Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

POBIERZ AKTUALIZACJE ARCHIWALNE

W niektóych wypadkach może być konieczne usunięcie poprzedniej wersji programu, możesz to zrobić samodzielnie lub pozostawić to aktualizacji, która odinstaluje lub poinformuje o konieczno ręcznej deinstalacji poprzedniej wersji programu.

Aktualizacje programów nie obsługujących nowego typu licencji można sprawdzić klikając na link poniżej
Przejdź do progamów ze starym typem licencji >>

Sortowanie
Eurozłącza 4.5
Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA
 • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza SŁUP–BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ
 • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

EuroZłącza 4.5 (wydana 28.12.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość przeprowadzenia rozszerzonej analizy łączników mocowanych w elementach betonowych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1992-4:2018-11, na obciążenia rozciągające i ściskające dla modułów zakotwień słupów.

EuroZłącza 4.1 (wydana 06.06.2019)

Rozszerzono o nowe moduły

 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 125.6MB, wersja: 4.5, data: 28.12.2020
 • system operacyjny: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2020-12-28
Pobierz program: Eurozłącza 4.5 32bit
INTERsoft-INTELLICAD 2020
Podstawowy edytor graficzny CAD do wykonywania rysunków w formacie .DWG.
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

INTERsoft-INTELLICAD 2020 [12.1]: (wydana 08.09.2020)

Modyfikacje

 • Korekta edycji sformatowanego tekstu wielowierszowego.

INTERsoft-INTELLICAD 2020 [12.0]: (wydana 05.06.2020)

Nowa funkcjonalność

 • Okienko pływające zadawania danych.
 • Pomoc kontekstowa przy najechaniu myszką na narzędzie.
 • Menadżer zmiennych systemowych (Narzędzia – Menager zmiennych systemowych).
 • Lista skal rzutni i synchronizacja rzutni. (Narzędzia ekspres – Podaj skalę rzutni/Synchronizuj rzutnie)
 • Edycja palet narzędzi, tworzenie palet bloków i nowy edytor bloków. (Start – Blok – Edytor bloków)
 • Dedykowana drukarka wirtualna do plików pdf. (DWG to PDF.pc3)
 • Selekcja cykliczna i usuwanie duplikatów (overkill). (Narzędzia – Opcje – Selekcja cykliczna) (Przycisk aplikacji – Narzędzia rysunkowe – Usuń duplikaty).
 • Nowe uchwyty niektórych elementów i edycja grupowa za pomocą uchwytów. (SKETCHMODE – (zakres od 1 do 3) zmienna systemowa sterująca zaznaczaniem elementów i sposobem wyświetlania uchwytów dla tych elementów (0-wyłączona, 1-dla elementów zamkniętych pozwala wybrać element przez kliknięcie wewnątrz niego, 2-wyświetla uchwyty wielu zaznaczonych elementów oraz uchwyty bounding box’a opisanego na tych elementach oraz uchwyty pozwalające grupowo i nieprecyzyjnie przesuwać, skalować i obracać grupę zaznaczonych elementów; 3-włączone 1 i 2).
Zobacz opis programu INTERsoft-INTELLICAD 2020 e-sklep
Szczegóły:
 • 485 MB (64bit), wersja: 12.1.208, data: 08.09.2020
 • system operacyjny Windows 10 , Windows 8.1
Data publikacji: 2020-09-08
Pobierz program: INTERsoft-INTELLICAD 2020 64bit
ArCADia-RAMA 17
Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • R3D3-Rama 3D 17.0
 • R2D3-Rama 3D 17.0
 • R3D3-InterStal 1.5
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.2
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 2D 17.0
 • R2D2-InterStal 1.5
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.2
 • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-RAMA 17.0.5 (wydana 20.05.2020)

Modyfikacje
 • Korekta wielokrotnego otwierania programu EuroZłącza przy wymiarowaniu zdefiniowanego połączenia w węźle w programie ArCADia-RAMA.
 • Korekta ukrywania oznaczeń złącz w modelu dla ukrytych węzłów w których je zdefiniowano.
 • Korekta definiowania i usuwania materiałów użytkownika w oknie Edytora profili.
 • Korekta rozpoznawania kąta i jego dopełnienia między kolejnymi prętami przy tworzeniu elementu wymiarowego.
 • Korekta wyświetlania komunikatu o potrzebie uzgodnienia kierunków układów lokalnych tylko wówczas gdy zachodzi potrzeba ich uzgodnienia.
 • Korekta rozpoznawania zgodności kierunków układów lokalnych przy tworzeniu elementów wymiarowych dla prętów tworzących łuk.
 • Korekta możliwości przypisania do grupy obciążenia powierzchniowego na zakładce Obciążenia.
 • Korekta wyświetlania wizualizacji skartowania elementów dalekogałęziowych: dwugałęziowych typu K i czterogałęziowych C1 i C3.
 • Korekta filtrowania prętów po kącie obrotu przekroju.
 • Korekta odrysowania tafli obciążenia powierzchniowego przy jego kopiowaniu zwłaszcza na dachach skośnych (metodą przez 3 punkty).
 • Korekta ustawienia widoku domyślnego przy otwarciu projektu jeśli widok modelu liniowego prostopadłego do ekranu sprowadza się do punktu.
 • Przy imporcie modelu z pliku DXF współrzędne prętów po ich przeskalowaniu zaokrąglane są do 6 miejsc po przecinku.
 • W nakładce wymiarującej EuroŻelbet kolejność prętów na zakładce z wynikami nie zależy od kolejności ich zaznaczania lecz od kolejności ich ułożenia.
 • Ograniczenie długości wyświetlanych nazw grup prętów, podpór, nazwy przekrojów, nazwy grup obciążeń w listach.
 • Funkcję oczyszczania projektu rozbudowano o usuwanie pokrywających się prętów na mimośrodzie.
 • Korekta wizualizacji prętów na mimośrodzie przy zmianie kierunku układu lokalnego tych prętów.
 • Zmiana przycisków rozwijalnych w głównym pasku narzędziowym.
 • Korekta włączania przycisku obc. powierzchniowych przez 3 pkt. po wczytaniu modelu z generatora, z pliku dxf i po ręcznym wprowadzeniu prętów układu.
 • Korekta opisu obciążenia trapezowego w raporcie z obciążeń powierzchniowych.
 • Korekta zmiany wartości obc. powierzchniowego - trapezowego w punkcie przy jego definiowaniu, po zmianie wartości w tym punkcie i akceptacja przyciskiem OK bez zmiany fokusa.
 • Korekta uruchamiania wymiarowania indywidualnego w module EuroStal BUILT-UP przy powtórnym wywołaniu modułu wymiarującego.
 • Korekta wymuszenia ponownego wykonania obliczeń statycznych w przypadku gdy układ był przeliczony a następnie dodano nową kombinację użytkownika.
 • Korekta możliwości wpisania parametru Anetto/Abrutto = 0 w definicji typu wymiarowania w module EuroStal i EuroStal BUILT-UP (Anetto/Abrutto = 1 – element bez osłabienia przekroju).
 • Korekta rozpoznawania klas drewna klejonego przy wymiarowaniu dla modułów: InterDrewno i EuroDrewno.
 • Zabezpieczenie nazw definicji typu wymiarowania oraz nazw gruntów w module EuroStopa przed bezpośrednim zapisywaniem znaków niedozwolonych w xml’u (<, >, ", ', &).
 • Dla prętów typu cięgno, przy ustawieniu obliczeń jak dla cięgien, jeśli w zestawie sił przekazywanych do wymiarowania N<0 to przyjęto N=0 (eliminacja śmieciowych wartości sił ściskających w cięgnach).
 • Korekta wyświetlania wyników dla złącz na zakładce Wymiarowanie (po zaznaczeniu węzła w którym zdefiniowano złącze) i na ekranie graficznym po wyborze znacznika Złącza w dole zakładki.
 • Korekta wyznaczania współczynników kscy i kscz (uwzględniających wpływ sił poprzecznych) przy liczeniu ugięcia względnego pręta o zerowym przemieszczeniu węzłów końcowych dla modułów InterDrewno i EuroDrewno.
 • Przy tworzeniu połączeń kratownicowych (z rur i z blachą węzłową) typu K, KT i T w przypadku gdy lewy i prawy pas złącza nie są współliniowe wyświetlany jest komunikat "Elementy pasa nie są równoległe - rysunek szczegółowy będzie nieadekwatny a wyniki przybliżone", ale złącze jest tworzone.
 • Dyskryminacja współrzędnych węzłów, analogicznie jak przy zapisie projektu, przed uruchomieniem funkcji Weryfikacji projektu.
 • Zmiana wartości granicznych dla szerokości i długości obiektów w kalkulatorze wiatr wg EN z 100m do 1000m.
 • Rozbudowano funkcję Napraw o usuwanie prętów wirtualnych mimośrodu dla nieistniejących prętów modelu.
 • Korekta funkcji Weryfikacji polegająca na naprawie odpowiednich relacji tylko między zaznaczonymi elementami układu z pominięciem naprawy między elementami zaznaczonymi i niezaznaczonymi.
 • Korekta wymuszenia zapisu projektu po zmianie widoku zapisanego w projekcie za pomocą odpowiedniej ikony w pasku stanu lub wyboru widoku w "drzewie projektu".
 • Rozbudowa funkcji Napraw o obsługę obciążeń klimatycznych oraz usunięcie przypisania obciążeń (zwykłych i powierzchniowych) do obciążenia klimatycznego, które już nie istnieje w projekcie.

ArCADia-RAMA 17.0.3 (wydana 15.07.2019)

Modyfikacje
 • Korekta zapisywania modelu do pliku DXF powodująca automatyczną zamianę znaków specjalnych w nazwach grup prętów: spacji, kropek, znaków większości i innych znaków specjalnych na podkreślenie (powodowały one zawieszanie wczytywania takiego pliku DXF do AutoCAD'a).
 • Korekta możliwości zaznaczania niektórych podrysów wstawionych z pliku DXF (przykładów zamieszczonych w programie) przez kliknięcie na jego konturze lub znaczniku.
 • Uniezależnienie nazwy katalogu zawierającej zasoby dla obciążeń klimatycznych (ArCADia-RAMA 17.0 PL (64-bit)\ClimaticLoads\pl-PL\) w strukturze instalacyjnej programu od wersji językowej systemu na którym zainstalowano program.
 • Korekta dublowania się takich samych nazw grup prętów np. przy eksporcie modelu do pliku DXF i ponownym jego imporcie z pliku DXF do R3D3/R2D3/R2D2 Ramy 3D/2D.
 • Korekta odświeżania widoku renderowanego modelu na głównym ekranie graficznym po zmianie parametrów przekroju złożonego np. rozstawu gałęzi.
 • Korekta dostępności edycji lokalizacji obciążenia prętowego odpowiadającego obciążeniu powierzchniowemu na zakładce Obciążenia po zaznaczeniu tego obciążenia powierzchniowego. Gdy zaznaczone są obciążenia powierzchniowe i zwykłe obciążenia prętowe edycja lokalizacji na zakładce Obciążenia dostępna jest tylko dla zwykłych obciążeń prętowych.
 • Korekta możliwość tworzenia elementów wymiarowych z prętów o takich samych nazwach, typach i wymiarach przekrojów ale mających różne identyfikatory przekrojów poszczególnych prętów. Brak takiego zabezpieczenia powodował wyskakiwanie programu w trakcie wymiarowania.
 • Korekta przyjmowania zerowej długości prętów wirtualnych (błąd zaokrąglenia) imitujących mimośród dla małych mimośrodów (np. mniejszych równych 7 mm) skutkująca nieoznaczonymi wartościami w macierzy sztywności a w konsekwencji komunikatem o geometrycznej zmienności układu.
 • Przebudowa i korekta funkcji Weryfikacji projektu. Nowa kolejność wykonywania poszczególnych funkcji.
 • Sprawdzanie i korekta nieprawidłowych elementów wymiarowych (ze względu na kierunek układu lokalnego lub indeksy przekrojów) przy wczytywaniu projektów.
 • Usunięcie znacznika modyfikacji projektu skutkującego wyświetleniem komunikatu o konieczności jego zapisu po wczytaniu projektów zawierających mimośrody.
 • Poprawiono oznaczenia wymiarów w kolumnach tabeli biblioteki profili dla tarcicy drewnianej a także nazwy kolumn wymiarów dla desek.
 • Korekta wyświetlania kąta zbieżności dla widoku perspektywicznego i korekta płynności przesuwania widoku przy dużym zbliżeniu.
 • Przy zadawaniu obciążenia ciągłego lub równomiernego wprowadzono korektę niwelującą znikanie symbolu tego obciążenia, podczas jego modyfikacji polegającej na wpisaniu w dowolnym polu wartości obciążenia „0”.
 • Korekta przeliczania przesunięć elementów profilu złożonego przy wczytywaniu projektu z ArCADii.
 • EuroStopa – Korekta jednostki granicy plastyczności stali w raporcie szczegółowym z wymiarowania.
 • EuroŻelbet - Korekta pobierania granicy plastyczności zbrojenia poprzecznego zamiast podłużnego przy wyznaczaniu minimalnego zbrojenia na ścinanie w raporcie szczegółowym.

ArCADia-RAMA 17.0.1 (wydana 08.03.2019)

 • Wczytywanie projektów z systemu ArCADia z uwzględnieniem w modelu prętowych elementów konstrukcyjnych.
 • Możliwość pracy na renderowanym lub przezroczystym modelu prętowym 3D.
 • Wprowadzenie możliwości zadawania obciążeń na rzut pręta.
 • Kalkulatory obciążeń klimatycznych.
Pełna lista zmian w ArCADia-RAMA wersja 17.0.1
 • Zmieniona baza profili stalowych w programie statycznym i nakładkach wymiarujących: InterStal, EuroStal i EuroStal BUILT-UP.
 • Wczytywanie i wyświetlanie na głównym ekranie graficznym modelu 3D z ArCADii w formacie pliku obj w widoku teksturowanym i przezroczystym oraz jego zapisywanie wraz z plikiem modelu f3d.
 • Możliwość wyświetlania przekrojów prętów w widoku teksturowanym i przezroczystym nałożonym na widok siatkowy modelu obliczeniowego.
 • Eksport modelu z ArCADii do R3D3 (elementów liniowych wraz z ich przekrojami – prętów, słupów, podciągów i elementów więźby jako potencjalnych liczonych elementów prętowych, oraz pozostałych elementów – warstw konstrukcyjnych ścian, stropów, połaci dachowych, układu prętów i osi modularnych w postaci odrębnych podrysów).
 • Możliwość zaznaczania konturów poszczególnych podrysów.
 • Wprowadzenie „drzewa” podrysów oraz ich dowolnego zaznaczania z poziomu „drzewa” projektu.
 • Możliwość całkowitego ukrywania i przywracania widoczności oddzielnie dla wszystkich prętów i wszystkich podrysów.
 • Możliwość zaznaczania, odznaczania i rewersu zaznaczania dla podrysów (analogicznie jak jest dla prętów i węzłów).
 • Zmiana sposobu powiększania/zmniejszania modelu na jednozakresowy ze zwiększonym przybliżeniem.
 • Zmiana skoku rolki myszki i skoku suwaka powiększenia na mniejszy umożliwiający ustawienie powiększenia z większą precyzją.
 • Zmiana sposobu dołączania projektu do projektu (zawierającego pręty i/lub podrys) – w tych samych współrzędnych, obok lub funkcją wskaż z widocznym awatarem dołączanego projektu.
 • Rozbudowa „drzewa projektu” o wielopoziomową „gałąź” podrysów wraz z narzędziami do jej edycji (m.in. zaznaczania, przenoszenia, usuwania, ukrywania oraz zmiany struktury podrysów i grup podrysów).
 • Odtworzenie podstawowej, powierzchniowej struktury konstrukcyjnej projektu (ściany, stropy, dachy) wczytywanego z modelu systemu ArCADia do R3D3 w postaci zagnieżdżonych grup podrysów w „drzewie projektu”.
 • Wprowadzono rozpoznawanie po nazwie materiałów elementów prętowych wczytanych z modelu ArCADii.
 • Wprowadzono w R3D3 grupowanie przekrojów prętowych o takiej samej geometrii przekroju, wczytanych z modelu ArCADii i widocznych tam jako przekroje nietypowe.
 • Wprowadzenie możliwości definiowania obciążeń równomiernych i ciągłych typu siłowego definiowanych na jeden z dostępnych rzutów pręta w układzie globalnym wraz z możliwością jego modyfikacji.
 • Wprowadzenie funkcji zamiany obciążenia zadanego na rzut pręta na adekwatne, zwykłe obciążenie prętowe: Zamień obciążenia rzutowane na prętowe.
 • Oznaczenie obciążeń zadanych na rzut pręta jako rzutowanych na zakładce Obciążenia, w chmurkach opisowych, w „drzewie projektu”, w Widoku 3D, w raportach i w tabeli edycji obciążeń.
 • Przystosowano program do współpracy z programem EuroZłącza 4.0 – moduły zakotwienia słupów.
 • Dodano funkcję menu kontekstowego pozwalającą wstawić kopię zaznaczonych prętów jako podrys – Wstaw kopię jako podrys.
 • Dodano funkcje edycji wartości mimośrodów jednostronnego i dwustronnego w „drzewie projektu” i z menu kontekstowego.
 • Wprowadzono funkcję podglądu obrazu macierzy sztywności pozwalającego zobaczyć rozkład niezerowych wyrazów w macierzy sztywności całego liczonego układu.
 • Dodano funkcję podziału pręta na praktycznie dowolną liczbę równych części.
 • Dodano komunikaty o wykorzystaniu pamięci.
 • Wprowadzono kalkulatory obciążeń klimatycznych – wiatru i śniegu dla projektów PN-EN oraz wiatru, śniegu i oblodzenia dla projektów wg norm PN.
 • Rozbudowano funkcję Oczyszczania projektu o usuwanie nieużywanych obciążeń klimatycznych.
 • Korekta właściwego przypisania elementów (słupka i krzyżulca) w złączu Kratowo-rurowo spawanym i Kratowym z blachą węzłową typu N przy wysyłaniu danych do modułu EuroZłącza.
 • Ograniczono sprawdzanie warunków zbieżności (przerwania) procesu iteracji przy obliczeniach wg TIIR do dwóch sprawdzeń: sprawdzenia znaku wyznacznika macierzy sztywności oraz sprawdzenia: (displacement - displacementPrev) / displacementPrev > 1, Gdzie: displacement – maksymalne przemieszczenie węzła w dowolnym kierunku z aktualnej iteracji, displacementPrev - maksymalne przemieszczenie węzła z poprzedniej iteracji (w tym samym kierunku co displacement).
 • Korekta warunku współliniowości kolejnych prętów przy tworzeniu elementu wymiarowego – przyjęto maksymalny kąt załamania kolejnych segmentów elementu wymiarowego równy15 stopni.
 • Wprowadzono regułę że jeśli oba mimośrody dla mimośrodu dwustronnego lub jeden mimośród dla mimośrodu jednostronnego równe są „0” to dla tych prętów w pliku modelu zapisujemy brak mimośrodów.
 • Korekta funkcji Pokaż najbliższe pręty (dla prętów ukrytych) w przypadku natrafienia na pręt wirtualny definiujący mimośród pręta modelu.
 • Korekta automatycznego rozdziału prętów na osobne grupy, przy wymiarowaniu zbiorczym gdy w jednej grupie znalazły się pręty jedno i wielogałęziowe (inny moduł wymiarujący).
 • Korekta wyświetlania osiadań podpór przy wymiarowaniu zbiorczym.
 • EuroStopa - Korekta blokowania wyjścia z okna definicji wymiarowania dla stóp fundamentowych przy niepoprawnym zdefiniowaniu geometrii fundamentu.
 • Korekta przypadkowego ukrywania prętów na mimośrodzie po wyjściu z okna definicji typu podpory funkcją Anuluj.
 • Korekta automatycznego rozpoznawania wsporników przegubowych przy wywołaniu funkcji Oczyszczania projektu.
 • Korekta braku uwzględniania przewiązek w Widoku 3D dla profili bliskogałęziowych w przypadku ustawienia na „0” grubości przewiązek.
 • InterStal, InterDrewno, EuroDrewno, EuroStal, EuroStal BUILT-UP – korekta algorytmu wyznaczania ugięcia względnego.
 • Dołożono kilka zmodyfikowanych, dotychczasowych projektów przykładowych i kilka projektów z widokiem budynku w postaci pliku „OBJ” otrzymanego z systemu ArCADia.
 • EuroŻelbet - Korekta kalkulatora współczynnika pełzania.
 • Wprowadzono automatyczne zakończenie uruchomionej komendy po wybraniu polecenia zapisu projektu.
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 601MB (32bit), 620MB (64bit), wersja: 17.0.5, data: 20.05.2020
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2020-05-22
Pobierz program: ArCADia-RAMA 17 64bitPobierz program: ArCADia-RAMA 17 32bit
ArCADia PLUS 11
Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia BIM PLUS 11.2 (system 11.2.2018)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE WENTLACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC RVT 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 11.2.2031: (wydana 10.12.2019)

Modyfikacje

 • Pakiet korekt do modułu ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.2.2011: (wydana 31.10.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano moduł ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.1.1080: (wydana 01.08.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Przebudowano układ przycisków w menu programu.
 • Dodano szablony wyglądu menu programu.

