Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia BIM 14 / PLUS 14 / LT 14

ARCADIA BIM 14 WYBIERZ JEDNĄ Z TRZECH WERSJI I WYKONUJ PROJEKTY ZGODNIE Z BIM W ZNANYM CI ŚRODOWISKU CAD.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia BIM 14 / PLUS 14 / LT 14
Program ArCADia BIM 14 występuje w trzech wersjach. Podstawowej najbardziej popularnej ArCADia BIM 14 w wersji ArCADia BIM PLUS 14 rozszerzonej o odczyt i modelowanie brył ACIS oraz w wersji o zmniejszonej funkcjonalności ArCADia BIM 14 LT. Wszystkie te wersje są samodzielnymi edytorami graficznymi CAD wspomagającymi projektowanie 2D i 3D posiadającymi bazową funkcjonalność systemu ArCADia pozwalającym wykonywać projekty zgodnie z zasadami BIM.


Możliwości programu ArCADia BIM 14

Program ArCADia BIM posiada podstawowe narzędzia systemu, funkcje rysujące model architektoniczny i konstrukcyjny oraz instalacje wewnętrzne, jednocześnie integrując w jednym interfejsie wszystkie moduły branżowe.

Podstawowe narzędzia systemu

Architektura

Konstrukcja

Instalacje wodociągowe

Instalacje kanalizacyjne

Instalacje gazowe

Instalacje grzewcze

Instalacje elektryczne

Komunikacja

Narzędzia kreślarskie - rozszerzony silnik rysujący CAD


Podstawowe narzędzia systemu

 • Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu.
 • Wprowadzanie elementów takich jak ściana, rura itp. za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia.
 • Pokazywanie elementów rysowanych na rzucie lub w widoku 3D renderowanym w czasie rzeczywistym (wizualizacja z wykorzystaniem silnika do gier 3D).
 • [NOWOŚĆ] Rozszerzone możliwości Opisu elementów.
 • Tworzenie trójwymiarowego projektu CAD.
 • Definiowanie poziomu szczegółowości dla poszczególnych widoków.
 • [NOWOŚĆ] Nowy poziom szczegółowości używany głównie w elementach instalacji.
 • [NOWOŚĆ] Zmiany w tworzeniu rzutu kondygnacji ułatwiające rysowanie instalacji.
 • [NOWOŚĆ] Dodatkowe opcje obiektów animowanych: obrót obiektu, modyfikacje zadanej ścieżki, łatwiejsze prowadzanie i zmiany wysokości położenia oraz możliwość wyłączenia w widoku 3D.
 • Inteligentna lista najczęściej używanych poleceń (Smart TOP 10), które automatycznie zapamiętują się w trakcie pracy nad projektem, tworząc spersonalizowaną paletę narzędzi.
 • Możliwość porównania dwóch wersji projektu stworzonego jako model systemu ArCADia w zakresie nowych
  i zmodyfikowanych elementów systemu.
 • Możliwość scalenia modelu budynku z projektu architektonicznego z modelami projektowymi instalacji w celu stworzenia jednego kompletnego modelu projektu budowlanego.
 • Dowolne zestawienia kolizji wszystkich lub pojedynczych elementów systemu ArCADia na rzucie, w widoku 3D
  i czytelnej liście.
 • Wbudowana biblioteka umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D i obiekty 3D.
 • Biblioteka obiektów animowanych.
 • Animacja słońca i wybór zachmurzenia sceny w trybie zaawansowanym widoku 3D.
 • Możliwość zapisu obchodu projektu z trybu zaawansowanego widoku 3D w formacie MP4.
 • Biblioteka tekstur PBR, w której można definiować własne powierzchnie i zapisywać je do wykorzystania
  w kolejnych projektach.
 • Tworzenie i wprowadzanie tabelek rysunkowych z możliwością zapisu do biblioteki programu.
 • Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.) w szablonie projektu.
 • Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów, z możliwością rozbudowy.
 • Opcje pomocnicze (linie pionowe, poziome, równoległe itp.) umieszczane w specjalnej grupie (na własnej warstwie) i łatwo dostępne z lewego paska narzędzi.
 • Możliwości wprowadzania wymiarowania liniowego i kątowego.
 • Opcje pomiaru długości, pola i obwodu.
 • [NOWOŚĆ] Zmiany w instalacji programu, od teraz biblioteki powierzchni i obiektów 3D pobierane są jako oddzielne instalacje, użytkownik może zdecydować samodzielnie, czy je pobiera czy nie.
 • [NOWOŚĆ] Zmiana licencjonowania programu, wprowadzenie licencji sieciowych.
 • [NOWOŚĆ] Zmiany w programie mające na celu poprawę wyświetlania okien systemu ArCADia na monitorach 4K.

