Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Stateczność skarp i zboczy

ANALIZA STATECZNOŚCI SKARP I ZBOCZY METODĄ BISHOPA I FELLENIUSA.
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Stateczność skarp i zboczyPobierz wersje demo (trial) programu Konstruktor

Konstruktor - Stateczność skarp i zboczy

Program Stateczność skarp i zboczy dostępny jest w dwóch wersjach standardowej oraz w wersji PRO. Moduł obejmuje tematyką zagadnienia z geotechniki. Jest rozbudowanym graficznie programem do płaskiej analizy stateczności ogólnej dowolnie wymodelowanej (o dowolnym kształcie), uwarstwionej i obciążonej skarpy (zbocza). Obliczenia można prowadzić dwiema podstawowymi metodami: Bishopa i Felleniusa. Model może zawierać nawodnione, dowolnie kształtowane warstwy gruntowe, a także powierzchniowe zwierciadła wody swobodnej. Na zboczu mogą występować dodatkowe obciążenia ciągłe i skupione, oraz różnorodnie obciążone bloki fundamentowe. Przy analizie stateczności można uwzględniać wzajemną relację współczynników stateczności i wielkości (objętości) klina odłamu – posługując się odpowiednim filtrem. Program umożliwia dowolne definiowanie siatki punktów środków obrotu (powierzchnie kołowe), oraz dowolne definiowanie przyrostu promienia klina odłamu.

Program charakteryzuje się następującymi możliwościami w zakresie obliczeń i sposobu działania:

 • Graficzny interface wprowadzania danych: kształtu zbocza, linii warstw, linii lustra wody w warstwach, lustra wody swobodnej, obciążeń i fundamentów.
 • Automatyczny podział obszaru linią łamaną na warstwy geotechniczne.
 • Możliwość budowania dowolnego kształtu warstw oraz kierunku ich ułożenia w profilu zbocza.
 • Możliwość dowolnego zagęszczania punktów podziału linii warstw, pozwalająca na dokładne odwzorowanie kształtu zbocza i jego uwarstwienia.
 • Dokładność odwzorowania zbocza odpowiada przewidywalnej znajomości struktury podłoża gruntowego oraz jest odwrotnie proporcjonalna do założonej wielkości badanego obszaru skarpy (inna dokładność danych dla skarpy o długości 1000 m a inna dla 100 m i inna dla 10m).
 • Możliwość dowolnego określania parametrów geotechnicznych poszczególnych warstw oraz domyślnie przyjęte przez program parametry dla danego typu gruntu.
 • Dowolna ilość i układ warstw geotechnicznych w zboczu.
 • Możliwość definiowania wody w warstwie oraz wprowadzania linii lustra wody w warstwach (dodatkowy podział na warstwy nawodnione).
 • Możliwość wprowadzania (jednego lub wielu) poziomego lustra wody swobodnej (poza obszarem gruntu).
 • Możliwość wprowadzania praktycznie dowolnej geometrii profilu zbocza we współrzędnych kartezjańskich i graficznie z ewentualnym wykorzystaniem definiowanej siatki punktów przyciągania.
 • Możliwość definiowania profilu zbocza np. jako kaskady skarp w ramach jednego zbocza na różnych poziomach, jarów lub wąwozów rzecznych z lustrem wody swobodnej w dolinie lub bez, układu obszaru kilku połączonych wzniesień itp.
 • Szerokie możliwości modyfikacji wprowadzonego profilu warstwy: przesuwanie względne, bezwzględne i graficzne pkt. warstw geotechnicznych, obciążeń i fundamentów.
 • Możliwość modelowania rys w profilu warstwy (pęknięć zbocza).
 • Możliwość ustawiania obciążonych fundamentów na zboczu (moment, siła pionowa i pozioma).
 • Możliwość wprowadzania dodatkowych obciążeń zewnętrznych do zbocza: siły pionowe, poziome, momenty, obciążenie liniowe.
 • Dowolne definiowanie obszaru poszukiwań punktu obrotu obszarów niestatecznych, gęstości siatki szukanych punktów i skoku promienia obrotu.
 • Możliwość dowolnego przesuwania i rozciągania na ekranie obszaru siatki możliwych punktów obrotu.
 • Program przeprowadza bieżącą analizę poprawności wprowadzanych danych graficznych i numerycznych.
 • Program wyznacza współczynniki stateczności ogólnej przy założeniu cylindrycznej powierzchni poślizgu.
 • Analiza stateczności zbocza dla wszystkich kombinacji obciążeń i parametrów geotechnicznych z uwzględnieniem min. i max. współczynników obciążenia.
 • Możliwość znajdywania kilku niezależnych obszarów niestatecznych np. oba zbocza doliny.
 • Obliczanie współczynnika stateczności ogólnej zbocza dwoma metodami: Faleniusa i Bishopa.
 • Kontrola poprawności lokalizacji obciążeń i fundamentów w profilu zbocza, a w przypadku ich złej lokalizacji raport z obliczeń o pominięciu niewłaściwie zlokalizowanych obiektów w procesie obliczeń.
 • Graficzna prezentacja pełnych wyników obliczeń w postaci kolorowej mapy punktów o zbliżonych minimalnych współczynnikach stateczności, pozwalająca na prostą ocenę najbardziej niebezpiecznych miejsc poszukiwania punktu obrotu skarpy.
 • Możliwość graficznej analizy wyników obliczeń na ekranie z ewentualnym jednoczesnym wyświetlaniem wielu możliwych łuków poślizgu wybieranych przez użytkownika, pokazaniem punktów obrotu i podaniem minimalnych współczynników stateczności.
 • Możliwość dowolnego filtrowania otrzymanych wyników ze względu na wielkość współczynników stateczności oraz ze względu na objętość gruntu zawartą wewnątrz łuku poślizgu.
 • Czytelny raport z obliczeń zawierający dane tabelaryczne i graficzne dotyczące struktury zbocza oraz wyniki tabelaryczne i graficzne dla wybranych przez użytkownika łuków poślizgu.

Ograniczenia standardowej wersji względem wersji PRO.:

 • Maksymalnie dwie warstwy gruntowe.
 • Maksymalny rozmiar siatki punktów obrotu 5 x 5 z automatycznym doborem przyrostu promienia łuków poślizgu.
 • Możliwość wprowadzenia dodatkowego obciążenia do zbocza tylko w postaci sił poziomych i pionowych.
 • Brak możliwości zakładania lustra wody.
 • Brak możliwości wprowadzania obciążonych fundamentów do zbocza.
 • Wynik w postaci jednego najbardziej niekorzystnego łuku poślizgu, bez możliwości analizowania i porównywania pozostałych przypadków.
Stateczność skarp i zboczy analiza i projektowanie w programie Konstruktor Stateczność skarp i zboczy analiza i projektowanie w programie Konstruktor
Sprawdz cenę programu Stateczność skarp i zboczy w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Stateczność skarp i zboczy.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<