Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCon 17

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ - TRYB PROJEKTOWY W 3D, WIZUALIZACJA ARCHITEKTONICZNA
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCon 17
Opis|Możliwości|Poprzednie wersje|

Funkcje programu ArCon 15

Wersja 15 programu ArCon, posiada wszystkie opcje wersji ArCon 13, a dodatkowo rozszerzona jest o następujące możliwości:

 

W trybie konstrukcji:

 • Kolorystyczne schematy funkcjonalne pomieszczeń o zdefiniowanej funkcji czy nazwie można przypisać kolor lub kreskowanie, które pojawi się na rzucie w chwili utworzenia pomieszczenia. Grypy funkcji i kolorystykę dla pomieszczeń (także nazwy pomieszczeń) można definiować samodzielnie w zależności od rodzaju projektowanego budynku np. inne kolory przypisane będą do pomieszczeń w domu jednorodzinnym a inne w projekcie przedszkola, czy szkoły.
 • Automatyzacja przesuwania fragmentów kondygnacji: można przesunąć kilka elementów naraz zarówno na jednej jak i np. na wszystkich kondygnacjach na raz.
 • Możliwość definiowania parametrów nowego projektu: ustawień siatki, widoku Normalnego lub Layaut, włączanie prezentacji architektonicznej itp. Ustawienia mogą być przejęte wyłącznie do właśnie otwieranego projektu lub do wszystkich nowo tworzonych plików.
 • Automatycznie tworzona płyta fundamentowa: najniższa kondygnacja budynku może zostać zdefiniowana jako płyta fundamentowa, tworząc tym monolityczną płytę np. w kształcie kondygnacji.
 • Wykop pod budowę: definicja terenu pierwotnego, kształtu wykopu i ścianek skarpy oraz informacja o powierzchni podbudowy (wielkości urobku z wykopu, warstwy nasypowej itp.).
 • Przekroje schodkowe: wprowadzane przekroje pionowe mogą być teraz łamane w jednym lub kilku miejscach tworząc przekrój w kilku płaszczyznach ciętego budynku.
 • We wszystkich facjatkach możliwość wycięcia okapu dachu przed ścianą.

W trybie projektowania:

 • Trójwymiarowy widok budynku, po renderingu lub przed można zmodyfikować poprzez wtyczki programu Photoshop umożliwiające uatrakcyjnienie tworzonej wizualizacji. Wtyczki (pliki .8bf) można ściągać z internetu i po wprowadzeniu do programu uzyskiwać widoki np. rysowanego kreską budynku lub wizualizacji monochromatycznej lub dowolnego innego efektu zależnego od ściągniętego PlugIn.
 • Powiększona biblioteka programu do: ponad 13.000 obiektów; ponad 12.000 tekstur.
 • Nowy o2c Convertera pozwalający na odczyt i zapis obiektów w formacie e3D i wprowadzenia ich do programu ArCon.

Dodatkowe Makra:

 • Ogrody zimowe (okrojona wersja programu): program do projektowania dobudowywanych do budynku ogrodów zimowych. Zdefiniowanie szklane bryły są zapisywane w obiektach programu ArCon.
 • Projektant dekoracji: do zaznaczonego pomieszczenia wprowadzane są ozdobne listwy podłogowe lub sufitowe, rozety i gzymsy sufitowe.
 • Funkcje dodatkowe: makro pozwalające na: automatyczne tworzenie terenu z zaimportowanego pliku ASCII; wczytywanie i definicję wielkości i położenia podkładu w formie obrazu rastrowego; wprowadzenie na rzut większej ilości obiektów 3D po zadanej ścieżce; czy dostawanie kształtu okna o rozszerzonej konstrukcji do dachu (definicja tego samego kąta).

 

Funkcje programu ArCon 13

Wersja 13 programu ArCon, posiada wszystkie opcje wersji ArCon 9, a dodatkowo rozszerzona jest o następujące możliwości:

 • Zmiany interfejsu do wyboru trzy rodzaje ikon (klasyczne, nowe małe i nowe duże).