 • Architektura

  • Wybór zdefiniowanych lub zadawanie dowolnych ścian wielowarstwowych.
  • Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524.
  • [Nowość v.12] Nowa opcja wprowadzania pojedynczej ściany krawędzią.
  • Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny.
  • Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy.
  • Tworzenie automatyczne pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych, z zadawaniem nazw, funkcji, temperatury i zapotrzebowania na oświetlenie.
  • Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie.
  • Wprowadzanie automatycznych stropów na zamkniętym obrysie ścian zewnętrznych.
  • Tworzenie kondygnacji z możliwością kopiowania wybranych elementów.
  • Wprowadzanie automatycznego dachu na zamkniętym obrysie ścian zewnętrznych.
  • Wprowadzanie okien dachowych i facjatek (lukarn).
  • Wstawianie zestawień stolarki oraz wykazów pomieszczeń.

  Funkcje dostępne w płatnym module ArCADia-ARCHITEKTURA

  • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych.
  • Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jedno- lub wielowarstwowych, ścian wirtualnych i ław fundamentowych.
  • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem itp.) z możliwością zadawania dodatkowego podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinanie wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego.
  • Wprowadzanie drzwi specjalnych, np. łukowych, z doświetleniem górnym lub bocznym, obrotowych, przesuwnych, wahadłowych, ewakuacyjnych itp.
  • Wprowadzanie otworów i wnęk.
  • Dowolne wprowadzanie stropów i podłóg na gruncie.
  • Wprowadzanie sufitów podwieszanych o dowolnym kształcie lub automatycznie dostosowujących się do danego pomieszczenia.
  • Wprowadzenie elementów stalowych pionowych, poziomych i pochylonych.
  • Wprowadzenie szkieletu konstrukcji prętowej z pliku .f3d, który jest widziany jako jeden element, ale może być rozbity i widziany jako pojedynczy element prętowy (przesuwany i edytowany pojedynczo).
  • Tworzenie schodów krętych oraz ramp/pochylni.
  • Wprowadzanie balustrad na tarasach i schodach poprzez wrysowanie ich na rzucie.
  • Dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie).
  • Wprowadzanie konstrukcji drewnianej z programu R3D3-Rama 3D (połacie dachowe eksportowane do programu R3D3-Rama 3D są tam obliczane konstrukcyjnie, a wprowadzona więźba trafia z powrotem do ArCADii-ARCHITEKTURY).
  • Wprowadzanie akcesoriów dachowych: wyłazów, rynien, rur spustowych, gąsiorów itp. elementów.
  • Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych.
  • Możliwość stworzenia raportu długości czasu nasłonecznienia wszystkich lub wybranych pomieszczeń w budynku.
  • Możliwość pokazania zacieniania budynków przez stworzenie filmu wykonanego dowolną kamerą z listy, obrazującego przejście cienia w wyznaczonym dniu lub dniach.
  • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola itp. element.
  • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia (także schodkowego) budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w widoku przekroju.
  • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni itp.).
  • Automatyczne i ręczne wymiarowanie projektowanego budynku. Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej na rzucie kondygnacji i na przekroju oraz opisu elementu (dachu, stropu, ściany) pokazującego wykaz materiałów, z których element został stworzony.
  • Automatyczne opisywanie konstrukcji więźby dachowej, numerowanie elementów z pokazaniem wielkości przekroju i długości elementu.
  • Automatycznie tworzone zestawienia: powierzchni i kubatur; powierzchni dachów, akcesoriów dachowych (rynien, rur spustowych itd.), drewna z konstrukcji dachu, elementów prętowych, elementów sufitów podwieszanych oraz materiałów.
  • Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy.
  • Obiektowa wymiana danych z programem ArCon.
  • Eksport podrysu projektu do R3D3-Rama 3D, możliwość przeniesienia wszystkich dachów projektu jednocześnie wraz ze wszystkimi osiami modularnymi łączonymi w jedną siatkę.