ArCADia BIM 11.0.63: (wydana 17.07.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano obsługę biblioteki ArCADia-ELEMENTY FASADOWE.

ArCADia BIM PLUS 11.0.63: (wydana 10.04.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
 • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
 • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
 • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,72 GB (64bit), wersja: 11.2.2018, data: 10.12.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-12-10
Pobierz program: ArCADia PLUS 11 64bit
ArCADia LT 11
Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia BIM LT 11.2 (system 11.2.2018)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC RVT 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 11.2.2031: (wydana 10.12.2019)

Modyfikacje

 • Pakiet korekt do modułu ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.2.2011: (wydana 04.11.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano moduł ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.1.1080: (wydana 01.08.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Przebudowano układ przycisków w menu programu.
 • Dodano szablony wyglądu menu programu.

ArCADia BIM 11.0.63: (wydana 17.07.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano obsługę biblioteki ArCADia-ELEMENTY FASADOWE.

ArCADia BIM 11.0.63: (wydana 09.04.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
 • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
 • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
 • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,74 GB (64bit), wersja: 11.2.2018, data: 10.12.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-12-10
Pobierz program: ArCADia LT 11 64bit
ArCADia 11
Nowa bardziej przyjazna użytkownikowi struktura programu, która pozwola na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia BIM 11.2 (system 11.2.2018)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC RVT 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 11.2.2031: (wydana 10.12.2019)

Modyfikacje

 • Pakiet korekt do modułu ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.2.2011: (wydana 31.10.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano moduł ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE.

ArCADia 11.1.1080: (wydana 01.08.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Przebudowano układ przycisków w menu programu.
 • Dodano szablony wyglądu menu programu.

ArCADia BIM 11.0.63: (wydana 17.07.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Dodano obsługę biblioteki ArCADia-ELEMENTY FASADOWE.

ArCADia BIM 11.0.63: (wydana 10.04.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Nowa struktura programu, część funkcjonalności modułów branżowych została przeniesiona do podstawowej aplikacji.
 • Pełne wsparcie dla DWG 2018, zapis i odczyt.
 • Nowy zaawansowany silnik graficzny do podglądu 3D.
 • Wsparcie dla plików RVT, import danych z programu Revit.
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,72 GB (64bit), wersja: 11.2.2018, data: 10.12.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2019-12-10
Pobierz program: ArCADia 11 64bit
ArCADia-TERMOCAD 7.3
Program do obliczeń cieplnych budynków oraz sporządzania świadectw i audytów energetycznych. Wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMOCAD LT 7.3
 • ArCADia-TERMOCAD STD 7.3
 • ArCADia-TERMOCAD 7.3
 • ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3
 • TERMOCADIA oparta na ArCADia 11
 • Efekt ekologiczny
 • Efekt ekonomiczny
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja
 • Metoda zużyciowa
 • Dotacje NF15/40
 • Raport Ocena energetyczna
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-TERMOCAD 7.3.2741 (wydana: 05.06.2019)

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwienie eksportu certyfikatu ze zdjęciem obiektu.
 • Dodana możliwość edycji ceny energii elektrycznej – audyt efektywności energetycznej.

Modyfikacje

 • Ograniczono zakres wartości w polu „Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitej” do wartości od 0 do 1.
 • Korekta synchronizacji modelu 3D.
 • Zautomatyzowanie przejmowania powierzchni ogrzewanej w obliczeniach energii na urządzenia pomocnicze (Certyfikat).
 • Korekta obliczania kosztu ogrzewania powierzchni w audycie.
 • Usunięty warunek na Ao w podglądzie wydruku w aktualnych WT.
 • Poprawiona numeracja w Projektowanej Charakterystyce.
 • Poprawione obliczenia zużycia paliw w przypadku audytu.
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,5 GB (32bit), 1,6 GB (64bit), wersja: 7.3.2741, data: 05.06.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2019-06-05
Pobierz program: ArCADia-TERMOCAD 7.3 64bitPobierz program: ArCADia-TERMOCAD 7.3 32bit
EuroZłącza 4.1
Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA
 • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza SŁUP–BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ
 • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUTEOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA DWUGAŁĘZIOWEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA PROSTOKĄTNEGO + DXF
 • EuroZłącza ZAKOTWIENIE SŁUPA OKRĄGŁEGO + DXF
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Nowa funkcjonalność

 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa dwuteowego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa dwugałęziowego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa prostokątnego + DXF.
 • Nowy moduł: EuroZłącza: Zakotwienie słupa okrągłego + DXF.

Modyfikacje

 • Obliczenia (wiele modułów). Poprawa wyliczania granicznej grubości spoiny pachwinowej w połączeniu teowym.
 • Obliczenia (wiele modułów). Dostosowanie aplikacji do aktualnej bazy profili stalowych.
 • Obliczenia (wiele modułów). Zmiana sposobu doboru grubości nakrętek i podkładek.
 • Obliczenia (moduły doczołowe). Zmiana sposobu wyznaczania długości efektywnej szeregu l_eff dla położenia "Skrajny szereg śrub bezpośrednio poza skrajnym rozciąganym pasem belki przy usztywnieniu z płaskownikiem".
 • Obliczenia (moduły doczołowe). Poprawa wyliczania wartości współczynnika alfa_v dla F_v_Rd (ścinanie śrub).
 • Obliczenia (moduł Belka-Belka doczołowe). Korekta sprawdzania nośności na zginanie ze ściskaniem dla dwóch belek połączonych doczołowo, gdy zastosowano skos teowy dolny, który tworzy kąt ostry z blachą czołową.
 • Formularz (wiele modułów). Wprowadzenie podziału wszystkich połączeń na grupy typologiczne.
 • Formularz (wiele modułów). Korekta właściwego przypisania elementów (słupka i krzyżulca) w złączu Kratowo-rurowo spawanym i Kratowym z blachą węzłową typu N przy wysyłaniu danych w trybie współpracy z Ramą (od wersji ArCADia-RAMA v.17).
 • Formularz (wiele modułów). Dodanie ostrzeżeń w przypadku chęci zmiany przekroju/orientacji prętów głównych w trybie współpracy z Ramą.
 • Formularz (wiele modułów). Korekta domyślnego zapisywania rysunków DXF w tej samej lokalizacji z której uruchomiono projekt liczony a w przypadku projektu domyślnego w lokalizacji programu w Dokumentach użytkownika.
 • Formularz (Słup-Belka doczołowe). Usunięcie lagu przy zmianie liczby szeregów śrub.
 • Poprawki drobnych błędów w formularzu oraz obliczeniach.
e-sklep
rozmiar: rozmiar: 124MB, wersja: 4.1.7068, data: 09.05.2019
system: Windows 10 lub Windows 8.1 lub Windows 7 (zalecany system Windows 10 64-bit)
Data publikacji: 2019-05-30
Pobierz program: EuroZłącza 4.1 32bit
ArCADia PLUS 10.4
Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadaczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia PLUS 10.4 (system 6.7.958)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia PLUS 10.4.4030: (wydana 11.05.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość wydruku wszystkich widoków (aktywnych/nieaktywnych) w kolorach zgodnych z ustawieniami pisaków.

Modyfikacje

 • Optymalizacja wyświetlania obiektów. Zmiana sposoby wyświetlania obiektów nieaktywnych.
 • Poprawiono import ustawień interfejsowych użytkownika dotyczących aliasów i skrótów klawiszowych.
 • Poprawiono obsługę schowka.
 • Wprowadzono korektę obsługi przezroczystości powierzchni będących w stanie: multistate.

ArCADia-ARCHITEKTURA

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wprowadzanie słupków balustrad co określoną liczbę stopni

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter wykazu pomieszczeń.
 • Optymalizacja generowania przekroju rynien i rur spustowych.

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wybór czcionki w obiekcie: Obszar.

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter pisaków oraz powierzchni płaszczyzny terenu.

ArCADia-IFC

Modyfikacje

 • Dodano sprawdzanie wersji formatu pliku przed próbą jego wczytania.

ArCADia-KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Modyfikacje

 • Optymalizacja rozkładu kręgów betonowych pod płytą redukcyjną.
 • Korekta baz danych studni betonowych.

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Modyfikacje

 • Drobne korekty interfejsowe w oknie obliczeń.
 • Optymalizacja rozkładu zwodu poziomego na dachu.
 • Korekta wysokości względnej obiektów.
Wsparcie dla ArCADia PLUS 10.4e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 895 MB (32bit), 981 MB (64bit), wersja: 10.4.4030, data: 11.05.2018
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2018-09-26
Pobierz program: ArCADia PLUS 10.4 64bitPobierz program: ArCADia PLUS 10.4 32bit
ArCADia-TERMOCAD 7.1
Program do obliczeń cieplnych budynków oraz sporządzania świadectw i audytów energetycznych. Wbudowany edytor graficzny do modelowania bryły budynku.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMOCAD LT 7.1
 • ArCADia-TERMOCAD STD 7.1
 • ArCADia-TERMOCAD 7.1
 • ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1
 • Efekt ekologiczny
 • Efekt ekonomiczny
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja
 • Metoda zużyciowa
 • Dotacje NF15/40
 • Raport Ocena energetyczna
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia-TERMOCAD 7.1.2470 (wydana: 05.09.2018)

Modyfikacje

 • Korekta modelu termicznego

ArCADia-TERMOCAD 7.1.2393 (wydana: 10.07.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Nowy raport Ocena energetyczna
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 1,51 GB (32bit), 1,61 GB (64bit), wersja: 7.1.2470, data: 23.04.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2018-09-05
Pobierz program: ArCADia-TERMOCAD 7.1 64bitPobierz program: ArCADia-TERMOCAD 7.1 32bit
ArCon 17.05
Aktualizacja do programu ArCon 17
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Wprowadzono poprawki do tłumaczenia.
 • rozmiar: 35 MB, data: 24.04.2015
 • wymagany: ArCon 17
Data publikacji: 2018-08-07
Pobierz program: ArCon 17.05 32bit
INTERsoft-INTELLICAD
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Zmiany w najnowszej wersji INTERsoft-INTELLICAD 10.4: (wydanej 15.03.2018)

Nowe funkcje:
 • Wybierz podobne (z dodawaniem do selekcji i oknem ustawień), Multiodnośnik, Edytor Multilinii, Linia przerwania.
 • Podpięta nowa wersja silnika graficznego ODA Teigha 4.2.11.
 • Nowe okno definicji kreskowania i wypełniania gradientem.
 • Wydzielony pasek narzędzi Express tools.
 • Tworzenie paczki projektu i użycie narzędzia jego zapisu eTransmit.
 • Okno programu podzielone na zakładki w których wyświetlane są kolejno otwarte rysunki.
 • Nowe sposoby obsługi interfejsu programu, jego ustawień i eksportu ustawionego profilu programu.
 • Ustawienie przyciągania punktów charakterystycznych do podrysów.
 • Wbudowany konwerter plików DWG do formatu DWG 2018, konwersja automatyczna do DWG 2013, bez zapisu w formacie DWG 2018.
 • Przystosowanie do obsługi monitorów 4K i skalowania systemu Windows 10.
 • Rozbijanie atrybutów do tekstu i rozbijania tekstów, autonumerowanie.
 • Nowy dodatkowy edytor tekstu wielowierszowego (zmieniany zmienną systemową MTEXTED).
Zobacz opis programu INTERsoft-INTELLICAD
Szczegóły:
 • rozmiar: 223 MB (32bit), 292 MB (64bit), wersja: 10.4.4030, data: 15.03.2018
 • system operacyjny Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2018-05-21
Pobierz program: INTERsoft-INTELLICAD 64bitPobierz program: INTERsoft-INTELLICAD 32bit
StalCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit)
Szczegóły:
 • rozmiar: 17,6 MB, wersja: 1.7.0, data: 10.05.2018
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
 • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-21
Pobierz program: StalCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit) 32bit
ŻelbetCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit)
Szczegóły:
 • rozmiar: 13 MB, wersja: 1.7.0, data: 10.05.2018
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
 • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-21
Pobierz program: ŻelbetCAD 1.7 dla programu ArCADia 10 (32bit) / ArCADia PLUS 10 (32bit) 32bit
INTERsoft-PRZEDMIAR 1.7 dla programu ArCADia 10 / PLUS 10 (32bit)
Szczegóły:
 • rozmiar: 8,45 MB, wersja: 1.7.0, data: 10.05.2018
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
 • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-21
Pobierz program: INTERsoft-PRZEDMIAR 1.7 dla programu ArCADia 10 / PLUS 10 (32bit) 32bit
ArCADia AC 6.7
Nakładka dla programu AutoCAD 2016/2017/2018 64bit.
Przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu, łącznie z zapisem projektów. Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia AC 6.7.958 (wydana 11.05.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość wydruku wszystkich widoków (aktywnych/nieaktywnych) w kolorach zgodnych z ustawieniami pisaków.

Modyfikacje

 • Optymalizacja wyświetlania obiektów. Zmiana sposoby wyświetlania obiektów nieaktywnych.
 • Poprawiono obsługę schowka.
 • Wprowadzono korektę obsługi przezroczystości powierzchni będących w stanie: multistate.

ArCADia-ARCHITEKTURA

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wprowadzanie słupków balustrad co określoną liczbę stopni

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter wykazu pomieszczeń.
 • Optymalizacja generowania przekroju rynien i rur spustowych.

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wybór czcionki w obiekcie: Obszar.

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter pisaków oraz powierzchni płaszczyzny terenu.

ArCADia-IFC

Modyfikacje

 • Dodano sprawdzanie wersji formatu pliku przed próbą jego wczytania.

ArCADia-KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Modyfikacje

 • Optymalizacja rozkładu kręgów betonowych pod płytą redukcyjną.
 • Korekta baz danych studni betonowych.

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Modyfikacje

 • Drobne korekty interfejsowe w oknie obliczeń.
 • Optymalizacja rozkładu zwodu poziomego na dachu.
 • Korekta wysokości względnej obiektów.
Wsparcie dla ArCADia AC 6.7e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 650 MB (32bit), 702 MB (64bit), wersja: 6.7.958, data: 11.05.2018
 • system operacyjny: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2018-05-18
Pobierz program: ArCADia AC 6.7 64bitPobierz program: ArCADia AC 6.7 32bit
InstalCAD 2.7 dla programu ArCADia 10 / 10 PLUS (32bit)
Nakładka CAD dla projektantów instalacji sanitarnych.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Nakładka wspiera tylko wersje 32 bitowe programów ArCADia 10 i ArCADia 10 PLUS.
Zobacz opis programu InstalCAD 2.7 dla programu ArCADia 10 / 10 PLUS (32bit) e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 202 MB, wersja: 2.7.0, data: 10.05.2018
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 • nakładka wspiera wyłącznie wersje 32bit programów ArCADia 10 i ArCADia PLUS 10
Data publikacji: 2018-05-18
Pobierz program: InstalCAD 2.7 dla programu ArCADia 10 / 10 PLUS (32bit) 32bit
ArCADia LT 10.4
Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
Przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu, łącznie z zapisem projektów. Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadaczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia LT 10.4 (system 6.7.958)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia LT 10.4.4030: (wydana 14.05.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość wydruku wszystkich widoków (aktywnych/nieaktywnych) w kolorach zgodnych z ustawieniami pisaków.

Modyfikacje

 • Optymalizacja wyświetlania obiektów. Zmiana sposoby wyświetlania obiektów nieaktywnych.
 • Poprawiono import ustawień interfejsowych użytkownika dotyczących aliasów i skrótów klawiszowych.
 • Poprawiono obsługę schowka.
 • Wprowadzono korektę obsługi przezroczystości powierzchni będących w stanie: multistate.

ArCADia-ARCHITEKTURA

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wprowadzanie słupków balustrad co określoną liczbę stopni

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter wykazu pomieszczeń.
 • Optymalizacja generowania przekroju rynien i rur spustowych.

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wybór czcionki w obiekcie: Obszar.

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter pisaków oraz powierzchni płaszczyzny terenu.

ArCADia-IFC

Modyfikacje

 • Dodano sprawdzanie wersji formatu pliku przed próbą jego wczytania.

ArCADia-KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Modyfikacje

 • Optymalizacja rozkładu kręgów betonowych pod płytą redukcyjną.
 • Korekta baz danych studni betonowych.

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Modyfikacje

 • Drobne korekty interfejsowe w oknie obliczeń.
 • Optymalizacja rozkładu zwodu poziomego na dachu.
 • Korekta wysokości względnej obiektów.
Wsparcie dla ArCADia LT 10.4e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 899 MB (32bit), 984 MB (64bit), wersja: 10.4.4030, data: 14.05.2018
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2018-05-18
Pobierz program: ArCADia LT 10.4 64bitPobierz program: ArCADia LT 10.4 32bit
ArCADia 10.4
Najnowsza wersja systemu ArCADia 10, przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu łącznie z zapisem projektów. Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0, dla posiadaczy modułu ArCADia-ARCHITEKURA 8, wymaga płatnej aktualizacji do wersji 9.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia 10.4 (system 6.7.958)
 • ArCADia-3D MAKER 2.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 9.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 1.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE 1.4
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 10.4.4030: (wydana 11.05.2018)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość wydruku wszystkich widoków (aktywnych/nieaktywnych) w kolorach zgodnych z ustawieniami pisaków.

Modyfikacje

 • Optymalizacja wyświetlania obiektów. Zmiana sposoby wyświetlania obiektów nieaktywnych.
 • Poprawiono import ustawień interfejsowych użytkownika dotyczących aliasów i skrótów klawiszowych.
 • Poprawiono obsługę schowka.
 • Wprowadzono korektę obsługi przezroczystości powierzchni będących w stanie: multistate.

ArCADia-ARCHITEKTURA

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wprowadzanie słupków balustrad co określoną liczbę stopni

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter wykazu pomieszczeń.
 • Optymalizacja generowania przekroju rynien i rur spustowych.

ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Nowa funkcjonalność

 • Umożliwiono wybór czcionki w obiekcie: Obszar.

Modyfikacje

 • Wprowadzono konwerter pisaków oraz powierzchni płaszczyzny terenu.

ArCADia-IFC

Modyfikacje

 • Dodano sprawdzanie wersji formatu pliku przed próbą jego wczytania.

ArCADia-KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

Modyfikacje

 • Optymalizacja rozkładu kręgów betonowych pod płytą redukcyjną.
 • Korekta baz danych studni betonowych.

ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE

Modyfikacje

 • Drobne korekty interfejsowe w oknie obliczeń.
 • Optymalizacja rozkładu zwodu poziomego na dachu.
 • Korekta wysokości względnej obiektów.
Wsparcie dla ArCADia 10.4e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 835 MB (32bit), 981 MB (64bit), wersja: 10.4.4030, data: 11.05.2018
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP2
Data publikacji: 2018-05-18
Pobierz program: ArCADia 10.4 64bitPobierz program: ArCADia 10.4 32bit
ArCADia-RAMA 16.0
Obliczanie i wymiarowanie konstrukcji stalowych, drewnianych.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • R3D3-Rama 3D 16.0
 • R2D3-Rama 3D 16.0
 • R3D3-InterStal 1.5
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.2
 • R3D3-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 2D 16.0
 • R2D2-InterStal 1.5
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.2
 • R2D2-EuroStal BUILT-UP 1.0
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :
ArCADia-RAMA wersja 16.0.2 (R3D3/R2D3/R2D2) (wydana 29.03.2019)
 • Korekta właściwego przypisania elementów (słupka i krzyżulca) w złączu Kratowo-rurowo spawanym i Kratowym z blachą węzłową typu N przy wysyłaniu danych do modułu EuroZłącza.
 • Ograniczono sprawdzanie warunków zbieżności (przerwania) procesu iteracji przy obliczeniach wg TIIR do dwóch sprawdzeń: sprawdzenia znaku wyznacznika macierzy sztywności oraz sprawdzenia: (displacement - displacementPrev) / displacementPrev > 1, Gdzie: displacement – maksymalne przemieszczenie węzła w dowolnym kierunku z aktualnej iteracji, displacementPrev - maksymalne przemieszczenie węzła z poprzedniej iteracji (w tym samym kierunku co displacement).
 • Korekta wyświetlania komunikatu o istniejącym podrysie przy zamianie pręta na podrys.
 • Wprowadzono regułę że jeśli oba mimośrody dla mimośrodu dwustronnego lub jeden mimośród dla mimośrodu jednostronnego równe są „0” to dla tych prętów w pliku modelu zapisujemy brak mimośrodów.
 • Korekta funkcji Pokaż najbliższe pręty (dla prętów ukrytych) w przypadku natrafienia na pręt wirtualny definiujący mimośród pręta modelu.
 • Korekta automatycznego rozdziału prętów na osobne grupy, przy wymiarowaniu zbiorczym gdy w jednej grupie znalazły się pręty jedno i wielogałęziowe (inny moduł wymiarujący).
 • Korekta wyświetlania osiadań podpór przy wymiarowaniu zbiorczym.
 • EuroStopa - Korekta blokowania wyjścia z okna definicji wymiarowania dla stóp fundamentowych przy niepoprawnym zdefiniowaniu geometrii fundamentu.
 • Korekta przypadkowego ukrywania prętów na mimośrodzie po wyjściu z okna definicji typu podpory funkcją Anuluj.
 • InterStal, InterDrewno, EuroDrewno, EuroStal, EuroStal BUILT-UP – korekta algorytmu wyznaczania ugięcia względnego.
 • EuroŻelbet - Korekta kalkulatora współczynnika pełzania.
ArCADia-Rama 16.0.1 (wydana 05.07.2018)
 • Przesunięcie w oknie imperfekcji znacznika wyboru kierunku imperfekcji na podstawie obciążeń (jako podrzędnego) poniżej znaczników decydujących o założeniu imperfekcji w kierunku x i y.
 • Korekta polegająca na pominięciu prętów wirtualnych mimośrodów, przy automatycznym rozdzielaniu grup prętów do wymiarowania ze względu na różnice materiałowe prętów i prętów wirtualnych umieszczonych w tej samej grupie prętów (sygnalizowana komunikatem).
 • Korekta błędu zaznaczania oknem, tafli obciążenia powierzchniowego, która została ukryta wraz ze wszystkimi prętami przypisanymi do tego obciążenia.
 • Zmieniony warunek przerwania obliczeń wg TIIR. było: |dVmax|/|dPrev-dPrev1| > 1.5, a jest: |dVmax|/|maxd0| > 1 gdzie: maxd0 – maksymalne przemieszczenie dowolnego węzła z iteracji 0 (z teorii pierwszego rzędu), dVmax – maksymalna różnica przemieszczeń węzłów w iteracji n oraz n-1, dPrev-dPrev1 - maksymalna różnica przemieszczeń węzłów w iteracji n-1 oraz n-2.
 • Wygaszenie warunku testowego zwiększającego przemieszczenia w kolejnych iteracjach przy obliczeniach wg TIIR o 5%.
 • Korekta wyznaczania wektora wyrazów wolnych dla momentów skupionych w zerowej iteracji przy rozwiązywaniu układu teorią II rzędu tak by dawały te same wyniki przemieszczeń co obliczenia wg teorii I rzędu.
 • Korekta wyświetlania obciążenia temperaturą w oknie Widoku 3D.
 • Dołożenie sprawdzania znaku wyznacznika przy obliczeniach wg teorii II rzędu, eliminującego jako układy geometrycznie zmienne modele dla których w kolejnych iteracjach przemieszczenia zmieniają kierunek względem wcześniejszych iteracji.
ArCADia-RAMA 16.0.0 (wydana 06.03.2018)
 • EuroStal – Korekta i przebudowa algorytmu wymiarującego stalowe przekroje jednogałęziowe wg Eurokodu dla potrzeb modułu EuroStal BUILT-UP.
 • EuroStal BUILT-UP – Wprowadzenie modułu do wymiarowania przekrojów złożonych: blisko i dalekogałęziowych wg Eurokodu.
 • EuroStal BUILT-UP – Dodanie szczegółowego i zbiorczego raportu z wymiarowania typowych przekrojów wielogałęziowych.
 • Wizualizacja przekrojów blisko i dalekogałęziowych w Widoku 3D w R3D3 wraz z rozkładem stężeń, przewiązek i łączników.
 • Rozbudowanie definicji typu wymiarowania i listy dostępnych przekrojów w programie ArCADia-RAMA o definiowane profile blisko i dalekogałęziowe.
 • Import i Eksport modelu w formacie DXF w podziale na grupy prętów odpowiadające nazwą warstw z programów CAD, pozwalający przy imporcie przypisać tak ustalonym grupom prętów odrębne przekroje z listy.
 • Rozbudowa okna Zależności grup obciążeń i Kombinacji użytkownika o funkcje kopiowania kombinacji i usuwania duplikatów wśród zdefiniowanych kombinacji użytkownika.
 • Rozbudowa okna Grup obciążeń o funkcję kopiowania danej grupy wraz z przynależnymi do niej obciążeniami.
 • Wprowadzenie śladu przełączanych za pomocą Spacji kolejnych składowych w układzie globalnym przy ustalaniu lokalizacji początkowej lub końcowej pręta.
 • W opcji śledzenia końca pręta dla trybu płaskiego poza linią pomocniczą jego przedłużenia dołożono linię pomocniczą do niej prostopadłą wyprowadzoną z końca bliższego węzła tego pręta.
 • Przy wprowadzaniu elementu w trybie płaskim i w układzie biegunowym dołożono możliwość sterowania kątem nachylenia pręta za pomocą klawiatury (klawiszami Alt + Kursor domyślnie z dokładnością do 0.1 stopnia lub z klawiszami Ctrl + Alt + Kursor z dokładnością do 0.01 stopnia lub odwrotnie przy zmianie dokładności w oknie Ustawień).
 • Rozbudowa funkcji weryfikacji o sprawdzenie występowania obciążeń poza prętem oraz funkcji oczyszczania projektu o znajdowanie i usuwanie wsporników przegubowych.
 • Możliwość regulacji w oknie Ustawień programu koloru częściowych zesztywnień (domyślnie czerwony) oraz ustawiania grubości linii zesztywnień w oknie Własności projektu.
 • Rozbudowa funkcji Dołącz projekt o dołączanie dodatkowych elementów projektu takich jak: obciążenia powierzchniowe, wymiary, podrysy i komentarze.
 • Rozbudowa funkcji podręcznego kopiowania, przesuwania i odsuwania o możliwość numerycznego doprecyzowania (lub doprecyzowania kursorami klawiatury) wektora przemieszczenia w przypadku jego zaczepienia na punkcie bliskim konstrukcji.
 • Wydzielenie odrębnych wersji językowych programu do odrębnych setupów bez możliwości zmiany języka z poziomu interfejsu programu.
 • Uzupełniono funkcję obrotu i odbicia lustrzanego podrysu o opcję zachowania podrysu źródłowego.
 • Wprowadzenie w menu Narzędzia funkcji Uporządkuj kierunki układów lokalnych.
 • Automatyczne wywoływanie funkcji Uporządkuj kierunki układów lokalnych przy tworzeniu elementów wymiarowych, wczytywaniu konstrukcji z generatora dachów i innych generatorów, wczytywaniu układu z pliku DXF oraz budowaniu układu na bazie podrysu.
 • Rozbudowa funkcji Napraw o sprawdzanie niedozwolonych (nieliczbowych) wartości parametrów przekrojów.
 • Poszerzono ponad dwukrotnie bazę równoramiennych i nierównoramiennych kątowników europejskich zgodnie z najnowszym katalogiem ArcelorMittal.
 • Wprowadzono dyskryminację do wartości „0”, ujemnych wartości sił ściskanych N o wartości bezwzględnej mniejszej niż założony próg 0.01 kN dla prętów typu cięgno.
 • Funkcję kopiowania rozbudowano o możliwość kopiowania wielokrotnego bez potrzeby przerywania jej działania.
 • Funkcję kopiowania, odsuwania i przesuwania uzupełniono o widok wektora przemieszczenia oraz „awatar” przemieszczanej części układu.
 • Wprowadzono prezentację naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w przekroju pręta w postaci map gradientowych.
 • Wprowadzono nowy sposób sprawdzania dostępności aktualizacji programu.
 • Poprawa wydajności obracania, przesuwania i powiększania widoku układu wraz z wykresami sił wewnętrznych i naprężeń (zwłaszcza obwiedni) dla całego modelu.
 • Korekta zabezpieczenia braku widoczności prętów wirtualnych w grupie Niepogrupowane w „drzewie projektu” objawiająca się wyświetlaniem znacznika przed tą grupą w „drzewie projektu”.
Wsparcie dla ArCADia-RAMA 16.0e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 564MB (32-bit), 595MB (64-bit), wersja: 16.0.2, data: 29.03.2019
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Data publikacji: 2018-03-29
Pobierz program: ArCADia-RAMA 16.0 64bitPobierz program: ArCADia-RAMA 16.0 32bit
ArCADia-RAMA 15.7
Obliczanie i wymiarowanie ram.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • R3D3-Rama 3D 15.7
 • R2D3-Rama 3D 15.7
 • R3D3-InterStal 1.5
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.2
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
 • R2D2-Rama 2D 15.7
 • R2D2-InterStal 1.5
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.2
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :
Rama 15.7.4 (wydana 15.02.2018)
  Rama:
Rama 15.7.2 (wydana 05.12.2017)
  Rama:
 • Korekta uwzględniania zmiany modelu po użyciu funkcji podziel decydująca o konieczności ponownego wykonania obliczeń statycznych.
 • Korekta ustawienia domyślnej siatki pomocniczej w kierunku „y” na 0.2 m przy wczytywaniu plików f2d do wersji R3D3-Rama 3D.
 • Przy przekazywaniu danych do modułu EuroZłącza dołożono obsługę profili prętów dochodzących o przekroju zmiennym w formie przybliżonej, poprzez potraktowanie ich jak profili o stałym, adekwatnym przekroju przylegającym do węzła w którym utworzono dane złącze.
 • Ograniczono wyświetlanie wyników SGU (przemieszczenia i/lub ugięcia) na zakładce Wymiarowanie i w raportach zbiorczych do grup prętów dla których w przypisanych do nich definicjach typu, zaznaczono opcję publikacji tego typu wyników, zachowując spójność wyników wyświetlanych na ekranie i publikowanych w raportach.
 • Korekta raportu zbiorczego z wymiarowania stóp fundamentowych polegająca na usunięciu z raportu nadmiarowych tabel sprawdzeń nośności nie zawierających rzeczywistych wyników tych sprawdzeń.
 • Korekta opisu dotyczącego publikacji wyników SGU w definicjach typu wymiarowania.
 • Korekta wyznaczania przemieszczeń dla rur okrągłych o zmiennej geometrii polegająca na korekcie wzorów do liczenia momentu bezwładności i pola przekroju rury zamieszczonych w algorytmie liczenia prętów o zmiennej geometrii.
 • EuroDrewno 1.2.5
 • Korekta opisu dotyczącego publikacji wyników SGU w definicji typu wymiarowania.
 • EuroStopa 1.1.12
 • Korekta komunikatu w raporcie szczegółowym dotycząca braku możliwości wyznaczenia zbrojenia dolnego w stopie fundamentowej dla schematów z siłą normalną na stopie skierowaną do góry.
 • EuroStal 1.2.28
 • Korekta opisu dotyczącego publikacji wyników SGU w definicji typu wymiarowania.
 • InterDrewno 1.7.4
 • Korekta opisu dotyczącego publikacji wyników SGU w definicji typu wymiarowania.
 • InterStal 1.5.14
 • Korekta opisu dotyczącego publikacji wyników SGU w definicji typu wymiarowania.
Rama 15.7.1 (wydana 2017.04.12)
  Rama:
 • Korekta generowania wyników statyki w raporcie poprzez zabezpieczenie struktur danych przed jednoczesnym dostępem wielu wątków.
 • Eliminacja wyświetlania artefaktów wykresów sił wewnętrznych przy generowaniu raportu ze statyki. Eliminacja możliwości odrysowania układu na ekranie graficznym przy jednoczesnym uruchomieniu paska postępu jako osobnego wątku.
 • Korekta wyświetlania okienka z komunikatem (do którego brak dostępu) przy próbie ponownego generowania pliku raportu o tej samej nazwie co już otwarty, w przeglądarce plików RTF (ArCADia-TEXT, Word itp.).
 • Korekta uaktywnienia przycisku zapisu projektu po wczytaniu projektu zawierającego pręty ukryte i pręty wirtualne reprezentujące mimośród.
 • InterDrewno:
 • Korekta działania nowych klas drewna klejonego wg PN-EN 14080:2013-07E.
 • Eurodrewno:
 • Korekta działania nowych klas drewna klejonego wg PN-EN 14080:2013-07E.
Rama 15.7.0 (wydana 2017.03.14)
 • Korekta działania programu EuroZłącza uruchamianego z R3D3 oraz jego projektu jeśli w nazwie ścieżki do programu lub projektu występuje podwójna spacja. Korekta niepotrzebnego wyświetlania znaczników formatowania w wynikach dla złącz na zakładce Wymiarowanie.
 • Na zakładce Wymiarowanie dla zaznaczonego węzła z policzonym złączem, dołożono dodatkowy przycisk DXF umożliwiający wygenerowanie rysunku wykonawczego połączenia przez program EuroZłącza v. 3.5 w formacie dxf.
 • W oknie Grup prętów i elementów wymiarowych, dla układów z mimośrodami w kolumnie Ukryj usunięto zaznaczenia dla prętów wirtualnych.
 • Korekta zapisywania na liście funkcji Cofnij/Ponów zmiany przekroju w oknie Grup prętów i elementów wymiarowych.
 • Jeśli z plikiem projektu skojarzony jest plik wyników .sw3d i/lub złączy .zs3d to przy zapisywaniu projektu pod zmienioną nazwą (Zapisz jako…) pliki .sw3d i/lub .zs3d również będą zapisane pod zmienioną nazwą.
 • Korekta zawieszania programu przy próbie przełączania zdefiniowanych widoków z poziomu drzewa projektu.
 • Korekta prawidłowego przeliczania skali powiększenia wyjściowego dla projektów ze zdefiniowanymi wcześniej widokami użytkownika.
 • Zmiana formatu zapisu filmików prezentacji z wersji 2D i 3D z wersji flashowych na format avi otwierany domyślnie w systemach Windows 7, 8 i 10 (dotychczasowe wersje wykonywalne exe miały problem z formatem obsługiwanym przez Flash’a lub z podpisem cyfrowym).
 • Korekta oznaczenia grup zesztywnienia prętów w węzłach przy zmianie kierunku układu lokalnego dla jednego lub kilku prętów.
 • Korekta zachowania wcześniejszego zesztywnienia prętów w węźle po operacji scalania prętów.
 • Aktualizacja zestawu grup obciążeń budujących dane ekstremum obwiedni przy doprecyzowaniu lokalizacji tego ekstremum (sił wewnętrznych lub naprężeń) na danym pręcie.
 • Korekta wyznaczania ekstremalnych wartości obwiedni naprężeń normalnych w przekroju pręta, dająca ten sam wynik ekstremów globalnych dla ekstremum po kombinacjach użytkownika, które to kombinacje otrzymano automatycznie na podstawie policzonej przez program obwiedni naprężeń normalnych.
 • Korekta generatora podrysu wczytywanego z ArCADii w przypadku wczytywania dachów zawierających połacie o zerowej powierzchni i nieoznaczone jako ściany szczytowe.
 • Korekta generatora podrysu wczytywanego z ArCADii w przypadku gdy kontur dachu dokładnie pokrywa się z liniami osi modularnych – nie generowała się część osi pionowych łączących punkty przecięcia tych osi i ich rzutów na połaciach dachu.
 • Przeliczono wszystkie projekty przykładowe zamieszczone w wersji instalacyjnej programu.
 • Korekta wpływu ustawionego znacznika obwiedni/ekstremów na zakładce Wyniki na możliwość zaznaczania węzłów na zakładce Wymiarowanie.

R3D3-Rama 3D – wersja 15.6.0 (wydana 20.11.2016)

 • Korekta nazwy złącza Kratowego spawanego na Kratowo rurowe spawane.
 • Korekta wgrania prawidłowego pliku domyślnego z wypełnioną biblioteką użytkownika o złożone profile domyślne (np. 2V).
 • Korekta wyświetlania widoku układu w raportach rtf odpowiadającego widokowi ustawionemu przez użytkownika w aktywnej rzutni programu.
 • Zabezpieczenie możliwości zmiany fokusa przypisanego do aktywnej rzutni, podczas generowania widoku układu w raporcie ze statyki w formacie rtf.
 • Korekta wyświetlania menu kontekstowego prawego klawisza myszki na zakładce Wyniki po wcześniejszym zaznaczeniu obciążenia powierzchniowego na zakładce obciążenia.
 • Korekta wprowadzania wymiarów równoległych za wymiarami wcześniej zdefiniowanymi.
 • Korekta zachowania lokalizacji i wartości obciążeń węzłowych i prętowych, skupionych i ciągłych przy scalaniu prętów i ich dzieleniu.
 • Korekta wartości granicznych naprężeń na ściskanie i rozciąganie odpowiadających granicy plastyczności w bazie materiałów dla stali S420 i S460.
 • Zmiana sposobu wizualizacji częściowych połączeń sztywnych w węźle na rysowane grubszą linią i w kolorze węzła.
 • Korekta zawieszania programu przy pojedynczym lub zbiorczym usuwaniu mimośrodów.
 • Blokada niepotrzebnego uruchamiania funkcji podręcznego kopiowania, przesuwania lub odsuwania podczas zaznaczania lub odznaczania elementów układu za pomocą okna.
 • Przy tworzeniu połączeń stalowych kratownicowych wprowadzono korelację prawego pasa z prawym krzyżulcem i lewego pasa z lewym krzyżulcem, ułatwiającą prawidłową lokalizację elementów połączenia w module EuroZłącza.
 • Korekta starterów o możliwość ich wywołania z poziomu ArCADii w odpowiednim trybie (generowania podrysu szkieletu, generatora dachu lub wczytania więźby) oraz z parametrem zapewniającym właściwy i optymalny przydział pamięci potrzebnej do optymalnego działania programu. Korekta dotyczy nowej wersji ArCADii z nową wersją Ramy.
 • Rozbudowa funkcji Napraw o funkcję usuwania prętów na mimośrodzie wówczas gdy posiadają one odwołania do prętów wirtualnych, reprezentujących mimośród, których jednak brak jest w modelu.
 • Rozbudowa funkcji Napraw o funkcję usuwania prętów gdy posiadają one odwołania do węzłów o ujemnych numerach indeksów.
 • Ujednolicono ikonki aktywnych okien programu widocznych w systemowym Menadżerze zadań.
 • Korekta pojawiania się opcji menu kontekstowego prawego klawisza myszki "Wymiaruj złącze" w przypadku zaznaczonego węzła połączenia na zakładce Wyniki.

