Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

I.T.I.

WSPARCIE TECHNICZNE DLA PROGRAMU

INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE - podręczny kalkulator dla inżynierów, to podręczne kompendium wiedzy, zawierające narzędzia niezbędne w pracy inżyniera, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej oraz branży instalatorskiej. Program zaprojektowany został jako zestaw mniejszych i większych modułów podzielonych na grupy tematyczne w trzech kategoriach Budownictwo ogólne, Konstrukcje i Instalacje. Wyjątkowość programu polega również na tym że posiada całkowicie bezpłatny moduł BASIC, zawierający kilka użytecznych narzędzi obliczeniowych.

Pomoc do aktualnej wersji programu
I.T.I.:
Inne pliki do programu:
Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.5

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.5

rozmiar: 8,9 MB; wersja: 4.5; data: 05.2010

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.0

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 4.0

rozmiar: 8,4 MB; wersja: 4.0; data: 11.2009

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 3.0

Podręcznik użytkownika INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 3.0

rozmiar: 7,4 MB; wersja: 3.0; data: 05.2009

Licencje:
Warunki licencyjne do programu I.T.I.

Warunki licencyjne do programu I.T.I.

rozmiar: 306 KB; data: 08.12.2016

Wymagania systemowe:
 • Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon II (zalecany min. Intel Core i5)
 • 3 GB pamięci operacyjnej (zalecane min. 12 GB i system 64-bit)
 • 2 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD)
 • karta graficzna kompatybilna z DirectX 9.0c 1GB RAM
 • system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 SP1 (zalecany Windows 10 64-bit)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU I.T.I.

I.T.I. 5.0.6751 (wydana 26.06.2018)

 • Modyfikacje
 • Budownictwo Ogólne -> Żelbet -> Schody płytowe – korekta schematu wyświetlania na zakładce Statyka, po wyborze wartości Obciążenie w kontrolce Rodzaj.
 • Konstrukcje -> Obciążenia -> Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1 – korekta pracy kontrolki określającej wysokość nad poziomem morza na zakładce Strefa Obciążenia w części Dane.
 • Konstrukcje -> Żelbet -> Ściskanie ze zginaniem wg PN-EN 1992-1-1 – zwiększenie wartości maksymalnej, którą może wprowadzić użytkownik dla kontrolek oznaczonych symbolami: b, h, M.
 • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – korekta wyświetlania wartości obciążenia na krawędzi w części rezultaty, na wartość przeciwną w stosunku do poprzedniej wersji dla wiat jednospadowych.
 • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011+aktualizacja AZ1 z 2009r – poprawiono przy zmianie kierunku wiatru strefy obciążenia wiatrem w części dane dla dachu jednospadowego.
 • Konstrukcje ->Obciążenia ->Obciążenia użytkowe – Korekta jednostek dla obciążenia poziomego ścian ograniczających i ścianek działowych spełniających funkcję barier.
 • Budownictwo Ogólne -> Obciążenia -> Obciążenia stałe wg PN-82/B-02011 – korekta wyświetlania nowego okna.
 • Modyfikacja systemu automatycznych aktualizacji.

I.T.I. 5.0.6530 (wydana 23.11.2017)

 • Modyfikacje
 • Modyfikacja i korekta mechanizmu pozwalającego na samodzielne budowanie pasków użytkownika.
 • Poprawka generowania raportów w module Obliczenie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg. PN-EN 858-2 dla separatorów koleascencyjnych.

I.T.I. 5.0 (wydana 15.03.2017)

I.T.I-BASIC 5.0, I.T.I.-BUDOWNICTWO OGÓLNE 5.0, I.T.I-KONSTRUKCJA 5.0

 • Nowa funkcjonalność
 • Gruntowne odświeżenia całego interfejsu aplikacji.
 • Umożliwienie skalowania okna aplikacji.
 • Wsparcie dla ustawień systemu z wyższym DPI.

I.T.I.-INSTALACJE 2.0

 • Nowa funkcjonalność
 • Gruntowne odświeżenia całego interfejsu aplikacji.
 • Umożliwienie skalowania okna aplikacji.
 • Wsparcie dla ustawień systemu z wyższym DPI.

