Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Schody płytowe + DXF

WSPOMAGA PROJEKTOWANIE MONOLITYCZNYCH SCHODÓW PŁYTOWYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Schody płytowe + DXFPobierz wersje demo (trial) programu konstruktor
Moduł Schody płytowe żelbetowe|Rysunki konstrukcyjne DXF|

Konstruktor - Schody płytowe żelbetowe + DXF

Do programu Konstruktor - Schody płytowe żelbetowe dostępny jest dodatkowy moduł wykonujący automatycznie konstrukcyjne rysunki schodów w formacie .DXF. Jeśli posiadamy moduł DXF, na pasku narzędziowym dostępna jest ikona przy pomocy której uruchamiamy wykonywanie rysunków. Po wybraniu przycisku DXF otwarte zostanie okienko, w którym zdefiniować należy elementy, które nie zostały ujęte w module obliczeniowym Konstruktora:

 • Wysokość wieńca: [cm] Wysokość wieńca obwodowego – domyślnie 25 cm. (Szerokość wieńca równa jest głębokości oparcia płyty schodów, podanej w module obliczeniowym); {Wysokość>= grubość płyty schodów}
 • Długość wieńca: [m] Długość wieńca obwodowego – domyślnie liczona jako obwód klatki schodowej. {Długość>=0; Długość wieńca = 0 wyłącza rysowanie wieńca;}
 • Grubość ścian podporowych dla spocznika górnego: [m] Grubość rzeczywista ściany - domyślnie równa głębokości oparcia płyty schodów. {Grubość ściany>= głębokości oparcia; }
 • Grubość ścian podporowych dla spocznika dolnego: [m] Grubość rzeczywista ściany - domyślnie równa głębokości oparcia płyty schodów. {Grubość ściany>= głębokości oparcia; }

Rzędna spocznika dolnego w stanie wykończonym (z wykładziną): - można w jednej linii wpisać do pięciu różnych rzędnych, oddzielonych od siebie separatorem w postaci przecinka, średnika lub spacji. Poziom rzędnej można podać tylko w postaci liczby. Pozostałe rzędne na rysunku wyliczane są automatycznie.
 • Szerokość klatki schodowej: [m] Całkowita szerokość klatki schodowej – domyślnie 2 x szerokość biegu + 0.1 m. {Szerokość klatki>= szerokości biegu;}

Przy wykonywaniu wykazu zbrojenia dla zdefiniowanej poniżej ilości schodów płytowych, jeżeli szerokość klatki jest minimum dwa razy większa od szerokości biegu, zbrojenie rozdzielcze w spocznikach uwzględniane jest w wykazie stali zbrojeniowej ze współczynnikiem 0.5. W innym przypadku uwzględniane jest w całości. W przypadku długości spocznika dolnego lub górnego równej zero, nie ma możliwości definiowania odpowiedniej grubości ścian i program przyjmuje odpowiednią grubość ściany, równą szerokości oparcia płyty. Analogicznie często nie można wówczas zdefiniować wysokości wieńca i jest on rysowany wówczas z warunków geometrycznych.
Konstruktor schody żelbetowe dxf

Moduł Rysunek schodów żelbetowych płytowych posiada następujące możliwości:

 • Zawiera przekrój biegu wraz ze spocznikami oraz opcjonalnie rysunek wieńca.
 • Potrafi dobrać automatycznie jeden z pięciu wariantów zbrojenia, zależnie od wymiarów wieńca, rozstawu ścian, grubości płyty, wymiarów spoczników, rzędnych, ilości schodów itp.).
 • Na etapie wprowadzania danych sprawdza minimalną głębokość oparcia płyty schodów.
 • Przy podporach połowa zbrojenia odginana jest konstrukcyjnie do góry płyty.
 • Uwzględnia zbrojenie wieńca w wykazie stali zbrojeniowej.
 • Automatycznie ustala rzędne stanu „surowego” i wykończonego z uwzględnieniem grubości wykładzin.
 • Wykonuje rysunek do 4 typów prętów zbrojenia głównego, 2 rozdzielczego i 2 wieńca.
 • Przy rozkładaniu zbrojenia głównego sprawdzane jest zbrojenie minimalne.
 • Zbrojenie rozdzielcze o zmiennej średnicy ustalane jest na podstawie wielkości zbrojenia głównego, w rozstawie nie większym niż 30 cm i nie mniejszym niż 20 cm.
 • Precyzyjnie wykonane jest wymiarowanie geometrii schodów wraz z wykładziną.

Sprawdz cenę programu Schody płytowe + DXF w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Schody płytowe + DXF.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<