  Zobacz więcej - ArCADia-ARCHITEKTURA


  Konstrukcja

  • Moduł do wykonywania układów konstrukcyjnych stropów gęstożebrowych Teriva, zawierający wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe obejmujące wymienione elementy potrzebne do wykonania stropu, uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny.
  • Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia podłużnego i strzemion.
  • Automatyczne budowanie widoku konstrukcyjnego 3D utworzonego na podstawie przestrzennego modelu architektonicznego budynku.
  • Przekazywanie do widoku konstrukcyjnego zarówno lokalizacji, jak i materiału oraz przekroju pręta. Przekazywanie pozostałych elementów modelu architektonicznego w postaci renderowanego lub półprzezroczystego widoku 3D, a w przypadku osi modularnych, elementów prętowych i powierzchniowych również w postaci ich aktywnego podrysu.

  Funkcje dostępne w płatnym programie ArCADia-RAMA (R3D3-Rama 3D)

  • Edycja modelu prętowego widoku konstrukcyjnego.
  • Zadawanie obciążeń, węzłów i podpór schematu statycznego.
  • Obliczenia układów prętowych o stałym i zmiennym przekroju.
  • Określanie współrzędnych względnych w układzie kartezjańskim i biegunowym.
  • Możliwość przełączania między perspektywą a rzutem równoległym.
  • Narzędzia wzorowane na aplikacjach CAD, wykorzystujące przyciąganie do punktów charakterystycznych wraz z elementami śledzenia.
  • Grupowe możliwości modyfikacji węzłów, podpór, prętów i obciążeń.
  • Kopiowanie wielokrotne, kopiowanie w kierunku zadanego wektora (z ciągnięciem i skalowaniem), odsuwanie, przesuwanie, wydłużanie, usuwanie prętów i węzłów, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie węzłów, cofanie i przywracanie wprowadzonych zmian.
  • Manager profili prętów ze zdefiniowaną biblioteką profili stalowych, żelbetowych i drewnianych.
  • Możliwość tworzenia przekrojów prętów o dowolnym kształcie, docinanie przekrojów pojedynczych, kopiowanie, obracanie, przesuwanie części składowych przekroju złożonego.
  • Możliwość definiowania i obliczania prętów o zmiennej geometrii.
  • Obciążenia ciągłe i równomierne, siły skupione, momenty skupione, momenty ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, siły skupione węzłowe, osiadanie podpór i obroty podpór.
  • Zadawanie i edycja obciążeń powierzchniowych równomiernych i trapezowych oraz rozkład obciążeń powierzchniowych na obciążenia prętowe i węzłowe.
  • Możliwość określania wzajemnych zależności między grupami obciążeń.
  • Możliwość dodatkowego zadawania własnych kombinacji użytkownika.
  • Możliwość tworzenia i zapisywania w projekcie własnych widoków układu.
  • Automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego.
  • Pełny zestaw typów podpór z możliwością określania ich sprężystości.
  • Generatory parametryczne konstrukcji: przestrzennych ram prostokątnych, łuków (parabolicznych i kołowych), kratownic płaskich, drewnianych wiązarów dachowych, wież przestrzennych i przekryć geodezyjnych.
  • Możliwość wykonywania obliczeń statycznych według teorii I i II rzędu.
  • Możliwość wizualizacji kierunków i wartości reakcji podporowych.
  • Automatyczna kombinatoryka według Polskich Norm i Eurokodów PN-EN.
  • Wyznaczanie pełnej obwiedni naprężeń normalnych.
  • Wyznaczanie mapy naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych.
  • Możliwość wizualizacji wyników sił wewnętrznych, reakcji, deformacji i naprężeń normalnych.
  • Tworzenie różnych raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
  • Wykazy materiałowe.

