Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

I.T.I.

WSPARCIE TECHNICZNE DLA PROGRAMU

INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE - podręczny kalkulator dla inżynierów, to podręczne kompendium wiedzy, zawierające narzędzia niezbędne w pracy inżyniera, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej oraz branży instalatorskiej. Program zaprojektowany został jako zestaw mniejszych i większych modułów podzielonych na grupy tematyczne w trzech kategoriach Budownictwo ogólne, Konstrukcje i Instalacje. Wyjątkowość programu polega również na tym że posiada całkowicie bezpłatny moduł BASIC, zawierający kilka użytecznych narzędzi obliczeniowych.

Pomoc do aktualnej wersji programu
I.T.I.:
Inne pliki do programu:
Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.5

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.5

rozmiar: 8,9 MB; wersja: 4.5; data: 05.2010

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.0

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.0

rozmiar: 8,4 MB; wersja: 4.0; data: 11.2009

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 3.0

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 3.0

rozmiar: 7,4 MB; wersja: 3.0; data: 05.2009

Licencje:
Warunki licencyjne do programu I.T.I.

Warunki licencyjne do programu I.T.I.

rozmiar: 306 KB; data: 08.12.2016

Wymagania systemowe:
 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II (zalecany min. Intel Core i5)
 • 3 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 12 GB i system 64-bit)
 • 2 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c 1GB RAM
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU I.T.I.

I.T.I. 5.0.7370 (wydana 26.06.2018)

 • Modyfikacje
 • Zmiana stosunku zawartości proporcji składników z 1:1 na wartość 1:2 dla pozycji „Glina z sieczką lub trocinami” o ciężarze objętościowym w stanie powietrzno-suchym równym 8 kN/m3 - moduł „Budownictwo ogólne - Obciążenia stałe wg PN”.
 • Modyfikacji wartości granicznych z wartości 100 na wartość 1000 dla pół edycyjnych odpowiadających za szerokości i długości obiektu – moduł „Konstrukcje - Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4”.
 • I.T.I. 5.0.6751 (wydana 26.06.2018)

  • Modyfikacje
  • Budownictwo Ogólne -> Żelbet -> Schody płytowe – korekta schematu wyświetlania na zakładce Statyka, po wyborze wartości Obciążenie w kontrolce Rodzaj.
  • Konstrukcje -> Obciążenia -> Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1 – korekta pracy kontrolki określającej wysokość nad poziomem morza na zakładce Strefa Obciążenia w części Dane.
  • Konstrukcje -> Żelbet -> Ściskanie ze zginaniem wg PN-EN 1992-1-1 – zwiększenie wartości maksymalnej, którą może wprowadzić użytkownik dla kontrolek oznaczonych symbolami: b, h, M.
  • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – korekta wyświetlania wartości obciążenia na krawędzi w części rezultaty, na wartość przeciwną w stosunku do poprzedniej wersji dla wiat jednospadowych.
  • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – poprawiono przy zmianie kierunku wiatru strefy obciążenia wiatrem w części dane dla dachu jednospadowego.
  • Konstrukcje ->Obciążenia ->Obciążenia użytkowe – Korekta jednostek dla obciążenia poziomego ścian ograniczających i ścianek działowych spełniających funkcję barier.
  • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia stałe wg PN-82/B-02011 – korekta wyświetlania nowego okna.
  • Modyfikacja systemu automatycznych aktualizacji.

  I.T.I. 5.0.6530 (wydana 23.11.2017)

  • Modyfikacje
  • Modyfikacja i korekta mechanizmu pozwalającego na samodzielne budowanie pasków użytkownika.
  • Poprawka generowania raportów w module Obliczenie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg. PN-EN 858-2 dla separatorów koleascencyjnych.

  I.T.I. 5.0 (wydana 15.03.2017)

  I.T.I-BASIC 5.0, I.T.I.-BUDOWNICTWO OGÓLNE 5.0, I.T.I-KONSTRUKCJA 5.0

  • Nowa funkcjonalność
  • Gruntowne odświeżenia całego interfejsu aplikacji.
  • Umożliwienie skalowania okna aplikacji.
  • Wsparcie dla ustawień systemu z wyższym DPI.