R3D3-Rama 3D – wersja 15.5.0 (wydana 25.08.2016)

 • Wprowadzenie nowej wersji R2D3-Rama3D do obliczeń statycznych i wymiarowania konstrukcji przestrzennych, modelowanych w trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach na trzech płaskich ekranach z rzeczywistym podglądem 3D.
 • Wprowadzono jedną ikonę uruchomieniową wszystkich trzech wersji programów: R2D2, R2D3 i R3D3 ArCADia-RAMA z możliwością przełączania wersji z poziomu uruchomionego programu.
 • W wersji R3D3 wprowadzono dodatkową możliwość pracy na trzech widocznych, przestrzennych rzutniach z jednoczesnym podglądem na Widok 3D modelu układu.
 • Wprowadzono funkcję podręcznego kopiowania, przesuwania i odsuwania.
 • EuroStal - Korekta polegająca na całkowitym wyłączeniu liczenia wskaźników plastycznych przekroju w module wymiarującym i pobieranie ich dokładnej wartości z modułu statycznego R3D3.
 • Współpraca z modułem EuroZłącza v.3.0 – nowy typ połączenia – Kratowe rurowe spawane.

R3D3 - Rama 3D – wersja 15.1.0 (wydana 07.06.2016)

 • Korekta wyników wymiarowania na angielskiej wersji językowej.
 • Korekta wyświetlania panelu licencji w oknie "O programie" przy niskich rozdzielczościach – dodano pasek przewijania.
 • Korekta wyświetlania okna kalkulatora długości wyboczeniowej przy niskich rozdzielczościach – dodano paski przewijania.
 • Zablokowano możliwość dodawania obciążeń powierzchniowych przy wyłączonej widoczności wszystkich grup obciążeń.
 • Zmiana sposobu prezentacji zbiorczych wyników wymiarowania złącza w R3D3/R2D2 na zakładce Wymiarowanie, dla sprawdzeń logicznych (bez wartości liczbowej) i ogólnego sprawdzenia warunków geometrycznych złącza.
 • Zmodyfikowano opis przycisku Rozbij w oknie Grup obciążeń na Rozbij wszystkie.
 • Korekta identyfikatora typowego przekroju bibliotecznego przekazywanego do EuroZłącz po zmianie wymiarów przekroju typowego element widziany jest jako przekrój (nietypowy) użytkownika.
 • Korekta rozpoznawania współliniowości elementu wymiarowego po stronie nakładek wymiarujących: InterStal, InterDrewno, EuroStal i EuroDrewno.
 • Korekta sprawdzania zgodności układów lokalnych przy tworzeniu elementów wymiarowych o sprawdzanie poza kątem obrotu również zgodności ich kierunku.
 • Blokada wymiarowania z odpowiednim komunikatem gdy użytkownik w oknie ustawień wymiarowania wybierze wymiarowanie na pustą grupę obciążeń lub sumę pustych grup obciążeń.
 • Korekta wyświetlania komunikatów we wszystkich nakładkach: InterStal, InterDrewno, EuroŻelbet, EuroStopa, EuroStal i EuroDrewno na systemie Windows 10.
 • Korekta wyświetlania podrysu po jego ukryciu z menu kontekstowego prawego klawisza myszki i następnie uruchomieniu funkcji Pokaż dla tego podrysu z poziomu drzewa projektu.
 • Korekta wymuszania ponownych obliczeń statycznych po zapisaniu widoku użytkownika z ukrytymi prętami. (operacja ta nie zmienia modelu).
 • Korekta błędnych indeksów w funkcji odpytywania zwrotnego Ramy przez nakładkę wymiarującą EuroStal o wartości momentu My w punktach koncentracji.
 • Wprowadzenie kontroli tożsamości, ilości punktów konturu dla przekroju początkowego i końcowego, w przekrojach o zmiennej geometrii, przy wyjściu z edytora tych profili.
 • Wprowadzenie przy wczytywaniu starszych projektów kontroli poprawności skierowania układów lokalnych prętów wchodzących w skład zdefiniowanych elementów wymiarowych (gdy są niepoprawne elementy zostaną rozbite z odpowiednim komunikatem w celu poprawienia kierunku układów przez użytkownika).
 • Korekta zapisu i wczytywania wcześniej wyliczonych wyników dla wymiarowania zbiorczego elementów drewnianych.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.6 (wydana 09.05.2016)

 • Korekta wymiarowania dla angielskiej wersji językowej.

R3D3 - Rama 3D – wersja 15.0.0 (wydana 18.02.2016)

 • Wydzielenie wersji 64 bitowej programu R3D3 – Rama 3D/R2D2 – Rama 2D wraz ze wszystkimi nakładkami wymiarującymi, umożliwiającej pełne wykorzystanie zainstalowanej pamięci fizycznej w procesie obliczeniowym i w efekcie pozwalającej na obliczanie znacznie większych układów statycznych.
 • Wprowadzono w oknie Ustawień programu znacznik włączania/wyłączania podpowiedzi kontekstowych przy wskazywaniu elementów (prętów, węzłów, obciążeń).
 • Wprowadzono w oknie Ustawień programu znacznik włączania/wyłączania numeracji zaznaczonych prętów i węzłów.
 • Wprowadzenie funkcji napraw dla projektów uszkodzonych wraz z raportem z działań przeprowadzonych funkcją napraw.
 • Wprowadzono funkcję automatycznego wyznaczania współczynników długości wyboczeniowej dla wielu wybranych prętów/elementów jednocześnie za pomocą kalkulatora współczynników długości wyboczeniowej.
 • Dodano obsługę komentarzy z poziomu drzewa projektu oraz dołożono możliwość dokładania komentarzy do elementów projektu, które nie mają swojej reprezentacji graficznej. Aktualnie komentarze można przypisać do: profili, węzłów, obc. węzłowych, podpór, prętów, obciążeń prętowych, grupy prętów, grupy podpór, grupy obciążeń, kombinacji użytkownika, elementów wymiarowych, widoków, obciążeń powierzchniowych, obc. ruchomych i złączy.
 • Wprowadzono zapamiętywanie aktualnego stanu ukrycia prętów i węzłów modelu w pliku projektu przy jego zapisie.
 • Wprowadzono w oknie głównym w pasku stanu programu przycisk-znacznik wskazujący aktualnie wybraną normę oraz umożliwiający bezpośrednie wejście do okna Właściwości projektu.
 • Rozszerzono możliwość zapamiętywania w ustawieniach programu z poziomu okna właściwości projektu takich parametrów jak: domyślny autor projektu, domyślny rodzaj numeracji prętów i węzłów (automatyczna/użytkownika).
 • Dla projektów z cięgnami liczonych jak dla cięgien oraz projektów liczonych wg. teorii II rzędu wprowadzono zapisywanie w projekcie parametru zbieżność iteracji obliczeń.
 • Doprecyzowanie komunikatów dla wymiarowania zbiorczego przy niemożliwości przeprowadzenia wymiarowania dla danego pręta lub elementu wymiarowego.
 • Wprowadzenie możliwości przełączania metody renderowania widoku 3D (OpenGL/DirectX) z poziomu interfejsu użytkownika w oknie Ustawień (dla wersji 32 bitowej).
 • Zwiększono częstotliwość odświeżania progresu wykorzystania pamięci w pasku statusu tak, aby aktualizował się on na bieżąco podczas obliczeń statyki oraz wymiarowania zbiorczego.
 • Wprowadzono w oknie głównym w pasku stanu programu przycisk-znacznik wskazujący aktualnie wybraną metodę renderowania w widoku 3D umożliwiającego wejście do okna Ustawień.
 • Przygotowanie zapisu kształtów przekrojów w plikach projektu f3d/f2d do wczytywania modelu szkieletu R3D3/R2D2 do projektu ArCADia ARCHITEKTURA.
 • W trybie przestrzennym wprowadzono możliwość precyzyjnego wprowadzania elementów układu z wykorzystaniem linii pomocniczych (półosi ortogonalnych) oraz śledzenia ortogonalnego i na wirtualnych przedłużeniach istniejących prętów.
 • Umożliwiono rozpoczęcie wprowadzania elementów do pustego projektu w trybie przestrzennym wówczas zawsze od punktu o współrzędnych 0,0,0 z wykorzystaniem trybu ORTO lub śledzenia ortogonalnego.
 • W trybie przestrzennym przy używaniu funkcji edycyjnych (np. kopiuj, odsuń, przesuń…) umożliwiono precyzyjne korzystanie z pomocniczych półosi ortogonalnych oraz przestrzennego śledzenia ortogonalnego.
 • W trybie płaskim i przestrzennym przy wprowadzaniu elementów, po wskazaniu precyzyjnej lokalizacji na układzie lub liniach pomocniczych umożliwiono przełączanie Spacją wskazania węzła początkowego pręta.
 • Wszystkie generatory typowych konstrukcji rozbudowano o możliwość wprowadzenia/wygenerowania parametrycznego podrysu konstrukcji.
 • Wprowadzono obsługę podrysów z poziomu drzewa projektu (funkcje: Usuń, Zmień nazwę, Ukryj/Pokaż) oraz dodano funkcję Ukryj dla zaznaczonego podrysu z poziomu menu kontekstowego. Korelacja dotychczasowego ukrywania wszystkich podrysów z ukrywaniem z poziomu drzewa projektu oraz usuwanie zaznaczonego podrysu klawiszem Delete.
 • W raportach ze statyki dla obwiedni sił wewnętrznych i naprężeń oraz ekstremów po kombinacjach wprowadzono kolejne sortowanie odpowiednio grup obciążeń i kombinacji budujących prezentowane ekstremum.
 • Dodano możliwość dodawania komentarzy do podrysów oraz dodano funkcje: Scalaj podrysy i Generuj na podrysie.
 • Dołożono do bazy programu typoszeregi dwuteowników i połówek dwuteowników amerykańskich typu S.
 • Automatyczne tworzenie listy potencjalnie najbardziej niekorzystnych kombinacji użytkownika na podstawie automatycznie wyznaczonych ekstremów obwiedni sił wewnętrznych, naprężeń i reakcji.
 • Wprowadzono możliwość selekcji wielu kolejnych kombinacji użytkownika z klawiszem SHIFT oraz przycisk zaznaczania wszystkich kombinacji użytkownika.
 • Dla projektów wg norm PN na zakładce Wyniki po zaznaczeniu obwiedni, przy grupach budujących dane ekstremum dołożono współczynniki obciążenia analogicznie jak dla projektów Eurokodowych.
 • Wprowadzenie znacznika we Własnościach projektu umożliwiającego wyłączenie liczenia automatycznej obwiedni w projektach liczonych wg teorii I rzędu.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.5 (wydana 18.02.2015)

 • Korekta tworzenia elementów wymiarowych z kolejnych segmentów łuku przy przejściu nachylenia segmentu przez kąt -45 stopni.
 • Korekta tworzenia prętów na mimośrodzie – dobór materiału dla prętów wirtualnych w zależności od używanej normy.
 • Korekta obliczania ekstremum po kombinacjach dla obliczeń wg teorii II rzędu.
 • Korekta edycji wymiarów dla dwuteowników o zmiennej geometrii.
 • Korekta tworzenia mimośrodów dla prętów, na których założono obciążenia ruchome.
 • Korekta odznaczania elementów układu przy wywoływaniu menu kontekstowego.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.2 (wydana 30.10.2015)

 • Korekta wczytywania projektów zawierających obciążenia ruchome przy pewnym specyficznym ułożeniu prętów.
 • Korekta pełnego usuwania plików xml dla kolejnych prętów i elementów przy przekazywaniu danych do wymiarowania, dla wymiarowania zbiorczego.
 • Korekta wczytywania projektów zawierających złącze, dla którego wybrano wymiarowanie po kombinacjach i nie zaznaczono żadnej kombinacji SGU.
 • Korekta zapisywania i ponownego odczytywania projektów z współczynnikami μy, μz lub μω ustawionymi ręcznie na zero.
 • Korekta usuwania wszystkich elementów pokrywających się przy obrocie ramy prostokątnej o kąt 90 stopni względem skrajnego słupa ramy.
 • Korekta generowania podrysów dachu przy każdorazowym przesyłaniu dachu z programu ArCADia – ARCHITEKTURA a nie tylko za pierwszym razem.
 • W raporcie ze statyki przy wyborze opcji Pomiń wykresy w sekcji Obwiednia sił wewnętrznych wyeliminowano powtarzający się nadmiarowy wiersz tabeli raportów.
 • Wymuszono renumerację prętów i węzłów po uruchomieniu funkcji Weryfikacji projektu.
 • Korekta błędu braku widoczności pręta po obrocie o wskazany kąt 90 stopni a następnie kopiowaniu grupy tych prętów.
 • W tabeli oddziaływań grup obciążeń oraz w tabeli oddziaływań w raporcie ze statyki usunięto przy definicji oddziaływania stałego znacznik wiodące.
 • Silnik TIIR - zmiana warunków weryfikacji przemieszczeń węzłów.
 • Silnik TIIR - poprawka do liczenia układów zawierających pręty o zmiennej geometrii z założonymi imperfekcjami.
 • Korekta tworzenia złącza dla niezapisanego projektu.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.1 (wydana 20.04.2015)

 • Przebudowa okna biblioteki użytkownika w celu wyeliminowania obcinania kontrolek.
 • Korekta wyświetlania współczynnika Kmod w raporcie z wymiarowania zbiorczego.
 • Korekta silnika TIIR - zmiana interpretacji i jednostki parametru "Zbieżność iteracji obliczeń" w oknie "Ustawienia wyników statyki". Jest to współczynnik bezwymiarowy określający maksymalny stosunek przyrostu maksymalnego przemieszczenia w danej iteracji do maksymalnego przemieszczenia wyjściowego z obliczeń według teorii I rzędu.
 • Korekta silnika TIIR - korekta warunków sprawdzania wiotkości modelu oraz zbieżności iteracji.
 • Korekta silnika TIIR - wyłączenie sprawdzania wiotkości modelu dla ciężaru własnego.
 • Korekta silnika TIIR - wyłączenie sprawdzania smukłości prętów.
 • Korekta silnika TIIR - uproszczenie obliczeń macierzy transformacji i modyfikacja algorytmu wyznaczania macierzy sztywności dla prętów z zadanym kątem obrotu.
 • Korekta silnika TIIR - wyzerowanie zmiennych pomocniczych pomiędzy kolejnymi wywołaniami obliczeń w silniku TIIR.
 • Dodanie pasków przewijania w oknie ustawień raportu ze statyki.
 • Zablokowanie wysyłania danych o profilu do nakładki EuroStopa podczas jej uruchamiania z poziomu okna grup podpór.
 • Korekta uwzględniania imperfekcji w układach zawierających pręty na mimośrodzie.
 • Zabezpieczenie nakładek wymiarujących przed uszkodzeniem pliku z definicjami typu wymiarowania.
 • Poprawka do zawieszania się programu przy braku licencji do nakładki EuroŻelbet.

R3D3 - Rama 3D – wersja 14.0.0 (wydana 19.02.2015)

 • Wprowadzono kalkulator współczynnika pełzania do definicji typu wymiarowania w module EuroŻelbet.
 • Wprowadzono raport z wyznaczenia współczynnika pełzania w module EuroŻelbet.
 • Kalkulator współczynników wyboczenia słupów według informacji uzupełniających do procedur projektowania wg Eurokodów opracowanych przez Access Steel - SN008a-PL-EU.
 • W projektach Eurokodowych wprowadzono możliwość definiowania stalowych złącz płaskich w poszczególnych węzłach modelu.
 • Wykonano moduł komunikacji z programem do sprawdzania nośności złącz stalowych uwzględniający zapamiętywanie ostatnio ustawionych parametrów sprawdzanego połączenia.
 • Wprowadzono możliwość skróconego prezentowania wyników sprawdzania nośności złącza w programie R3D3 – Rama 3D/2D oraz tworzenia bardziej lub mniej rozbudowanych raportów.
 • Wprowadzono obciążenie naciągiem (sprężenie).
 • Rozbudowano domyślne typy oddziaływać w definicji grup obciążeń dla projektów Eurokodowych.
 • Wprowadzono możliwość wykonywania raportów dla przemieszczeń węzłów w układzie globalnym dla grup obciążeń, dowolnej sumy tych grup lub kombinacji użytkownika.
 • Poza dynamiczną numeracją automatyczną (unikalną, ciągłą i kolejną), wprowadzono możliwość ustawienia stałej numeracji użytkownika dla prętów i węzłów modelu (unikalną ale niekoniecznie ciągłą i kolejną).
 • Rozbudowano funkcje obrotu zaznaczonej części układu o możliwość wskazywania kąta obrotu na układzie.
 • EuroDrewno – korekta liczenia współczynnika kshape dla wytrzymałości drewna na skręcania zgodnie z poprawką do normy PN-EN 1995-1-1:2010/A2:2014-07E.
 • Wprowadzono funkcje szybkich zmian ustawień widoku na poszczególnych zakładkach.
 • Wprowadzono funkcję szybkiego włączania widoczności grup obciążeń.
 • Wprowadzono funkcję szybkiego włączania wartości ekstremów i reakcji.
 • Wprowadzono funkcję szybkiego usuwania i ustawiania podpór przegubowych i sztywnych.
 • Zmieniono sposób wyświetlania i skalowania układów lokalnych prętów.
 • Wprowadzono inne oznaczenie węzłów w pełni przegubowych.
 • Wprowadzono możliwość ograniczenia rozmiarów raportów przez pominięcie rysunków wykresów w raportach.
 • Wprowadzono możliwość dodawania komentarzy do poszczególnych elementów modelu: węzłów, prętów, podpór, obciążeń itp.
 • Wprowadzono przycisk centrowania układu.
 • Nowe gatunki stali profilowej do wymiarowania stali wg PN w module InterStal opisane wg norm hutniczych: PN-EN – 10025-2:2007 oraz PN-EN-10025-5:2007.
 • Dodano pliki dxf profili obudów górniczych V25, V29, V32, V36 oraz ich złożeń w bibliotece użytkownika.
 • Zmieniono szatę graficzną interfejsu i rozbudowano system „skórek” programu.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.6 (wydana 01.12.2014)

 • Korekta występowania wyjątku przy zapisywaniu przeliczonego i zwymiarowanego projektu w zmienionej lokalizacji na dysku.
 • Korekta przypisania wybranych przez użytkownika prętów do obciążenia powierzchniowego na których nie występują obciążenia po rozkładzie.
 • Korekta działania blokady zesztywniania węzłów dla prętów oznaczonych w modelu jako cięgna.
 • Korekta usuwania obciążenia ruchomego za pomocą klawisza Delete.
 • Korekta błędu w projektach Eurokodowych, w obliczeniach jak dla cięgien wprowadzonego w wersji poprawkowej 13.0.3 (związanego z użyciem współczynników od oddziaływań do grup wirtualnych).

