Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCon 17

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ - TRYB PROJEKTOWY W 3D, WIZUALIZACJA ARCHITEKTONICZNA
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCon 17
Opis|Możliwości|Poprzednie wersje|

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

 • Precyzyjne wprowadzanie dowolnie skomplikowanych rzutów przy pomocy numerycznego wprowadzania danych, siatki, linii pomocniczych i linijki,
 • Definiowanie dowolnej ilości kondygnacji,
 • Planowanie i konstruowanie wielu budynków na różnych poziomach.

PRZEKROJE/ELEWACJE:

 • W programie można zdefiniować dowolną ilość przekrojów pionowych. Każdy przekrój/elewacja może być umieszczony w postaci rysunku na aktualnym arkuszu lub zostać zdefiniowany jako osobny arkusz.
 • Przekroje schodkowe: wprowadzane przekroje pionowe mogą być teraz łamane w jednym lub kilku miejscach tworząc przekrój w kilku płaszczyznach ciętego budynku.

WIZUALIZACJA 3D:

 • Spacer po wnętrzach i otoczeniu budynku w czasie rzeczywistym w dzień lub w nocy.

FOTOREALISTYCZNA PREZENTACJA:

 • Raytracing, światła, cienie, przezroczystości i odbicia lustrzane (symulacja warunków oświetleniowych), pozwalają zaprezentować wiernie wysokiej jakości obrazy projektowanego obiektu, raytracing z miękkimi cieniami.

W trybie konstrukcji:

KONSTRUOWANIE ŚCIAN:

 • Ściany warstwowe: możliwość zadania kreskowania dla odpowiednich warstw.
 • Definiowanie grubości obrysu linii.
 • Tworzenie ścian łukowych: zaokrąglanie rogów pomieszczenia i budynku.
 • Modelowanie kształtu ścian: rysowanie dowolnej geometrii widoku ściany, narysowane kształty można zapisać w katalogu i wykorzystać przy dalszym projektowaniu.
 • Definiowanie docinania ścian dachem lub schodami.

WPROWADZANIE OKIEN I DRZWI:

 • Wprowadzanie stolarki z gotowej biblioteki lub za pomocą inteligentnego asystenta,
 • Makro Projektant drzwi i okien: narzędzie do rysowania własnych kształtów stolarki,
 • Makro Okno i Makro Drzwi, zintegrowany projektant, który umożliwia wprowadzanie zdefiniowanych konstrukcji okna lub drzwi oraz stworzenie graficznego zestawienia użytej stolarki,
 • Definiowanie alternatywnych symboli dla okien i drzwi: edycja prezentacji architektonicznych stolarki na rzucie.

WPROWADZANIE STROPÓW:

 • Po narysowaniu obrysu pomieszczenia, zamknięciu go ścianami strop tworzony jest automatycznie,
 • Dowolne rysowanie stropów jako elementy konstrukcyjne nadwieszeń, balkonów i wykuszów, itd.,
 • Dodatkowe makro ArCon Tool: Płyty i wycięcia stropowe: pozwala na zmianę wprowadzonych dodatkowych stropów poprzez dodawanie i odejmowanie wierzchołków na obrysie.

KONSTRUOWANIE SCHODÓW:

 • Konstruowane automatycznie, łącznie z poręczami, o spocznikach L i U, a także prostych, krętych, łukowych, zabiegowych (drewnianych i monolitycznych).
 • Możliwość pełnej edycji wszystkich elementów barierki.
 • Dowolne schody (drewniane lub monolityczne) z możliwością modyfikacji obrysu.

ZAKŁADANIE DACHU:

 • Automatyczne jak i dowolne konstrukcje dachów: jedno i dwuspadowych, kopertowych, mansardowych, kolebkowych, wielospadowych, naczółkowych jak również kombinacji tych form,
 • Wprowadzanie facjatek dachowych oraz okien połaciowych,
 • Automatyczne stworzenie propozycji rozwiązania więźby dachowej,
 • Dla dachów dowolnych nowe „okrągłe połacie”: możliwość automatycznego wygięcia różnych kształtów dachu w konstrukcję dachu łukowego z różnymi wysokościami okapu,
 • obliczenie powierzchni pokrycia, jak również metrów bieżących okapów, kalenic, naroży i koszy, osobno dla dachu i facjatek oraz zestawienie materiału użytego przy konstrukcji więźby.

AUTOMATYCZNIE TWORZONA PŁYTA FUNDAMENTOWA:

 • Najniższa kondygnacja budynku może zostać zdefiniowana jako płyta fundamentowa, tworząc tym monolityczną płytę np. w kształcie kondygnacji.