  Zobacz więcej - ArCADia-RAMA (R3D3-Rama 3D)


  Instalacje wodociągowe

  • Sporządzanie rysunków wewnętrznej instalacji wodociągowej, od punktu przyłączenia, przez zestaw wodomierzowy i rurociągi, po niezbędną armaturę i punkty czerpalne.
  • Nanoszenie pionów i przewodów rozdzielczych z biblioteki rur wykonanych z różnych materiałów. Możliwość jednoczesnego prowadzenia kilku równoległych przewodów o różnych funkcjach oraz inteligentnego ich łączenia. Ułatwienia rysunkowe pozwalające na zmianę poziomu wielu elementów instalacji jednocześnie.
  • Wstawianie armatury i urządzeń z biblioteki producentów.
  • Wstawianie urządzeń z indywidualnie ustawionymi kształtami i wymiarami zdefiniowanymi przez użytkownika (np. podgrzewacze c.w.u.).
  • Wprowadzenie do biblioteki programu typowych układów elementów, np. zestawu wodomierzowego.
  • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych i możliwość ich modyfikacji.
  • Automatyczne tworzenie numerowania punktów i opisu instalacji z możliwością edycji. Tworzenie własnych szablonów.
  • Sprawdzenie instalacji pod względem poprawności połączeń.
  • Generowanie zestawień materiałów, urządzeń oraz kształtek połączeniowych zawartych w projekcie, przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz wykonania kosztorysów i wycen inwestycji.

  Funkcje dostępne w płatnym module ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

  • Automatycznie wstawia połączenia z punktami czerpalnymi na trzy sposoby.
  • Przekształcanie instalacji wrysowanej za pomocą linii w środowisku CAD w rurociągi będące obiektami systemu ArCADia.
  • Automatyczne generowanie trzech rodzajów aksonometrii (również częściowych) z możliwością modyfikacji graficznej.
  • Wprowadzanie armatury zaporowej na rysunku aksonometrii z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach.
  • Obliczanie straty ciśnienia dla wszystkich lub wybranych ścieżek przepływu wody, wybór najniekorzystniej położonego punktu rozbioru.
  • Obliczenie strat ciepła i strat ciśnienia w obiegach cyrkulacyjnych z możliwością wyznaczenia wymaganych parametrów wysokości podnoszenia i wydajności dla pomp cyrkulacyjnych.
  • Uwzględnianie w obliczeniach warunków hydraulicznych dla instalacji z zastosowanymi hydrantami przeciwpożarowymi.
  • Automatyczny dobór elementów instalacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
  • Generowanie raportów obliczeniowych.

  Zobacz więcej - ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE


  Instalacje kanalizacyjne

  • Wprowadzanie trasy rurociągów instalacji kanalizacyjnej z zadanym spadkiem na rzucie, począwszy od punktu odpływu, wraz ze studzienką rewizyjną, po przybory kanalizacyjne, z uwzględnieniem rodzaju odprowadzanych ścieków.
  • Nanoszenie punktów odpływu, armatury, czyszczaków i automatyczne wprowadzanie rewizji na poziome kanały odpływowe. Nadanie im informacji charakterystycznych.
  • Rysowanie rurociągów z automatycznym rozróżnieniem na kanały odpływowe, piony i podejścia pod przybory - bogata biblioteka materiałów.
  • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych wraz z możliwością ich modyfikacji i rysunkowym odzwierciedlaniem tych elementów na wszystkich rysunkach.
  • Ciągłe wprowadzanie trasy pionowych i poziomych odcinków instalacji, zmiana poziomu wielu elementów instalacji jednocześnie. Możliwość wprowadzenia do biblioteki programu typowych układów elementów.
  • Automatyczne tworzenie numerowania punktów i opisu instalacji z możliwością edycji i tworzenia własnych szablonów.
  • Podgląd instalacji w 3D, ułatwiający korygowanie nieprawidłowości prowadzenia trasy rurociągów nieuwidacznianej na rzucie.
  • Sprawdzenie instalacji pod względem poprawności połączeń.
  • Generowanie gotowych zestawień materiałów, urządzeń oraz kształtek połączeniowych zawartych w projekcie, przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz wykonania kosztorysów i wycen inwestycji.