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.5 (wydana 10.10.2014)

 • Korekta resetu wartości obc. powierzchniowego do wartości domyślnej 1 w oknie właściwości przy wejściu w funkcje definiowania obc. trapezowego i natychmiastowe z niej wyjście klawiszem ESC.
 • Korekta możliwości niejednoznacznego przypisania obciążenia powierzchniowego do grupy obciążeń.
 • Korekta opisu nagłówka dla raportu z aktualnego widoku graficznego z delta Umax.
 • Korekta uwzględniania współczynników redukcyjnych ksi i fi w definicji kombinacji użytkownika dla projektów Eurokodowych.
 • Korekta kopiowania wielokrotnego pręta o obróconym układzie lokalnym wraz z obciążeniem równomiernym zadanym w układzie lokalnym tego pręta.
 • Korekta przywracania domyślnej definicji typu wymiarowania w tabeli grup prętów i elementów wymiarowych.
 • Korekta doboru tylko jednej grupy obciążeń z kilku grup zmiennych wzajemnie wykluczających się, przy liczeniu maksymalnych ugięć względnych.
 • zabezpieczenie modułu przed niestabilnością, po przekroczeniu dopuszczalnej ilości zbrojenia dla dużych silnie zbrojonych elementów żelbetowych.
 • Korekta komunikatu o liczeniu Ekstremów po kombinacjach zamiast obwiedni przy obliczeniach jak dla cięgien, obliczeniach wg teorii II rzędu i zwykłych obliczeniach projektu zawierającego kombinacje.
 • Korekta wyłączania ustawień specjalnego trybu obliczeń (jak dla cięgien i teorii II rzędu) przy wczytywaniu wyników z wymiarowania i ponownym wymiarowaniu.
 • Korekta pojawiania się nieprzewidywalnej lokalizacji strzałek reakcji na interfejsie graficznym dla wybranej podpory.
 • Pominięto zapis wyników obwiedni po obliczeniach wg T2R (co skutkowało pojawieniem się wyjątku).
 • W oknie ustawień wymiarowania pojawiają się teraz tylko kombinacje/grupy obciążeń, dla których istnieją wcześniej policzone wyniki statyki.
 • W ekstremum po kombinacjach uwzględniane są tylko te kombinacje, dla których wcześniej została przeliczona statyka.
 • Korekta inicjowania profili typu IPEA i IPEO.
 • Korekta algorytmu usuwania kombinacji użytkownika w oknie Zależności grup obciążeń po wcześniejszym przeliczeniu układu wg teorii II rzędu.
 • Korekta rozpoznawania zgodności zapisanych wyników wymiarowania zbiorczego z aktualnie ustawionymi definicjami typów wymiarowania.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.4 (wydana 24.07.2014)

 • Korekta zapamiętywania zadanych prze użytkownika współczynników obciążenia dla grup obciążeń w projektach wg PN.
 • Korekta zawieszania programu przy pokazywaniu wartości reakcji dla węzła podporowego dla obwiedni przy wyłączonych wykresach zbiorczych.
 • Korekta zamiany obc. skupionego węzłowego na prętowe przy scalaniu prętów w tym węźle.
 • Korekta raportu ze zbiorczego wymiarowania stóp fundamentowych o dane dotyczące prętów zbrojeniowych.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.3 (wydana 17.07.2014)

 • Korekta tworzenia pełnego raportu z wymiarowania zbiorczego układu w przypadku ustawienia braku wymiarowania dla podpór.
 • Korekta uaktywniania zapisu projektu po kliknięciu na węzeł podporowy na zakładce Wyniki.
 • Korekta zmiany zaznaczenia węzła niepodporowego na pręt przy przełączeniu grupy obciążeń na zakładce Wyniki.
 • Korekta wczytywania wyników wymiarowania dla już policzonego projektu przy tak samo wybranych zestawach sił do wymiarowania oraz poprzedzenie wczytywania komunikatem analogicznym jak przy wczytywaniu wyników ze statyki.
 • Korekta rozmiaru okna wyświetlania licencji „O programie” przy braku licencji na program statyczny R3D3 i zainstalowanych licencjach do nakładek wymiarujących.
 • Dla projektów wg PN umożliwiono modyfikację współczynnika SGUred w oknie grup obciążeń dla grup stałych.
 • Korekta zawieszania się programu przy próbie generowania raportu z aktualnego widoku graficznego.
 • Korekta zmiany kierunku lokalnego układu współrzędnych przy kopiowaniu i odsuwaniu.
 • Korekta działania przełącznika min/max na zakładce Wyniki przy wyświetlaniu wyników sił wewnętrznych, naprężeń i reakcji dla poszczególnych grup obc. i sumy tych grup w projektach Eurokodowych (w projektach Eurokodowych współ. obc. min i max przepisywane są również do odpowiednich zmiennych jak dla projektów PN).
 • Korekta uwzględniania współczynników przy kombinacji użytkownika przy wymiarowaniu projektów PN i PN-EN dla przemieszczeń i ugięć względnych (osobne kombinacje dla SGN i SGU).
 • Korekta uwzględniania współczynników dla kombinacji przy raportach ze statyki, niezależnie od ustawienia znacznika dla grup i sumy grup obciążeń.
 • R3D3-EuroStal – Korekta oznaczeń wskaźników plastycznych w tabeli profilu w raporcie szczegółowym z wymiarowania.
 • R3D3-EuroStal – Korekta przekazywania wskaźników plastycznych z modułu statycznego do wymiarowania dla profili dwuteowych dowolnych.
 • R3D3-EuroStopa – Redukcja naprężeń o naprężenia od ciężaru gruntu i fundamentu do liczenia zbrojenia.
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wzorów na liczenie naprężeń dla stopy okrągłej.
 • R3D3-EuroStopa – Dla fundamentów prostokątnych bez odrywania liczenie zbrojenia na naprężenia średnie z naprężeń maksymalnych w sąsiednich narożnikach w danym kierunku.
 • R3D3-EuroStopa – Dla fundamentów prostokątnych z odrywaniem liczenie zbrojenia na naprężenia średnie z naprężeń maksymalnych w sąsiednich narożnikach (liczonych jak bez odrywania) powiększonych o stosunek całkowitego mimośrodu do rozmiaru rdzenia przekroju w danym kierunku (przybliżone uwzględnienie odrywania pod stopą).
 • R3D3-EuroStopa – Dla stopy okrągłej z odrywaniem na naprężenia maksymalne liczone jak dla stopy okrągłej zredukowane o ciężar własny stopy i gruntu i powiększone o stosunek całkowitego mimośrodu do rozmiaru rdzenia przekroju w danym kierunku (przybliżone uwzględnienie odrywania pod stopą).
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wyznaczania siły do liczenia przebicia VEd, red.
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wyznaczania współczynnika beta do sprawdzania średniego naprężenia stycznego na przebicie vEd.
 • R3D3-EuroStopa – Korekta wyznaczania zbrojenia w obu kierunkach dla stóp o podstawie prostokątnej i okrągłej.

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.2 (wydana 18.04.2014)

 • Korekta działania setupu przy nadinstalowaniu wcześniejszej wersji programu.
 • EuroStopa – Korekta zapamiętywania zdefiniowanej klasy betonu w definicji typu wymiarowania

R3D3 - Rama 3D – wersja 13.0.1 (wydana 14.04.2014)

 • Automatyczne odtwarzanie ostatniej dobrej wersji pliku ustawień „settings.ini” przy otwieraniu programu w przypadku uszkodzenia tego pliku.
 • Korekta błędu wartości obwiedni wg PN dla grup stałych o różnych współczynnikach obciążenia max i min. [poprawiono dla obwiedni scalanie przedziałów o takiej samej liście grup obciążeń ale różnych współczynnikach]
 • Korekta wyświetlania schematu kombinacji obciążeń dla danego ekstremum obwiedni lub kombinacji przy przemieszczaniu wskazanej lokalizacji na danym pręcie.
 • Korekta odświeżania wartości etykiet ekstremów po uszczegółowieniu lokalizacji danego ekstremum na wykresach.
 • Korekta wyznaczania wskaźnika plastycznego Wzpl dla ceowników względem słabszej osi bezwładności w module EuroStal.
 • Uzupełnienie wymiarów przekroju o kąt spadku półek dla ceownika, dwuteownika, teownika przekazywanych z nakładki wymiarującej EuroStal lub InterStal do Ramy (w celu odpytania o parametry przekroju).
 • Korekta doboru zmiennych grup obciążeń z uwzględnieniem tablicy relacji podczas wyznaczania maksymalnego ugięcia względnego.
 • Korekta numerów grup wewnętrznych grupy „multi” przekazywanych w pliku xml do wymiarowania i wyznaczania ugięć względnych i przemieszczeń w modułach wymiarujących.
 • Wprowadzenie blokady możliwości nadawania kilku takich samych nazw dla materiałów użytkownika.
 • Korekta grupowania materiałów zdefiniowanych przez użytkownika przy tworzeniu raportu rtf: Wykazy materiałowe.
 • Korekta automatycznego wyliczania współczynnika Poissona w oknie parametrów materiału przy zaznaczonej opcji „Powiązane wartości G i v”.
 • Korekta dopuszczalnych granic dla współczynników materiałowych.
 • Korekta działania znaczników wyboru i wykresów na zakładce Wyniki po zaznaczeniu węzła niepodporowego i w wybraniu opcji ekstremum po kombinacjach użytkownika.
 • Korekta wyznaczania współczynników zwichrzenia w module EuroStal dla równomiernego podziału pasa górnego i dolnego stężeniami.
 • EuroStopa - Korekta głębokości układu warstw gruntowych w raporcie odpowiadająca miąższości warstw zadanych przez użytkownika.
 • EuroStopa - Korekty w wyznaczaniu momentów wywracających i stabilizujących przy sprawdzaniu stateczności na obrót w raporcie.
 • EuroStopa - Korekta sprawdzania znaku momentu przy ustalaniu kierunku nierówności przy sprawdzaniu stateczności na obrót w raporcie.

R2D2 - Rama 2D – wersja 13.0 (wydana 10.03.2014)

 • Dodanie możliwości uwzględniania imperfekcji przechyłowych wg PN-EN 1993-1-1 i PN-90/B-03200 dla wielokondygnacyjnych i wielonawowych układów ram stalowych przy obliczeniach wg teorii II rzędu układów o stałej lub zmiennej geometrii prętów.
 • Dodanie możliwości ręcznego i automatycznego wskazywania kierunku imperfekcji przechyłowych.
 • Dodano możliwość wykonywania wykazów materiałowych dla poszczególnych typów materiałów i ich klas w formie raportu RTF.
 • Korekta klas drewna klejonego i ich parametrów zgodnie z najnowszą normą PN-EN 14080:2013-07E.
 • Wprowadzono możliwość kopiowania obciążeń powierzchniowych (dla zaznaczonych obciążeń z menu kontekstowego prawego klawisza myszki.
 • Dodano możliwość wyświetlania wyników (sił wewnętrznych, naprężeń i reakcji) dla ekstremum po kombinacjach użytkownika przy obliczeniach wg teorii II rzędu i jak dla cięgien.
 • Podział proporcjonalny prętów o zmiennej geometrii przy każdym podziale pręta – jako funkcja globalna i lokalna działająca tylko przy funkcji podziel pręt węzłami.
 • Wprowadzenie wyróżnionych etykiet globalnego min. i max. ekstremum dla wszystkich wykresów sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń.
 • Wprowadzono możliwość nadawania dowolnej nazwy kombinacjom użytkownika.
 • Rozbudowa okna definicji kombinacji użytkownika dla projektów Eurokodowych o osobno definiowane współczynniki obciążenia i inne współczynniki (np. kombinacyjne) w zależności od typu grupy i rodzaju oddziaływania.
 • Rozbudowano możliwości filtrowania wyników wymiarowania zbiorczego umieszczonych w etykietach o dowolnie ustawiany filtr dolny i górny szukanych wartości.
 • Wprowadzenie na zakładce Wyniki automatycznego pokazywania numeracji dla zaznaczonych prętów i węzłów.
 • Dołożenie suwaków w oknie Edycji przekroju i Generatora dachów z ArCADii wyświetlanych na monitorach o niskiej rozdzielczości.
 • InterDrewno i EuroDrewno - dodano możliwość uwzględniania wpływu miejsca przyłożenia obciążenia na sprawdzanie stateczności elementów drewnianych (modyfikacja definicji typu wymiarowania dla konstrukcji drewnianych).
 • Wprowadzono funkcję Cofnij i Ponów do głównego menu Edycja wraz z odpowiednimi dla nich skrótami klawiszowymi.
 • Dodano przyciski zaznacz/odznacz wszystko w oknie wyboru wyników dla kombinacji i od grup obciążeń do wymiarowania.
 • Pozostałe poprawki i korekty:
 • Korekta i uproszczenie wyznaczania macierzy transformacji pręta przy różnych obrotach lokalnego układu współrzędnych.
 • EuroDrewno – korekta wartości współczynników długości efektywnej przy sprawdzaniu stateczności elementów zginanych.
 • Korekta odświeżania etykiet i wartości na etykietach dla wykresów sił wewnętrznych i naprężeń.
 • Korekta wyświetlania strzałek reakcji podporowych dla obwiedni i extremum po kombinacjach.
 • W definicjach typu wymiarowania dla EuroStali, EuroDrewna, InterStali i InterDrewna dodano znaczniki typu: przemieszczenie, ugięcie względne, które decydują jakie sprawdzenie stanu granicznego użytkowania ma być publikowane w raporcie szczegółowym.
 • Korekta wyświetlania wartości ekstremów dla obiedni i ekstremum po kombinacjach w raporcie ze statyki.
 • Korekta wyświetlania wykresów ekstremów po kombinacjach w raporcie ze statyki.
 • Korekta numeracji prętów i elementów wymiarowych w raporcie zbiorczym z wymiarowania w EuroŻelbecie.
 • Korekta wyznaczania ekstremów obwiedni sił wewnętrznych i naprężeń na wykresach i w raporcie gdy w projekcie występują same grupy stałe z różnymi współczynnikami minimalnym i maksymalnym.
 • Korekta starterów umożliwiająca otwieranie przez dwuklik na pliku, projektów zawierających dwie spacje obok siebie w nazwie pliku projektu.
 • Aktualizacja znaczników obciążeń powielonych przy zmianie przypisania danego obciążenia do grupy obciążeń na zakładce Obciążenia.
 • Korekta wyświetlania etykiet wartości sił wewnętrznych na wykresach w przypadku ich pokrywania się.
 • Zabezpieczanie wczytywania projektów z pustą listą przekrojów i uzupełnienie listy o przekrój domyślny przy wczytywaniu.
 • Korekta wyświetlania zawartości menu kontekstowego po zaznaczeniu pręta i dwóch jego węzłów o opcję "Pręt na mimośrodzie".
 • Zamiana sił skupionych węzłowych na obciążenia skupione prętowe przyłożone do odpowiedniego końca pręta po wprowadzeniu opcji "Pręt na mimośrodzie" dla tego pręta.
 • Korekta wyświetlania wprowadzonych obciążeń z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 • W raporcie zbiorczym i szczegółowym z wymiarowania w EuroŻelbecie wprowadzono za numerem pręta informację, przy którym węźle znajduje się pierwsza strefa zbrojenia.
 • Pominięcie w wyznaczaniu ugięć względnych w danym kierunku przemieszczeń od grup obciążeń których wartości na całym pręcie lub elemencie nie przekraczają wartości 0.05 mm.
 • Korekta domyślnych dopuszczalnych wartości wytrzymałości na ściskanie przy sprawdzaniu naprężeń dla betonów Eurokodowych.
 • Założenie odpowiednich ograniczeń na wpisywane w definicji typu wymiarowania wartości momentów krytycznych i współczynników zwichrzenia w module EuroStal.
 • EuroŻelbet – korekta scalania stref o jednakowym zbrojeniu poprzecznym przy wymiarowaniu zbiorczym.
 • Uaktywnienie zapisu projektu po rozbiciu elementu wymiarowego.
 • Uzupełnienie nagłówków o numer zaznaczonego węzła na zakładce Wyniki.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.1.2 (wydana 11.10.2013)

 • Korekta wyświetlania obciążeń kinematycznych (osiadań i obrotów podpór) w Widoku 3D.
 • Korekta wykresów sił tnących wyświetlanych w układzie lokalnym dla prętów o przekroju dla którego osie główne nie pokrywają się z osiami układu lokalnego.
 • Korekta wartości sił tnących (w osiach głównych i lokalnych) do liczenia naprężeń stycznych w danym punkcie pręta dla przekrojów dla których osie główne nie pokrywają się z osiami układu lokalnego.
 • Korekta wartości sił tnących w osiach głównych przekazywanych do modułów wymiarujących dla przekrojów dla których osie główne nie pokrywają się z osiami układu lokalnego.
 • Korekta prawidłowego uwzględniania współczynników obciążenia dla grup stałych i zmiennych przy liczeniu obwiedni sił wewnętrznych w projektach wg norm PN.
 • Korekta przekazywania danych o przemieszczeniach elementu dla kombinacji przy tworzeniu raportu szczegółowego z wymiarowania dla obliczeń wg teorii II rzędu.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.1.1 (wydana 06.09.2013)

 • Korekta błędu przepełnienia stosu przy wczytywaniu i serializacji projektów z dużą liczbą obciążeń powierzchniowych.
 • Korekta wyboru grup i kombinacji przy obliczeniach jak dla cięgien i obliczeniach wg teorii II rzędu.
 • Blokada możliwości zmiany grupy obciążeń na zakładce Obciążenia dla obciążeń powierzchniowych.
 • Korekta uwzględniania współczynników obciążenia dla grup stałych min i max przy budowie obwiedni wg norm PN.
 • Korekta opisu w nagłówkach okien dialogowych prezentujących naprężenia dla pojedynczego pręta.
 • Korekta wyróżniania przekroczonych przemieszczeń i ugięć w raporcie z wymiarowania zbiorczego.
 • EuroDrewno – Korekta wyświetlania rodzaju drewna w raporcie szczegółowym z wymiarowania.
 • EuroStal – zabezpieczenie przedziałów dostępnych wartości dla współczynników αh, αs, i ψ używanych do wyznaczenia Cmy, Cmz, Cm,LT przy wyznaczaniu współczynników interakcji.
 • EuroStal – wprowadzenie ograniczenia na ewentualne wartości ujemne współczynników interakcji.
 • EuroStal – rozdzielenie obliczeń współczynników interakcji osobno dla przekrojów klasy 1 i 2 i osobno dla przekrojów klasy 3 i 4.
 • EuroStal – zmiana warunku (zamiast wg typu przekroju to względem smukłości względnej λZ) na liczenie współczynników interakcji kzy dla przekrojów klasy 1 i 2.
 • EuroStal – Korekta w raporcie szczegółowym wyboru metody stanu nadkrytycznego lub stanu krytycznego ustawianego w definicji typu w tabeli „Parametry ściskania” dla pozycji „Wymiarowanie rur okrągłych klasy 4”.
 • EuroŻelbet – korekta przekazywanych danych (ugięć) do wymiarowania, dla kombinacji w której pominięto ciężar własny konstrukcji.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.1.0 (wydana 24.06.2013)

 • Korekta usuwania obciążeń powierzchniowych przypisanych do danej grupy obciążeń przy usuwaniu tej grupy obciążeń z modelu.
 • Korekta dokładności warunku porównania odległości na pręcie, przy liczeniu przemieszczeń na końcach pręta z uwzględnieniem obciążeń, dla prętów o stałej i zmiennej geometrii.
 • Korekta wyznaczania minimalnej obwiedni naprężeń w projektach liczonych wg Eurokodu oraz korekta podświetlania tego minimum w raportach.
 • Korekta obliczeń wg teorii II rzędu polegająca na uwzględnianiu zmian w macierzy transformacji w kolejnych iteracjach (tylko na etapie obliczeń), na skutek zmian współrzędnych węzłów o wartości przemieszczeń z poprzedniej iteracji. Przy przeliczaniu globalnych przemieszczeń węzłowych na lokalne przemieszczenia prętowe, po każdej iteracji, które służą do wyznaczania sił normalnych w prętach, używana jest zawsze wyjściowa, oryginalna macierz transformacji pręta.
 • Korekta wyznaczania przemieszczeń dla prętów o zmiennej geometrii liczonych wg teorii II rzędu polegająca na ujednoliceniu wszędzie warunku na siłę normalną porównywaną do siły krytycznej w pręcie, decydującego o liczeniu przemieszczeń jak dla zwykłego pręta lub złożonego superelementu o skokowo zmiennej geometrii jego podelementów.
 • Korekta wymuszenia ponownych obliczeń przy zmianie TIIR na TIR lub odwrotnie.
 • Korekta wyświetlania wyników wymiarowania SGU po obliczeniach wykonanych na częściowo ukrytym modelu.
 • Korekta rozpoznawania znaku mniejszości i większości w nazwach np. grup obciążeń zapisanych w plikach XML.
 • Wprowadzenie zapamiętywanie zmian obrotów układów lokalnych prętów na liście zmian operacji Cofnij i Ponów.
 • Korekta wyznaczania wartości ekstremalnych przemieszczeń prętów pokazywanych na etykietach w wynikach obliczeń statycznych.
 • Korekta zapisu danych do pliku XML dla wymiarowania związana z poprawnością tablicy relacji.
 • Korekta informacji o grupach obc. dla wyników przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowań w przypadku występowania grup multi.
 • Korekta agregacji macierzy sztywności dla pustej grupy obciążeń przy obliczeniach wg teorii II rzędu.
 • Korekta działania ustawienia ścieżki do projektów użytkownika podanej przez użytkownika w Ustawieniach programu.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.0.2 (wydana 18.03.2013)

