Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Nakładka StalCAD

SZYBKI RYSOWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Nakładka StalCADPobierz wersje demo (trial) programu intersoft-intellicad
Możliwości|

Program współpracuje z programem

 • Program ArCADia 10 (32bit)
 • Program ArCADia PLUS 10 (32bit)
 • Program INTERsoft-INTELLICAD (32bit)

Nakładka do rysowania konstrukcji stalowych umożliwia proste wprowadzanie do rysunku CAD podstawowych metalowych elementów budowlanych: profili w przekroju i widoku, śrub, nitów, otworów pod łączniki, opisów spoin i elementów, oraz wstawianie do rysunku wykonanego półautomatycznie wykazu stali profilowej. Wszystkie elementy wykonane są w mm i wprowadzane do rysunku w skali 1:1 umożliwiającej dowolne ich wymiarowanie w programie CAD. Wstawianie dowolnych elementów zbudowanych w nakładce, pozwala przy ich wprowadzaniu na pełne wykorzystanie możliwości precyzyjnego rysowania dostępnych w środowisku CAD. Podczas instalacji nakładki podmieniany jest szablon rysunku wzorcowego z icad.dwg na slal.dwg z ustawionymi domyślnie: zakresem rysunku, stylem tekstu i stylem wymiarowania. W celu przywrócenia oryginalnego szablonu w programie Intersoft Intellicad należy zmienić ścieżkę do domyślnego pliku szablonu (menu: Narzędzia – Opcje – Ścieżki/Pliki – Szablon – Przeglądaj).

ArCADia-Intellicad StalCAD

W zakresie wprowadzania profili stalowych do rysunku nakładka umożliwia następujące działania:

 • Rysowanie przekrojów katalogowych podstawowych profili stalowych: dwuteowników (HEA, HEB, IPN, IPE), połówek dwuteowników (HEA, HEB, IPN, IPE), ceowników normalnych i ekonomicznych, kątowników równoramiennych i różnoramiennych, teowników niskich i wysokich, rur okrągłych bez szwu, rur kwadratowych i prostokątnych zimnogiętych.
 • Rysowanie definiowanych przez użytkownika własnych przekrojów profili, w zakresie geometrii jak wyżej, z uwzględnieniem wyokrągleń naroży oraz definiowanie blachownic spawanych i półblachownic.
 • Wprowadzona biblioteka typowych (tablicowych) blachownic spawanych.
 • Rysowanie przekrojów w trybie pełnym (z kreskowaniem), konturowym lub konturowym niewidocznym (linia przerywana) z uwzględnieniem właściwego naniesienia osi profilu.
 • Wprowadzanie do rysunku przekroi jako bloków, z możliwością wyboru punktu wstawienia przypisanego do bloku z kilku podstawowych punktów charakterystycznych przekroju.
 • Możliwość wstawiania obiektu (przekroju lub widoku) w punkcie na ekranie odsuniętym o dowolne wartości od punktu wskazanego na ekranie (odsuń x, odsuń y).
 • Możliwość wstawiania przekroju dociętego pod dowolnym kątem w kierunku pionowym (wydłużony przekrój) z zachowaniem właściwych proporcji profilu.
 • Możliwość wstawiania przekroju obróconego o dowolny kąt w płaszczyźnie rysunku.
 • Możliwość rysowania wszystkich charakterystycznych widoków profili w dwóch podstawowych trybach – jako pojedynczego elementu o podanej długości i kącie obrotu oraz w trybie wskazywania kolejnych punktów na ekranie - jako elementu łamanego z automatycznie wyliczaną i rysowaną linią załamania (docięcia).
 • Możliwość zakończenia dowolnego widoku profilu odpowiednim symbolem ucięcia.
 • Dla widoków możliwość definiowania linii wiodącej widoku (oś, krawędź dolna lub górna) przy wskazywaniu punktów na ekranie.
 • Możliwość definiowania, zapisywania i wczytywania własnych widoków (z rysowaniem linii załamania lub bez), definiowaniem rodzaju linii, jej skali, koloru, rozstawu linii oraz ustaleniem linii wiodącej (zaawansowana funkcja multilinii).
 • Jednolity sposób przypisania linii do poszczególnych warstw rysunku oraz jednolita zasada kolorystyki poszczególnych typów linii.

W zakresie wprowadzania do rysunku łączników:

 • Możliwość wprowadzania prostych i przemiennych układów łączników i otworowania elementów pod łączniki z możliwością ich obracania i indywidualnego definiowania odległości między poszczególnymi rzędami i kolumnami łaczników.
 • Możliwość wprowadzania śrub zwykłych i sprężonych oraz nitów.
 • Pełen zestaw podstawowych symboli łączników z uwzględnieniem miejsca ich założenia i wykonania otworowania.
 • Możliwość wprowadzania widoków łączników.

W zakresie wprowadzania opisów i wykazu stali:

 • Możliwość wprowadzania opisów pełnych i skróconych (ograniczonych do numeru profilu) podstawowych elementów w konstrukcjach stalowych.
 • Możliwość opisu różnych typów spoin czołowych i pachwinowych.
 • Jednoczesne tworzenie opisów elementów i pobieranie danych do wykazu stali.
 • Możliwość przejmowania danych do wykazu i opisów z elementów rysunku narysowanych w nakładce.
 • Możliwość opisu otworowania pod łączniki oraz wprowadzania innych opisów.
 • Zapamiętywanie elementów i danych do wykazu w bazie rysunku dwg umożliwiające ciągłą i bezstratną pracę nad rysunkiem.
 • Możliwość definiowania procentowego dodatku na spoiny, uwzględnianego przy tworzeniu wykazu stali profilowej.
 • Możliwość definiowania w rysunku rodzaju elektrod i uwaga o wielkości spoin nieopisanych na rysunku.

Najnowsze zmiany wprowadzone w nakładce:


 • Naprawione wstawianie profili i układów śrub z odsunięciem z włączonym przyciąganiem.
 • Naprawione kreskowanie dla profili HEB 200-300.
 • Naprawione wstawianie widoku bocznego ceownika.
 • Wprowadzono skalowanie linii w zależności od szablonu.
 • Wprowadzono "Undo" dla wszystkich funkcji nakładki.
 • Przeprowadzono korektę bazy profili stalowych (kątowniki równoramienne i nierównoramienne).
Sprawdz cenę programu Nakładka StalCAD w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Nakładka StalCAD.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<