  Funkcje dostępne w płatnym module ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

  • Ułatwienia rysunkowe pozwalające w szybki i łatwy sposób kreować podejścia wielu odpływów jednocześnie, w zależności od sposobu podłączenia i przeznaczenia przyborów. Dobór rurociągów podejść przyborów do pionów z katalogów producentów.
  • Automatyczne generowanie rozwinięcia: odpływów, pionów, podejść z przyborami wraz z armaturą i urządzeniami instalacji kanalizacyjnej. Możliwość edycji i zmiany obiektów z poziomu rysunku rozwinięcia, a także edycji graficznej.
  • Automatyczne generowanie profili przewodów odpływowych i pionów z uwzględnieniem kolizji z instalacjami pochodzącymi z innych modułów systemu ArCADia. Uwzględnienie obiektów i kształtek połączeniowych.
  • Obliczanie przepływów odcinkowych, napełnień i prędkości. Wyznaczanie średnic odcinków odpływowych, pionów, rur spustowych i spadków.
  • Generowanie raportów obliczeniowych.

  Zobacz więcej - ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE


  Instalacje gazowe

  • Sporządzanie rysunków wewnętrznej instalacji gazowej, począwszy od zlokalizowania głównej szafki gazowej, rozmieszczenia odbiorników gazu, urządzeń pomiarowych, przez ustalenie przebiegu rurociągów instalacji gazowej, z ustaleniem miejsc montażu armatury odcinającej.
  • Ciągłe wprowadzanie trasy pionowych i poziomych odcinków instalacji, zmiana poziomu wielu elementów instalacji jednocześnie. Możliwość wprowadzenia do biblioteki programu typowych układów elementów.
  • Wstawianie armatury i urządzeń z biblioteki producentów (np. filtr gazu i reduktor ciśnienia).
  • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych zależnych od rodzaju połączeń w punkach węzłowych oraz przy podejściach do punktów czerpalnych, wraz z możliwością ich modyfikacji.
  • Generowanie gotowych zestawień materiałów i wykazów elementów.
  • Sprawdzanie instalacji pod względem poprawności połączeń.
  • Możliwość prostego i szybkiego wprowadzania dodatkowych baz danych do biblioteki głównej programu oraz możliwość wyboru katalogów do użytku w danym projekcie instalacji.

  Funkcje dostępne w płatnym module ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

  • Przekształcanie instalacji wrysowanej za pomocą linii w środowisku CAD w rurociągi będące obiektami systemu ArCADia.
  • Wyznaczenie obliczeniowego zapotrzebowania gazu dla budynku zasilanego gazem o dowolnych właściwościach palnych z uwzględnieniem współczynników jednoczesności.
  • Obliczenia całkowitej straty ciśnienia dla wszystkich ścieżek do odbiorników gazu oraz wyznaczenie ciśnienia minimalnego i maksymalnego przed odbiornikiem gazowym.
  • Generowanie schematów obliczeniowych dla wszystkich ścieżek dopływu gazu do odbiorników, wraz z możliwością ich uczytelnienia.
  • Automatyczne tworzenie rysunku rozwinięcia zaprojektowanej instalacji gazowej.
  • Automatyczne tworzenie rysunku aksonometrii zaprojektowanej instalacji. Możliwość wprowadzania armatury bezpośrednio na rysunku aksonometrii, z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach.
  • Automatyczny dobór elementów instalacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
  • Generowanie raportów obliczeniowych zawierających odcinkowe straty ciśnienia gazu na poszczególnych odcinkach obliczeniowych, z możliwością regulacji średnic odcinków.

