Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

NetMan 2.0

PRACA GRUPOWA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu NetMan 2.0Pobierz wersje demo (trial) programu NetMan

NetMan

NetMan został zaprojektowany jako podstawowe narzędzie do kompleksowej obsługi biura projektów, pojedynczych projektantów oraz grup niezależnych uczestników procesu projektowego, współpracujących ze sobą na etapie tworzenia opracowania.

Praca z projektem
NetMan to program umożliwiający w usystematyzowany sposób przechowywać wszelkie informacje związane z procesem projektowym. Podstawowym elementem programu jest zaawansowana baza danych, tworzona automatycznie podczas zapisywania projektu. Stworzone przez nas szablony takie jak tabelka rysunkowa, wykazy materiałowe, itp., są automatycznie wypełniane aktualnymi danymi pobranymi z projektu przechowywanego w NetManie. Projekty wpisane do bazy można dowolnie grupować przypisując je do określonego inwestora, branży lub innego elementu charakterystycznego dla danej jednostki projektowej. Baza projektów obok informacji o elementach składowych porządkuje same dokumenty projektu w formie elektronicznej: pisma, rysunki, obliczenia, skany, obrazy itp. Całość struktury projektu można w każdej chwili zapisać w jednym skompresowanym pliku z możliwością jego archiwizacji na zewnętrznym nośniku, dowolnie przenosić lub przesyłać na inny komputer, aby potem znów automatycznie odtworzyć w pierwotnej postaci. NetMan z dużą dbałością uwzględnia wszelkie zasady tworzenia projektu budowlanego, włącznie z automatycznym tworzeniem kolejnych wydań całych jak i poszczególnych dokumentów. NetMan zawierając podstawowe formularze, szablony oraz określenia używane w procesie projektowym jest jednocześnie programem otwartym, umożliwiającym indywidualne ich uzupełnianie.


NetMan 1.0 NetMan 1.0


Poza wymienionymi bardzo istotnymi cechami NetMan wyposażony został w szereg dodatkowych opcji znacznie ułatwiających codzienną pracę. Posiada możliwość synchronizacji z programem MS Outlook, dzięki czemu automatycznie pozwala na szybkie wykorzystywanie oraz uaktualnianie posiadanych kontaktów. Przy użyciu NetMana można również uruchamiać standardowe programy używane przez projektantów, a w przypadku programów firmy ArCADiasoft dodatkowo wraz z opcją przekazywanie pełnych danych projektu.

Praca w sieci komputerowej LAN.

Dla firmy posiadającej komputery połączone wewnętrzną siecią, program NetMan umożliwia wspólne korzystanie w obrębie biura z jednej bazy danych zawierającej informacje i pliki związane z opracowywanym projektem. Korzystanie z jednej bazy plików źródłowych projektu przez wielu uczestników procesu projektowego pozwala na: prace na zawsze aktualnych plikach; możliwość przeglądania przez wszystkich użytkowników historii tworzenia projektu; łatwą ocenę zaawansowania prac nad projektem. Istnieje również możliwość udostępniania szczegółowo definiowanych obszarów projektu na komputerze jednego z użytkowników dla wszystkich użytkowników sieci. Udostępnienie projektu odbywa się w sposób intuicyjny z wykorzystaniem techniki przeciągnij i upuść znanej z Exploratora Windows.


NetMan 1.0 NetMan 1.0


Program NetMan ustanawia bez wątpienia nową jakość na rynku oprogramowania dla budownictwa. Elektroniczny projekt w NetMan'ie, to nie tylko zbiór rysunków, umów, zleceń, dokumentów, obliczeń czy skanów, ale znacznie więcej. NetMan to kompleksowa informacja wyczerpująca całokształt zagadnień i powiązań związanych z projektem budowlanym, umieszczona w funkcjonalnej bazie danych z jednoczesną możliwością pełnej wymiany informacji z wybranymi partnerami.

Nowości w wersji 2.0

 • Możliwość definiowania własnych elementów projektu. Użytkownicy oprócz domyślnych elementów projektu takich jak Kosztorysy, Obliczenia itp. mogą również definiować własne.
 • Możliwość ukrywania własnych i domyślnych elementów projektu.
 • Możliwość wyboru lokalizacji bazy danych oraz plików projektu. Pozwala to na dowolne zlokalizowanie bazy danych i plików projektu oraz na wielodostęp do bazy.
 • Możliwość zablokowanego-wielodostępu do bazy danych - tylko jeden użytkownik ma pełny dostęp, pozostali tylko do odczytu.
 • Podczas tworzenia i przywracania kopii zapasowych uwzględniane są dokumenty zeskanowane, szablony użytkownika i formularze.
 • Możliwość tworzenia katalogów i podkatalogów z poziomu Szablonów użytkownika i Zeskanowanych dokumentów.
 • Podczas przywracania danych z kopii zapasowej możliwość wyboru kopii z dowolnej lokalizacji.
 • Zoptymalizowana obsługa systemu plików.
 • Nowy format bazy danych - automatyczna konwersja ze starego do nowego formatu.
 • Zoptymalizowana funkcja wyszukiwania - szybkie wyszukiwanie po listach rozwijalnych, wyszukiwanie po elementach użytkownika.
 • Możliwość pobrania większej ilości danych podczas importu kontaktów z programu Microsoft Outlook.
 • Możliwość kopiowania i wklejania pojedynczych załączników z Microsoft Outlook.
 • Możliwość wyboru w opisie projektu dwóch branży.
 • Możliwość wyboru w opisie projektu dowolnej liczby współpracowników z bazy wykonawców.
 • W uzgodnieniach możliwość dodania dowolnej liczby uzgadniających (zarówno z bazy wykonawców jak i z bazy inwestorów).
 • Ułatwiony dostęp do podglądu tekstu umowy z poziomu widoku projektu.
 • Możliwość przyporządkowania opisu konkretnego elementu projektu do innych elementów projektu.
 • Do programu zostały dołączone biblioteki CAD (w formacie .dwg) Wydawnictwa Murator (możliwość przeglądania, aktualizacji przez Internet, wstawiania do programów CAD).
 • Program jest bardziej stabilny - spełnia wymagania na platformę .NET.

Sprawdz cenę programu NetMan 2.0 w sklepie Intersoft.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<