Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

EuroStal BUILT-UP

WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH ZGODNIE Z EUROKODEM3 W ARCADIA-RAMA
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu EuroStal BUILT-UP
Opis|

Czym jest R3D3-EuroStal BUILT-UP

R3D3-EuroStal BUILT-UP to moduł programu ArCADia-RAMA przeznaczony do wymiarowania prętów i elementów złożonych, blisko i dalekogałęziowych o pasach równoległych, zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006. Wymiarowane są następujące typy prętów złożonych:

Pręty złożone bliskogałęziowe:
a) dwugałęziowe na przewiązki

  • 2 ceowniki,
  • 2 kątowniki,
  • 2 kątowniki skośnie,
  • 2 kątownik krzyżowo.
b) czterogałęziowe na przewiązki
  • 4 kątowniki.

Pręty złożone dalekogałęziowe:
a) dwugałęziowe na skratowanie i przewiązki

  • 2 ceowniki,
  • 2 dwuteownik.
b) czterogałęziowe skratowane
  • 4 kątowniki równoramienne.

Program umożliwia wymiarowanie prętów i elementów dwuprzegubowych oraz elementów o dowolnych warunkach podparcia przy uproszczeniu, że dodatkowy moment od imperfekcji dokładany jest do momentów ze statyki w każdym wymiarowanym punkcie niezależnie od tego czy w danym punkcie imperfekcja rzeczywiście występuje (przewymiarowanie). Nośność elementu wielogałęziowego sprawdzana jest zawsze w dwóch punktach (pręta, elementu) w których występują maksymalne wartości momentu dla każdego kierunku (nawet wówczas gdy momenty ze statyki są zerowe występuje moment od założonej imperfekcji).
Przekroje wielogałęziowe (blisko i dalekogałęziowe) pamiętane są w pliku projektu jako zwykły dotychczasowy przekrój złożony z dwóch lub czterech głównych gałęzi (pasów) a dodatkowo dla takiego przekroju w jego definicji pamiętana jest parametryczna struktura połączeń podłużnych gałęzi w postaci typu złożenia, rozstawu i wymiarów przewiązek a w przypadku połączeń kratowych typu skratowania, przekrojów słupków i krzyżulcy oraz rozstawu sekcji powtarzalnej. Widoki 3D poszczególnych prętów o przekrojach wielogałęziowych tworzone są poglądowo na podstawie powyższych danych i kilku prostych reguł dotyczących sposobu rozkładu powtarzalnych sekcji na długości pręta i pozostawionych końcówek.

Sprawdz cenę programu EuroStal BUILT-UP  w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie EuroStal BUILT-UP .
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<