Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Słup żelbetowy + DXF

PROJEKTOWANIE I OBLICZENIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Słup żelbetowy + DXFPobierz wersje demo (trial) programu Konstruktor
Moduł Słup żelbetowy|Rysunki konstrukcyjne DXF|

Konstruktor - Rysunki DXF - Słup żelbetowy

Opcja rysunku konstrukcyjnego zbrojenia słupa, przewidziana jest do rysowania żelbetowych słupów monolitycznych o stałym przekroju prostokątnym w ramach kondygnacji. Umożliwia ona rysowanie słupów pośrednich oraz słupów ostatniej kondygnacji układów ramowych, z jedno lub dwustronnym ryglem, a także słupów pojedynczych bez wyprowadzonego zbrojenia. Moduł pozwala na rysowanie zbrojenia odgiętego, wypuszczonego do słupa wyższej kondygnacji o mniejszej szerokości słupa, lub dla słupów ostatniej kondygnacji zagiętego odpowiednio do rygli ramy. W przypadku konieczności wypuszczenia zbrojenia do słupa wyższej kondygnacji o takim samym przekroju, wykonywane są odgięcia konstrukcyjne prętów umożliwiające odpowiednie dowiązanie zbrojenia górą. Przerwa technologiczna w betonowaniu przewidziana jest na poziomie górnej powierzchni rygli ramy.

Wykonanie rysunku konstrukcyjnego zbrojenia słupa żelbetowego możliwe jest zarówno w trybie sprawdzania nośności słupa jaki przy włączonej opcji wymiarowania. Warunkiem koniecznym do uzyskania prawidłowego rysunku zbrojenia jest wypełniona lista prętów w zakładce zbrojenie programu obliczeniowego. W trybie wymiarowania, przed wykonaniem rysunku konieczne jest przeliczenie projektu w celu uzyskania automatycznego rozmieszczenia prętów. W trybie sprawdzania nośności użytkownik sam definiuje rozmieszczenie zbrojenia na bokach przekroju słupa. W przypadku braku zbrojenia w tabeli, program przerwie wykonanie rysunku z podaniem odpowiedniego komunikatu. Moduł przed wykonaniem rysunku automatycznie sprawdza warunki konstrukcyjne i w razie potrzeby modyfikuje zbrojenie tak by można było wykonać rysunek zbrojenia. W przypadku braku możliwości rozmieszczenia zbrojenia (np. liczba prętów nie mieści się na boku słupa) rysowanie zbrojenia jest przerywane i podawany jest odpowiedni komunikat. Przed wykonaniem rysunku zbrojenia sprawdzane są warunki minimalnej ilości prętów na danym boku słupa, zależnie od szerokości tego boku oraz dobierane dla danego kierunku strzemiona dwu lub cztero cięte zależnie od ilości prętów na boku i wymiarów przekroju. Zakłady prętów podłużnych oraz odcinek na którym zagęszczono konstrukcyjnie strzemiona wyznaczany jest z warunku normowego PN-B-03264:2002. Na rysunku zbrojeniowym wstawiana jest automatycznie przeliczona tabela wykazu stali zbrojeniowej oraz wypełniona w Konstruktorze tabelka rysunkowa.

Opis działania


Po wykonaniu obliczeń i uruchomieniu przycisku DXF otwarte zostanie okienko, w którym zdefiniować należy elementy, które nie zostały ujęte w module obliczeniowym Konstruktora:
 • Ilość słupów: - ilość takich samych słupów dla których zostanie wykonane łączne zestawienie stali zbrojeniowej.
 • Słup pośredni – wybór tej opcji powoduje wypuszczenie zbrojenia podłużnego do słupa wyższej kondygnacji na długość zakotwienia ponad górną powierzchnię rygli.
  - Rygiel lewy – wybór opcji powoduje dorysowanie rygla z lewej strony słupa o zadanej wysokości hl [cm] >15cm
  - Rygiel prawy – wybór opcji powoduje dorysowanie rygla z prawej strony słupa o zadanej wysokości hp [cm] >15cm
  Brak wyboru opcji rygiel lewy i prawy lub zerowe wartości wysokości rygli powodują wykonanie rysunku bezryglowego przejścia w słup wyższej kondygnacji. Wysokość obliczeniowa słupa na rysunku liczona jest w świetle od podstawy słupa do spodu wyższego rygla ramy.
 • Szerokość słupa wyższej kondygnacji hsg [cm] – podana w cm szerokość słupa wyższej kondygnacji mniejsza lub równa szerokości słupa rysowanego (h) i większa lub równa 15 cm. Słup niższej i wyższej kondygnacji są współosiowe. Od szerokości słupa wyższej kondygnacji zależy sposób odgięcia prętów podłużnych wyprowadzonych do słupa górnego.
 • Słup ostatniej kondygnacji – wybór tej opcji powoduje zagięcie zbrojenia podłużnego słupa odpowiednio do rygli lewego i (lub) prawego,a w przypadku braku rygli rysunek prostego słupa o zadanej długości obliczeniowej liczonej od podstawy do górnej powierzchni słupa.
  - Rygiel lewy – wybór opcji powoduje dorysowanie rygla z lewej strony słupa o zadanej wysokości hl [cm] >15 cm i zagięcie zbrojenia podłużnego z prawej strony słupa do rygla lewego.
  - Rygiel prawy – wybór opcji powoduje dorysowanie rygla z prawej strony słupa o zadanej wysokościhp [cm] >15 cm i zagięcie zbrojenia podłużnego z lewej strony słupa do rygla prawego.
  Brak wyboru opcji rygiel lewy i prawy lub zerowe wartości wysokości rygli powodują wykonanie rysunku słupa o zadanej wysokości obliczeniowej. W przypadku występowania rygli wysokość obliczeniowa słupa na rysunku liczona jest w świetle od podstawy słupa do spodu wyższego rygla ramy.
 • Zbrojenie – Średnica strzemion słupa - wybierana z listy średnica automatycznie rozkładanych strzemion słupa podana w mm (stal A0 – St0S).
Słup żelbetowy - Rysunki konstrukcyjne DXF

Podstawowe własności rysunku żelbetowegosłupa prostokątnego to:


 • Rysunek zawiera dwa prostopadłe widoki słupa, przekrój, wyrzucone zbrojenie, tabelkę wykazu stali zbrojeniowej i tabelkę rysunku.
 • Możliwość rysowania słupa z jedno lub dwustronnymi ryglami oraz słupa pośredniej lub ostatniej kondygnacji.
 • Automatyczne odgięcia prętów podłużnych do słupa wyższej kondygnacji a także do rygli ramy dla słupów ostatniej kondygnacji z uwzględnieniem długości zakotwienia.
 • Dobór minimalnej ilości prętów podłużnych zależnie od wymiarów przekroju słupa, łącznie ze sprawdzeniem możliwości rozmieszczenia prętów na każdym jego boku.
 • Dobór typu strzemion w zależności od wymiarów przekroju i ilości prętów podłużnych na poszczególnych bokach słupa.
 • Automatyczny rozkład strzemion na długości słupa z uwzględnieniem ich zagęszczenia w obszarze łączenia prętów podłużnych.

Sprawdz cenę programu Słup żelbetowy + DXF w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Słup żelbetowy + DXF.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<