Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

I.T.I. - BASIC

INŻYNIERSKIE KOMPEDIUM WIEDZY
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu I.T.I. - BASICPobierz wersje demo (trial) programu iti
Opis|Moduły programu|
I.T.I - BASIC

Obliczenia podręczne
1. Obliczanie rat kredytowych
Moduł do obliczania rat stałych i malejących dla różnych rodzajów kredytów.

2. Przeliczanie jednostek
Moduł do przeliczania różnego rodzaju jednostek w ramach układu SI i poza nim.

3. Kalkulator
Zaawansowany kalkulator matematyczny zawierający miedzy innymi funkcje: trygonometryczne, statystyczne, logiczne i inne.


Matematyka

1. Rozwiązywanie układów równań.
Moduł matematyczny przeznaczony do rozwiązywania układów równań z maksymalnie 5 niewiadomymi. Dla układów równań zależnych lub wzajemnie sprzecznych zamiast rozwiązania podawany jest odpowiedni komunikat.

2. Znajdowanie pierwiastków wielomianów.
Moduł matematyczny do znajdowania wszystkich pierwiastków podanego wielomianu, maksymalnie 20 stopnia. Pierwiastki wielomianu poszukiwane są zarówno w zakresie liczb rzeczywistych jak i urojonych.

3. Operacje na macierzach.
Moduł matematyczny do operacji na dowolnych macierzach. W zakresie modułu dostępne są następujące operacje na macierzach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, transpozycja, odwracanie oraz obliczanie wartości wyznacznika.

4. Charakterystyki geometryczne figur płaskich.
Moduł matematyczno-wytrzymałościowy do obliczania podstawowych charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych wybranych figur płaskich. Dostępne są 32 typy figur płaskich (przekrojów), dla których liczone są podstawowe charakterystyki takie jak np: pole, środek ciężkości, wielkość rdzenia, momenty bezwładności i wskaźniki wytrzymałości.

5. Charakterystyki geometryczne brył.
Moduł matematyczny do obliczania objętości i pól powierzchni dla 18 podstawowych typów brył.

6. Statystyka
Moduł matematyczny do obliczeń statystycznych. Moduł liczy następujące parametry: sumę, średnią arytmetyczną, geometryczną, harmoniczną, wariancje, odchylenie standardowe, odchylenie średnie, medianę, kwantyl.

7. Transformacja układów współrzędnych.
Moduł służący do przeliczania współrzędnych po obrocie i translacji kartezjańskiego układu współrzędnych oraz między układem kartezjańskim i biegunowym.

8. Wzory matematyczne.
Moduł prezentujący podstawowe wzory matematyczne z zakresu arytmetyki, geometrii analitycznej, algebry wektorowej, rachunku różniczkowego i całkowego.

9. Wykresy funkcji.
Moduł prezentujący wykresy dowolnych funkcji (ciągłych i nieciągłych) oraz liczący wartości tych funkcji w podanym punkcie (do 3 różnych funkcji jednocześnie).

10. Całka oznaczona z funkcji w zadanym przedziale.
Moduł przeznaczony do wyznaczania wartości całki oznaczonej w zadanym przedziale z funkcji ciągłej w tym przedziale oraz graficzna prezentacja wyniku.


Budownictwo

1. Belki jednoprzęsłowe.
Moduł statyczny do wyznaczania wartości reakcji, momentów przęsłowych i podporowych, oraz wartości ugięcia podpartej lub zamocowanej (jedno lub dwustronnie) belki jednoprzęsłowej. W module dostępne jest 9 podstawowych typów obciążenia belki.

2. Tablica profili stalowych.
Moduł zawierający tablice wymiarów i charakterystyk typowych profili walcowanych i zimnogiętych opracowany na podstawie danych producentów: ARCELOR i Stalprodukt S.A. oraz odpowiednich norm materiałowych.

3. Tarcica iglasta według PN-75/D-96000.
Moduł budowlany przeznaczony do doboru przekroju podstawowych elementów drewnianych, zgodnie z typoszeregiem zawartym w normie PN-75/D-96000 Tarcica iglasta, oraz obliczania charakterystyk przekroju.

4. Geometria schodów.
Moduł do rozliczania geometrii schodów zgodnie z przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki.

5. Parametry elementów murowych drobnowymiarowych.
Moduł prezentujący podstawowe dane i parametry niektórych drobnowymiarowych elementów murowych SILKA i YTONG firmy Xella.

6. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród.
Moduł z zakresu fizyki budowli przeznaczony do obliczania współczynnika przenikania ciepła uwarstwionej przegrody budowlanej. Moduł zawiera bibliotekę stałą materiałów normowych oraz edytowalną bibliotekę materiałów użytkownika.

7. Parametry gruntów wg PN-81/B-03020.
Moduł geotechniczny przeznaczony do obliczania pozostałych charakterystyk dowolnego gruntu budowlanego oraz ustalania jego stanu, na podstawie podanego parametru wiodącego, metodą B wg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Sprawdz cenę programu I.T.I. - BASIC w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie I.T.I. - BASIC.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<