 • Korekta rozpoznawania obciążeń powielonych w przypadku założenia obciążenia ruchomego.
 • Korekta pojawiania się suwaka pionowego w kolumnie kombinacji (dla ich dużej ilości) przy wymiarowaniu indywidualnym i zbiorczym w oknie wyboru obwiedni/kombinacji/grupy.
 • Korekta generowania prętów pokrywających się (krokwi) dla facjatek w generatorze więźby dachowej.
 • Korekta odświeżania wykresu dla pręta na zakładce Wyniki zaraz po wykonaniu obliczeń statycznych.
 • Korekta dyskryminacji śmieciowych wartości naprężeń normalnych na wykresach dla całego układu lub pojedynczego pręta.
 • Korekta błędu przy tworzeniu raportu ze statyki dotyczącego kierunków obciążeń zamieszczonych na liście obciążeń.
 • Korekta wyznaczania automatycznej obwiedni wg Eurokodu o prawidłowe uwzględnianie współczynnika kombinacyjnego dla grupy zmiennej wiodącej, w przypadku założenia kilku różnych oddziaływań użytkownika przypisanych do grup zmiennych.
 • Korekta parametrów i klas drewna wg normy PN-EN 338:2011.
 • Korekta wykresów obwiedni naprężeń dla przekrojów rurowych (korekta pobierania współrzędnych punktów do liczenia naprężeń oraz ich znaków).
 • Modyfikacja wyświetlania nazw grup obciążeń i dodanie tooltipów do nazw grup obciążeń wyświetlających się na zakładce Wyniki.
 • Zabezpieczenie przy wczytywaniu projektu, przed wczytywaniem sił skupionych przypisanych do nieistniejących węzłów.
 • Zabezpieczenie przy wczytywaniu projektu, przed wczytywaniem dla grup prętów na liście prętów numerów prętów nieistniejących już w układzie.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.0.1 (wydana 20.12.2012)

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzono możliwość eksportowania z modułu EuroŻelbet danych dotyczących zbrojenia słupa.

R3D3 – Rama 3D – wersja 12.0.0 (wydana 15.11.2012)

 • Możliwość prowadzenia obliczeń statycznych wg teorii II rzędu dla prętów o stałym i zmiennym przekroju (osobny algorytm silnika liczącego, nowy algorytm rozwiązywania układów równań dla obliczeń wg teorii II rzędu).
 • Możliwość zadawania obciążeń powierzchniowych.
 • Zbiorcza edycja obciążeń prętowych i węzłowych dla całego układu lub wybranej części układu.
 • Wprowadzono funkcję selekcji prętów układu we wskazanej przez trzy punkty płaszczyźnie.
 • Zadawanie i edycja obciążeń powierzchniowych równomiernych, trapezowych oraz otworów w powierzchni obciążenia, działających na całość lub wybraną część prętowego układu statycznego.
 • Automatyczny rozkład obciążeń powierzchniowych na obciążenia ciągłe prętowe i siły skupione w węzłach lub same siły skupione w węzłach, możliwość regulacji dokładności rozkładów powierzchniowych i rozkładów obciążeń ciągłych na prętach.
 • Uzupełnienie raportu z danymi o obciążenia powierzchniowe i ich rozkład na poszczególne pręty i węzły oraz nowy pojedynczy raport z rozkładu obciążenia powierzchniowego.
 • Wprowadzono możliwość skalowania symboli układów lokalnych i tafli obciążeń powierzchniowych.
 • Wprowadzenie możliwości wyświetlania na głównym ekranie graficznym, wartości wprowadzonych do modelu obciążeń oraz odpowiedniego ustawienia w oknie Ustawień programu.
 • Wprowadzenie opcji cofnij i ponów dla okna Edycji przekrojów.
 • Optymalizacja szybkości wyświetlania wykresów sił wewnętrznych dla prętów o zmiennej geometrii oraz optymalizacja sposobu przeliczania wyników bieżących na zakładce wyniki przy przełączaniu grup i obwiedni (przeliczają się tylko te wyniki, które aktualnie są wyświetlane).
 • Rozbudowa okna „O programie” o wyświetlanie listy aktualnie dostępnych licencji na moduł statyczny i poszczególne moduły wymiarujące osobno dla wersji R3D3 i R2D2.
 • Nowy moduł wymiarujący EuroDrewno wraz z raportem szczegółowym z wymiarowania i dostosowanie programu statycznego do współpracy z nowym modułem wymiarującym.

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.6

 • Wersja poprawkowa do wersji 11.0.5 zalecane jest pobranie i zaktualizowanie programu do najnowszej wersji .

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.5

 • Korekta algorytmu obliczania obwiedni na komputerach 64-bitowych wieloprocesorowych.
 • EuroStopa – korekta momentów do sprawdzania stateczności.
 • EuroStopa – korekta siły normalnej przekazywanej do wymiarowania fundamentów.
 • EuroŻelbet – korekta wyznaczania powierzchni całkowitej zbrojenia w strefie, w tabeli nożności, w raporcie z wymiarowania szczegółowego.
 • Korekta przypisania materiałów do prętów na mimośrodzie przy zmianie zestawu norm.
 • Korekta dociągania sił skupionych do węzłów końcowych prętów (błąd numeryczny widoczny czasem na wykresach sił wewnętrznych).
 • Optymalizacja szybkości wyświetlania wykresów sił wewnętrznych dla prętów o zmiennej geometrii.
 • Korekta porównywania zmian wykonanych w oknie grup obciążeń w projektach wg norm PN (brak przeliczania projektu przy wejściu do okna i wyjściu klawiszem OK.).
 • Korekta funkcji pomiaru kąta związana z usunięciem wirtualnego węzła (pozostawia swobodny węzeł psujący projekt i inne operacje).

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.4

 • Korekta przesuwania pojedynczego przekroju w oknie Edytora przekrojów.
 • Korekta wyświetlania wartości momentów o dodatkowe momenty od mimośrodu niezamierzonego w tabeli w raporcie, w module EuroŻelbet.
 • EuroStopa – korekta w raporcie dotycząca wyświetlania wartość obciążenia siłą poziomą.
 • EuroStopa – korekta w obliczeniach i raporcie wyznaczania wartości momentów stabilizujących, w tym z uwzględnieniem zasypki.
 • EuroStopa - dodanie sprawdzenia przebicia stopy fundamentowej.
 • EuroStopa - Przy obliczeniu stateczności na obrót fundamentu modyfikacja obliczania momentów utrzymujących - dodanie członu odpowiedzialnego za ciężar własny fundamentu.
 • EuroStopa - Automatycznie zwiększanie miąższości ostatniej warstwy tak, aby poniżej posadowienia grunt scharakteryzowany był na co najmniej wielkość głębokości posadowienia lub dwukrotności większego wymiaru fundamentu.
 • EuroStopa – Aktualizacja dokumentacji i helpu.)
 • InterStal – korekta doboru krzywej wyboczenia na krzywą „c” dla profili okrągłych litych.
 • EuroStal - korekta automatycznego wyznaczania lokalizacji stężeń do wyznaczania momentów przy zwichrzeniu.
 • EuroStal – korekta wyznaczania momentu krytycznego przy zwichrzeniu w przypadkach definiowanego przez użytkownika rozstawu stężeń osobno dla pasa dolnego i górnego.
 • Dla projektów w których występują tylko przekroje drewniane, umożliwiono przełączanie normy (statyka jak wg Eurokodu, wymiarowanie wg PN).
 • EuroStopa – Korekta liczenia mimośrodów pod fundamentem od obciążeń.
 • EuroStopa – Wprowadzono funkcjonalność uwzględniającą wypór wody przy liczeniu stateczności fundamentu.
 • Korekta wygaszania opcji weryfikacji i oczyszczania projektu po usunięciu wszystkich prętów funkcją Delete.
 • Korekta działania współczynników obciążenia dla grup obciążenia ruchomego.

R3D3 – Rama 3D – wersja 11.0.0

 • Zaawansowana funkcja śledzenia przy wprowadzaniu prętów układu (linie pomocnicze i punkty charakterystyczne dla linii pomocniczych).
 • Ukrywanie i autoukrywanie drzewa projektu i panelu zakładek.
 • Funkcja filtrowania i selekcji poszczególnych typów obiektów projektu (węzłów, prętów, obciążeń) po wybranych cechach.
 • Możliwość importu baz materiałowych, definicji typu wymiarowania, ustawień użytkownika i projektów z starszych wersji programu.
 • Wykresy obwiedni przemieszczeń i ugięć względnych w raportach szczegółowych z wymiarowania indywidualnego i zbiorczego.
 • Możliwość definiowania kombinatoryki grup obciążeń i automatycznej budowy obwiedni wg zaleceń Eurokodu (definiowanie grup obciążeń i przypisanych do nich oddziaływań).
 • Jednoznaczne rozdzielenie projektów na Eurokodowe i wg norm polskich przy zakładaniu projektu.
 • Rozbudowa metod wymiarowania konstrukcji w modułach EuroŻelbet i EuroStal.
 • Zamiętywanie aktualnego widoku i praca z z zdefiniowanymi w modelu widokami.
 • Możliwość dodatkowego wymiarowania na ekstrema po zdefiniowanych kombinacjach użytkownika.
 • Dodano funkcję wprowadzania wymiarów do modelu (praca z wymiarami).
 • Rozbudowa biblioteki profili stalowych o kształtowniki zimno gięte Blachy Pruszyński – profile typu Z, C i ∑ z możliwością ich modyfikacji.
 • Dołożenie wyświetlania przemieszczeń i obrotów węzłów układu, dla grupy, sumy grup lub kombinacji.
 • Możliwość tworzenia grup podpór i przypisywania do nich definicji typu wymiarowania podpory.
 • Dostosowanie programu do nowego modułu wymiarującego wg Eurokodu – EuroStopa.
 • Dodano możliwość przekazywania do modelu statycznego, współczynników sprężystości podłoża warstwowego (Winklera) dla poszczególnych podpór lub wszystkich podpór, wyliczonych w module wymiarującym EuroStopa.
 • Możliwość przekazania reakcji podpór dla obwiedni, kombinacji, grup i sumy grup, do modułu wymiarującego wg norm polskich - Fundamenty bezpośrednie programu Konstruktor.
 • Dołożono możliwość uwzględniania współczynników redukcyjnych dla stanów granicznych użytkowania, przy wymiarowaniu wg norm polskich.
 • Identyfikacja, usuwanie lub scalanie obciążeń powielonych.
 • Możliwość zadawania obciążeń skupionych (sił) węzłowych, niezależnie od obciążeń prętowych.
 • Możliwość używania wersji demo programu jako zaawansowanego edytora konstrukcji dachów w programie ArCADia.

R3D3 – Rama 3D – wersja 10.0.3 maj 2011:

 • Korekta wymiarowania w EuroŻelbecie przekrojów (dwuteowych, prostokątnych i innych) obróconych o zadany kąt względem układu lokalnego.
 • Korekta działania kąta obrotu całego przekroju względem układu lokalnego w oknie Edytora przekrojów przy ponownym wejściu do okna Edycji przekroju.
 • W raporcie szczegółowym z wymiarowania w EuroŻelbecie wprowadzono korektę znaku współrzędnej „z” przy lokalizacji prętów względem środka ciężkości prostokątnego rdzenia przekroju.
 • Korekta błędu znikania części listy dotyczącej przemieszczeń na zakładce Wyniki - Siły w pręcie (prawdopodobnie program widzi zaznaczoną obwiednię mimo że na interfejsie widoczna jest jako odznaczona).
 • Korekta błędu działania programu przy próbie tworzeniu raportów ze statyki z zaznaczonymi wynikami dla kombinacji.
 • Korekta błędu przekazywania materiału drewnianego z nakładki wymiarującej do Ramy 2D/3D.
 • Korekta warunku sprawdzania nośności na zginanie z uwzględnieniem zwichrzenia dla przekrojów klasy 1 i 2 w module EuroStal – uwzględniono wskaźnik plastyczny zamiast sprężystego.
 • Korekta liczenia ugięć w stanie zarysowanym w module EuroŻelbet (korekta wyznaczania sztywności prętów przed i po zarysowaniu, korekta wyznaczania momentów rysujących dla przekrojów niesymetrycznych np. teowych).
 • Korekta wyznaczania obwiedni ugięć względnych dla grupy stałej i zmiennej o różnych znakach ugięcia.
 • Korekta usuwania prętów i węzłów przyciskiem na głównym pasku narzędziowym.
 • Korekta otwierania okna menagera przekrojów dla zaznaczonego pręta, gdy wcześniej było otwarte puste okno grup prętów.
 • Korekta liczenia sił przywęzłowych dla obciążenia momentem skupionym.
 • Korekt widoku przekrojów rur kwadratowych walcowanych w nakładkach wymiarujących EuroStal i InterStal.
 • Korekta działania osłabienia otworami przy rozciąganiu dla dowolnego typu przekroju w module EuroStal.
 • Korekta działania osłabienia gwintowaniem dla prętów okrągłych (wybierana jest wartość mniejsza Anetto podana przez użytkownika i wyliczona przez program na podstawie osłabienia gwintem) module EuroStal.
 • Korekta wyznaczania nośności na rozciąganie dla pręta okrągłego w module EuroStal.
 • Korekta opisu Stanu Granicznego Nośności w raporcie szczegółowym z wymiarowania w EuroŻelbecie z SGN na ULS.
 • Wywolanie sprawdzenia nosnosci przekroju na sciskanie przy rozciaganiu dla wszystkich typow przekroju w module EuroStal
 • Korekta wyswietlania raportu dla warunku interakcyjnego dwukierunkowego zginania w module EuroStal
 • Korekta liczenia nosnosci przekroju na zginanie z uwzgledniem scinania wzgledem osi Z.
 • Korekta prezentacji wyników dla grup typu multi po wykonaniu wymiarowania projektu.

R3D3 – Rama 3D - wersja 10.0.2 - marzec 2011:

 • Wprowadzono zasadę, że użycie funkcji weryfikacji przerywa funkcję wprowadzania pręta.
 • Korekta błędu wyznaczania ekstremalnego, względnego ugięcia sprężystego w nakładce EuroŻelbet (z pominięciem współczynnika kdef).
 • Dla stali profilowej wg Eurokodu zmieniono E, G, v wg zaleceń Eurokodu.
 • Wprowadzono korektę wytrzymałości nominalnej dla stali S355 o grubości ścianek < 40mm.
 • Dla wszystkich przekrojów żelbetowych usunięto wyświetlanie oznaczeń skosów (niedostępnych w programie obliczeniowym).
 • Korekta przekazywania do wymiarowania żelbetowych profili dwuteowych o różnej szerokości półek (usunięcie błędu odwracania zbrojenia dla takiego przypadku).

R3D3 – Rama 3D – wersja 10.0.1 – styczeń 2011:

 • Korekta funkcji wydłużania prętów, w przypadku wydłużenia do pręta, który posiada węzeł w miejscu zakończenia pręta wydłużonego.
 • Wprowadzenie w drzewie projektu, dla poszczególnych przekrojów wyświetlania wskaźników sprężystych i plastycznych (dwie osobne „gałęzie”).
 • Dla przekrojów zmiennych wprowadzenie w drzewie projektu wyświetlania parametrów w dwóch osobnych „gałęziach” osobno dla przekroju początkowego i osobno dla końcowego.
 • Wprowadzenie do menu kontekstowego prawego klawisza myszki, dla przekroju zmiennego w „drzewie” projektu, funkcji zamiany końców przekroju.
 • Korekta zadawania obciążeń ruchomych na kilku prętach ciągłych i współliniowych z założonym mimośrodem dwustronnym.
 • Korekta funkcji „Odsuń pręt” dla prętów z przyłożonym obciążeniem ruchomym.
 • Korekta liczenia wartości powierzchni zbrojenia na ścinanie Asw/s w module EuroŻelbet.
 • Zablokowano możliwość wydłużania elementów do których wcześniej przyłożono obciążenie ruchome (analogicznie jak w przypadku próby przesunięcia węzła takiego elementu).
 • Korekta błędu wydłużania prętów na mimośrodzie.
 • W ramach optymalizacji działania funkcji undo/redo usunięto podwójne przebudowywania „drzewa” projektu przy uruchamianiu tych funkcji.
 • Korekta usuwania mimośrodów w układach statycznych zawierających obciążenia ruchome.
 • Korekta skracania i wydłużania prętów na mimośrodzie dwustronnym i jednostronnym.
 • Korekta błędu wykonywania obliczeń statycznych dla grupy obciążeń ruchomych przy ustawieniu dla niej opcji nieaktywna.
 • Korekta błędu działania funkcji „oczyszczania projektu” oraz korekta usuwania z układu wielu schodzących się krótkich prętów o długości mniejszej niż podana przez użytkownika.
 • Korekta lokalizowania węzła na istniejącym pręcie (z pytaniem o podział pręta) przy definiowaniu jego położenia za pomocą współrzędnych względnych definiowanych na zakładce Geometria.
 • Korekta tworzenia raportów z wymiarowania szczegółowego wg EuroŻelbetu dla przekrojów okrągłych.
 • Korekta błędu wydłużania do granic prętów na mimośrodzie dwustronnym.

R3D3 – Rama 3D wersja 10.0 – Nowe elementy:

 • Możliwość definiowania, edycji i obliczeń statycznych przekrojów o zmiennej geometrii w stali, drewnie i żelbecie.
 • Przebudowano i rozbudowano generator więźb dachowych, tworzonych automatycznie z projektu ArCADdii (m. in.: automatyczna konstrukcja facjatek, regulacja rozstawu krokwii i możliwość regulacji ustawienia murłatu dla każdej połaci, możliwość regulacji ustawienia wymianów dla każdego otworu).
 • Fu
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 587MB (32-bit), 613MB (64-bit), wersja: 15.7.4, data: 15.02.2018
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Data publikacji: 2017-12-05
Pobierz program: ArCADia-RAMA 15.7 64bitPobierz program: ArCADia-RAMA 15.7 32bit
ArCADia PLUS 10.3
Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia PLUS 10.3 (system 6.6.892)
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia PLUS 10.3 (wydana 23.11.2017)

Modyfikacje

 • Wprowadzono optymalizacje znacznie przyśpieszającą odrysowywanie widoków.
 • Zmodyfikowano system automatycznych aktualizacji. Program wysyła bardziej precyzyjne zapytania do serwera aktualizacji.
 • Wprowadzono poprawkę dotyczącą wczytywania dokumentów ze starszych wersji programu, stworzonych w module ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE.
 • Korekta obliczeń i generowania raportów w module ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

ArCADia PLUS 10.3 (wydana 01.06.2017)

System ArCADia BIM działa bez licencji z pełną funkcjonalnością przez 28 dni od dnia instalacji.

