Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Zapotrzebowanie na ciepło

WYKONUJE OBLICZENIA CIEPLNE BUDYNKU NIEZBĘDNE DO TERMOMODERNIZACJI
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Zapotrzebowanie na ciepłoPobierz wersje demo (trial) programu konstruktor Zobacz prezentacje programu konstruktor

Konstruktor - Zapotrzebowanie ciepła i termomodernizacja budynku

Moduł Konstruktora – Zapotrzebowanie na ciepło należy do grupy programów wspomagających obliczenia fizyki budowli. Umożliwia obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, zgodnie z normami PN-B-02025 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych.”,. PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” oraz PN-83/B03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.”. Program do wyznaczania zapotrzebowania na ciepło sprawdza również wymagania zawarte w Dzienniku Ustaw 97.132.878 z dnia 30 września 1997 roku dotyczące ograniczenia wskaźnika zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w zależności od współczynnika kształtu budynku. Sposób obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania zawarty w module - Zapotrzebowanie na ciepło można stosować w odniesieniu do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, bez loggi obudowanych i szklarni przylegających do budynku. W obliczeniach założono, że cała ogrzewana przestrzeń budynku stanowi jedną strefę o temperaturze powietrza wewnętrznego równej 20°C.

Za pomocą programu można wykonać następujące obliczenia cieplne:

  • Sprawdzenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania nowoprojektowanego lub istniejącego obiektu.
  • Sprawdzanie zapotrzebowania na ciepło po dociepleniu istniejącego obiektu, program wykonuje wariantowanie dociepelnia (ściany, okna, strop, podłoga). W ogólnym przypadku program może wykonać następujące obliczenia i sprawdzenia:
  • Wyznaczenie strat ciepła: na skutek przenikania przez przegrody do powietrza zewnętrznego, straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego
  • Wyznaczenie zysków ciepła: od promieniowania słonecznego, wewnętrzne zyski ciepła.
  • Wyznaczenie grubości docieplenia za pomocą tzw. „Kalkulatora docieplenia” w zależności od wymaganego całkowitego oporu cieplnego przegrody, z uwzględnieniem współczynnika przenikania ciepła przegrody istniejącej.
  • Program umożliwia korzystanie z zaimplementowanej biblioteki materiałów docieplających (wełna mineralna, styropian i inne) wraz ze wszystkimi parametrami potrzebnymi do obliczeń.
  • Wyznaczenie kosztów docieplania dla wszystkich kombinacji docieplenia.
  • Wyznaczenie kosztów zużycia energii na ogrzewanie w sezonie grzewczym budynku istniejącego, jak również każdego wariantu docieplenia.
  • Wyznaczenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, oraz skróconego czasu zwrotu (SPBT) nakładów poniesionych na docieplenie obiektu dla każdego wariantu docieplenia.

Zapotrzebowanie ciepła i termomodernizacja budynku w programie Konstruktor Zapotrzebowanie ciepła i termomodernizacja budynku w programie Konstruktor
Sprawdz cenę programu Zapotrzebowanie na ciepło w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Zapotrzebowanie na ciepło.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<