W trybie konstrukcji:

 • Widoczność siatki: ArCon 13 posiada w oknie dialogowym Ustawienia siatki nowe pole „Pokaż siatkę w nowym projekcie”.
 • Obracanie obiektów 3D w trybie konstrukcji wokół osi Z. Obrót odbywa się albo względem punktu środkowego obiektu lub wokół dowolnego punktu.

W trybie projektowania:

 • Powiększona biblioteka obiektów 3D do ponad 10.000 obiektów, ponad 4.500 tekstur.
 • Przenoszenie właściwości tekstur (wymiary, obrót, pozycja) za pomocą pipety tekstur/materiałów.

Dodatkowe Makra:

 • Makro Projektant powierzchni: edycja tekstury na ścianie, analogiczna do makra Projektant płytek, ale z dostępem do pełnej biblioteki tekstur programu. Na zdefiniowaną powierzchnie narysowaną na: ścianie, podłodze lub suficie można zadać dowolną teksturę wybraną z ponad 4.500 biblioteki.
 • Makro Rozszerzona konstrukcja dachu: umożliwiające stworzenie pełnego projektu więźby dachowej wraz ze zwymiarowanymi i opisanymi widokami: rzutu i przekroju oraz wydrukiem wszystkich elementów więźby. Obrys dachu z ustawieniami połaci i okapów przejmowany jest z programu ArCon i na nowo rozkładane są elementy więźby, które po rozłożeniu można dowolnie modyfikować.
 • Makro Projektant rynien: Makro wprowadzające rynny spustowe o definiowanej średnicy i automatycznym wykryciu okapu i rynny dachowej.
 • Makro Projektant szaf: szybkie tworzenie regałów lub szafek z drzwiczkami. Poprzez zadanie wymiarów i rodzaju (regał, szafka, szafka z półkami otwartymi, itp.) definiowany jest nowy mebel, który może być przeniesiony do standardowej biblioteki programu.
 • Zapisywanie ustawień: marko pozwalające na zapis wszystkich plików ustawień (.ini), pomagające w przenoszeniu i przeinstalowywaniu programu.

 

NOWE FUNKCJE PROGRAMU ARCON 9

Wersja 9 programu ArCon, posiada wszystkie opcje wersji ArCon 7, a dodatkowo rozszerzona jest o następujące możliwości:

W trybie konstrukcji:

 • Rozbudowana opcja prezentacji architektonicznej definiowana dla rzutu i przekroju, także dla dachów.
 • Numeryczne przesuwanie elementów konstrukcyjnych.
 • Konstruowanie ścian:
  • Możliwość tworzenia ścian warstwowych.
  • Rozszerzona opcja rysowania „Kształtu ściany”.
  • Definiowanie docięcia ściany do wskazanego dachu lub schodów.
  • Definiowanie grubości i rodzaju linii obrys ściany.
  • Edycja ścian rozwinięta o modyfikację połączeń ścian i kierunku wprowadzenia ściany
 • Okna i drzwi:
  • Definiowanie połączenia okna i drzwi ze ścianą w Makro okien i Makro Drzwi.
 • We wszystkich konstrukcjach schodów można wprowadzić własne wzory balustrad
 • Kominy rozszerzone o nowe typy i możliwość dodawania własnych symboli.
 • Nowe wymiarowanie szeregowe.

W trybie projektowy:

 • Import / eksport obiektów do formatu 3DS
 • Eksport projektu do formatu 3DS
 • Nowy modeler obiektów 3D, powiązany z biblioteką obiektów, tekstur i materiałów z programu.
 • Eksport projektu do programu ArCon Render Studio.
 • Eksport projektu do pliku uruchamialnego, który można obejrzeć bez konieczności posiadania programu ArCon.