Dodano moduły:

Dział Woda

 • Przeciętne zużycie wody wg rozporządzenie MI z dnia 14.01.2002 r.
 • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN 92/B01706
 • Obliczenia zapotrzebowania na wodę
 • Dobór rurociągu wodociągowego

Dział Kanalizacja

 • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN 10256-2
 • Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych.
 • Wyznaczanie małych oczyszczalni ścieków: pojemność zbiornika anaerobowego, długość drenażu rozsączającego
 • Wyznaczanie powierzchni zlewni zredukowanej.
 • Wyznaczanie ilości wód deszczowych.
 • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla kuchni przemysłowch wg PN-EN 1825-2.
 • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla małych zakładów przetwórstwa mięsnego wg PN-EN 1825-2.
 • Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN-EN 858-2.
 • Dobór rurociągu kanalizacyjnego.
 • Wyzaczanie przepływów przez kanały otwarte.
 • Obliczanie pojemności zbiornika retencyjnego przepływowego.

Dział Gaz

 • Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
 • Obliczanie kubatury pomieszczenia dla zainstalowanych urządzeń gazowych.

Dział Ogrzewanie

 • Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania
 • Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania
 • Obliczenia mocy i pojemności zbiornika
 • Pojemność zamkniętego naczynia wzbiorczego
 • Dobór mocy nagrzewnicy
 • Pojemność zasobnika wody grzewczej

Dział Wentylacja

 • Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie stężenia zanieczyszczenia gazowego.
 • Strumień objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków wilgoci.
 • Obliczanie wentylacji garaży.
 • Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków/strat ciepła.
 • Dobór średnic kanałów wentylacyjnych.
 • Bilans powietrza wentylacyjnego.
 • Obliczanie strumienia powietrza wentylacyjnego przez okap wg VDI 2025.

Dział Klimatyzacja

 • Dobór średnic rurociągów wody lodowej.
 • Dobór mocy chłodnicy.

I.T.I. 4.8.5 (wydana 19.02.2013)

 • Dodano zapis i odczyt projektów.

I.T.I. 4.7.300 (wydana 15.11.2012)

 • Korekta szybkości otwierania formularzy aplikacji.
 • Zmiana sposobu zapisywania raportów z aplikacji (w html i rtf bez Cristal Reports).
 • Korekta typoszeregu rur miedzianych dla instalacji grzewczych, literówek, formatowania i odświeżania w module ogrzewania.
 • Korekta tworzenia raportów i obsługi komunikatów z obliczeń.
 • Tablica profili stalowych – dodanie ciężarów blach i płaskowników.
 • Obciążenia stałe – korekta ciężaru blachy.
 • Grunty – korekta opisu współczynnika korekcyjnego.
 • Tablice profili stalowych – korekta jednostek w parametrze wymiaru półki ceownika.
 • Aktualizacja parametrów klas drewna wg najnowszych norm.
 • Wytrzymałość charakterystyczna muru – aktualizacja klasy zaprawy fm.
 • Obciążenie wiatrem – aktualizacja doboru współczynnika ekspozycji dla ścian i tablic.
 • Korekta wartości zużycia wody dla Przychodni lekarskich i Ośrodków zdrowia.

I.T.I. 4.7.300 (wydana 15.11.2012)

Zmiany w wersji

 • Obciążenie użytkowe wg PN – korekta jednostek i oznaczeń dla tabeli współczynników części długotrwałej obciążenia zmiennego.
 • Obciążenie wiatrem wg EN - korekta ograniczeń przy liczeniu obciążenia wiatrem dla tablic.
 • Korekta działania modułu do liczenia zarysowania w belkach prostokątnych i teowych w ITI – Konstrukcje.
 • Korekta nazewnictwa klas betonu w modułach wg norm polskich i europejskich.
 • Przeniesienie wczytywania źródeł RSS na osobny wątek podczas startowania programu.