MODELOWANIE TERENU:

 • Definiowanie za pomocą Asystenta lub zamkniętego wielokąta kształtu działki. Możliwość wprowadzania punktów wysokościowych i wycinania otworów (np. pod baseny) oraz dzielenia na różne obszary (tarasy, drogi, rabaty, trawniki), które można pojedynczo teksturować,
 • Makro Rozszerzony asystent terenu: wprowadzanie linii wysokościowych definiujących rzeźbę terenu,
 • Makro Asystent terenu: możliwość importu danych z plików ASC, XYZ i TXT.

WYKOP POD BUDOWĘ:

 • Definicja terenu pierwotnego, kształtu wykopu i ścianek skarpy oraz informacja o powierzchni podbudowy (wielkości urobku z wykopu, warstwy nasypowej itp.).

DOWOLNY KSZTAŁT PODESTÓW:

 • Wielokąty, linie, koła, elipsy jak również kombinacje tych form z możliwością zapisania ich w katalogu pod indywidualną nazwą.

OPRACOWANIE PROJEKTÓW:

 • Kolorystyczne schematy funkcjonalne pomieszczeń o zdefiniowanej funkcji czy nazwie można przypisać kolor lub kreskowanie, które pojawi się na rzucie w chwili utworzenia pomieszczenia. Grypy funkcji i kolorystykę dla pomieszczeń (także nazwy pomieszczeń) można definiować samodzielnie w zależności od rodzaju projektowanego budynku np. inne kolory przypisane będą do pomieszczeń w domu jednorodzinnym a inne w projekcie przedszkola, czy szkoły.
 • Zarządzanie elementami budowlanymi przy projektowaniu rozbudowy, przebudowy i remontów (nowy, istniejącymi, do wyburzenia).
 • Zarządzanie wariantami różnych realizacji tematów budowlanych w jednym dokumencie.
 • Nowe typy linii dla elementów konstrukcyjnych.
 • Opisywanie: możliwość wprowadzania tekstu pod zadanym kątem,
 • Automatyzacja przesuwania fragmentów kondygnacji: można przesunąć kilka elementów naraz zarówno na jednej jak i np. na wszystkich kondygnacjach na raz.
 • Wydruki: efektywne i dokładne wy-druki rzutów każdej kondygnacji razem z ramką i tabelką rysunkową.
 • Wymiarowanie: wymiarowanie rzutów za pomocą linii i łańcuchów wymiarowych, wymiarowanie szeregowe
 • Tabele rysunkowe: zdefiniowane lub rysowane w zintegrowanym module,
 • Prezentacja architektoniczna: wszystkie elementy rysunku maja zastępczą prezentację 2D, która jest przedstawieniem symbolu danego obiektu, okna i drzwi przedstawione z opisem na „zapałce”,
 • Prezentacja architektoniczna, warstwy dla ścian, elementy 3D, dachy, teren.

RAYTRACING W TRYBIE KONSTRUKCJI:

 • Dla ciekawszego pokazania rzutu budynku można włączyć tekstury i opcje renderinu w trybie konstrukcji. Nałożą się wówczas oba widoki tworząc linearny rzut z teksturami.

NARZĘDZIA POMOCNICZE:

 • Możliwość definiowania parametrów nowego projektu: ustawień siatki, widoku Normalnego lub Layaut, włączanie prezentacji architektonicznej itp. Ustawienia mogą być przejęte wyłącznie do właśnie otwieranego projektu lub do wszystkich nowo tworzonych plików.
 • Linie pomocnicze w postaci okręgów, łuków, elips, prostokątów
 • Pomiar: do zmierzenia elementów bądź zależności między nimi powstała opcja, która jest dostępna jako bieżąca „miarka”,
 • Wyświetlanie długości przy wprowadzaniu ścian,
 • Edycja ścian: wprowadzonych do projektu: wydłużenie, skracanie, dzielenie, przerywanie, zamykanie pomieszczeń, itp.
 • Nowe typy linii dla elementów konstrukcyjnych.

ZESTAWIENIA:

 • Informacje o pomieszczeniach (plik RTF) w postaci dokumentacji tekstowej z nazwami i opisami pomieszczeń, informacją i automatycznym obliczaniem powierzchni, kubatur, obwodów, powierzchni ścian; możliwość wygenerowania zestawienia wszystkich pomieszczeń w pliku RTF,
 • Zestawienie obiektów użytych w projekcie wraz z ich wyceną,
 • Wstępny kosztorys, łatwa możliwość oszacowania kosztu inwestycji(zastosowanie siedmiu grup kosztów). Powierzchnie i objętości przejmowane są automatycznie z projektu.

IMPORT/EKSPORT:

 • Import plików 2D: HPGL, DWG i DXF,
 • Eksport plików: HPGL, VRML oraz DXF w postaci modelu 3D,
 • Konwerter plików 3DS: obiekty za-pisane w postaci plików 3DS, można wczytać i zapisać za pomocą filtra importu 3DS. Zadaniem konwertera jest wprowadzanie do ArCona nowych obiektów wyposażenia i elementów geometrycznych. Można używać go również do zapisu własnych elementów, powstałych poprzez edycję istniejących obiektów z biblioteki programu
 • EKSPORT DO RENDER STUDIO.
 • ZAPIS W POSTACI PLIKÓW o2c.
 • ZAPIS W FORMACIE HTML: możliwość publikacji dokumentu ArCona bezpośrednio na stronie internetowej.

