Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Fundamenty bezpośrednie + DXF

WSPOMAGA PORJEKTOWNIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I OBLICZNEIA GEOTECHNICZNE
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Fundamenty bezpośrednie + DXFPobierz wersje demo (trial) programu Konstruktor
Moduł Fundamenty bezpośrednie|Rysunki konstrukcyjne DXF|

Konstruktor - Fundamenty bezpośrednie + DXF

Moduł należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych oraz zagadnień z geotechniki. Program umożliwia sprawdzanie nośności gruntu w poziomie posadowienia i na poszczególnych warstwach, obliczania naprężeń w narożach fundamentu, wymiarowania podstawy na zginanie, sprawdzania stateczności lokalnej na obrót i przesuw, sprawdzenia nośności na przebicie oraz analizy osiadań posadowień bezpośrednich z uwzględnieniem uwarstwienia gruntu i pracy przestrzennej fundamentu. Program pozwala na obliczanie stóp prostopadłościennych, trapezowych, kielichowych, schodkowych, okrągłych i ław fundamentowych. Uwzględnione normy: PN-83/B-03020 i PN-B-03264: 2002. Przy sprawdzaniu stateczności program umożliwia uwzględnienie tarcia i oporu bocznego zasypki. Program pozwala na pobieranie gotowych zestawów obciążeń z modułu Rama 2D.

Opcja automatycznego rysunku wykonawczego (w formacie DXF) do modułu Konstruktor – Fundamenty bezpośrednie pozwala na automatyczne wykonanie na podstawie obliczeń statycznych i wymiarowania, pełnego rysunku konstrukcyjnego ław fundamentowych, stóp prostopadłościennych, trapezowych, schodkowych, kielichowych i okrągłych. Rysunek zawiera: rzut fundamentu, dwa prostopadłe przekroje pionowe fundamentu, przekrój zbrojenia wyprowadzonego do słupa, „wyrzucone zbrojenie” , wykaz stali zbrojeniowej oraz wszystkie niezbędne opisy i wymiarowania. W module automatycznie ustalana jest długość prętów wyprowadzanych do słupa potrzebna do zakotwienia zbrojenia.

Za pomocą programu można wykonać projekt następujących podstawowych typów fundamentów:

 • Ławy żelbetowej.
 • Stopy żelbetowej prostopadłościennej.
 • Stopy żelbetowej trapezowej.
 • Stopy żelbetowej kielichowej.
 • Stopy żelbetowej schodkowej.
 • Stopy żelbetowej kołowej.

W ogólnym przypadku program może wykonać następujące obliczenia i sprawdzenia:

 • Sprawdzenie nośności gruntu w dwóch kierunkach, w poziomie posadowienia i na stropie każdej warstwy gruntu dla wszystkich schematów obciążeń, zgodnie z PN-81/B-03020 "Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli".
 • Obliczenia ekstremalnych naprężeń w czterech narożach fundamentu (z uwzględnieniem ich wzrostu przy wystąpieniu odrywania) dla wszystkich schematów obciążeń.
 • Sprawdzenie warunku normowego na dopuszczalny zasięg strefy odrywania dla poszczególnych schematów obciążeń.
 • Wymiarowanie bloku fundamentu na zginanie wywołane odporem gruntu, liczone dla ekstremalnych naprężeń w kierunku x i y (wg PN-B03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone) wraz ze sprawdzeniem warunków konstrukcyjnych na zbrojenie minimalne i odpowiednim doborem prętów.
 • Sprawdzenie nośności na przebicie we wszystkich charakterystycznych przekrojach danego typu fundamentu, dla kolejnych schematów obciążeń, a także dla stopy kielichowej sprawdzenie przebicia w kielichu dla podanej siły montażowej.
 • Sprawdzenie stateczności na obrót i przesuw w poziomie posadowienia oraz na kolejnych warstwach, dla kolejnych schematów obciążeń, z możliwością uwzględnienia tarcia i oporu bocznego gruntu.
 • Obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego bloku fundamentu na podłożu warstwowym oraz jego obrotu, dla wszystkich schematów obciążeń, zgodnie z PN-81/B-03020 "Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli".
 • Dla stopy kielichowej wykonuje wymiarowanie zbrojenia poziomego i pionowego kielicha wraz z odpowiednim doborem prętów.

Poza szerokim zakresem obliczeń moduł dodatkowo charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Pozwala na wprowadzenie nawodnionych warstw gruntu.
 • W przypadku metody ustalania parametrów gruntowych - B, na podstawie jednego parametru wiodącego automatycznie wylicza wszystkie pozostałe parametry dla danej warstwy oraz pozwala na dalszą ich edycję.
 • W przypadku wystąpienia odrywania, ustala na podstawie mimośrodów względnych maksymalną wielkość naprężenia w narożu, a następnie metodą iteracyjną, z sumy rzutów sił i momentów w dwóch kierunkach ustala naprężenia w pozostałych narożach fundamentu w celu pełnego określenia bryły naprężeń.
 • Przy sprawdzaniu stateczności fundamentu uwzględnia siły tarcia na spodzie fundamentu a na życzenie użytkownika może uwzględnić opór gruntu i jego tarcie boczne o blok fundamentowy.
 • Poza wprowadzonymi oddziaływaniami od słupa (ściany) moduł pozwala na dwukierunkowe (dla ściany jednokierunkowe) mimośrodowe ustawienie słupa (ściany) na bloku fundamentu. Przy tak wielu typach fundamentów, podłożu warstwowym i różnorodności obliczeń i sprawdzeń, do minimum ograniczono ilość koniecznych do wprowadzenia danych.

 

Konstruktor - Fundamenty bezpośrednie : anliza konstrukcji żelbetowych Konstruktor - Fundamenty bezpośrednie : analiza konstrukcji żelbetowych
Sprawdz cenę programu Fundamenty bezpośrednie + DXF w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Fundamenty bezpośrednie + DXF.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<