Dodatkowe Makra:

 • Wprowadzanie wykuszy.
 • Modyfikacje kształtu dachu.
 • Usuwanie linii pomocniczych.
 • Zmiana kształtu wprowadzonych stropów.
 • Definicja wysokości zakończenia komina ponad dachem.
 • Tworzenie własnych typów kominów.
 • Rozszerzony asystent terenu, możliwość sczytania danych z plików tekstowych (ASC, XYZ i TXT) i wprowadzania poziomic.
 • PackNGo, makro do przenoszenia projektu wraz z obiektami i teksturami na inny komputer.

 

NOWE FUNKACJE PROGRAMU ARCON 7

Wersja 7 programu ArCon, posiada wszystkie opcje wersji ArCon+ 6.0, a dodatkowo rozszerzona jest o następujące możliwości:

W trybie konstrukcyjny :

 • Konstruowanie ścian
  • modelowanie kształtu ścian: możliwość rysowania dowolnej geometrii obrysu ścian, w narzędziu znanym już z opcji Podest lub płyta. Dostępne są elementy pomocnicze: linie, koła, elipsy; oraz różne formy konturów: prostokątny, okrągły, zaokrąglony. Narysowane kontury ściany można zapisać w katalogu i wykorzystać przy dalszym projektowaniu;
  • możliwość wprowadzania ścian na rzucie splajnu: rozszerzona funkcja wprowadzania ścian łukowych, z zadaną wielkością;
  • możliwość wprowadzenia drzwi i okien w ściany łukowe: dzięki nowym funkcją program wprowadza elementy stolarki w ściany łukowe nie zważając na ich podział prostymi odcinkami.
 • Nowe linie pomocnicze: okręgi, łuki i elipsy, prostokąty.
 • Tworzenie tarasów i balkonów: poprzez zadanie prostokątnego lub wielokątnego obrysu można stworzyć dowolny balkon, który po wykryciu braku ściany, wprowadza element barierki lub murku. Opcja oblicza także pole zadanej powierzchni i umożliwia wprowadzenie jej na dowolnej wysokości.
 • Wprowadzanie okien i drzwi:
  • nowe możliwości Makra Okna: nowa wersja programu dysponuje zintegrowanym projektantem okien, w którym można projektować konstrukcje okien z indywidualnymi parametrami;
  • definiowanie drzwi za pomocą funkcji Makro Drzwi: podobnie jak okna, można w ArCon+ 2004 dowolnie kształtować drzwi. Można także definiować drzwi wahadłowe, składane i przesuwne wraz z ich zastępczymi symbolami 2D. Drzwi mogą posiadać dowolne otwory i wypełnienia;
  • definiowanie kierunku otwarcia dla drzwi i okien. Określanie kierunku otwarcia skrzydła zostało uproszczone, poprzez jedno klikniecie myszką podczas wprowadzania okna lub drzwi;
  • definiowanie alternatywnych symboli dla okien i drzwi: dla drzwi i okien stworzonych za pomocą projektanta istnieją bogate możliwości prezentacji architektonicznych w rzucie;
  • rozszerzenie projektanta okien i drzwi: dla indywidualnych konstrukcji okien i drzwi można zastosować dodatkowe obiekty, takie jak: okiennice, żaluzje, rolety. Przy umiejscawianiu okien/drzwi na rzucie poziomym, można przypisać dla elementu odpowiednio wybrany obiekt 3D.
 • Zapisywanie projektów w formacie HTML: za pomocą nowej funkcji można publikować dokument ArCon bezpośrednio na stronie internetowej. Program automatycznie zapisuje elewacje, perspektywę i trójwymiarowy model projektu (w formacie o2c) umożliwiając ciekawą prezentacje własnych projektów.
 • Wprowadzanie słupów różnych typów i przekrojów: dowolne obiekty ArCon (.aco) można wczytać jako słupy i umiejscowić za pomocą zwykłych funkcji programu.
 • Rozwinięta funkcja teksturowania w opcjach: Dach, Makro Okno i Drzwi, Facjatki dachowe, Schody, teksturę można dowolnie skalować, przesuwać i obracać.
 • Rozszerzone możliwości definiowania dachu kolebkowego: dodana została możliwość zadania promienia i zróżnicowania wysokości ścian kolebkowych obu stron dachu;
 • Dla dachów dowolnych nowe „okrągłe połacie”: funkcja ta umożliwia automatyczne wygięcie różnych kształtów dachu w konstrukcję dachu łukowego na dowolnych rzutach poziomych i z różnymi wysokościami okapu.
 • Obiekty trójwymiarowe:
 • Rysowanie dowolnych tabelek w zintegrowanym module.
 • Wprowadzanie dowolnie definiowanych barierek: stworzona opcja pozwala na pełną edycję elementu barierki, także wprowadzonych z opcją schodów.
 • Opcje: wycinania, kopiowania (Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V), wstawianie dla określonych obiektów. Dodatkowo możliwość kopiowania część projektu między dwoma otwartymi projektami.
 • Przypisanie funkcji ESC do prawego klawisza myszy.