  I.T.I.-INSTALACJE 2.0

  • Nowa funkcjonalność
  • Gruntowne odświeżenia całego interfejsu aplikacji.
  • Umożliwienie skalowania okna aplikacji.
  • Wsparcie dla ustawień systemu z wyższym DPI.

  Dodano moduły:

  Dział Woda

  • Przeciętne zużycie wody wg rozporządzenie MI z dnia 14.01.2002 r.
  • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN 92/B01706
  • Obliczenia zapotrzebowania na wodę
  • Dobór rurociągu wodociągowego

  Dział Kanalizacja

  • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN 10256-2
  • Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych.
  • Wyznaczanie małych oczyszczalni ścieków: pojemność zbiornika anaerobowego, długość drenażu rozsączającego
  • Wyznaczanie powierzchni zlewni zredukowanej.
  • Wyznaczanie ilości wód deszczowych.
  • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla kuchni przemysłowch wg PN-EN 1825-2.
  • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla małych zakładów przetwórstwa mięsnego wg PN-EN 1825-2.
  • Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN-EN 858-2.
  • Dobór rurociągu kanalizacyjnego.
  • Wyzaczanie przepływów przez kanały otwarte.
  • Obliczanie pojemności zbiornika retencyjnego przepływowego.

  Dział Gaz

  • Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
  • Obliczanie kubatury pomieszczenia dla zainstalowanych urządzeń gazowych.

  Dział Ogrzewanie

  • Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania
  • Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania
  • Obliczenia mocy i pojemności zbiornika
  • Pojemność zamkniętego naczynia wzbiorczego
  • Dobór mocy nagrzewnicy
  • Pojemność zasobnika wody grzewczej

  Dział Wentylacja

  • Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie stężenia zanieczyszczenia gazowego.
  • Strumień objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków wilgoci.
  • Obliczanie wentylacji garaży.
  • Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków/strat ciepła.
  • Dobór średnic kanałów wentylacyjnych.
  • Bilans powietrza wentylacyjnego.
  • Obliczanie strumienia powietrza wentylacyjnego przez okap wg VDI 2025.

  Dział Klimatyzacja

  • Dobór średnic rurociągów wody lodowej.
  • Dobór mocy chłodnicy.

  I.T.I. 4.8.5 (wydana 19.02.2013)

  • Dodano zapis i odczyt projektów.

  I.T.I. 4.7.300 (wydana 15.11.2012)

  • Korekta szybkości otwierania formularzy aplikacji.
  • Zmiana sposobu zapisywania raportów z aplikacji (w html i rtf bez Cristal Reports).
  • Korekta typoszeregu rur miedzianych dla instalacji grzewczych, literówek, formatowania i odświeżania w module ogrzewania.
  • Korekta tworzenia raportów i obsługi komunikatów z obliczeń.
  • Tablica profili stalowych – dodanie ciężarów blach i płaskowników.
  • Obciążenia stałe – korekta ciężaru blachy.
  • Grunty – korekta opisu współczynnika korekcyjnego.
  • Tablice profili stalowych – korekta jednostek w parametrze wymiaru półki ceownika.
  • Aktualizacja parametrów klas drewna wg najnowszych norm.
  • Wytrzymałość charakterystyczna muru – aktualizacja klasy zaprawy fm.
  • Obciążenie wiatrem – aktualizacja doboru współczynnika ekspozycji dla ścian i tablic.
  • Korekta wartości zużycia wody dla Przychodni lekarskich i Ośrodków zdrowia.

  I.T.I. 4.7.300 (wydana 15.11.2012)

  Zmiany w wersji

  • Obciążenie użytkowe wg PN – korekta jednostek i oznaczeń dla tabeli współczynników części długotrwałej obciążenia zmiennego.
  • Obciążenie wiatrem wg EN - korekta ograniczeń przy liczeniu obciążenia wiatrem dla tablic.
  • Korekta działania modułu do liczenia zarysowania w belkach prostokątnych i teowych w ITI – Konstrukcje.
  • Korekta nazewnictwa klas betonu w modułach wg norm polskich i europejskich.
  • Przeniesienie wczytywania źródeł RSS na osobny wątek podczas startowania programu.