W trybie projektowania:

WTYCZKI PHOTOSHOP:

 • Trójwymiarowy widok budynku, po renderingu lub przed można zmodyfikować poprzez wtyczki programu Photoshop umożliwiające uatrakcyjnienie tworzonej wizualizacji. Wtyczki (pliki .8bf) można ściągać z internetu i po wprowadzeniu do programu uzyskiwać widoki np. rysowanego kreską budynku lub wizualizacji monochromatycznej lub dowolnego innego efektu zależnego od ściągniętego PlugIn.

TWORZENIE FILMÓW AVI:

 • Możliwość zapisania spaceru po projektowanym budynku bądź jego otoczeniu w postaci filmu video.

OBIEKTY WYPOSAŻENIA 3D:

 • Biblioteka obiektów 3D do aranżacji wnętrz i otoczenia (także obiekty animowane): ponad 20.000 obiektów.
 • Import obiektów ARGE (ok. 45.000 obiektów, z możliwością aktualizacji asortymentu, od 100 renomowanych producentów mebli i ceramiki łazienkowej).
 • Biblioteka tekstur z możliwością wprowadzania własnych plików w formacie JPG, BMP, PNG, TIF: ponad 12.000 tekstur, różne rodzaje materiałów: chrom, miedź, lustro, szkło, itp.
 • Możliwość powiększania bibliotek obiektami ściągniętymi bezpośrednio ze stron internetowych, obiektami w formacie o2c.
 • Wprowadzanie do danego projektu obiektów w formacie e3D np. z dodanego do programu o2c Convertera.
 • Import obiektów Collada (np. SketchUp) w formatach: .dae, .kmz, .zip.
 • Import obiektów Google\Trimble 3D warehouse
 • Definiowanie symboli 2D dla elementów 3D.

TWORZENIE ELEMENTÓW 3D:

 • Czytelny moduł do modelowania, pozwala na powiększanie biblioteki o własne elementy. 

Dodatkowe Makra:

 • Makro Projektant płytek: umożliwia zróżnicowanie tekstury na ścianach, sufitach i podłogach, zadawanie dowolnego kształtu okładzin.
 • Makro Tworzenie płytek -doskonałe narzędzie do definiowania własnych rodzajów płytek (glazury i terakoty) lub edycji istniejących bibliotek makra,
 • Makro Projektant powierzchni: edycja tekstury na ścianie, analogiczna do makra Projektant płytek, ale z dostępem do pełnej biblioteki tekstur programu. Na zdefiniowaną powierzchnie narysowaną na: ścianie, podłodze lub suficie można zadać dowolną teksturę wybraną z biblioteki programu.
 • Ogrody zimowe (okrojona wersja programu): program do projektowania dobudowywanych do budynku ogrodów zimowych. Zdefiniowanie szklane bryły są zapisywane w obiektach programu ArCon.
 • Projektant dekoracji: do zaznaczonego pomieszczenia wprowadzane są ozdobne listwy podłogowe lub sufitowe, rozety i gzymsy sufitowe.
 • Edytor 2D: narzędzie pomocne przy rysowaniu elementów na rzutach, przekrojach i elewacjach,
 • PackNGo: umożliwia zapisanie projektu ze wszystkimi obiektami i teksturami użytymi w czasie pracy,
 • Zapisywanie ustawień: marko pozwalające na zapis wszystkich plików ustawień (.ini), pomagające w przenoszeniu i przeinstalowywaniu programu.
 • Funkcje dodatkowe: makro pozwalające na: automatyczne tworzenie terenu z zaimportowanego pliku ASCII; wczytywanie i definicję wielkości i położenia podkładu w formie obrazu rastrowego; wprowadzenie na rzut większej ilości obiektów 3D po zadanej ścieżce; czy dostawanie kształtu okna o rozszerzonej konstrukcji do dachu (definicja tego samego kąta).
 • Makro Rozszerzona konstrukcja dachu: umożliwiające stworzenie pełnego projektu więźby dachowej wraz ze zwymiarowanymi i opisanymi widokami: rzutu i przekroju oraz wydrukiem wszystkich elementów więźby. Obrys dachu z ustawieniami połaci i okapów przejmowany jest z programu ArCon i na nowo rozkładane są elementy więźby, które po rozłożeniu można dowolnie modyfikować.
 • Makro ArCon Tool dach: możliwość edycji połaci istniejącego dachu np. poprzez wydłużenie jej fragmentu lub usuwanie narożników.
Sprawdz cenę programu ArCon 17 w sklepie Intersoft.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<