W trybie projektowym:

 • Wyłączanie \ wyłącznie obiektów wyposażenia w widoku perspektywicznym: tak jak w trybie konstrukcji istnieje możliwość wygaszania obiektów, tak teraz także, w trybie projektowania program pozwala na prezentacje samej bryły budynku.
 • Eksport projektu do programu Render Studio.
 • Zapisywanie obiektów i projektów jako pliki o2c.
 • Dodatkowy moduł do tworzenia własnych trójwymiarowych elementów, pozwala na powiększanie biblioteki o nowe elementy.

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI PROGRAMU ARCON 6 OMEGA

Tryb konstrukcyjny:

 • Rysowanie dowolnie skomplikowanych rzutów za pomocą: siatki, linii pomocniczych, linijki i zapisu numerycznego (klawiatury).
 • Planowanie i konstruowanie dowolnej ilości kondygnacji włącznie z piwnicą i poddaszem dla wielu budynków na różnych poziomach.
 • Tworzenie budynków za pomocą elementów konstrukcyjnych: ścian, okien, drzwi, słupów kominów, schodów, dachów, itp. Prezentacja alternatywna elementów.
 • Narzędzia do szybszego konstruowania budynku i terenu:
  • asystent rzutu / asystent projektu: do tworzenia standardowych rzutów projektów z oferowanej bazy danych
  • tryb projektowania pomieszczeń: generowanie rzutów poprzez definicję poszczególnych pomieszczeń (np. prostokątnych, L- kształtnych, T- kształtnych, trapezowych, wielokątnych), które można zestawiać za pomocą techniki 'ciągnij i upuść' i sadowienia. Ściany tworzone są automatycznie. Późniejsza zmiana zestawów pomieszczeń jest również częścią tego trybu.
  • asystent terenu: można wybierać różne gotowe modele terenu i dokonać ich zmiany.
 • Edycja budynków: ładowanie obiektów z innych projektów, przesuwanie, obracanie o dowolny lub wyznaczony kąt i odbicie lustrzane budynku. Ta funkcja umożliwia uzyskiwanie odbicia lustrzanego budynku, co pozwala na łatwe konstruowanie budynków typu "bliźniak".
 • Konstruowanie ścian:
  • ściany po łuku, zaokrąglanie narożników istniejących budynków i tworzenie okrągłych pomieszczeń.
  • wirtualne ściany, tworzące pomieszczenia, które nie są zamknięte ścianami ze wszystkich stron. Poza tym, przy korzystaniu z wielu budynków łatwiej jest symulować różnice w poziomach między sąsiadującymi pomieszczeniami.
 • Edycja ścian: podział, przedłużanie, docinanie, przestawianie już wprowadzonych, wycinanie fragmentów i łączenie wskazanych elementów.
 • Okna i drzwi wybierane są z gotowej palety lub tworzone przy pomocy inteligentnego asystenta.
  • zamienna prezentacja 2D z zaznaczeniem kierunku otwierania okien w trybie konstrukcji,
  • węgarek, który można zdefiniować dla dowolnych okien.
  • wprowadzanie okien (dachowych) i drzwi jak również możliwość zmiany elementów konstrukcyjnych w trybie projektowania- interaktywność graficzna.
 • Dodatkowe okna:
  • Makro Okna: oprócz makra Tworzenie dowolnie konstruowanych okien dostępne jest jeszcze okno o dowolnej konstrukcji, z którego można tworzyć zarówno okna o łuku ostrym, standardowe okna dwuskrzydłowe, jak i drzwi balkonowe.
