Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

R2D2 - Rama 2D

ANALIZA UKŁADÓW PRĘTOWYCH 2D
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu R2D2 - Rama 2D
Opis|Raporty w R2D2|Zestawienie wersji|

Czym jest program R2D2-Rama 2D

Program R2D2-Rama 2D jest odmianą wersji R3D3-Rama 3D posiada większość jego cech ale służy do przeprowadzania obliczeń statycznych płaskich układów prętowych. Dzięki wygodnemu i przejrzystemu interfejsowi użytkownika program można wykorzystywać nie tylko w projektowaniu, ale i do celów edukacyjnych.
Wprowadzanie danych w programie jest intuicyjne - geometrię układu można zdefiniować używając wyłącznie myszki. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Narysowanie dość skomplikowanego układu to kwestia minut, obliczenia i prezentacja danych odbywają się w czasie rzeczywistym (dla niedużych układów - do stu prętów). Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów układów, jak i dużych struktur 2D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np.: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie itp.

Cechy i możliwości R2D2-Ramy 2D:

 • Obliczenia statyczne płaskich układów prętowych o stałym przekroju pręta na długości.
 • Możliwość w pełni graficznego zadawania i modyfikacji danych na płaszczyźnie 2D ekranu.
 • Pomoce rysunkowe: przyciąganie do siatki, przyciąganie do węzłów i punktów charakterystycznych (bliski, środkowy, przecięcia, prostopadły) z elementami śledzenia.
 • Możliwość precyzyjnego określania współrzędnych względnych z klawiatury w układzie kartezjańskim i biegunowym.
 • Powiększanie i przesuwanie układu oraz jego dowolne obracanie w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość rysowania układów prętowych polilinią o węzłach sztywnych lub przegubowych.
 • Zaawansowany tryb śledzenia przy wprowadzaniu nowych elementów do układu.
 • Możliwość wykorzystania przyciągania do istniejących węzłów, punktów środkowych prętów, punktów bliskich na prętach, punktów przecięcia prętów i punktów zdefiniowanej siatki.
 • Możliwość blokowania ekranu graficznego przy dowolnym ustawieniu edytowanego układu.
 • Grupowe możliwości modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
 • Narzędzia do edycji wprowadzonych danych takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora (z ciągnięciem lub bez), odsuwanie, przesuwanie, usuwanie prętów i węzłów, odbicie lustrzane, wyrównywanie węzłów, cofanie i przywracanie wprowadzonych zmian.
 • Możliwość zesztywniania dowolnych grup prętów w węźle oraz prętów i podpór.
 • Możliwość grupowania prętów i łatwej selekcji grup prętów.
 • Możliwość podziału pręta węzłami na części z zachowaniem obciążeń.
 • Możliwość scalania prętów współliniowych z zachowaniem obciążeń.
 • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych, drewnianych oraz możliwością rozszerzania biblioteki o własne profile i złożenia profili w danym projekcie.
 • Możliwość tworzenia przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie, przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
 • Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych, łącznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.
 • Wyznaczanie momentów statycznych dowolnych części odciętych przekroju w układzie osi głównych.
 • Dowolne definiowanie materiału pręta. Dostępna biblioteka zawierająca: stal, drewno lite i klejone, aluminium, betony.
 • Możliwość tworzenia układów hybrydowych ze względu na materiał.
 • Obciążenia: siły skupione, momenty skupione, obciążenia ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, osiadanie podpór, obrót podpory.
 • Obciążenia zadawane w grupach obciążeń stałych i zmiennych (pojedynczych lub multi) z możliwością określania współczynników obciążenia.
 • Możliwość ustawiania poszczególnych grup obciążeń jako aktywne lub nieaktywne (nieuwzględniane podczas obliczeń), widoczne lub niewidoczne.
 • Możliwość określania wzajemnych zależności między grupami obciążeń wykorzystywanych przy budowaniu obwiedni z automatycznym sprawdzaniem ich poprawności.
 • Możliwość dodatkowego zadawania własnych kombinacji użytkownika.
 • Możliwość selekcji grup prętów, elementów wymiarowych i grup obciążeń, bezpośrednio z poziomu drzewa projektu.
 • Możliwości edycji elementów układu z poziomu drzewa projektu.
 • Możliwości dodawania elementów w nowym trybie „orto” na płaszczyźnie „xz”.
 • Możliwość włączenia podglądu 2D, przekroju wprowadzanego pręta.
 • Automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego.
 • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
 • Generatory parametryczne przestrzennych ram prostokątnych , łuków (parabolicznych i kołowych) i kratownic płaskich.
 • Możliwość definiowania prętów typu cięgno i wykonywania obliczeń statycznych dla układów zawierających cięgna dla poszczególnych grup obciążeń i zdefiniowanych kombinacji – funkcja dostępna od listopada 2009.
 • Możliwość definiowania w układzie prętów na mimośrodzie (jednostronnym lub dwustronnym) z równolegle przesuniętą osią pręta– funkcja dostępna od listopada 2009.
 • Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń, dowolnej kombinacji grup obciążeń i zdefiniowanej kombinacji oraz obwiednia wyliczana automatycznie przez program.
 • Wyznaczanie prawdziwej obwiedni naprężeń normalnych oraz obliczanie naprężeń normalnych dla poszczególnych grup i sumy grup obciążeń, kombinacji i obwiedni.
 • Możliwość wizualizacji schematu statycznego budującego wskazane ekstremum obwiedni.
 • Wyznaczanie wykresu naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w dowolnym punkcie na przekroju pręta.
 • Znajdowanie na przekroju miejsca występowania maksymalnego naprężenia zredukowanego.
 • Szybki podgląd struktury w widoku 3D, pozwalający na selekcję prętów o przekroczonych dopuszczalnych naprężeniach normalnych.
 • Możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych na ekranie monitora (dla całego układu i pojedynczego pręta).
 • Możliwość ukrywania części struktury projektu na etapie edycji danych i przeglądania wyników.
 • Wizualizacja deformacji układu - animacja w czasie rzeczywistym.
 • Tworzenie wielu różnych raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
 • Możliwość dowolnego ustawiania zakresu raportu i jego formy (czcionki, ramek itp.).
 • Zwięzła forma raportów.
 • Szerokie możliwości modyfikacji interfejsu, ustawień programu i projektu oraz sposobu prezentacji danych i wyników.
 • Dostosowanie obliczeń statycznych do potrzeb wymiarowania konstrukcji stalowych i drewnianych.
 • Dwustronna współpraca z modułami wymiarującymi InterStal i InterDrewno .
 • Możliwość automatycznego wymiarowania zbiorczego całości wprowadzonego układu, na podstawie typów wymiarowania przypisanych do grup prętów i zdefiniowanych elementów wymiarowych ( w modułach wymiarujących InterStal i InterDrewno ).

Program Rama 2D - obliczenia i projektowanie konstrukcji stalowych Program Rama 2D - obliczenia i projektowanie konstrukcji żelbetowych i stalowych

Sprawdz cenę programu R2D2 - Rama 2D w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie R2D2 - Rama 2D.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<