I.T.I. 4.7.200

 • Obciążenie wiatrem wg PN – korekta prawidłowego rozpoznawania stref (sprawdzić rozpoznawanie stref w pozostałych modułach obc. wiatrem i śniegiem).
 • Korekta błędów w czcionce w oknie Ustawień programu - brak polskich czcionek.
 • Korekta rozkładu obciążenia wiatrem na dachu na obciążenie pionowe i poziome.

I.T.I. 4.7 (wydana 10.05.2012)

Zmiany w wersji

 • Obciążenie wiatrem eg PN-EN – korekta uwzględniania współczynników cdir i cseson.
 • Statyka belki wieloprzęsłowej – korekta współczynnika przy liczeniu momentów przęsłowych dla belki 4- przęsłowej.
 • Obciążenie wiatrem wg PN-EN – zdjęcie blokady na wymiary budynku przy paczeniu parcia poziomego wiatru na ściany.
 • Wiązar jętkowy – zastąpienie szacunkowego wyznaczania momentu bezwładności (liczonego błędnie z ugięcia), szacunkowym wskaźnikiem przekroju krokwii, liczonym z maksymalnego momentu.
 • Dodano we wszystkich modułach obc. wiatrem, śniegiem, oblodzeniem informacji czy wyliczona wartość jest obliczeniowa czy charakterystyczna.
 • Korekta liczenia obciążenia wiatrem wg PN-EN dla ścian wolnostojących i attyk (zdjęcie ograniczeń wymiarowych i korekta w procesie interpolacji liniowej współ. cpe,net).
 • Korekta wyboru stref klimatycznych w module „Obciążenie wiatrem wg. PN-EN”.
 • Korekta wymnażania przez współ. obciążenia obciążeń które mają być charakterystyczne dla obc. wiatrem wg PN-EN.
 • Dodano w raportach obciążenia charakterystycznego wiatrem wg PN-EN.

I.T.I. 4.6.1630 (wydana 27.04.2011)

BASIC:

Zmiany w wersji

 • Program się blokuje po zminimalizowaniu okienka wykresów.
 • Poprawka w bazie danych profili stalowych (SteelProfiles.xml) dla prętów okrągłych.
 • Poprawka dla klas betonu (MaterialsProfiles.xml).
 • Numer wersji programu w belce tytułowej.

Kalkulator

 • Przy przeliczaniu formatów liczb wprowadzono ograniczenie górne wprowadzanych wartości.
 • Matematyka - Charakterystyki geometryczne 18 podstawowych brył:
 • Brak ograniczeń dla wymiarów prostopadłościanu.
 • Budownictwo - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród
 • Usunięcie zbędnych komunikatów.

BUDOWNICTWO OGÓLNE:

Obciążenia - Obciążenia wiatrem wg PN

 • Błędne oznaczenie obciążenia powierzchni.
 • Poprawione ograniczenia.
 • Poprawki do oznaczeń „duże P” i „małe p” oraz jednostek „kN” i „kN/m2”.

Obciążenia - Obciążenia stałe wg PN

 • Literówka.

Żelbet - Długość zakotwienia wg PN

 • Długość zakotwienia prętów - tekst opisu.

Drewno - Dachy jętkowe

 • Zmiana rysunku, wyrównywanie i literówki.

Drewno - Wyznaczanie sił przekrojowych w krokwiach

 • Zmiana rysunku, zmiana kolorów.

Żelbet - Schody płytowe

 • Błędne liczenie zbrojenia dla danej klasy stali, błędna klasa stali w raporcie.
 • Poprawiony ciężar objętościowy betonu z 24 na 25 kN/m3.

KONSTRUKCJA:

Obciążenia - Obciążenia stałe wg PN-EN

 • Błąd w nazwach obciążeń.

Inne - Nadproża okienne i drzwiowe

 • Literówka.

Żelbet - Wysokość użyteczna przekroju wg PN

 • Literówki.

Grunty - Głębokość zabicia ścianki szczelnej

 • Literówki i układ.
 • Brak tooltipa.

INSTALACJE:

Ogrzewanie - Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania

 • Brak raportu.

Ogrzewanie - Obliczenie mocy i pojemności zasobnika

 • Literówki i niewidoczne fragmenty kontrolek.