  • Okna piwniczne firmy Schöck: jako dodatkowe okna "konstruowalne" z asortymentu okien z i bez świetlika.
 • Automatyczne konstrukcje schodów (drewnianych lub monolitycznych), łącznie z poręczami, o spocznikach L i U a także prostych, krętych, łukowych, zabiegowych.
 • Rampa: teraz za pomocą specjalnych "schodów" można umieszczać na rysunku rampy, aby np. projektować mieszkania dla niepełnosprawnych.
 • Projektowanie podestów dowolnego kształtu - wielokąty, linie, koła, elipsy jak również różne formy konturów (prostokątne, okrągłe, zaokrąglone). Istnieje możliwość nadania i zmienienia konturów obiektu, a także wycinania w nim dowolnych otworów. Stworzone podesty można wykorzystać w dalszym planowaniu (możliwe jest zapisanie ich w katalogu pod indywidualną nazwą).
 • Modelowanie obszaru terenu wraz z ukształtowaniem powierzchni.
 • Automatyczne jak i dowolne konstrukcje dachów dla dachów dwuspadowych, kopertowych, kolebkowych, mansardowych, wielospadowych, naczółkowych jak również kombinacji tych form dachowych, wliczając pokrycie dachowe i detale okapu, automatyczne stworzenie propozycji rozwiązania więźby dachowej (wraz z podstawowymi obliczeniami powierzchni).
  • facjatki dachowe: płaska, wyniesiona, naczółkowa, trójkątna, trapezowa, łukowa, kolebkowa i wygięta- "oko nietoperza").
  • katalog okien połaciowych, ta wersja programu pozwala na wprowadzenie w połać dachu zarówno okna jak i termokolektorów.
  • linie wysokościowe poziomu / Czynnik nastawny Definicja poziomu , linie wysokości 1 i 2. W celu wykrycia powierzchni w danym obszarze istnieje możliwość zdefiniowania czynnika wysokości przy liczeniu powierzchni (w Niemczech np. 0,5).
  • zestawienie więźby: dla drewnianej konstrukcji dachu można wygenerować listę elementów i ewentualnie wyeksportować ją jako plik tekstowy (txt).
 • Wielokrotne kopie elementów i obiektów. Wybrane elementy są kopiowane z podaniem odstępu, liczby i kierunku obrotu. Umiejscawianie jest kierowane po przez wybór punktów umiejscowienia aktualnego elementu lub poprzez podanie kąta. Pomocą przy umiejscawianiu jest przegląd występujących opcji kopiowania. Kopiowaniu podlegają : w trybie konstrukcji: okna, drzwi, wsporniki, kominy, linie pomocnicze, teksty w trybie projektowania: obiekty wykorzystywane do urządzania wnętrz.
 • Automatyczne konstruowanie przekroi i elewacji. W trybie konstrukcji można zdefiniować dowolną ilość przekrojów pionowych. Każdy przekrój może być umieszczony jako rysunek na aktualnym arkuszu lub zostać zdefiniowany jako osobny arkusz.
 • Dodatkowe okno podglądu 3D w trybie konstrukcji: (dowolnie umieszczane) do jednoczesnego przedstawienia 3D podczas konstruowania.
 • Narzędzie pomiarowe: do szybkiego mierzenia w trybie konstrukcji.