Nowa funkcjonalność

 • Dodanie do okna wstawiania Okna, Drzwi, Drzwi/okna specjalnego możliwości zadania wysokości parapetu/progu.
 • Dodanie do okna wstawiania schodów możliwości definiowania wysokości położenia i wysokości schodów.
 • Dodanie pisaka w ścianie, który oddziela warstwę nośną.
 • Nowe obiekty 3D (figury geometryczne, z których można tworzyć własne elementy)

Modyfikacje

 • Zmiana Menadżera projektu związana z wprowadzeniem modelu IFC poprawki
 • Zestawienia pomieszczeń poprawka dotycząca zliczania pomieszczeń ukrytych.
 • Poprawka modyfikacji obrotów i lustra w obiektach 3D.

Zmiany licencyjne

 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 700 MB (32bit), 759 MB (64bit), wersja: 10.3.2137, data: 23.11.2017
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Data publikacji: 2017-11-23
Pobierz program: ArCADia PLUS 10.3 64bitPobierz program: ArCADia PLUS 10.3 32bit
ArCADia 10.3
Dla posiadaczy modułów ArCADia-IFC oraz ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, wymaga płatnej aktualizacji tych modułów do wersji 2.0.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia 10.3 (system 6.6.892)
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 10.3 (wydana 23.11.2017)

Modyfikacje

 • Wprowadzono optymalizacje znacznie przyśpieszającą odrysowywanie widoków.
 • Zmodyfikowano system automatycznych aktualizacji. Program wysyła bardziej precyzyjne zapytania do serwera aktualizacji.
 • Wprowadzono poprawkę dotyczącą wczytywania dokumentów ze starszych wersji programu, stworzonych w module ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE.
 • Korekta obliczeń i generowania raportów w module ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

ArCADia 10.3 (wydana 01.06.2017)

System ArCADia BIM działa bez licencji z pełną funkcjonalnością przez 28 dni od dnia instalacji.

Nowa funkcjonalność

 • Dodanie do okna wstawiania Okna, Drzwi, Drzwi/okna specjalnego możliwości zadania wysokości parapetu/progu.
 • Dodanie do okna wstawiania schodów możliwości definiowania wysokości położenia i wysokości schodów.
 • Dodanie pisaka w ścianie, który oddziela warstwę nośną.
 • Nowe obiekty 3D (figury geometryczne, z których można tworzyć własne elementy)

Modyfikacje

 • Zmiana Menadżera projektu związana z wprowadzeniem modelu IFC poprawki
 • Zestawienia pomieszczeń poprawka dotycząca zliczania pomieszczeń ukrytych.
 • Poprawka modyfikacji obrotów i lustra w obiektach 3D.

Zmiany licencyjne

 • ArCADia-IFC 2.0
Wsparcie dla ArCADia 10.3e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 699 MB (32bit), 759 MB (64bit), wersja: 10.3.2137, data: 23.11.2017
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Data publikacji: 2017-11-23
Pobierz program: ArCADia 10.3 64bitPobierz program: ArCADia 10.3 32bit
ArCADia LT 10.3
Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
Przez 28 dni od instalacji pełna wersja całego systemu, łącznie z zapisem projektów.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia LT 10.3 (system 6.6.892)
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 2.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia LT 10.3 (wydana 23.11.2017)

Modyfikacje

 • Wprowadzono optymalizacje znacznie przyśpieszającą odrysowywanie widoków.
 • Zmodyfikowano system automatycznych aktualizacji. Program wysyła bardziej precyzyjne zapytania do serwera aktualizacji.
 • Wprowadzono poprawkę dotyczącą wczytywania dokumentów ze starszych wersji programu, stworzonych w module ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE.
 • Korekta obliczeń i generowania raportów w module ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

ArCADia LT 10.3 (wydana 01.06.2017)

System ArCADia BIM działa bez licencji z pełną funkcjonalnością przez 28 dni od dnia instalacji.

 • Nowy pasek poleceń
 • Import plików PDF
 • Poprawka dotycząca drukowania arkuszy niestandardowych (np. z rolek)
Wsparcie dla ArCADia LT 10.3e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 691 MB (32bit), 750 MB (64bit), wersja: 10.3.2137, data: 23.11.2017
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Data publikacji: 2017-11-23
Pobierz program: ArCADia LT 10.3 64bitPobierz program: ArCADia LT 10.3 32bit
ArCADia-TERMO 6.6 PL
Program do obliczeń cieplnych budynku oraz wystawiania certyfikatu i audytu energetycznego.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia-TERMO LT 6.6
 • ArCADia-TERMO STD 6.6
 • ArCADia-TERMO 6.6
 • ArCADia-TERMO PRO 6.6
 • Efekt ekologiczny
 • Efekt ekonomiczny
 • Dobór grzejników
 • Klimatyzacja
 • Metoda zużyciowa
 • Dotacje NF15/40
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 200 MB, wersja: 6.6.1905, data: 20.02.2017
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2017-02-20
- programu który wykonuje świadectwa energetyczne Pobierz program: ArCADia-TERMO 6.6 PL 32bit
EuroZłącza 3.5
Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • EuroZłącza PODCIĄG-BELKA
 • EuroZłącza SŁUP-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza SŁUP–BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA
 • EuroZłącza BELKA-BELKA DOCZOŁOWE
 • EuroZłącza KRATOWE Z BLACHĄ WĘZŁOWĄ
 • EuroZłącza KRATOWO RUROWE SPAWANE
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

Nowa funkcjonalność

 • Wprowadzenie generowania rysunków DXF dla wszystkich modułów programu.
 • Rozszerzenie współpracy z programem Rama 3D/2D
e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 118.2MB, wersja:3.5.6253, data:13.02.2017
 • system operacyjny Windows 10, 8.1, 7
Data publikacji: 2017-02-13
Pobierz program: EuroZłącza 3.5 32bit
ArCADia PLUS 10.1
System ArCADia w wersji 10.1 i obsługą ArCADia-IFC 1.0
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
 • ArCADia 10.1
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 1.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :

ArCADia 10.1.2117: (wydana 04.01.2017)

Modyfikacje

 • Wyeliminowano problem dotyczący modułu ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE.

ArCADia 10.1.2117: (wydana 04.10.2016)

Modyfikacje

 • Wyeliminowano problem z wczytywaniem pliku icad.lsp podczas uruchamiania aplikacji.
 • Wyeliminowano problem z usuwaniem warstw.
 • Korekta wydruku na arkuszach innych niż A4.

ArCADia 10.1.2112: (wydana 25.08.2016)

Modyfikacje

 • Korekty wizualne programu
 • Korekty funkcji programu

ArCADia 10.0.2010: (wydana 04.05.2016)

Modyfikacje

 • Korekty wizualne programu
 • Korekty funkcji programu

ArCADia 10: (wydana 19.02.2016)

 • Wydanie pierwszej wersji programu
Zobacz opis programu ArCADia PLUS 10.1 Wsparcie dla ArCADia PLUS 10.1e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar: 766 MB, wersja: 10.1.2117, data wydania: 30.12.2016
 • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Data publikacji: 2017-01-04
Pobierz program: ArCADia PLUS 10.1 64bitPobierz program: ArCADia PLUS 10.1 32bit
R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 14.0
Obliczanie i wymiarowanie ram.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
Instalacja zawiera:
R3D3-Rama 3D 14.0
 • R3D3-InterStal 1.5
 • R3D3-InterDrewno 1.7
 • R3D3-EuroStal 1.2
 • R3D3-EuroŻelbet 1.6
 • R3D3-EuroStopa 1.1
 • R3D3-EuroDrewno 1.2
R2D2-Rama 2D 14.0
 • R2D2-InterStal 1.5
 • R2D2-InterDrewno 1.7
 • R2D2-EuroStal 1.2
 • R2D2-EuroŻelbet 1.6
 • R2D2-EuroStopa 1.1
 • R2D2-EuroDrewno 1.2
Zobacz opis programu R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 14.0
Szczegóły:
rozmiar: 475 MB, wersja: 14.0.6, data: 09.05.2016
wymagany: Windows 8 32/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL
Data publikacji: 2016-05-09
Pobierz program: R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 14.0 32bit
ArCADia-INTELLICAD 6 CLASSIC
Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

Instalacja zawiera:

 • ArCADia-INTELLICAD 6 CLASSIC
 • ArCADia-START 6.5
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 1.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0

Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

e-sklep
Szczegóły:
 • rozmiar:559 MB, wersja:6.6.7, data:04.05.2016
 • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
Data publikacji: 2016-05-04
Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 6 CLASSIC 32bit
ArCADia 6.5 PL dla programu AutoCAD
Nakładka dla programu AutoCAD 2013/2014/2015 .
Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

Instalacja zawiera:

 • ArCADia-START 6.5
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 1.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  e-sklep
  Szczegóły:
  • rozmiar: 452 MB (32bit), 495 MB (64bit) wersja: 6.5.804, data: 04.05.2016
  • system operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
  Data publikacji: 2016-05-04
  Pobierz program: ArCADia 6.5 PL dla programu AutoCAD 64bitPobierz program: ArCADia 6.5 PL dla programu AutoCAD 32bit
  ArCADia-START 6.5
  Instalacja zawiera pełne środowisko graficzne ArCADia-START.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-START 6.5
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 8.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-IFC 1.0
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  Szczegóły:
  • rozmiar: 549 MB, wersja: 6.5.804, data: 04.05.2016
  • wymagany system operacyjny:
   • Windows 10 PL
   • Windows 8 PL
   • Windows 7 PL
   • Windows Vista PL
  Data publikacji: 2016-05-04
  Pobierz program: ArCADia-START 6.5 32bit
  EuroZłącza 2.0
  Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 60 MB, wersja: 2.0.5890, data: 18.02.2016
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  Data publikacji: 2016-02-18
  Pobierz program: EuroZłącza 2.0 32bit
  InstalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL
  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do tworzenia instalacji gazowych, parowych, wodno-kanalizacyjnych i c.o., przeznaczona dla firm projektowo-wykonawczych.
  Szczegóły:
  • rozmiar:193 MB, wersja:2.5.0, data:21.07.2015
  • wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-07-28
  Pobierz program: InstalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL 32bit
  INTERsoft-PRZEDMIAR dla ArCADia-INTELLICAD 8 PL
  Nakładka dla ArCADia-INTELLICAD 8 PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka INTERsoft-PRZEDMIAR pozwala na tworzenie różnorodnych przedmiarów pomocnych przy kosztorysowaniu.
  Szczegóły:
   rozmiar:8 MB, wersja:1.5.0, data:21.07.2015 wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-07-28
  Pobierz program: INTERsoft-PRZEDMIAR dla ArCADia-INTELLICAD 8 PL 32bit
  StalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL
  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do rysowania konstrukcji stalowych umożliwia proste wprowadzanie do rysunku CAD podstawowych metalowych elementów budowlanych.
  Szczegóły:
  • rozmiar:13 MB, wersja:1.5.0, data:21.07.2015
  • wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-07-28
  Pobierz program: StalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 8 PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 8.0 PL
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-INTELLICAD 8.0.1029
 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar:627MB, wersja:8.0.1029, data:17.07.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-07-27
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 8.0 PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 8.0+ PL
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-INTELLICAD 8.0.1029+
 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 627MB, wersja: 8.0.1029, data: 17.07.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-07-27
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 8.0+ PL 32bit
  ArCADia 6.0 PL dla programu AutoCAD 32bit
  Nakładka dla programu AutoCAD 2011/2012/2013 32bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 341 MB, wersja:6.0.744, data:25.06.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-06-25
  Pobierz program: ArCADia 6.0 PL dla programu AutoCAD 32bit 32bit
  ArCADia 6.0 PL dla programu AutoCAD 64bit
  Nakładka dla programu AutoCAD 2011/2012/2013 64bit.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 378 MB, wersja:6.0.744, data:25.06.2015
  wymagany: Windows 8 64bit PL, Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL
  Data publikacji: 2015-06-25
  Pobierz program: ArCADia 6.0 PL dla programu AutoCAD 64bit 32bit
  ArCADia-START 6.0 PL
  Instalacja zawiera pełne środowisko graficzne ArCADia-START
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 476 MB, wersja: 6.0.744, data: 25.06.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-06-25
  Pobierz program: ArCADia-START 6.0 PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 6.6 PL
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Premium 6.6.7
 • ArCADia-START 6.0.744
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 483 MB, wersja:6.6.7, data:25.06.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2015-06-25
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 6.6 PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 7.2 PL
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

 • ArCADia-INTELLICAD 7 Professional 7.2.336
 • ArCADia-START 6.0
 • ArCADia-3D MAKER 1.0
 • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
 • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
 • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
 • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
 • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
 • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
 • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
 • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
 • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
 • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
 • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
 • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0
 • Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 571 MB, wersja:7.2.336, data: 03.04.2015
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 3.5 oraz .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2015-04-03
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 7.2 PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 7.2+ PL
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:

  • ArCADia-INTELLICAD 7 Professional Plus 7.2.336
  • ArCADia-START 6.0
  • ArCADia-3D MAKER 1.0
  • ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0
  • ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7
  • ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0
  • ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0
  • ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1
  • ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA 1.0
  • ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0
  • ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2
  • ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2
  • ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  • ArCADia-STROPY TERIVA 2.0
  • ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0

  Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceniwest 2.8

  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar:571 MB, wersja:7.2.336, data: 03.04.2015
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 3.5 oraz .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2015-04-03
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 7.2+ PL 32bit
  EuroZłącza 1.1
  Program do wymiarowania płaskich połączeń stalowych wg Eurokodu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.
  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 57MB, wersja: 1.1.5560, data: 23.03.2015
  wymagany: Windows 8 32/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2015-03-23
  Pobierz program: EuroZłącza 1.1 32bit
  R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 13.0
  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  R3D3-Rama 3D 13.0
  • R3D3-InterStal 1.5
  • R3D3-InterDrewno 1.7
  • R3D3-EuroStal 1.2
  • R3D3-EuroŻelbet 1.5
  • R3D3-EuroStopa 1.1
  • R3D3-EuroDrewno 1.2
  R2D2-Rama 2D 13.0
  • R2D2-InterStal 1.5
  • R2D2-InterDrewno 1.7
  • R2D2-EuroStal 1.2
  • R2D2-EuroŻelbet 1.5
  • R2D2-EuroStopa 1.1
  • R2D2-EuroDrewno 1.2
  Zobacz opis programu R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 13.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 445 MB, wersja: 13.0.6, data: 01.12.2014
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2014-12-01
  Pobierz program: R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 13.0 32bit
  ArCADia 5.7 PL dla programu AutoCAD 32bit
  Nakładka dla programu AutoCAD 2011/2012/2013 32bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 341 MB, wersja: 5.7.669, data: 18.06.2014
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2014-06-18
  Pobierz program: ArCADia 5.7 PL dla programu AutoCAD 32bit 32bit
  ArCADia-TERMO 5.3 PL
  Program do obliczeń cieplnych budynku oraz wystawiania certyfikatu i audytu energetycznego.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-TERMO LT 5.3,
  ArCADia-TERMO STD 5.3,
  ArCADia-TERMO 5.3,
  ArCADia-TERMO PRO 5.3,
  Efekt ekologiczny,
  Efekt ekonomiczny,
  Dobór grzejników,
  Klimatyzacja
  Zobacz opis programu ArCADia-TERMO 5.3 PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 216MB, wersja: 5.3.900, data: 20.05.2014
  wymagany: Windows 8 32/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2014-05-20
  - programu który wykonuje świadectwa energetyczne Pobierz program: ArCADia-TERMO 5.3 PL 32bit
  ArCADia-START 5.7 PL
  Instalacja zawiera pełne środowisko graficzne ArCADia-START
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 471 MB, wersja: 5.7.701, data: 19.01.2015
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2014-05-13
  Pobierz program: ArCADia-START 5.7 PL 32bit
  ArCADia 5.7 PL dla programu AutoCAD 64bit
  Nakładka dla programu AutoCAD 2011/2012/2013 64bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 377 MB, wersja: 5.7.669, data: 18.06.2014
  wymagany: Windows 8 64bit PL, Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL
  Data publikacji: 2014-05-13
  Pobierz program: ArCADia 5.7 PL dla programu AutoCAD 64bit 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 6.6 PL
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Premium 6.6.7,
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar:489MB, wersja:6.6.7, data:17.06.2014
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2014-05-13
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 6.6 PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 7.2+ PL
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 7.2.336+,
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 571MB, wersja: 7.2.336, data: 03.04.2014
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2014-05-13
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 7.2+ PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 7.2 PL
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Przed instalacją programu należy sprawdzić czy posiadają Państwo aktualne licencje na wszystkie używane komercyjnie moduły!
  Jeżeli nie to prosimy o kontakt i zamówienie wymaganych aktualizacji.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 7.2.336,
  ArCADia-START 5.7,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.3,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.7,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-STROPY TERIVA 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 571MB, wersja: 7.2.336, data: 03.04.2014
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2014-04-03
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 7.2 PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 7
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nie zawiera systemu ArCADia 5.5 PL Add-on
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 7 Premium,
  ArCADia-INTELLICAD 7 Professional,
  ArCADia-INTELLICAD 7 Professional Plus
  Szczegóły:
  rozmiar: 294MB, wersja: 7.2.336, data: 24.02.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2014-03-13
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 7 32bit
  I.T.I. 4.8 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE
  Podręczny kalkulator dla inżynierów, ostatnia wersja dla licencji I.T.I.-INSTALACJE 1.0
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  • BASIC 4.8
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE 4.8
  • KONSTRUKCJE 4.8
  • INSTALACJE 1.1
  Kliknij by zobaczyć zestawienie wprowadzonych zmian :
  • Dodano zapis i odczyt projektów.
  Zawiera wszystkie wcześniejsze poprawki wersji 4.x
  Wsparcie dla I.T.I. 4.8 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIEe-sklep
  Szczegóły:
  • rozmiar: 154 MB, wersja: 4.8.5, data: 19.02.2014
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  Data publikacji: 2014-02-19
   - Podęczny kalkulator dla inżynierów. Pobierz program: I.T.I. 4.8 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 32bit
  ArCADia-TERMO 4.4 PL
  Program do obliczeń cieplnych budynku oraz wystawiania certyfikatu i audytu energetycznego.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy wersji 4 PL

