Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Połączenia doczołowe + DXF

KONSTRUKCJE STALOWE ANALIZA I OBLICZENIA
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Połączenia doczołowe + DXFPobierz wersje demo (trial) programu konstruktor
Moduł Połączenia doczołowe|Rysunki konstrukcyjne DXF|

Konstruktor - Rysunki DXF - Połączenia doczołowe

Funkcjonalność modułu Rysunki DXF

Do programu Konstruktor - Połączenia doczołowe dostępny jest dodatkowy moduł wykonujący automatycznie konstrukcyjne rysunki schodów w formacie .DXF. Jeśli posiadamy moduł DXF, na pasku narzędziowym dostępna jest ikona przy pomocy której uruchamiamy wykonywanie rysunków. Opcja rysunku wykonawczego połączenia doczołowego w konstrukcji stalowej przewidziana jest do wykonywania rysunku połączenia dwóch elementów dwuteowych (blachownic lub profili walcowanych) o kącie załamania od 0° do 45° na śruby zwykłe lub sprężone. Złącze może być dodatkowo wzmocnione użebrowaniem dolnym, a w przypadku złącza prostego użebrowaniem dolnym i górnym. Wybór rodzaju użebrowania należy do użytkownika. Wszystkie dane potrzebne do wykonania rysunku pobierane są z modułu obliczeniowego Konstruktora – Połączenia doczołowe, którego obecność jest niezbędna do wykonania rysunku. Dane uzupełniające potrzebne do opracowaniarysunku mogą być wprowadzone przez użytkownika w dodatkowym oknie, uruchamianymprzed utworzeniem rysunku DXF. Ponieważ program podczas tworzenia rysunkuwstawia do niego automatycznie tworzone bloki dowolnego przekroju dwuteowego,oraz dowolnego przekroju dwuteowego przyciętego pod kątem od 0° do 45° a także bloki widoku śrub, mogą być one wykorzystane przez użytkownika w jego własnych rysunkach.
Przed przystąpieniem do wykonania rysunku zaleca się przeprowadzenie analizy obliczeniowej złącza, oraz sprawdzenie czy dla zadanej średnicy śruby program dobrał odpowiednią klasę wytrzymałościową, spełniającą wszystkie stany graniczne złącza.
Na rysunek konstrukcyjny złącza doczołowego składają się następujące jego elementy:
 • Widok złącza prostego lub załamanego z pełnym opisem profili, blach, śrub, oraz spoin warsztatowych łączących blachę czołową, żeberka i profil (czołowe lub pachwinowe).
 • Użytkownik posiada możliwość wyboru typu spoin (czołowe lub pachwinowe), wraz z możliwością definiowania grubości spoin pachwinowych w przewidzianym normą zakresie w zależności od grubości łączonych blach (spoiny czołowe zgodnie z normą wykonywane są na pełen przekrój łączonych blach).
 • W przypadku spoin czołowych rodzaj spoiny (V, K lub J) dobierany jest automatycznie w zależności od grubości spawanej blachy.
 • Długości spoin podane są na pełną długość łączonych elementów bez uwzględniania kraterów.
 • Przekrój przez złącze równoległy do blach czołowych połączenia z pełnymi opisami jak w przypadku widoku.
 • Rysunki wyrzuconych blach wraz z ich odpowiednim docięciem i otworowaniem.
 • Pełne wymiarowanie widoku, przekroju oraz wyrzuconychblach.
 • Automatycznie wykonany wykaz stali profilowej uwzględniający wszystkie elementy złącza (blachy, śruby, podkładki i nakrętki) uzupełniony o dodatek na spoiny (1.8%) wykonany dla jednego lub wielu połączeń.
 • Automat dobierający z katalogu potrzebną długość śruby zależnie od grubości łączonych elementów oraz potrzebną ilość podkładek tak by gwint śruby nie znalazł się wewnątrz łączonych blach.
 • W przypadku braku odpowiedniej śruby katalogowej podawany jest komunikat i dobierana jest śruba o niestandardowej długości oraz obliczany jej ciężar.
 • Klasa śrub przenoszona jest z modelu obliczeniowego tak aby spełniała ona założone warunki wytrzymałościowe a w przypadku braku możliwości doboru odpowiedniej klasy spełniającej te warunki, na rysunku podawana jest klasa zdefiniowana w części obliczeniowej przez użytkownika.

Opis działania

Po wykonaniu i sprawdzeniu obliczeń należy uruchomić przycisk DXF otwierający dodatkowe okienko, w którym zdefiniować należy elementy, które nie zostały ujęte w module obliczeniowym Konstruktora:
Konstruktor - połączenia doczołowe dxf
 • Ilość sztuk
  - wartość pozwalająca na wykonanie sumarycznego wykazu stali profilowej dla kilku złącz.
 • Śruby
  - Parametry pozwalające na zdefiniowanie symbolu śruby na rysunku: zwykłe, pasowane
  - Miejsce założenia śrub zwykłych lub sprężonych: na warsztacie, na budowie, otwory wiercone na budowie
  - Definicja spoin łączących profil z blachą czołową i żeberkami: pachwinowe, czołowe. Dla spoin pachwinowych użytkownik powinien zdefiniować ich grubość zawartą w podpowiadanym zakresie.
Sprawdz cenę programu Połączenia doczołowe + DXF w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Połączenia doczołowe + DXF.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<