Gaz - Obliczanie kubatury pomieszczeń dla zainstalowanych urządzeń gazowych

 • Błąd w nazewnictwie.
 • Błędne ograniczenie minimalnej kubatury dla urządzeń z grupy B z otwartą komorą spalania – powinno być 8 m3 a jest 6.5 m3.
 • Błędne liczenie minimalnej kubatury dla urządzeń mieszanych z grupy A i B.

Woda i Kanalizacja - Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN

 • Literówka.

Woda i Kanalizacja - Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN

 • Przycięte kontrolki.

I.T.I. 4.6

Program umożliwia wyświetlanie informacji poprzez kanał RSS o nowościach i promocjach w firmie INTERsoft.

I.T.I. 4.5 (wydana 11.05.2010)

Nowe moduły i aktualizacje:

INSTALACJE:

Woda i Kanalizacja

 • Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN 12056-2
 • Wyznaczenie zapotrzebowania na wodę dla jednostek osadniczych, osiedli mieszkaniowych, stref przemysłowych, innych obszarów.
 • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN-92/B01706.

Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych.

 • Wyznaczanie parametrów małych oczyszczalni ścieków: pojemność zbiornika anaerobowego, długość drenażu rozsączającego.
 • Wyznaczanie powierzchni zlewni zredukowanej.
 • Wyznaczanie ilość wód deszczowych.
 • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla kuchni przemysłowych wg PN-EN 1825-2.
 • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla małych zakładów przetwórstwa mięsnego wg PN-EN 1825-2.
 • Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN-EN 858-2.

Gaz

 • Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
 • Obliczanie kubatury pomieszczeń dla zainstalowanych urządzeń gazowych.

Ogrzewanie

 • Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania.
 • Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania.
 • Obliczenie mocy i pojemności zasobnika.
 • Przeciętne zużycie wody.

I.T.I. 4.0 (wydana 31.10.2010)

Nowe moduły i aktualizacje:

 • Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4
 • Rozkład obciążeń na dachu
 • Obciążenie wiatrem w/g PN-77/B-02011 - aktualizacja o poprawkę Az1 z 2009r.
 • Klasy właściwości mechanicznych śrub według PN-90/B-03200
 • Połączenie nakładkowe ścinane według PN-90/B-03200
 • Połączenie nakładkowe spawane rozciągane osiowo według PN-90/B-03200
 • Klasy ekspozycji według PN-B-03264: 2002
 • Wysokość użyteczna przekroju według PN-B-03264: 2002
 • Ściskanie ze zginaniem według PN-EN 1992-1-1
 • Zginanie jednokierunkowe według PN-EN 1992-1-1
 • Wyznaczanie sił normalnych w krokwiach
 • Dachy jętkowe
 • Grodzice (ścianki szczelne)
 • Głębokość zabicia ścianki szczelnej

I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

I.T.I. 3.0 (wydana 31.10.2008)

Obciążenia:

 • Obciążenia stałe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
 • Obciążenia stałe według PN-82/B-02001:
 • Obciążenia zmienne według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
 • Obciążenia zmienne według PN-82/B-02003 (obciążenia technologiczne i montażowe):
 • Obciążenia zmienne według PN-82/B-02003 (ciężary objętościowe):
 • Obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1
 • Obciążenie oblodzeniem wg PN-87/B-02013
 • Obciążenie pojazdami wg PN-82/B-02004
 • Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011
 • Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010

Statyka:

 • Profile złożone - moduł budowlany przeznaczony do ustalania charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych dowolnych złożeń przekroi stalowych lub innych.
 • Belka jednoprzęsłowa – obliczenia statyczne belek wolnopodpartych i zamocowanych.
 • Belka ciągła - obliczenia statyczne belek ciągłych do 4 przęseł.
 • Płyty prostokątne – obliczenia statyczne płyt prostokątnych opartych na trzech lub czterech krawędziach.
 • Płyty okrągłe – obliczenia statyczne płyt okrągłych – 15 schematów.
 • Stateczność prętów – współczynniki wyboczenia i siły krytyczne.
 • Łuki paraboliczne-obliczenia statyczne wolnopodpartych i zamocowanych łuków parabolicznych.
 • Cięgna – obliczenia charakterystyk i sił dla cięgna wiotkiego dwustronnie kotwionego.
 • Rama prostokątna (12 schematów)
 • Długości wyboczeniowe słupa o skokowo zmiennej sztywności (2 schematy)