  Zobacz więcej - ArCADia-INSTALACJE GAZOWE


  Instalacje grzewcze

  • Sporządzanie rysunków wewnętrznej instalacji grzewczej, od źródła ciepła, przez licznik ciepła i rurociągi, po niezbędną armaturę.
  • Wprowadzanie odbiorników ciepła, tj. grzejników płytowych, żeberkowych, łazienkowych, kanałowych, rur grzewczych, nagrzewnic i klimakonwektorów.
  • Możliwość wprowadzenia instalacji ogrzewania płaszczyznowego, np. podłogowego czy ściennego.
  • Nanoszenie pionów i przewodów rozdzielczych z bogatej biblioteki rur wykonanych z różnych materiałów. Możliwość jednoczesnego prowadzenia kilku równoległych przewodów o różnych funkcjach oraz inteligentnego ich łączenia.
  • Wstawianie armatury i urządzeń z biblioteki producentów oraz z indywidualnie ustawionymi kształtami i wymiarami, np. kotła grzewczego.
  • Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych z możliwością ich modyfikacji.
  • Wstawianie mocowania (podpór stałych i przesuwnych) z możliwością zdefiniowania parametrów charakterystycznych dla zastosowanego mocowania.
  • Automatyczne tworzenie numerowania punktów i opisu instalacji z możliwością edycji. Tworzenie własnych szablonów.
  • Sprawdzenie instalacji pod względem poprawności połączeń.
  • Generowanie gotowych zestawień materiałów, urządzeń oraz kształtek połączeniowych zawartych w projekcie, przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz wykonania kosztorysów i wycen inwestycji.
  • Generowanie zestawień odbiorników w pomieszczeniach oraz zestawień uwzględniających rodzaj ogrzewania i moc w danym pomieszczeniu, z uwzględnieniem struktury budynku.

  Funkcje dostępne w płatnym module ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE

  • Automatyczne podłączenie wielu grzejników na trzy możliwe sposoby.
  • Przekształcanie instalacji wrysowanej za pomocą linii w środowisku CAD w rurociągi będące obiektami systemu ArCADia.
  • Automatyczne generowanie trzech rodzajów aksonometrii (również częściowych), z możliwością modyfikacji graficznej.
  • Wprowadzanie armatury zaporowej bezpośrednio na rysunku aksonometrii z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach.
  • Obliczanie grawitacyjnego ciśnienia czynnego oraz liniowych i miejscowych strat ciśnienia dla wszystkich obiegów, wskazanie obiegu krytycznego.
  • Obliczanie wymaganego ciśnienia w instalacji z uwzględnieniem regulacji zaworami termostatycznymi.
  • Wskazanie wartości parametrów wymaganych dla pompy obiegowej: wysokości podnoszenia i wydajności.
  • Automatyczny dobór rurociągów, izolacji, zaworów termostatycznych, armatury odcinającej itp., z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
  • Generowanie raportów obliczeniowych.

  Zobacz więcej - ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE


  Instalacje elektryczne

  • Wykonanie rysunku instalacji elektrycznych wewnętrznych poprzez wprowadzenie tablic rozdzielczych, gniazd, łączników, puszek, opraw oświetleniowych.
  • Nadawanie elementom niezbędnych parametrów technicznych.
  • Możliwość modyfikacji symboli (dodawanie własnych) wprowadzanych obiektów dzięki podmianie widoków tychże elementów.
  • Możliwość przypisania odbiorników do konkretnej tablicy rozdzielczej (adresacja).
  • Wyznaczenie tras kablowych.
  • Bogata biblioteka katalogów producentów elementów instalacji elektrycznej.
  • Generowanie zestawienia materiałów wykorzystanych w projekcie umożliwiające tworzenie kosztorysów przy wycenie inwestycji.

  Funkcje dostępne w płatnym module ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  • Możliwość generowania schematów strukturalnych linii zasilających dla układu tablic rozdzielczych.
  • Przeprowadzenie na poszczególnych odcinkach zaprojektowanej instalacji obliczenia prądów zwarciowych oraz mocy zwarciowej.
  • Obliczenia prądów obciążeniowych (1-f lub 3-f) oraz spadków napięcia.
  • Generowanie raportu obliczeniowego i bilansu mocy w formacie RTF.

  Zobacz więcej - ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  Funkcje dostępne w płatnym module ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS

  • Projektowanie korytek, drabinek i kanałów kablowych.
  • Obliczanie obciążeń korytek kablowych.
  • Komunikacja z programem Dialux.