  I.T.I. 4.7.200

  • Obciążenie wiatrem wg PN – korekta prawidłowego rozpoznawania stref (sprawdzić rozpoznawanie stref w pozostałych modułach obc. wiatrem i śniegiem).
  • Korekta błędów w czcionce w oknie Ustawień programu - brak polskich czcionek.
  • Korekta rozkładu obciążenia wiatrem na dachu na obciążenie pionowe i poziome.

  I.T.I. 4.7 (wydana 10.05.2012)

  Zmiany w wersji

  • Obciążenie wiatrem eg PN-EN – korekta uwzględniania współczynników cdir i cseson.
  • Statyka belki wieloprzęsłowej – korekta współczynnika przy liczeniu momentów przęsłowych dla belki 4- przęsłowej.
  • Obciążenie wiatrem wg PN-EN – zdjęcie blokady na wymiary budynku przy paczeniu parcia poziomego wiatru na ściany.
  • Wiązar jętkowy – zastąpienie szacunkowego wyznaczania momentu bezwładności (liczonego błędnie z ugięcia), szacunkowym wskaźnikiem przekroju krokwii, liczonym z maksymalnego momentu.
  • Dodano we wszystkich modułach obc. wiatrem, śniegiem, oblodzeniem informacji czy wyliczona wartość jest obliczeniowa czy charakterystyczna.
  • Korekta liczenia obciążenia wiatrem wg PN-EN dla ścian wolnostojących i attyk (zdjęcie ograniczeń wymiarowych i korekta w procesie interpolacji liniowej współ. cpe,net).
  • Korekta wyboru stref klimatycznych w module „Obciążenie wiatrem wg. PN-EN”.
  • Korekta wymnażania przez współ. obciążenia obciążeń które mają być charakterystyczne dla obc. wiatrem wg PN-EN.
  • Dodano w raportach obciążenia charakterystycznego wiatrem wg PN-EN.

  I.T.I. 4.6.1630 (wydana 27.04.2011)

  BASIC:

  Zmiany w wersji

  • Program się blokuje po zminimalizowaniu okienka wykresów.
  • Poprawka w bazie danych profili stalowych (SteelProfiles.xml) dla prętów okrągłych.
  • Poprawka dla klas betonu (MaterialsProfiles.xml).
  • Numer wersji programu w belce tytułowej.

  Kalkulator

  • Przy przeliczaniu formatów liczb wprowadzono ograniczenie górne wprowadzanych wartości.
  • Matematyka - Charakterystyki geometryczne 18 podstawowych brył:
  • Brak ograniczeń dla wymiarów prostopadłościanu.
  • Budownictwo - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród
  • Usunięcie zbędnych komunikatów.

  BUDOWNICTWO OGÓLNE:

  Obciążenia - Obciążenia wiatrem wg PN

  • Błędne oznaczenie obciążenia powierzchni.
  • Poprawione ograniczenia.
  • Poprawki do oznaczeń „duże P” i „małe p” oraz jednostek „kN” i „kN/m2”.

  Obciążenia - Obciążenia stałe wg PN

  • Literówka.

  Żelbet - Długość zakotwienia wg PN

  • Długość zakotwienia prętów - tekst opisu.

  Drewno - Dachy jętkowe

  • Zmiana rysunku, wyrównywanie i literówki.

  Drewno - Wyznaczanie sił przekrojowych w krokwiach

  • Zmiana rysunku, zmiana kolorów.

  Żelbet - Schody płytowe

  • Błędne liczenie zbrojenia dla danej klasy stali, błędna klasa stali w raporcie.
  • Poprawiony ciężar objętościowy betonu z 24 na 25 kN/m3.

  KONSTRUKCJA:

  Obciążenia - Obciążenia stałe wg PN-EN

  • Błąd w nazwach obciążeń.

  Inne - Nadproża okienne i drzwiowe

  • Literówka.

  Żelbet - Wysokość użyteczna przekroju wg PN

  • Literówki.

  Grunty - Głębokość zabicia ścianki szczelnej

  • Literówki i układ.
  • Brak tooltipa.

  INSTALACJE:

  Ogrzewanie - Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania

  • Brak raportu.

