Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
ArCADia-TERMO 6 PRO wykona świadectwo energetyczne i audyt energetyczny.

ArCADia-TERMO 6 PRO wykona świadectwo energetyczne i audyt energetyczny.

ArCADia-TERMO to rewolucyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku. Program pozwala na wykonywanie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, wymiany ciepła przez grunt, mostków cieplnych, zapotrzebowania na ciepło i chłód pomieszczeń, sezonowego zapotrzebowania na ciepło i chłód budynku. Umożliwia także wykonywanie audytu energetycznego i remontowego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 17.03.2009 r. i Rozp. MIiR z 3.09.2015 r. Program pozwala wykonać obliczenia i sporządzić świadectwo oraz projektowaną charakterystykę energetyczną wg WT 2008/2014/2017/2021 oraz wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r., rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r. Użytkownicy mają możliwość wyboru wartości referencyjnych w zakresie wartości wskaźnika EP dla budynków oraz wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród, pomiędzy tymi starszymi z lat 2008 i 2014, a nowszymi przewidzianymi na rok 2017, 2019 i 2021.

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Zobacz Certyfikat charakterystyki energetycznej (Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne) wykonany w programie ArCADia-TERMO Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (nazywane potocznie także certyfikatem energetycznym lub świadectwem energetycznym) to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub części budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem wymaganym m.in. dla budynków użyteczności publicznej i przeznaczonych na sprzedaż/wynajem. Na dzień dzisiejszy, osoba chcąca wykonywać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej musi posiadać wykształcenie techniczne i być wpisana do rejestru osób posiadających uprawnienia do wykonywania ŚCHE, prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Podstawy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków:
- Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Dlaczego warto wybrać program ArCADia-Termo?

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu oprogramowania dla budownictwa pozwoliło na stworzenie na bazie autorskiego systemu ArCADia innowacyjnego programu do obliczeń cieplnych budynku – ArCADia-TERMO. Program może współpracując z systemem ArCADia pobierać z projektu architektonicznego stworzonego w systemie ArCADia lub przeniesionego do ArCADii z innych programów architektonicznych posiadających interfejs IFC, np. takich jak program Allplan, ArchiCAD, Revit lub z programu ArCon odpowiednio zdefiniowaną geometrię budynku wraz z niezbędnymi danymi i w zasadzie za kliknięciem myszki wykonać obliczenia cieplne pozwalające na oszacowanie strat ciepła w pomieszczeniach, określenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło, charakterystyki energetycznej oraz audytu energetycznego budynku. W takim przypadku ArCADia-TERMO pozwala na bardzo szybkie sporządzenie certyfikatu oraz dokonywanie analiz i obliczeń cieplnych. Otwartość systemu, wymiana danych pomiędzy aplikacjami i współpraca z innymi programami CAD jest oczywistą przewagą programu ArCADia-TERMO nad produktami konkurencyjnymi. Oczywiście ArCADia-TERMO funkcjonuje też jako niezależne i samodzielne narzędzie do obliczeń cieplnych budynku. Posiada interfejs oparty na sprawdzonych rozwiązaniach firmy Microsoft, który gwarantuje optymalną i wydajną pracę z programem. Program ArCADia-TERMO pozwala na wprowadzanie danych o obiekcie numerycznie. Nasi specjaliści od zagadnień termomodernizacji i obliczeń cieplnych wskazywali na fakt, że wiąże się to z ich żmudnym wpisywaniem, dlatego by ten proces maksymalnie ułatwić i przyspieszyć wprowadzono mechanizm sprawdzający wprowadzane dane.
Użytkownik nie posiadający dokumentacji obiektu wykonanej w programie CAD może więc wybrać sposób pracy z programem. Wprowadzać dane numerycznie lub sporządzić rysunek obiektu przy pomocy systemu ArCADia z nakładką ArCADia-ARCHITEKTURA i zamiast czasochłonnej analizy i numerycznego wpisywania danych przenieść je z rysunku do ArCADia-TERMO, a zaraz potem automatycznie wykonać obliczenia cieplne.

ArCADia-TERMO posiada system sprawdzania poprawności danych.

Zasadniczą innowacyjność programu oraz przewagę nad konkurencyjnymi produktami dostrzegamy w sposobie wprowadzania danych. Program ArCADia-TERMO wyposażony jest w moduł sprawdzający poprawność tych danych, bez względu na to czy importujemy dane z projektu architektonicznego czy wprowadzamy numerycznie. Program śledząc poczynania użytkownika i porównując dane z tablicami oraz wymogami ustawowymi monituje o błędach. Na tej podstawie sprawdza obliczony współczynnik przenikania ciepła U wstawionych przegród, czy są zgodne z wartościami minimalnymi z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Program wyświetla dwa rodzaje komunikatów: Błędy – które nie pozwalają na poprawne obliczenia; Ostrzeżenia – które nie wpływają na obliczenia, ale mówią, że wpisane wartości są niepoprawne. Wybór błędu z wyświetlanej listy przenosi nas automatycznie do odpowiedniego miejsca w programie, gdzie należy skorygować podane wartości.