  Zobacz więcej - ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS


  Komunikacja

  • Odczyt i zapis rysunków w formacie programu AutoCAD od 2.5 do 2018 (DWG, DXF).
  • Wczytywanie oraz edycja obrazów rastrowych (np. podkładów geodezyjnych), m.in. plików: JPG, TIF, BMP, GIF, PNG.
  • Import plików PDF analogicznie do podkładów rastrowych lub z konwersją na elementy wektorowe.
  • Eksport do pliku PDF.
  • Możliwość powiększania biblioteki obiektów 2D/3D o pliki w formatach: XOBJECT, ACO, O2C, OBJ, XOBJ3D oraz DWG.
  • Konwersja pliku IFC na obiekty podstawowe systemu ArCADia (ściany, okna, drzwi, stropy, dachy).
  • Eksport zestawień materiałów i wykazów elementów zawartych w projekcie do formatu RTF, CSV oraz do programu Ceninwest (który umożliwia zapis w formacie ATH programu Norma - Athenasoft)

  Funkcje dostępne w płatnym module ArCADia-IFC RVT

  • Import pliku IFC (wprowadza niezależny model 3D do projektu).
  • Zarządzanie modelami IFC.
  • Przeglądanie właściwości obiektów z modelu IFC, zapisanych w źródłowym programie.
  • Eksport projektu systemu ArCADia do formatu IFC.
  • Import plików RVT i RFA z programu Revit.

  Zobacz więcej - ArCADia-IFC RVT

  Funkcje dostępne w płatnym module ArCADia-ARCHITEKTURA

  • Obiektowa wymiana danych z programem ArCon. Przenoszenie dwukierunkowe całej bryły budynku oraz import obiektów 3D z programu ArCon i zapisanie ich do biblioteki programu ArCADia.
  • Eksport projektu (ze wszystkimi materiałami i teksturami) do formatu OBJ.

  Zobacz więcej - ArCADia-ARCHITEKTURA

  Funkcje dostępne w bezpłatnym programie ArCADia-TEXT

  • Przeglądarka plików RTF (odczyt i zapis).
  • Eksport do formatów PDF, DOC, DOCX oraz TXT.
  • Edycja dokumentów (np. wprowadzanie i modyfikacja tekstów oraz tabel).

  Zobacz więcej - ArCADia-TEXT

  Funkcje dostępne w płatnym module ArCADia-3D MAKER

  • Zapis prezentacji 3D całego projektu wraz z wbudowaną przeglądarką (samodzielny plik w formacie EXE).
  • Zapis prezentacji 3D w postaci plików A3D otwieranych w bezpłatnej przeglądarce ArCADia-3D VIEWER.
  • Zapis projektu 3D w chmurze: OneDrive, Dysk Google lub Dropbox. Możliwość udostępnienia jego modelu przez przesłanie linku i obejrzenia go na urządzeniu mobilnym lub komputerze.

  Zobacz więcej - ArCADia-3D MAKER

  Funkcje dostępne w bezpłatnym programie ArCADia-3D VIEWER

  • Otwieranie trójwymiarowej prezentacji projektu zapisanej w ArCADia-3D MAKER w formacie A3D.
  • Przegląd modelu projektu (budynku, instalacji, sieci itd.) w widoku teksturowanym lub w kolorach warstw.
  • Oglądanie prezentacji z zapisanych w projekcie kamer.

  Zobacz więcej - ArCADia-3D VIEWER


  Narzędzia kreślarskie - rozszerzony silnik rysujący CAD

  • Korzystanie z szablonów DWT.
  • Funkcja naprawiania i sprawdzania uszkodzonych plików.
  • Okno programu podzielone na zakładki, w których wyświetlane są kolejno otwarte rysunki.
  • Linia komend i ich wywoływanie.
  • Podpięta nowa wersja ODA Teigha 4.3.15.
  • Praca na warstwach.
  • Eksplorator zarządzający projektem.
  • [NOWOŚĆ] Eksport arkusza z obszaru papieru do obszaru modelu (obiekty zawarte w obszarze papieru i modelu są razem eksportowane do nowego rysunku i umieszczane w jego obszarze modelu).
  • [NOWOŚĆ] Zmodyfikowany menadżer widoków
  • Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.
  • Dokowany panel właściwości.
  • Wyświetlanie palet narzędzi.
  • [NOWOŚĆ] Import i eksport ustawień zmiennych systemowych z okna Menagera zmiennych systemowych
  • Wydzielony pasek narzędzi Express tools (Narzędzia ekspresowe).
  • Możliwość tworzenia nieprostokątnej rzutni w przestrzeni papieru.
  • Zaimplementowany interpreter języka programowania Lisp.
  • Możliwość wczytywania nakładek SDS oraz IRX.
  • [NOWOŚĆ] ODA SDK wersja 2020 Up. 2.