  Ogrzewanie - Obliczenie mocy i pojemności zasobnika

  • Literówki i niewidoczne fragmenty kontrolek.

  Gaz - Obliczanie kubatury pomieszczeń dla zainstalowanych urządzeń gazowych

  • Błąd w nazewnictwie.
  • Błędne ograniczenie minimalnej kubatury dla urządzeń z grupy B z otwartą komorą spalania – powinno być 8 m3 a jest 6.5 m3.
  • Błędne liczenie minimalnej kubatury dla urządzeń mieszanych z grupy A i B.

  Woda i Kanalizacja - Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN

  • Literówka.

  Woda i Kanalizacja - Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN

  • Przycięte kontrolki.

  I.T.I. 4.6

  Program umożliwia wyświetlanie informacji poprzez kanał RSS o nowościach i promocjach w firmie INTERsoft.

  I.T.I. 4.5 (wydana 11.05.2010)

  Nowe moduły i aktualizacje:

  INSTALACJE:

  Woda i Kanalizacja

  • Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN 12056-2
  • Wyznaczenie zapotrzebowania na wodę dla jednostek osadniczych, osiedli mieszkaniowych, stref przemysłowych, innych obszarów.
  • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN-92/B01706.

  Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych.

  • Wyznaczanie parametrów małych oczyszczalni ścieków: pojemność zbiornika anaerobowego, długość drenażu rozsączającego.
  • Wyznaczanie powierzchni zlewni zredukowanej.
  • Wyznaczanie ilość wód deszczowych.
  • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla kuchni przemysłowych wg PN-EN 1825-2.
  • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla małych zakładów przetwórstwa mięsnego wg PN-EN 1825-2.
  • Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN-EN 858-2.

  Gaz

  • Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
  • Obliczanie kubatury pomieszczeń dla zainstalowanych urządzeń gazowych.

  Ogrzewanie

  • Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania.
  • Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania.
  • Obliczenie mocy i pojemności zasobnika.
  • Przeciętne zużycie wody.

  I.T.I. 4.0 (wydana 31.10.2010)

  Nowe moduły i aktualizacje:

  • Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4
  • Rozkład obciążeń na dachu
  • Obciążenie wiatrem w/g PN-77/B-02011 - aktualizacja o poprawkę Az1 z 2009r.
  • Klasy właściwości mechanicznych śrub według PN-90/B-03200
  • Połączenie nakładkowe ścinane według PN-90/B-03200
  • Połączenie nakładkowe spawane rozciągane osiowo według PN-90/B-03200
  • Klasy ekspozycji według PN-B-03264: 2002
  • Wysokość użyteczna przekroju według PN-B-03264: 2002
  • Ściskanie ze zginaniem według PN-EN 1992-1-1
  • Zginanie jednokierunkowe według PN-EN 1992-1-1
  • Wyznaczanie sił normalnych w krokwiach
  • Dachy jętkowe
  • Grodzice (ścianki szczelne)
  • Głębokość zabicia ścianki szczelnej

  I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

  I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

  I.T.I. 3.0 (wydana 31.10.2008)

  Obciążenia:

  • Obciążenia stałe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
  • Obciążenia stałe według PN-82/B-02001:
  • Obciążenia zmienne według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
  • Obciążenia zmienne według PN-82/B-02003 (obciążenia technologiczne i montażowe):
  • Obciążenia zmienne według PN-82/B-02003 (ciężary objętościowe):
  • Obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1
  • Obciążenie oblodzeniem wg PN-87/B-02013
  • Obciążenie pojazdami wg PN-82/B-02004
  • Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011
  • Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010

  Statyka:

  • Profile złożone - moduł budowlany przeznaczony do ustalania charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych dowolnych złożeń przekroi stalowych lub innych.
  • Belka jednoprzęsłowa – obliczenia statyczne belek wolnopodpartych i zamocowanych.
  • Belka ciągła - obliczenia statyczne belek ciągłych do 4 przęseł.
  • Płyty prostokątne – obliczenia statyczne płyt prostokątnych opartych na trzech lub czterech krawędziach.
  • Płyty okrągłe – obliczenia statyczne płyt okrągłych – 15 schematów.
  • Stateczność prętów – współczynniki wyboczenia i siły krytyczne.
  • Łuki paraboliczne-obliczenia statyczne wolnopodpartych i zamocowanych łuków parabolicznych.
  • Cięgna – obliczenia charakterystyk i sił dla cięgna wiotkiego dwustronnie kotwionego.
  • Rama prostokątna (12 schematów)
  • Długości wyboczeniowe słupa o skokowo zmiennej sztywności (2 schematy)