Stal:

 • Tablice profili stalowych.
 • Ściskanie osiowe według PN-90/B-03200.
 • Rozciąganie osiowe według PN-90/B-03200.
 • Zginanie według PN-90/B-03200.
 • Zginanie dwukierunkowe ze ściskaniem według PN-90/B-03200.
 • Zginanie dwukierunkowe z rozciąganiem według PN-90/B-03200
 • Typy i oznaczenia spoin wg PN-EN 29692
 • Śruby, nity i akcesoria
 • Blachy trapezowe
 • Długość wyboczeniowa słupów stalowych

Żelbet:

 • Powierzchnia zbrojenia – rozkład zbrojenia w płytach.
 • Stropy gęsto żebrowe – charakterystyki stropów Teriva.
 • Długość haków według PN-B-03264: 2002.
 • Długość zakotwienia według PN-B-03264: 2002.
 • Rozkład zbrojenia w belce według PN-B-03264: 2002.
 • Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03264: 2002 – wymiarowanie słupów.
 • Zginanie według PN-B-03264: 2002 – wymiarowanie belek.
 • Rysy prostopadłe według PN-B-03264: 2002 – stan graniczny użytkowania dla belek.
 • Długość obliczeniowa słupa według PN-B-03264: 2002.
 • Ugięcia stropu płytowo-słupowego; Metoda CEB – ugięcia płyt krzyżowo zbrojonych.
 • Schody płytowe.
 • Efektywna szerokość półki w przekrojach teowych

Drewno:

 • Tarcica iglasta według PN-75/D-96000.
 • Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03150: 2000 – wymiarowanie słupów.
 • Zginanie z siłą osiową według PN-B-03150: 2000 – wymiarowanie belek.
 • Dźwigary dwutrapezowe według PN-B-03150: 2000.
 • Dźwigary jednotrapezowe według PN-B-03150: 2000.
 • Belki złożone z zastosowaniem łączników mech. według PN-B-03150: 2000

Grunty:

 • Parametry gruntów według PN-81/B-03020.
 • Współczynniki Winklera dla fundamentów.
 • Współczynniki Winklera dla różnych materiałów.
 • Naprężenia maksymalne pod fundamentem z uwzględnieniem odrywania.
 • Nośność gruntu jednorodnego pod stopą fundamentową wg PN-81/B-03020.
 • Nośność gruntu jednorodnego pod ławą fundamentową wg PN-81/B-03020.

Matematyka:

 • Równania – rozwiązywanie układów równań do 5 niewiadomych.
 • Wielomiany – znajdowanie pierwiastków wielomianów.
 • Macierze – operacje na macierzach.
 • Figury – charakterystyki geometryczne 32 figur płaskich.
 • Bryły – pola i objętości 18 brył.
 • Statystyka - moduł matematyczny do obliczeń statystycznych
 • Transformacja układu współrzędnych
 • Wzory matematyczne
 • Wykresy funkcji
 • Kalkulator
 • Obliczanie całki oznaczonej z funkcji w zadanym przedziale

Inne:

 • Parametry materiałów budowlanych - stal profilowa i zbrojeniowa, beton, drewno.
 • Przenikanie ciepła – obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.
 • Pochylenia połaci dachowych według PN-89/B-02361.
 • Przeliczanie jednostek
 • Geometria schodów
 • Obliczanie rat kredytowych
 • Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie wg PN-B-03002: 2007
 • Parametry elementów murowych drobnowymiarowych
 • Nadproża okienne i drzwiowe
 • Właściwości mechaniczne materiałów

dodatkowe możliwości

Obciążenia:

 • Indywidualne konfigurowanie menu i pasków narzędziowych.
 • Możliwość otwierania części modułów w skalowalnym oknie dialogowym z możliwością jego powiększenia na cały ekran.
 • Tematy kolorystyczne.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<