  Funkcje rysujące

  • Podstawowe narzędzia do wykonywania rysunków 2D i 3D.
  • [NOWOŚĆ] Nowa wersja dynamicznego wprowadzania współrzędnych oraz okno ustawień dla wprowadzania dynamicznego.
  • Możliwość pełnej modyfikacji i edycji właściwości wszystkich elementów rysunkowych.
  • Style wymiarowania i tekstu z możliwością importu.
  • Wprowadzanie i definiowanie bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i TrueType). Dodatkowy edytor tekstu wielowierszowego.
  • Funkcje edytora tekstu: kolumny, skalowanie, wprowadzanie tekstu po łuku oraz w obwódkach, wpasowanie tekstu, obrót, autonumerowanie itp.
  • Rozbijanie atrybutów do tekstu i rozbijanie tekstów.
  • [NOWOŚĆ] Możliwość czyszczenia formatowania tekstu przy kopiowaniu tekstów z innych programów
  • Wymiarowanie przypisane do elementu: liniowe i kątowe, możliwość definiowania własnych stylów.
  • Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych.
  • Łączona komenda: Przesuń/Kopiuj/Obróć/Skaluj.
  • Opcje linii konstrukcyjnych.
  • Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
  • Szeroka gama wzorów kreskowania, definiowanie kreskowania i wypełniania gradientem.
  • Opcja rysowania multilinią.
  • Rozszerzone możliwości obsługi bloków, referencji i wymiarów: konwersja bloku na referencję, kopiowanie zagnieżdżonych obiektów (bloków, referencji oraz podrysów), lista własności bloku/referencji
  • Wsparcie ścieżek względnych dla obrazów rastrowych i zewnętrznych odnośników.
  • Opcje: Wybierz podobne (z dodawaniem do selekcji i oknem ustawień), Multiodnośnik, Edytor multilinii, Linia przerwania.
  • Wyświetlanie własności wielu zaznaczonych elementów w postaci drzewa.
  • Możliwość dodawania chmury punktów w formacie RCP/RCS.
  • Typy obiektów 3D (prymitywy) – Facet Modeler (modeler powierzchni ODA), wraz z podstawowymi funkcjami edycyjnymi – przeznaczone do użycia w 3D, gdy nie jest istotna masa elementu.
  • Możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu.
  • Nowa funkcja ustawień kamery w widoku.
  • Rysowanie w trybie ukrytych linii i cieniowania w czasie rzeczywistym.
  • Tworzenie paczki projektu i użycie narzędzia jego zapisu eTransmit.
  • Wczytywanie i wyświetlanie elementów mechanicznych (Teigha Mechanical API).
  • Wyświetlanie ADT i obiektów Civil 3D.
  • Możliwość tworzenia i pełnej edycji brył ACIS (format opracowany przez Spatial Technology Inc.).

  Narzędzia umożliwiające precyzyjne rysowanie

  • Siatka pomocnicza, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe.
  • Rozbudowane rozpoznawanie punktów zaczepienia (ESNAP), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii.
  • Ustawienie przyciągania punktów charakterystycznych do podrysów.
  • Możliwość użycia zestawu kilkunastu komend dla linii konstrukcyjnych.
  • Rozbudowana wizualizacja - zoom, regeneracja i panoramowanie rysunku, dynamiczny obrót obiektów 3D oraz nowa funkcja ustawień kamery w widoku.

  Import/eksport

  • Obsługa formatów DWF, DGN i DAE.
  • Eksport plików STL.
  • [NOWOŚĆ] Import i eksport plików w formacie stl. Import plików w formacie obj.

  Pełna personalizacja programu

  • Modyfikacja menu górnego, wstążek (paneli i kart), pasków narzędzi, paska stanu poleceń i skrótów klawiszowych.
  • Personalizacja obsługi interfejsu programu, jego ustawień i eksportu ustawionego profilu.
  • Konfiguracja ekranu roboczego: koloru, wielkości krzyża nitek itp.
  • [NOWOŚĆ] Pełna obsługa Palet narzędzi: możliwość tworzenia własnych, modyfikacja istniejących oraz import i eksport palet.

Sprawdz cenę programu ArCADia BIM 14 / PLUS 14 / LT 14 w sklepie Intersoft.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<