ArCADia-Termo - Program do wykonywania certyfikatów energetycznych ArCADia-Termo - Program do wykonywania certyfikatów energetycznych


Program ArCADia-TERMO dostępny jest w czterech wersjach.

Program został wydany w czterech wersjach tak, by maksymalnie zoptymalizować koszty zakupu oprogramowania. Poniżej prezentujemy porównanie funkcjonalności poszczególnych wersji.
Dostępne wersje programu:ArCADia-TERMO LTArCADia-TERMO STDArCADia-TERMOArCADia-TERMO PRO
Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego (bez oświetlenia i chłodu) wg WT 2008/2014/2017/2021 oraz wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r., rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r.++++
Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich rodzajów budynków (również z chłodzeniem i oświetleniem) wg WT 2008/2014/2017/2021 oraz wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r., rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r.-+++
Eksport świadectw do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.++++
Sporządzanie i raport projektowanej charakterystyki energetycznej wg WT 2008/2014/2017/2021 oraz wg rozp. MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r., rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r.--++
Możliwość obliczania audytów energetycznych i remontowych (także dla otrzymania premii z innych funduszy).---+
Obliczanie świadectwa dla budynku wielofunkcyjnego EPm.-+++
Obliczanie emisji CO2 i wskaźnika UOZE.++++
Obliczanie parametrów przegród niejednorodnych.++++
Obliczanie współczynnika przenikania U okien na podstawie PN-EN ISO 10077: 2007.++++
Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref nieogrzewanych na podstawie PN-EN ISO 13789.++++
Definiowanie wielu źródeł dla systemów ogrzewania i przygotowania c.w.u.++++
Praca grupowa - import zdefiniowanych przegród, stref cieplnych i struktury budynku.++++
Automatyczne obliczanie mostków cieplnych.++++
Podgląd wartości EP podczas obliczeń.++++
Zapis szablonów zdefiniowanych danych adresowych, przegród, źródeł ciepła.++++
Automatyczne sprawdzanie aktualizacji.++++
Kalkulator do obliczeń powierzchni i objętości, funkcja Cofnij, Powtórz, kopia zapasowa.++++
Edycja baz danych stacji meteorologicznych, aktynometrycznych i klimatycznych.++++
Obliczenia strat ciepła z wykorzystaniem struktury budynku.++++
Generowanie stref cieplnych na podstawie temperatur i grup pomieszczeń.++++
Zestawienie systemów wentylacji w budynku.++++
Współpraca z programami: ArCADia-ARCHITEKTURA, ArCADia-TEXT, Ceninwest.++++
Automatyczne obliczanie mostków na podstawie projektu budynku stworzonego w programie ArCADia-ARCHITEKTURA.++++
Możliwość definiowania EPH+W, EPC, EPL i Umax-+++
Obliczenia wentylacji mieszanej.---+
Obliczanie współczynnika btr i temperatury stref niechłodzonych na podstawie PN-EN ISO 13789.-+++
Definiowanie wielu źródeł dla systemów chłodu i oświetlenia.-+++
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na chłód wg PN-EN ISO 13790:2009.---+
Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla instalacji oświetlenia wg PN-EN 15193:2010-+++
Obliczanie wykropleń i wydruk raportów na podstawie PN-EN 13788.--++
Analiza powierzchni okien i kondygnacji oraz bilans mocy w budynku.--++
Sporządzanie audytu energetycznego i remontowego wg WT 2008/2014/2017/2021 z uwzględnieniem rozp. MI z dn. 17.03.2009 r. i rozp. MIiR z dn. 3.09.2015 r.---+
Uwzględnianie różnych norm do obliczeń strat ciepła.---+
Możliwość obliczania podłogi na gruncie według normy PN-EN ISO 13370++++
Możliwość uwzględnienia w obliczeniach audytu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.---+
Możliwość wygenerowania świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej po wykonaniu obliczeń termomodernizacji budynku.---+
Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku.---+
Możliwość automatycznego obliczenia kosztów ogrzewania 1m2 budynku i podgrzania 1 m3 c.w.u.---+
Edycja obliczeń premii termomodernizacyjnych.---+
Grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji.---+
Połączenie z programem Ceninwest - gotowe szablony kosztorysów dociepleń ścian wewnętrznych i zewnętrznych.---+
aktualizacja: 02.12.2016
Wersja do wydruku
Polecam
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<