, stref przemysłowych, innych obszarów.
   • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN-92/B01706.

   Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych.

   • Wyznaczanie parametrów małych oczyszczalni ścieków: pojemność zbiornika anaerobowego, długość drenażu rozsączającego.
   • Wyznaczanie powierzchni zlewni zredukowanej.
   • Wyznaczanie ilość wód deszczowych.
   • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla kuchni przemysłowych wg PN-EN 1825-2.
   • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla małych zakładów przetwórstwa mięsnego wg PN-EN 1825-2.
   • Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN-EN 858-2.

   Gaz

   • Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
   • Obliczanie kubatury pomieszczeń dla zainstalowanych urządzeń gazowych.

   Ogrzewanie

   • Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania.
   • Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania.
   • Obliczenie mocy i pojemności zasobnika.
   • Przeciętne zużycie wody.

   I.T.I. 4.0 (wydana 31.10.2010)

   Nowe moduły i aktualizacje:

   • Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4
   • Rozkład obciążeń na dachu
   • Obciążenie wiatrem w/g PN-77/B-02011 - aktualizacja o poprawkę Az1 z 2009r.
   • Klasy właściwości mechanicznych śrub według PN-90/B-03200
   • Połączenie nakładkowe ścinane według PN-90/B-03200
   • Połączenie nakładkowe spawane rozciągane osiowo według PN-90/B-03200
   • Klasy ekspozycji według PN-B-03264: 2002
   • Wysokość użyteczna przekroju według PN-B-03264: 2002
   • Ściskanie ze zginaniem według PN-EN 1992-1-1
   • Zginanie jednokierunkowe według PN-EN 1992-1-1
   • Wyznaczanie sił normalnych w krokwiach
   • Dachy jętkowe
   • Grodzice (ścianki szczelne)
   • Głębokość zabicia ścianki szczelnej

   I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

   I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

   I.T.I. 3.0 (wydana 31.10.2008)

   Obciążenia:

   • Obciążenia stałe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
   • Obciążenia stałe według PN-82/B-02001:
   • Obciążenia zmienne według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
   • Obciążenia zmienne według PN-82/B-02003 (obciążenia technologiczne i montażowe):
   • Obciążenia zmienne według PN-82/B-02003 (ciężary objętościowe):
   • Obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1
   • Obciążenie oblodzeniem wg PN-87/B-02013
   • Obciążenie pojazdami wg PN-82/B-02004
   • Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011
   • Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010

   Statyka:

   • Profile złożone - moduł budowlany przeznaczony do ustalania charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych dowolnych złożeń przekroi stalowych lub innych.
   • Belka jednoprzęsłowa – obliczenia statyczne belek wolnopodpartych i zamocowanych.
   • Belka ciągła - obliczenia statyczne belek ciągłych do 4 przęseł.
   • Płyty prostokątne – obliczenia statyczne płyt prostokątnych opartych na trzech lub czterech krawędziach.
   • Płyty okrągłe – obliczenia statyczne płyt okrągłych – 15 schematów.
   • Stateczność prętów – współczynniki wyboczenia i siły krytyczne.
   • Łuki paraboliczne-obliczenia statyczne wolnopodpartych i zamocowanych łuków parabolicznych.
   • Cięgna – obliczenia charakterystyk i sił dla cięgna wiotkiego dwustronnie kotwionego.
   • Rama prostokątna (12 schematów)
   • Długości wyboczeniowe słupa o skokowo zmiennej sztywności (2 schematy)

   Stal:

   • Tablice profili stalowych.
   • Ściskanie osiowe według PN-90/B-03200.
   • Rozciąganie osiowe według PN-90/B-03200.
   • Zginanie według PN-90/B-03200.
   • Zginanie dwukierunkowe ze ściskaniem według PN-90/B-03200.
   • Zginanie dwukierunkowe z rozciąganiem według PN-90/B-03200
   • Typy i oznaczenia spoin wg PN-EN 29692
   • Śruby, nity i akcesoria
   • Blachy trapezowe
   • Długość wyboczeniowa słupów stalowych

   Żelbet:

   • Powierzchnia zbrojenia – rozkład zbrojenia w płytach.
   • Stropy gęsto żebrowe – charakterystyki stropów Teriva.
   • Długość haków według PN-B-03264: 2002.
   • Długość zakotwienia według PN-B-03264: 2002.
   • Rozkład zbrojenia w belce według PN-B-03264: 2002.
   • Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03264: 2002 – wymiarowanie słupów.
   • Zginanie według PN-B-03264: 2002 – wymiarowanie belek.
   • Rysy prostopadłe według PN-B-03264: 2002 – stan graniczny użytkowania dla belek.
   • Długość obliczeniowa słupa według PN-B-03264: 2002.
   • Ugięcia stropu płytowo-słupowego; Metoda CEB – ugięcia płyt krzyżowo zbrojonych.
   • Schody płytowe.
   • Efektywna szerokość półki w przekrojach teowych

   Drewno:

   • Tarcica iglasta według PN-75/D-96000.
   • Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03150: 2000 – wymiarowanie słupów.
   • Zginanie z siłą osiową według PN-B-03150: 2000 – wymiarowanie belek.
   • Dźwigary dwutrapezowe według PN-B-03150: 2000.
   • Dźwigary jednotrapezowe według PN-B-03150: 2000.
   • Belki złożone z zastosowaniem łączników mech. według PN-B-03150: 2000

   Grunty:

   • Parametry gruntów według PN-81/B-03020.
   • Współczynniki Winklera dla fundamentów.
   • Współczynniki Winklera dla różnych materiałów.
   • Naprężenia maksymalne pod fundamentem z uwzględnieniem odrywania.
   • Nośność gruntu jednorodnego pod stopą fundamentową wg PN-81/B-03020.
   • Nośność gruntu jednorodnego pod ławą fundamentową wg PN-81/B-03020.

   Matematyka:

   • Równania – rozwiązywanie układów równań do 5 niewiadomych.
   • Wielomiany – znajdowanie pierwiastków wielomianów.
   • Macierze – operacje na macierzach.
   • Figury – charakterystyki geometryczne 32 figur płaskich.
   • Bryły – pola i objętości 18 brył.
   • Statystyka - moduł matematyczny do obliczeń statystycznych
   • Transformacja układu współrzędnych
   • Wzory matematyczne
   • Wykresy funkcji
   • Kalkulator
   • Obliczanie całki oznaczonej z funkcji w zadanym przedziale

   Inne:

   • Parametry materiałów budowlanych - stal profilowa i zbrojeniowa, beton, drewno.
   • Przenikanie ciepła – obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.
   • Pochylenia połaci dachowych według PN-89/B-02361.
   • Przeliczanie jednostek
   • Geometria schodów
   • Obliczanie rat kredytowych
   • Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie wg PN-B-03002: 2007
   • Parametry elementów murowych drobnowymiarowych
   • Nadproża okienne i drzwiowe
   • Właściwości mechaniczne materiałów

   dodatkowe możliwości

   Obciążenia:

   • Indywidualne konfigurowanie menu i pasków narzędziowych.
   • Możliwość otwierania części modułów w skalowalnym oknie dialogowym z możliwością jego powiększenia na cały ekran.
   • Tematy kolorystyczne.
  ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
   
  Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
  <<