  Stal:

  • Tablice profili stalowych.
  • Ściskanie osiowe według PN-90/B-03200.
  • Rozciąganie osiowe według PN-90/B-03200.
  • Zginanie według PN-90/B-03200.
  • Zginanie dwukierunkowe ze ściskaniem według PN-90/B-03200.
  • Zginanie dwukierunkowe z rozciąganiem według PN-90/B-03200
  • Typy i oznaczenia spoin wg PN-EN 29692
  • Śruby, nity i akcesoria
  • Blachy trapezowe
  • Długość wyboczeniowa słupów stalowych

  Żelbet:

  • Powierzchnia zbrojenia – rozkład zbrojenia w płytach.
  • Stropy gęsto żebrowe – charakterystyki stropów Teriva.
  • Długość haków według PN-B-03264: 2002.
  • Długość zakotwienia według PN-B-03264: 2002.
  • Rozkład zbrojenia w belce według PN-B-03264: 2002.
  • Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03264: 2002 – wymiarowanie słupów.
  • Zginanie według PN-B-03264: 2002 – wymiarowanie belek.
  • Rysy prostopadłe według PN-B-03264: 2002 – stan graniczny użytkowania dla belek.
  • Długość obliczeniowa słupa według PN-B-03264: 2002.
  • Ugięcia stropu płytowo-słupowego; Metoda CEB – ugięcia płyt krzyżowo zbrojonych.
  • Schody płytowe.
  • Efektywna szerokość półki w przekrojach teowych

  Drewno:

  • Tarcica iglasta według PN-75/D-96000.
  • Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03150: 2000 – wymiarowanie słupów.
  • Zginanie z siłą osiową według PN-B-03150: 2000 – wymiarowanie belek.
  • Dźwigary dwutrapezowe według PN-B-03150: 2000.
  • Dźwigary jednotrapezowe według PN-B-03150: 2000.
  • Belki złożone z zastosowaniem łączników mech. według PN-B-03150: 2000

  Grunty:

  • Parametry gruntów według PN-81/B-03020.
  • Współczynniki Winklera dla fundamentów.
  • Współczynniki Winklera dla różnych materiałów.
  • Naprężenia maksymalne pod fundamentem z uwzględnieniem odrywania.
  • Nośność gruntu jednorodnego pod stopą fundamentową wg PN-81/B-03020.
  • Nośność gruntu jednorodnego pod ławą fundamentową wg PN-81/B-03020.

  Matematyka:

  • Równania – rozwiązywanie układów równań do 5 niewiadomych.
  • Wielomiany – znajdowanie pierwiastków wielomianów.
  • Macierze – operacje na macierzach.
  • Figury – charakterystyki geometryczne 32 figur płaskich.
  • Bryły – pola i objętości 18 brył.
  • Statystyka - moduł matematyczny do obliczeń statystycznych
  • Transformacja układu współrzędnych
  • Wzory matematyczne
  • Wykresy funkcji
  • Kalkulator
  • Obliczanie całki oznaczonej z funkcji w zadanym przedziale

  Inne:

  • Parametry materiałów budowlanych - stal profilowa i zbrojeniowa, beton, drewno.
  • Przenikanie ciepła – obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.
  • Pochylenia połaci dachowych według PN-89/B-02361.
  • Przeliczanie jednostek
  • Geometria schodów
  • Obliczanie rat kredytowych
  • Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie wg PN-B-03002: 2007
  • Parametry elementów murowych drobnowymiarowych
  • Nadproża okienne i drzwiowe
  • Właściwości mechaniczne materiałów

  dodatkowe możliwości

  Obciążenia:

  • Indywidualne konfigurowanie menu i pasków narzędziowych.
  • Możliwość otwierania części modułów w skalowalnym oknie dialogowym z możliwością jego powiększenia na cały ekran.
  • Tematy kolorystyczne.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<