Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Wiązary dachowe

WSPIERA PROJEKTOWANIE I OBLICZENIA KONSRUKCJI DREWNIANYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Wiązary dachowePobierz wersje demo (trial) programu konstruktor

Konstruktor - Wiązary dachowe

Moduł Wiązary dachowe należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji drewnianych. Umożliwia analizę statyczną i wymiarowanie 32 podstawowych typów, parametrycznie zdefiniowanych dwuspadowych schematów statycznych wiązarów. Podczas obliczeń mogą być uwzględnione wpływy podatnych podpór sprężystych na statykę konstrukcji. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-B-03150: 2002 z uwzględnieniem aktualnych zmian.

Moduł umożliwia:

 • automatyczny dobór grup obciążeń,
 • rozkład poszczególnych typów obciążeń na krokwie,
 • wprowadzanie i modyfikację współczynników osłabienia przekroju i współczynników wyboczenia,
 • uwzględnianie wpływu podpór sprężystych w obliczeniach statycznych a także obliczanie przemieszczeń z uwzględnieniem wpływu ścinania,
 • pełzania i wilgotności.

Program pozwala również na wymiarowanie elementów prętowych policzonych w Ramie 2D.

Podstawowe możliwości programu to, m. in.:

 • Możliwość wprowadzenia 32 podstawowych typów płaskich wiązarów dachowych dwuspadowych, z możliwością zmian ich geometrii w ramach danego schematu.
 • Uwzględnione wszystkie klasy drewna litego i klejonego.
 • Sprawdzanie poprawności układu geometrycznego na etapie jego wprowadzania.
 • Możliwość definiowania wartości obciążeń dla pięciu typowych schematów obciążenia: obciążenia stałe + ciężar własny konstrukcji, śnieg-lewa połać, śnieg prawa połać, wiatr z lewej, wiatr z prawej.
 • Automatyczny rozkład obciążeń na krokwiach (obciążenie prostopadłe i równoległe do połaci).
 • Możliwość indywidualnego definiowania geometrii przekroju każdego pręta (przekroje prostokątne pojedyncze i podwójne z możliwością ich obrotu o 90 °).
 • Domyślne lub indywidualnie definiowane współczynniki wyboczenia poszczególnych prętów.
 • Możliwość stosowania współczynników osłabienia przekroju dla danego trybu jego pracy.
 • Załączona biblioteka typowych przekrojów tarcicy iglastej.
 • Generowanie obwiedni obciążeń po pięciu schematach statycznych z uwzględnieniem wykluczających się schematów od obciążenia wiatrem.
 • Wymiarowanie poszczególnych prętów wiązara w stanie granicznym nośności na ekstremalne wielkości z obwiedni z uwzględnieniem następujących stanów pracy konstrukcji: zginanie z uwzględnieniem stateczności lokalnej, zginanie ze ściskaniem, ściskanie ze zginaniem, ściskanie, rozciąganie ze zginaniem, rozciąganie, ścinanie.
 • Obliczenie przemieszczeń prętów wiązara z uwzględnieniem wpływu ścinania oraz pełzania i wilgotności drewna (czynniki reologiczne).
 • Możliwość korzystania z załączonych generatorów podatności podpór sprężystych (oparcie na płatwii lub ściance kolankowej).

Konstruktor - wiązary dachowe : analiza konstrukcji drewnianych Konstruktor - wiązary dachowe : analiza konstrukcji drewnianych
Sprawdz cenę programu Wiązary dachowe w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Wiązary dachowe.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<