Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

InterStal

WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu InterStal
Opis|Zestawienie wersji|

Czym jest InterStal?

InterStal to moduł ArCADia-RAMA do wymiarowania prętów i elementów stalowych przestrzennych konstrukcji stalowych wg normy: PN-90/B03200 w dwukierunkowym stanie naprężenia, z pominięciem momentu skręcającego.

Typy wymiarowanych profili:

 • walcowane - dwuteownik, połówka dwuteownika, teownik, ceownik, kątownik równoramienny i nierównoramienny, rura prostokątna, kwadratowa i okrągła, 
 • spawane - dowolny dwuteownik niesymetryczny, dowolny teownik, skrzynka, 
 • zimnogięte - rura prostokątna, kwadratowa i okrągła. 

Typy profili liczone w stanie nadkrytycznym:

 • walcowane - dwuteownik, rura prostokątna i kwadratowa, 
 • spawane - dowolny dwuteownik, skrzynka, 
 • zimno gięte - rura prostokątna i kwadratowa. 

Moduł posiada dwa sposoby wymiarowania:

 • pojedynczego wybranego pręta układu, 
 • elementu złożonego z kilku połączonych ze sobą, współliniowych prętów o takim samym przekroju, który podczas wymiarowania traktowany jest sumarycznie jak pojedynczy pręt. 

Wymiarowanie wykonywane jest na podstawie wszystkich obwiedni sił wewnętrznych (siły normalnej, sił tnących, momentów gnących z wyjątkiem obwiedni momentów skręcających), a także na podstawie obwiedni sprężystych naprężeń normalnych (opcja istotna zwłaszcza dla elementów typu słup).
Wymiarowanie pręta lub elementu odbywa się na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów wymiarowania, zapisywanych w predefiniowanych definicjach typu elementu. Użytkownik może zdefiniować w programie dowolną ilość typów elementu do wymiarowania, a raz wykonana definicja ustawień parametrów do wymiarowania, może być używana we wszystkich projektach, przez przypisanie właściwego typu elementu do wymiarowanego pręta.

Z wprowadzeniem wersji programu R3D3 - Rama 3D 5.0 do modułu InterStal wprowadzono następujące zmiany:

 • Możliwość wymiarowania elementu złożonego z wielu prętów dla których kąt między dwoma kolejnymi jest mniejszy niż 5 stopni (wyeliminowanie sprawdzania kąta między pierwszym i ostatnim prętem w elemencie). 
 • Wprowadzenie możliwości przesuwania i zwijania do paska okien dialogowych wymiarowania. 
 • Wprowadzenie możliwości wymiarowania w danym punkcie dla obwiedni wybranej przez użytkownika. (dla wybranego przez użytkownika punktu pojawia się dodatkowe combo z wyborem wszystkie lub konkretnej obwiedni z 14 dostępnych). 
 • Wprowadzenie możliwości usunięcia punktu wymiarowania podanego przez użytkownika. 
 • Wyprowadzenie domyślnej wartości smukłości granicznej na ściskanie do typu elementu, jako parametr do edycji. 
 • Wprowadzanie sprawdzania max ugięcia (obwiednia ugięć) z wartością dopuszczalną. 
 • Korekta podstawienia wartości wstępnych Wxc i Wxt jako Wx dla dwuteowników symetrycznych liczonych w stanie nadkrytycznym. 
 • Korekta wyświetlania współczynnika alfa pv w raportach przy wymiarowaniu na zginanie. 
 • Korekta wyboru różnych obwiedni do wymiarowania tym samym punkcie elementu złożonego (dla miejsca połączenia prętów). 
 • Dołożenie nagłówka i stopki w raporcie z wymiarowania (analogicznie jak w raporcie ze statyki).

R3D3 - Rama 3D R3D3 - Rama 3D - Konstrukcje stalowe

Sprawdz cenę programu InterStal w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie InterStal.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<