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-TERMO LT 4.4,
  ArCADia-TERMO STD 4.4,
  ArCADia-TERMO 4.4,
  ArCADia-TERMO PRO 4.4,
  Efekt ekologiczny,
  Efekt ekonomiczny,
  Dobór grzejników,
  Klimatyzacja
  Szczegóły:
  rozmiar: 182 MB, wersja: 4.4.670, data: 04.10.2013
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2013-10-04
  - programu który wykonuje świadectwa energetyczne Pobierz program: ArCADia-TERMO 4.4 PL 32bit
  ArCADia 5.5 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7
  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START Add-on 5.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.2,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Zobacz opis programu ArCADia 5.5 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 341 MB, wersja: 5.5.614, data: 04.10.2013
  wymagany: Windows 8 32/64bit PL, Windows 7 32/64bit PL, Vista 32/64bit PL, Windows XP 32bit PL
  Data publikacji: 2013-10-04
  Pobierz program: ArCADia 5.5 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 32bit
  ArCADia 5.5 PL
  Instalacja zawiera pełne środowisko graficzne ArCADia-START 5.5 oraz rozszerzenia Add-on dla ArCADia-INTELLICAD 2009 i programu AutoCAD 2011/2012/2013 32bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.2,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Zobacz opis programu ArCADia 5.5 PL e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 693 MB, wersja: 5.5.614, data: 04.10.2013
  wymagany: Windows 8 32/64bit PL, Windows 7 32/64bit PL, Vista 32/64bit PL, Windows XP 32bit PL
  Data publikacji: 2013-10-04
  Pobierz program: ArCADia 5.5 PL 32bit
  R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 12.1
  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  R3D3-Rama 3D 12.1
  R2D2-Rama 2D 12.1,
  InterStal 1.5,
  InterDrewno 1.6,
  EuroStal 1.2,
  EuroŻelbet 1.5,
  EuroStopa 1.1,
  EuroDrewno 1.1
  Zobacz opis programu R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 12.1
  Szczegóły:
  rozmiar: 447 MB, wersja: 12.1.2, data: 11.10.2013
  wymagany: Windows 8 32bit/64bit PL, Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2013-09-06
  Pobierz program: R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 12.1 32bit
  ArCADia 5.5 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit
  Nakładka dla programu AutoCAD 2011/2012/2013 64bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START Add-on 5.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.2,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2.0,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2.0,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Zobacz opis programu ArCADia 5.5 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 364 MB, wersja: 5.5.614, data: 04.10.2013
  wymagany: Windows 8 64bit PL, Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL
  Data publikacji: 2013-07-03
  Pobierz program: ArCADia 5.5 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit 32bit
  ArCADia 5.0 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceninwest 2.8
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.0 Add-on,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.1,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 1.0,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Zobacz opis programu ArCADia 5.0 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 278 MB, wersja: 5.0.565, data: 13.06.2013
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2013-06-13
  Pobierz program: ArCADia 5.0 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL 32bit
  ArCADia 5.0 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit
  Nakładka dla programu AutoCAD 2010/2011/2012 64bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.0 Add-on,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.1,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 1.0,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Zobacz opis programu ArCADia 5.0 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 298 MB, wersja: 5.0.565, data: 11.02.2013
  wymagany: Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL , Windows 8 64bit PL
  Data publikacji: 2013-02-11
  Pobierz program: ArCADia 5.0 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit 32bit
  ArCADia 5.0 PL
  Program działa samodzielnie lub współpracuje z programem ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL (wersja 6.6.7) lub z programem AutoCAD 2010/2011/2012 32bit.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 5.0,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.1,
  ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 1.0,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0,
  ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 1.0,
  ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY 1.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 572 MB, wersja: 5.0.565, data: 11.02.2013
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2013-02-08
  Pobierz program: ArCADia 5.0 PL 32bit
  InstalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do tworzenia instalacji gazowych, parowych, wodno-kanalizacyjnych i c.o., przeznaczona dla firm projektowo-wykonawczych.
  Zobacz opis programu InstalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 194 MB, wersja: 2.1.2, data: 07.02.2013
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2013-02-07
  Pobierz program: InstalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL 32bit
  ArCon 15.04
  Aktualizacja do programu ArCon 15
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Wprowadzono liczne poprawki i ulepszenia
  Szczegóły:
  • rozmiar: 168 MB, data: 18.01.2013
  • wymagany: ArCon 15
  Data publikacji: 2013-01-18
  Pobierz program: ArCon 15.04 32bit
  R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 11.0
  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  R3D3-Rama 3D 11.0
  R2D2-Rama 2D 11.0
  InterStal 1.5,
  InterDrewno 1.5,
  EuroStal 1.2,
  EuroŻelbet 1.3,
  EuroStopa 1.0
  Zobacz opis programu R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 11.0 Wsparcie dla R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 11.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 343 MB, wersja: 11.0.6, data: 20.07.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2012-07-20
  Pobierz program: R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 11.0 32bit
  ArCADia 4.5 PL
  Program działa samodzielnie lub współpracuje z programem ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL (wersja 6.6.7) lub z programem AutoCAD 2009/2010/2011 32bit.
  Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceninwest 2.8
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0
  Zobacz opis programu ArCADia 4.5 PL e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 513 MB, wersja: 4.5.496, data: 20.07.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2012-07-20
  Pobierz program: ArCADia 4.5 PL 32bit
  ArCADia 4.5 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Export do programu kosztorysującego wymaga programu Ceninwest 2.8
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0
  Zobacz opis programu ArCADia 4.5 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 252 MB, wersja: 4.5.496, data: 20.07.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2012-07-20
  Pobierz program: ArCADia 4.5 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL 32bit
  ArCADia 4.5 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit
  Nakładka dla programu AutoCAD 2009/2010/2011 64bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.5,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 6.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE 1.5,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.5,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI 2.2,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.2,
  ArCADia-INWENTARYZATOR 1.0,
  ArCADia-SYSTEM STROPEX 2.0
  Zobacz opis programu ArCADia 4.5 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 256 MB, wersja: 4.5.496 64bit, data: 20.07.2012
  wymagany: Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL
  Data publikacji: 2012-07-20
  Pobierz program: ArCADia 4.5 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit 32bit
  ArCADia 4.1 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  ArCADia 4.1 PL Add-on w wersji 4.1.445 wymaga programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL w wersji 7.2.336

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.1,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.1
  Szczegóły:
  rozmiar: 240 MB, wersja: 4.1.445 32bit, data: 23.02.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2012-02-23
  Pobierz program: ArCADia 4.1 PL Add-on dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL 32bit
  ArCADia 4.1 PL
  Program działa samodzielnie lub współpracuje z programem ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL (wersja 6.6.7) lub z programem AutoCAD 2009/2010/2011 32bit.
  Export danych do programu kosztorysującego wymaga programu Ceninwest 2.8
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.1,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.1
  Zobacz opis programu ArCADia 4.1 PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 550 MB, wersja: 4.1.444 32bit, data: 14.02.2012
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2012-02-14
  Pobierz program: ArCADia 4.1 PL 32bit
  ArCADia 4.1 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit
  Nakładka dla programu AutoCAD 2009/2010/2011 64bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 4.1,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-INSTLACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNETRZNE 1.4,
  ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 1.1,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.4,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.3,
  ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2.1
  Zobacz opis programu ArCADia 4.1 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit
  Szczegóły:
  rozmiar: 246 MB, wersja: 4.1.444 64bit, data: 14.02.2012
  wymagany: Windows 7 64bit PL, Vista 64bit PL
  Data publikacji: 2012-02-14
  Pobierz program: ArCADia 4.1 PL Add-on dla programu AutoCAD 64bit 32bit
  StalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do rysowania konstrukcji stalowych umożliwia proste wprowadzanie do rysunku CAD podstawowych metalowych elementów budowlanych.
  Zobacz opis programu StalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL e-sklep
  Szczegóły:
  rozmiar: 13 MB, wersja: 1.0.6, data: 12.12.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2011-12-12
  Pobierz program: StalCAD dla programu ArCADia-INTELLICAD 7 PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Aktualizacja przeznaczona dla klientów posiadających ArCADia-INTELLICAD 2009 PL.
  Nie zawiera systemu ArCADia PL !


  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Premium,
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional,
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional+
  Zobacz opis programu ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 175 MB, wersja: 6.6.7, data: 09.11.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2011-11-10
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL 32bit
  InstalCAD 2.1 dla ArCADia-INTELLICAD 6.6
  Aktualizacja nakładki instalacyjnej współpracującej z programem
  ArCADia-INTELLICAD 6.6 oraz ArCADia-INTELLICAD 2009
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do tworzenia instalacji gazowych, parowych, wodno-kanalizacyjnych i c.o., przeznaczona dla firm projektowo-wykonawczych.
  Zobacz opis programu InstalCAD 2.1 dla ArCADia-INTELLICAD 6.6 Wsparcie dla InstalCAD 2.1 dla ArCADia-INTELLICAD 6.6
  Szczegóły:
  rozmiar: 192 MB, wersja: 2.1.2, data: 24.05.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2011-05-24
  Pobierz program: InstalCAD 2.1 dla ArCADia-INTELLICAD 6.6 32bit
  R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 10.0
  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  R3D3-Rama 3D 10.0,
  R2D2-Rama 2D 10.0,
  InterStal,
  InterDrewno,
  EuroStal,
  EuroŻelbet,
  Zobacz opis programu R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 10.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 303 MB, wersja: 10.0.3, data: 22.04.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2011-04-22
  Pobierz program: R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 10.0 32bit
  ArCADia-TERMO 3.2 PL
  Program do obliczeń cieplnych budynku oraz wystawiania certyfikatu i audytu energetycznego.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy wersji 3 PL

  Instalacja zawiera:
  TERMO 3.2,
  ArCADia-TERMO 3.2,
  ArCADia-TERMO PRO 3.2,
  Efekt ekologiczny,
  Efekt ekonomiczny,
  Dobór grzejników
  Zobacz opis programu ArCADia-TERMO 3.2 PL Wsparcie dla ArCADia-TERMO 3.2 PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 185 MB, wersja: 3.2.823 PL, data: 19.05.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  wymagane komponenty: .NET Framework 3.5 oraz .NET Framework 4.0
  Data publikacji: 2011-04-19
  - programu który wykonuje świadectwa energetyczne Pobierz program: ArCADia-TERMO 3.2 PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD A.SET EN
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nie zawiera systemu ArCADia 3.0 EN!
  Instalacja zawiera program ArCADia-INTELLICAD w wersji Premium
  Zobacz opis programu ArCADia-INTELLICAD A.SET EN
  Szczegóły:
  rozmiar: 141 MB, wersja: 6.6.6, data: 01.04.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit, Vista 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2011-04-01
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD A.SET EN 32bit
  ArCADia 3.0 EN
  Współpracuje programem ArCADia-INTELLICAD A.SET
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 3.0 EN,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 4.5 EN,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.2 PL,
  ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE 1.0 PL,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.1 PL,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.0 PL,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.0 PL,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.0 PL
  Zobacz opis programu ArCADia 3.0 EN
  Szczegóły:
  rozmiar: 222 MB, wersja: 3.0.263, data: 01.04.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit, Vista 32bit/64bit
  Data publikacji: 2011-04-01
  Pobierz program: ArCADia 3.0 EN 32bit
  ArCADia 3.0 PL
  Program działa samodzielnie lub współpracuje programem ArCADia-INTELLICAD 2009 SE (od wersji 6.6.4) lub z programem AutoCAD 2007/2008/2009/2010 32bit
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-START 3.0,
  ArCADia-ARCHITEKTURA 4.5,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.2,
  ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE 1.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.1,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.0
  Zobacz opis programu ArCADia 3.0 PL Wsparcie dla ArCADia 3.0 PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 477 MB wersja: 3.0.262, data 02.03.2011
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2011-03-02
  Pobierz program: ArCADia 3.0 PL 32bit
  R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 9.0
  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Instalacja zawiera:
  EutoŻelbet
  EuroStal
  InterStal
  InterDrewno
  Zobacz opis programu R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 9.0
  Szczegóły:
  rozmiar: 294 MB, wersja: 9.0.1, data: 05.07.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-07-05
  Pobierz program: R3D3-Rama 3D / R2D2-Rama 2D 9.0 32bit
  ArCADia-GRAF 1.5 PL
  Aktualizacaja programu ArCADia-GRAF.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Aktualizacja przeznaczona dla klientów posiadających ArCADia-GRAF 1.x PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 247 MB, wersja: 1.5.243, data: 28.06.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-06-28
  Pobierz program: ArCADia-GRAF 1.5 PL 32bit
  ArCADia 4.0 PL (nie zawiera ArCADia-START)
  Nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD lub AutoCAD
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Wersja programu która współpracuje z programem
  • ArCADia-INTELLICAD 2009 SE (ver. 6.6.3)
  • AutoCAD 2007/2008/2009/2010 32bit
  Instalacja zawiera:
  ArCADia-ARCHITEKTURA 4.0,
  ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 1.0,
  ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 1.0,
  ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE 1.1
  Zobacz opis programu ArCADia 4.0 PL (nie zawiera ArCADia-START)
  Szczegóły:
  rozmiar: 177 MB, wersja: 4.0.172, data: 24.06.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-06-24
  Pobierz program: ArCADia 4.0 PL (nie zawiera ArCADia-START) 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Aktualizacja dla klientów posiadających ArCADia-INTELLICAD 2009 PL.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Premium,
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional,
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional+

  Instalacja zawiera również nakładkę ArCADia 4.0.151
  Zobacz opis programu ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL
  Szczegóły:
  rozmiar: 325MB, wersja: 6.6.3, data: 07.05.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2010-05-07
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE EN
  Funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D.
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :

  Aktualizacja dla klientów posiadających ArCADia-INTELLICAD 2009 EN.

  Instalacja zawiera:
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Premium EN,
  ArCADia-INTELLICAD 2009 SE Professional+ EN,

  Instalacja zawiera również nakładkę ArCADia 3.9.120 EN
  Zobacz opis programu ArCADia-INTELLICAD 2009 SE EN
  Szczegóły:
  rozmiar: 253 MB, wersja: 6.6.2 EN, data: 03.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit, Vista 32bit/64bit, XP 32bit, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2010-03-01
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 2009 SE EN 32bit
  ArCon 13
  aktualizacja makra - rozszerzona konstrukcja dachu
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Aktualizacja usuwa problem zabezpieczeń makra, który blokował makro po upływie 30 dni od instalacji programu.
  Zobacz opis programu ArCon 13
  Szczegóły:
  rozmiar: 906 KB, data: 03.2010
  wymagany: ArCon 13
  Data publikacji: 2010-03-01
  Pobierz program: ArCon 13 32bit
  R3D3-Rama3D 8 z modułami InterStal, EuroStal i InterDrewno
  Obliczanie i wymiarowanie ram.
  Zobacz opis programu R3D3-Rama3D 8 z modułami InterStal, EuroStal i InterDrewno
  Szczegóły:
  rozmiar: 285 MB, wersja: 8.0.1, data: 1.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-01-01
  Pobierz program: R3D3-Rama3D 8 z modułami InterStal, EuroStal i InterDrewno 32bit
  KONSTRUKTOR 5.4
  Obliczenia i wymiarowanie konstrukcji budowlanych.
  Zobacz opis programu KONSTRUKTOR 5.4 Wsparcie dla KONSTRUKTOR 5.4
  Szczegóły:
  rozmiar: 150 MB, wersja: 5.4 data: 01.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-01-01
  Pobierz program: KONSTRUKTOR 5.4 32bit
  R2D2-Rama2D 8 PL z modułami InterStal, EuroStal i InterDrewno
  Dwuwymiaorwe obliczanie i wymiarowanie ram
  Zobacz opis programu R2D2-Rama2D 8 PL z modułami InterStal, EuroStal i InterDrewno
  Szczegóły:
  rozmiar: 285 MB, wersja: 8.0.1, data: 1.2010
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32/64bit PL, XP 32bit PL
  Data publikacji: 2010-01-01
  Pobierz program: R2D2-Rama2D 8 PL z modułami InterStal, EuroStal i InterDrewno 32bit
  ŻelbetCAD dla ArCADia-INTELLICAD 6.6
  Aktualizacja nakładki instalacyjnej współpracującej z programem
  ArCADia-INTELLICAD 6.6 oraz ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL
  Zobacz opis programu ŻelbetCAD dla ArCADia-INTELLICAD 6.6
  Szczegóły:
  rozmiar: 6 MB, wersja: 1.0.7 data: 11.2009
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2009-11-01
  Pobierz program: ŻelbetCAD dla ArCADia-INTELLICAD 6.6 32bit
  I.T.I. 4.0 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE
  Podęczny kalkulator dla inżynierów.
  Zobacz opis programu I.T.I. 4.0 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE
  Szczegóły:
  rozmiar: 132 MB, wersja: 4.0, data: 11.2009
  wymagany: Windows 7 PL, Windows Vista PL 32/64bit, Windows XP PL SP2
  wymagane komponenty: .NET Framework 3.5 oraz Crystal Reports
  Data publikacji: 2009-11-01
   - Podęczny kalkulator dla inżynierów. Pobierz program: I.T.I. 4.0 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 32bit
  I.T.I. 3.1 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE
  Podęczny kalkulator dla inżynierów.
  Szczegóły:
  rozmiar: 127 MB, wersja: 3.1 data: 09.2009
  wymagany: Windows Vista PL 32/64bit, Windows XP PL SP2
  zainstalowane .NET Framework 3.5 oraz Crystal Reports,
  Data publikacji: 2009-09-01
  Pobierz program: I.T.I. 3.1 - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE 32bit
  R3D3-Rama3D 7 z modułami InterStal i InterDrewno
  Projektowanie obliczenia i wymiarowanie konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych
  Zobacz opis programu R3D3-Rama3D 7 z modułami InterStal i InterDrewno
  Szczegóły:
  rozmiar: 287 MB, wersja: 7.0.4 data: 08.2009
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, XP PL 32bit
  Data publikacji: 2009-08-01
  Pobierz program: R3D3-Rama3D 7 z modułami InterStal i InterDrewno 32bit
  StalCAD dla ArCADia-INTELLICAD 6.6
  Aktualizacja nakładki instalacyjnej współpracującej z programem
  ArCADia-INTELLICAD 6.6 oraz ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL
  Kliknij by zobaczyć co zawiera instalacja :
  Nakładka do rysowania konstrukcji stalowych umożliwia proste wprowadzanie do rysunku CAD podstawowych metalowych elementów budowlanych.
  Zobacz opis programu StalCAD dla ArCADia-INTELLICAD 6.6
  Szczegóły:
  rozmiar: 14 MB, wersja: 1.0.6, data: 12.2008
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2008-12-01
  Pobierz program: StalCAD dla ArCADia-INTELLICAD 6.6 32bit
  INTERsoft-PRZEDMIAR dla ArCADia-INTELLICAD 6.6
  Aktualizacja nakładki instalacyjnej współpracującej z programem
  ArCADia-INTELLICAD 6.6 oraz ArCADia-INTELLICAD 2009 SE PL
  Zobacz opis programu INTERsoft-PRZEDMIAR dla ArCADia-INTELLICAD 6.6 Wsparcie dla INTERsoft-PRZEDMIAR dla ArCADia-INTELLICAD 6.6
  Szczegóły:
  rozmiar: 14 MB, wersja: 1.0.2, data: 7.2008
  wymagany: Windows 7 32bit/64bit PL, Vista 32bit/64bit PL, Windows 8 32bit/64bit PL
  Data publikacji: 2008-07-01
  Pobierz program: INTERsoft-PRZEDMIAR dla ArCADia-INTELLICAD 6.6 32bit
  Ceninwest 2.5
  Program kosztorysowy dla inżynierów i architektów.
  Zobacz opis programu Ceninwest 2.5
  Szczegóły:
  rozmiar: 47 MB, wersja: 2.5, data: 07.2008
  wymagany: Windows Vista PL, Windows XP PL
  Data publikacji: 2008-07-01
  Pobierz program: Ceninwest 2.5 32bit
  ArCADia-INTELLICAD 2008 PL
  Aktualizacja do wersji ArCADia-INTELLICAD 2008 PL
  Jeśli posiadają państwo kilka sztuk tej samej wersji programu, wystarczające jest pobranie jednej aktualizacji.
  Szczegóły:
  rozmiar: 200 MB, wersja: 6.4.2, data: 7.2008
  Windows XP PL, Windows Vista PL
  Data publikacji: 2008-07-01
  Pobierz program: ArCADia-INTELLICAD 2008 PL 32bit
  PlaTo 4
  Projektowanie układów płytowych.
  Szczegóły:
  • rozmiar: 28 MB, wersja: 4.0, data: 06.2008
  • system operacyjny Windows 7 PL, 8.1 PL, 10 PL
  Data publikacji: 2008-06-01
  Pobierz program: PlaTo 4 32bit
  Nakładka ArCADia
  Aktualizacja nakładki.
  Zobacz opis programu Nakładka ArCADia
  Szczegóły:
  rozmiar: 63,3 MB, wersja: 2.3, data: 09.2007
  Windows Vista PL, Windows XP PL, Windows 2000 PL
  Data publikacji: 2007-09-01
  Pobierz program: Nakładka ArCADia 32bit
  duoCAD
  Proste i intuicyjne narzędzie do sporządzania płaskich rysunków w formacie .dwg w 2D.
  Szczegóły:
  rozmiar: 46,5 MB, wersja: 3.1, data: 4.2006
  wymagany: Windows XP 32bit PL, 2000
  Data publikacji: 2006-04-01
  Pobierz program: duoCAD 32bit


  ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
   
  Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
  <<