Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Rama 2D

ANALIZA UKŁADÓW PRĘTOWYCH 2D
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Rama 2DPobierz wersje demo (trial) programu Konstruktor

Konstruktor - Rama 2D

Moduł Konstruktor - Rama 2D przeznaczony jest do płaskiej analizy statycznej w zakresie liniowo-sprężystym, dowolnych układów prętowych, z uwzględnieniem konstrukcji hybrydowych, zaawansowanej kombinatoryki obciążeń, oraz przekrojów o zmiennej geometrii. Program Konstruktor - Rama 2D zawiera generatory podstawowych układów statycznych (ram wielokondygnacyjnych i wielonawowych, kratownic, wiązarów dachowych, łuków, belek itp.). Moduł pozwala na zadawanie wszystkich podstawowych obciążeń: skupionych, ciągłych, termicznych i kinematycznych oraz wprowadzanie różnych typów podparć w tym również sprężystych. Zawiera on gotowe biblioteki materiałów i profili stalowych oraz bibliotekę profili użytkownika. Program umożliwia przekazywanie wyników obliczeń statycznych do modułów wymiarujących. Moduł Rama 2D jest podstawowym składnikiem systemu wspomagania projektowania Konstruktor, przeznaczonym do obliczeń statycznych płaskich układów prętowych. Wraz z programami "Belka żelbetowa", "Słup żelbetowy" i "Stopa żelbetowa" stanowi kompleksowy, podstawowy pakiet do obliczania i wymiarowania płaskich, żelbetowych układów prętowych. Wraz z modułami do tworzenia (na podstawie przeprowadzonych obliczeń i wymiarowania) rysunków konstrukcyjnych w formacie DXF, pozwala na przejęcie przez komputer całości prac związanych z projektowaniem, od etapu zbierania obciążeń, do ich wyniku w postaci rysunków wykonawczych.

Podstawowe możliwości programu to, m. in.:

 • biblioteka danych materiałowych,
 • bogata biblioteka danych geometrycznych przekrojów stalowych,
 • możliwość rozbudowy biblioteki o własne przekroje,
 • swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji, polegające na zadawaniu schematu na ekranie monitora metodą graficzną lub alfanumeryczną,
 • automatyczne generowanie typowych układów prętowych: belek, ram wielopiętrowych i wielonawowych, łuków, wiązarów drewnianych i kratownic,
 • możliwość używania generatorów parametrycznych schematów statycznych i obciążeń,
 • na każdym etapie możliwość modyfikacji projektu przez usunięci, dodanie lub przesunięcie węzłów prętów i podpór,
 • możliwość wprowadzenia dodatkowego podziału pręta węzłem,
 • deklarowanie różnych typów obciążeń węzłowych, prętowych, skupionych, równomiernie rozłożonych, obciążenia temperaturą oraz obciążeń kinematycznych
 • skalowana wizualizacja obciążeń,
 • automatyczne dostosowanie obciążeń do zmian geometrii układu,
 • generowanie sparametryzowanych obciążeń na kilku wybranych prętach,
 • wykorzystanie techniki przeciągnij i upuść przy kopiowaniu obciążeń i podpór,
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych,
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych,
 • możliwość generowania wyników dla wybranej pojedynczej kombinacji obciążeń,
 • automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń,
 • wykorzystanie do obliczeń statycznych dokładnego algorytmu metody przemieszczeń,
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń,
 • przekazywanie wyników obliczeń statycznych do modułów wymiarujących,
 • trójwymiarowa wizualizacja danych geometrycznych.
 • możliwość zadawania elementów prętowych o zmiennej geometrii przekroju.

Konstruktor - Rama 2D: analiza układów prętowych Konstruktor - Rama 2D: analiza układów prętowych
Konstruktor - Rama 2D: analiza układów prętowych Konstruktor - Rama 2D: analiza układów prętowych
Sprawdz cenę programu Rama 2D w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Rama 2D.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<