Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Zapotrzebowanie na ciepło

WYKONUJE OBLICZENIA CIEPLNE BUDYNKU NIEZBĘDNE DO TERMOMODERNIZACJI
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Zapotrzebowanie na ciepłoPobierz wersje demo (trial) programu Konstruktor

Konstruktor - Zapotrzebowanie ciepła i termomodernizacja budynku

Moduł Konstruktora – Zapotrzebowanie na ciepło należy do grupy programów wspomagających obliczenia fizyki budowli. Umożliwia obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, zgodnie z normami PN-B-02025 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych.”,. PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” oraz PN-83/B03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.”. Program do wyznaczania zapotrzebowania na ciepło sprawdza również wymagania zawarte w Dzienniku Ustaw 97.132.878 z dnia 30 września 1997 roku dotyczące ograniczenia wskaźnika zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w zależności od współczynnika kształtu budynku. Sposób obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania zawarty w module - Zapotrzebowanie na ciepło można stosować w odniesieniu do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, bez loggi obudowanych i szklarni przylegających do budynku. W obliczeniach założono, że cała ogrzewana przestrzeń budynku stanowi jedną strefę o temperaturze powietrza wewnętrznego równej 20°C.

Za pomocą programu można wykonać następujące obliczenia cieplne:

  • Sprawdzenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania nowoprojektowanego lub istniejącego obiektu.
  • Sprawdzanie zapotrzebowania na ciepło po dociepleniu istniejącego obiektu, program wykonuje wariantowanie dociepelnia (ściany, okna, strop, podłoga). W ogólnym przypadku program może wykonać następujące obliczenia i sprawdzenia:
  • Wyznaczenie strat ciepła: na skutek przenikania przez przegrody do powietrza zewnętrznego, straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego
  • Wyznaczenie zysków ciepła: od promieniowania słonecznego, wewnętrzne zyski ciepła.
  • Wyznaczenie grubości docieplenia za pomocą tzw. „Kalkulatora docieplenia” w zależności od wymaganego całkowitego oporu cieplnego przegrody, z uwzględnieniem współczynnika przenikania ciepła przegrody istniejącej.
  • Program umożliwia korzystanie z zaimplementowanej biblioteki materiałów docieplających (wełna mineralna, styropian i inne) wraz ze wszystkimi parametrami potrzebnymi do obliczeń.
  • Wyznaczenie kosztów docieplania dla wszystkich kombinacji docieplenia.
  • Wyznaczenie kosztów zużycia energii na ogrzewanie w sezonie grzewczym budynku istniejącego, jak również każdego wariantu docieplenia.
  • Wyznaczenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, oraz skróconego czasu zwrotu (SPBT) nakładów poniesionych na docieplenie obiektu dla każdego wariantu docieplenia.

Zapotrzebowanie ciepła i termomodernizacja budynku w programie Konstruktor Zapotrzebowanie ciepła i termomodernizacja budynku w programie Konstruktor
Sprawdz cenę programu Zapotrzebowanie na ciepło w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Zapotrzebowanie na ciepło.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<