 • Podgląd podczas ładowania projektów: podczas ładowania projektów można już w oknie dialogowym otwierania pliku obejrzeć projekt w oknie podglądu zarówno w rzucie jak również w widoku 3D. Możliwe jest również wyświetlenie danych projektowych (inwestor itp.).
 • Dokładne opisywanie, wymiarowanie i wydruki.
 • Zmiana/ przeniesienie cech dla wybranych elementów: można przykładowo przenieść wybrane cechy jednego okna (wysokość parapetu, tekstury, podział) na inne okno (za pomocą wyboru myszką, z pomieszczenia, z kondygnacji lub budynku).
 • Wymiary podczas wprowadzania: podczas wprowadzania ścian, podciągów/belek, okien, drzwi i wycięć w ścianach.
 • Automatyczne wymiarowanie zewnętrzne: wszystkie wymiary - włącznie z wymiarami okien i drzwi - są tworzone jednym kliknięciem i aktualizowane podczas zmian w projekcie.
 • Zestawienie kosztów i powierzchni:
  • wstępny kosztorys. W nieskomplikowany sposób w oknie dialogowym poprzez zastosowanie siedmiu grup kosztów można oszacować koszt inwestycji. Powierzchnia i objętość przejęta może być przez ArCon automatycznie z projektu.
  • szczegółowa informacja o pomieszczeniach jako dokumentacja tekstowa z nazwami i opisami pomieszczeń , informacje i automatycznie obliczane powierzchni, kubatury, obwody, powierzchnia ścian; poprzez Microsoft Word dla Windows można wygenerować plik RTF zawierający zestawienie wszystkich pomieszczeń, także w razie potrzeby z listą elementów w każdym pomieszczeniu wraz z ich wyceną.
  • zapisywanie obliczeń. Funkcje do obliczenia powierzchni mieszkania (BGB1 IS.2178) znajdują się w nowej zakładce przy danych przestrzeni łącznie z info. Przestrzeni.
  • obliczenia zgodnie z DIN 277: Oprócz dokładnych informacji o budynku dostępnych do tej pory w ArCon+, możliwe jest teraz przeprowadzanie obliczeń zgodnie z DIN 277 i generowanie odpowiedniego zestawienia pomieszczeń. Można używać tu dostarczonych szablonów lub definiować własne. ArCon udostępnia zależnie od kontekstu pracy specjalną zakładkę, w której podać można wartości dla normy DIN 277. Następnie zostaną one uwzględnione dla obliczeń powierzchni i kubatury (odliczenie tynku, pomieszczenia niższe niż 1,5 m itp). Obliczenia zgodne z DIN 277 można eksportować do specjalnego zestawienia info_bud. Pomieszczenia: Dla pomieszczeń można wyłączać podłogi i stropy). Zamknięcie zgodnie z normą DIN 277 rozpoznawane jest automatycznie.
  • Wstawianie elementów 3D w trybie konstrukcyjnym: nowa funkcja pozwala na wprowadzenie obiektów z Eksplorera ArCon w żądanym miejscu rzutu, np. 60 cm od ściany;
  • Definiowanie dowolnych symboli 2D dla elementów trójwymiarowych. Dla potrzeb architektonicznego przedstawienia obiektów 3D na rzucie (np. drzew, czy przedmiotów wyposażenia) istnieje możliwość wprowadzenia zastępczego symbolu 2D. Pojedynczym obiektom 3D można przyporządkowywać gotowe symbole w formacie DXF lub narysować je za pomocą zintegrowanego narzędzia.

Tryb projektowy:

 • Kompletne wyposażenie wnętrz w trybie 3D, od mebli po tapety i wykładziny podłogowe, w katalogu zawierającym ponad 3000 obiektów i 1000 tekstur (powierzchni w formaty BMP, JPEG, TIFF, PCX, GIF oraz PNG) z możliwością wprowadzania własnych wzorów.
 • Tworzenie trójwymiarowych płyt w trybie projektowania. Planowanie dowolnych powierzchni w kształcie wielokąta (np. powierzchni reklamowych) przy wykorzystaniu możliwości konstrukcyjnych takich jak projektowanie podestów. Kontury (zarysy) ścian stojących, powierzchni reklamowych obiektów mających formę płyt są tworzone w trybie 2D.
 • Wizualizacja 3D z zewnątrz i od wewnątrz: Spacer po wnętrzach lub otoczeniu budynku w czasie rzeczywistym (Virtual Reality) w dzień lub w nocy, opcja zoom i dowolne obracanie się.
  • fotorealistyczna prezentacja z Raytracingiem, symulacja warunków oświetleniowych: światła, cienie, przezroczystość i odbicia lustrzane.
  • tworzenie filmów video jako plików AVI, w najpopularniejszym formacie video dla Windows. Narzędzie to umożliwia tworzenie profesjonalnych filmów video.
  • uwzględnianie położenia geograficznego oraz wędrówki słońca i księżyca.
 • Dzięki funkcji cieniowania w czasie rzeczywistym udało się znacznie zwiększyć rzeczywistość i realistyczność modelu szczególnie poprzez ustawianie "miękkości" cieni.
 • Teraz można przesuwać elementy trybu konstrukcji (okna, drzwi, schody... ) w trybie projektowania.
 • Pipeta do tekstur i materiałów: do łatwego przenoszenia zastosowanych tekstur i / lub materiałów "z miejsca na miejsce".
 • Punkt obserwatora: to funkcja umożliwiająca zapisywanie pozycji obserwatora dla potrzeb prezentacji na liście w celu późniejszego jej przywołania.
 • Etykieta: w trybie projektowania można umiejscowić w dowolnej pozycji bitmapę, np. logo firmy. Etykieta ta ukazuje się na wygenerowanych grafikach i animacjach.
 • Kontrola kolizji podczas spaceru: za pomocą ikony można uniknąć możliwości przechodzenia przez ściany.
 • Import / eksport:
  • import plików HPGL, DXF, DWG: okno dialogowe ładowania folii zostało uzupełnione o podgląd, który pozwala powiększać i przesuwać ładowane folie. Zaimplementowano również dla importu dodatkowy interpreter, pozwalający na czytanie i otwieranie plików z rozszerzeniem DWG.
  • eksport danych 2D jako DXF, HPGL, VRML, MBA, EMF, PCF.
  • eksport danych 3D jako VRML.
  • eksport obrazów w trybie projektowania: Może nastąpić nie tylko jako plik BMP, ale także w formatach wektorowych (HPGL, DXF, WMF i MBA). ArCon używa dla tych typów prezentacji zawsze ukrytych krawędzi.
 • Dodatkowe Makra:
  • Edytor 2D. Za pomocą tego narzędzia pomocniczego można w trybie konstrukcji tworzyć podkłady 2D do dalszego szczegółowego projektowania tak, by np. mogli z nich korzystać projektanci instalacji wod.-kan. czy instalacji elektrycznej. Niezbędne do tego symbole są załączone w dwóch plikach DXF, można zatem wczytać je za pomocą edytora 2D i zmienić odpowiednio do potrzeb.
  • Projektant płytek makro umożliwiające edycje tekstury na ścianach, sufitach i stropach. Przy połączeniu z Edytorem płytek jest bardzo dobrym narzędziem przy projektowaniu kuchni i łazienek.
  • Tworzenie płytek doskonałe narzędzie do tworzenia własnych okładzin ściennych. Makro to pozwala na stworzenie własnego rodzaju płytki lub edytowania zawartości istniejących bibliotek programu ArCon.

Zarówno w trybie konstrukcji jak i projektowania istnieje możliwość eksportu projektu ArCon do programów ArCADia-INTELLICAD lub do ArCADii. Umożliwia to bardzo szybkie przesłanie danych to wykończenia dokumentacji technicznej.

Sprawdz cenę programu ArCon 17 w sklepie Intersoft.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<